Poszukujesz pracy na uczelni? Sprawdź jakie oferty pracy dla pracowników uczelni i wykładowców ma Uniwersytet Śląski w Katowicach

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach - oferty pracy
Uniwersytet Śląski w Katowicach - oferty pracy gettyimages.com/Yumi mini
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Śląski w Katowicach. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Śląski w Katowicach - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Post-doc

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-09

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Nie tylko sacrum. Pojmowanie przyrody w Bizancjum (IV-XV wiek)”, pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Marciniaka. Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 1/2024/NA/WH/IL/pd/a/1 Słowa kluczowe: Bizancjum, hexaemera, studia nad zwierzętami Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie filologii klasycznej/historii/bizantynistyki,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie bizantynistyka,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • znajomość literatury i historii Bizancjum,
 • znajomość języka greckiego, pozwalająca na swobodne czytanie tekstów oryginalnych,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie artykułów naukowych.
 • znajomość współczesnych teorii dotyczących studiów nad zwierzętami oraz ekokrytyki.
 • wymagania NCN dotyczące zatrudnienia w projektach naukowych (więcej na stronie uczelni)

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektu badawczego pt. „Nie tylko sacrum. Pojmowanie przyrody w Bizancjum (IV-XV wiek)”, pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Marciniaka: https://silesian.academia.edu/PrzemysławMarciniak
 • przygotowanie książki lub serii publikacji poświęconych naturze w bizantyńskich heksaemera,
 • prowadzenie badań dotyczących zwierząt Konstantynopola,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-13

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki Adres miejsca pracy: ul. Grażyńskiego 53, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 46/2023/NA/WNS/IPe Słowa kluczowe: pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie pedagogika w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy, przedstawienie wykazu planowanych artykułów do wysoko punktowanych czasopism,
 • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach popularyzujących naukę,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach I i II stopnia lub jednolitych magisterskich z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • doświadczenie w kierowaniu lub realizowaniu projektów dydaktycznych oraz pozyskiwaniu środków na finansowanie projektów,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • potwierdzone kwalifikacje metodyczne,
 • autorstwo publikacji o charakterze dydaktycznym,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we/ gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • udokumentowane osiągnięcia organizacyjne w pracy na uczelni (np. udział w komisjach rekrutacyjnych, sprawowanie funkcji opiekuna koła naukowego, udział w dniach otwartych, itp.).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie pedagogika,
 • pełnienie funkcji członka zespołu/lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Instruktor

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-09

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko instruktora w grupie pracowników dydaktycznych Miejsce pracy: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Adres miejsca pracy: Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 11/2024/NA/CWFiS Słowa kluczowe: wychowanie fizyczne, wf, aerobik, step, TBC Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego,
 • potwierdzone kwalifikacje: instruktor współczesnych form muzyczno-ruchowych lub instruktor aerobiku,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych we wszystkich lokalizacjach Uniwersytetu Śląskiego (tj. Katowice, Chorzów, Sosnowiec),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców)
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I stopnia,
 • prowadzenie sekcji rekreacyjnych,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-09

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 48/2023/NA/WNP/IBBIOS Słowa kluczowe: embriologia, histologia, nauki biologiczne Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk biologicznych,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy z zakresu histologii i ultrastruktury komórek zwierzęcych, w tym prace jako pierwszy lub korespondencyjny autor,
 • doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów naukowych, udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowane staże naukowe,
 • praktyczna i udokumentowana publikacjami znajomość metod i technik stosowanych w badaniach histologicznych i embriologicznych oraz immunohistochemicznych,
 • praktyczna znajomość badań i metod analiz komórek i tkanek zwierzęcych, w tym umiejętność obsługi aparatury obejmującej transmisyjny mikroskop elektronowy, mikroskop fluorescencyjny, cytometr przepływowy,
 • udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (umiejętność publicznej prezentacji wyników prac badawczych),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu histologii, embriologii, czy technik histologicznych, histochemicznych i immunohistochemicznych w uczelni wyższej,
 • doświadczenie w popularyzacji wiedzy,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców)
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie w zakresie histologii i embriologii zwierząt, zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”,
 • przygotowywanie publikacji naukowych oraz ich publikowanie w liczących się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (w języku polskim i angielskim) z zakresu histologii, anatomii i embriologii zwierząt,
 • występowanie o finansowanie projektów w konkursach NCN lub z innych źródeł zewnętrznych w tym międzynarodowych,
 • udział w realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez zespół Histologii i Embriologii Zwierząt IBBIOŚ,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-09

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 49/2023/NA/WNS/IS Słowa kluczowe: socjologia, metodologia badań społecznych, zarządzanie zasobami ludzkimi Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne lub w dyscyplinie pokrewnej,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki socjologiczne, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • międzynarodowa aktywność badawcza,
 • udokumentowany zagraniczny/krajowy staż naukowy,
 • kompetencje językowe pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych/grantów,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • znajomość metod i technik badawczych w zakresie nauk socjologicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • doświadczenie w popularyzacji wiedzy,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców)
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: socjologia i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • aplikowanie o granty zewnętrzne,
 • publikowanie artykułów w wysoko punktowanych czasopismach znajdujących się w wykazach Scopus lub Web of Science,
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-29

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11B, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 19/2024/NA/WPiA/INPr Słowa kluczowe: kryminalistyka, logika, informatyka śledcza, sztuczna inteligencja Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze kryminalistyki, badań pisma ręcznego, tzw. Sztucznej inteligencji, informatyki śledczej,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki prawne w postaci artykułów opublikowanych w czasopismach z listy
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni z zakresu kryminalistyki i logiki,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • obsługa sprzętu do spraw badań dokumentów, w szczególności wideospektrokomparatora,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • doświadczenie we/ gotowość do współpracy w zespole,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do szybkiego rozwoju naukowego,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • interdyscyplinarność (doświadczenie i gotowość do prowadzenia dodatkowych badań oraz dodatkowej działalności dydaktycznej w różnych obszarach.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu kryminalistyki i logiki na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunkach: Prawo, Administracja, Przedsiębiorczość, Administrowanie Środowiskiem i International Law and Arbitration,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-29

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11B, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 7/2024/NA/WPiA/INPr Słowa kluczowe: prawo ochrony środowiska, prawo geologiczne i górnicze Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze prawa ochrony środowiska i prawa geologicznego i górniczego
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa geologicznego i górniczego,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa geologicznego i górniczego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • doświadczenie we/ gotowość do współpracy w zespole,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do szybkiego rozwoju naukowego,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • interdyscyplinarność (doświadczenie i gotowość do prowadzenia dodatkowych badań oraz dodatkowej działalności dydaktycznej w różnych obszarach).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa geologicznego i górniczego na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunkach: Prawo, Administracja, Przedsiębiorczość, Administrowanie Środowiskiem i International Law and Arbitration
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-29

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki nr ref. 56/2023/NA/WNST/IFiz Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Słowa kluczowe: biofizyka, hodowle komórkowe, metody doświadczalne biofizyki Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk fizycznych, biochemicznych, biologicznych lub pokrewnych,
 • doświadczenie badawcze z biofizyki lub biochemii, w szczególności z wykorzystaniem modeli zwierzęcych, hodowli komórkowych in vitro (w tym macierzystych, 3D) i z wyprowadzania linii pierwotnych,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych, biologicznych lub pokrewnych, indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science,
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji z nauk fizycznych lub z biofizyki, biochemii, inżynierii biomedycznej, dokumentujących doświadczenie w badaniach nad komórkami macierzystymi, metabolizmem komórkowym, komórkami śródbłonka naczyniowego oraz w prowadzeniu hodowli linii komórkowych i komórek pierwotnych,
 • doświadczenie w technikach analizy genów oraz białek, w tym analizy transkryptomu w pojedynczych komórkach i analizy metabolomu,
 • doświadczenie w cytometrii przepływowej, mikroskopii fluoroscencyjnej i konfokalnej oraz w metodach spektroskopowych (UV-Vis, IR, Raman),
 • udokumentowane krajowe i zagraniczne pobyty naukowe,
 • doświadczenie w kierowaniu i realizacji krajowym lub zagranicznym projektem grantowym,
 • przedstawienie planu badań naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w tym umiejętność prowadzenia zajęć z zakresu biologii, biochemii i biofizyki,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk fizycznych,
 • udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach,
 • aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • aktywne ubieganie się o granty badawcze,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku biofizyka i pokrewnych (fizyka, informatyka stosowana),
 • pełnienie funkcji promotora prac dyplomowych w zakresie biofizyki i pokrewnych,
 • realizowanie działalności popularyzatorskiej lub promocyjnej o charakterze naukowym lub dydaktycznym,
 • podejmowanie współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie szeroko rozumianej biofizyki,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Asystent

 • Lokalizacja: Cieszyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Plastycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-29

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Plastycznych Adres miejsca pracy: ul. J.U. Niemcewicza 6, 43-400 Cieszyn, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 nr ref. 6/2024/NA/WSNE/ISP Słowa kluczowe: szkło, ceramika, projektowanie, sztuka Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra sztuki w dyscyplinie: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 • aktualny dorobek artystyczno–naukowy obejmujący udział w wystawach zagranicznych i krajowych oraz publikacje katalogowe dzieł,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności artystyczno-naukowej,
 • doświadczenie z zakresu projektowania szkła i ceramiki artystycznej,
 • doświadczenie z zakresu projektowania i realizacji witrażu klasycznego,
 • znajomość technik z zakresu projektowania i realizacji szkła fusinowego (różne systemy +/-82, 96, 90),
 • znajomość techniki Tiffaniego oraz znajomość technik slampingowych, fusingowych i witrażowych,
 • znajomość kształtowania ceramiki unikatowej oraz umiejętność angobowania i szkliwienia,
 • znajomość krzywych temperaturowych stosowanych podczas różnych wypałów szkła i ceramiki artystycznej,
 • umiejętność obsługi aparatury będącej wyposażeniem pracowni Szkła artystycznego i Ceramiki tj. piece szklarskie i ceramiczne, urządzenia piaskujące, urządzenia szlifujące do szkła, komora natryskowa do szkliwienia prac ceramicznych, walcarka i mieszarka do gliny,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach I i II stopnia,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • umiejętność prowadzenia warsztatów z zakresu szkła i ceramiki artystycznej dla dzieci i młodzieży,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • umiejętność obsługi programów graficznych: CorelDRAW, Photoshop oraz MS Word, Excel,
 • umiejętności z zakresu projektowania graficznego wykorzystywanego w ceramice i szkle artystycznym,
 • gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności artystycznej w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunkach Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunki Grafika,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-25

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych Miejsce pracy: Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów Liczba dostępnych stanowisk: 2 Nr ref. 42/2023/NA/CMBM/SPINLab/1 ​ Słowa kluczowe: mikroskopia elektronowa, mikroskopia korelacyjna, mikroskopia konfokalna, mikrotomografia, Krio-TEM, Raman, materia miękka, polimery, kompozyty, biomimetyka, fotowoltaika, wodór Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki chemiczne lub pokrewnej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie chemia/fizyka/inżynieria materiałowa/biologia/nauki o Ziemi w obszarze badań materiałów,
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych/grantów, w szczególności ERC,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny/krajowy staż naukowy,
 • znajomość metod badawczych obejmujących mikroskopię elektronową,
 • umiejętność obsługi aparatury obejmującej mikroskopię elektronową.
 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. R/Statistica/Origin/ImageJ,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we/ gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie prezentacji naukowych oraz tworzenie publikacji naukowych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Post-doc

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN SONATA, pt. „Zrozumienie właściwości przewodzących nanocieczy w nanoporach dla nowej generacji tryboelektrycznych nanogeneratorów – Nano2-fluid”, pod kierownictwem dr Yaroslava Grosu, Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 55/2022/NA/WNST/ICh/pd/1 Słowa kluczowe: intruzja-ekstruzja, zwilżalność, tryboładowanie Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk chemicznych lub inżynierii chemicznej lub nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej iż 7 lat przed datą planowanego zatrudnienia w projekcie,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum B2),
 • udokumentowany dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science w dyscyplinie nauki chemiczne/inżynieria materiałowa/inżynieria chemiczna/nauki fizyczne – opublikowany w czasopismach z wysokim współczynnikiem wpływu (IF),
 • preferowana tematyka badawcza obejmująca generatory triboelektryczne, nanopłyny, materiały nanoporowate, zwilżalność,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie badań, w szczególności na samodzielne rozpowszechnianie wyników badań w formie ustnej i pisemnej, samodzielnej redakcji manuskryptów publikacji naukowych oraz ustnej prezentacji wyników badań w języku angielskim.
 • doświadczenie w badaniach nanogeneratorów triboelektrycznych typu ciało stałe-ciecz,
 • doświadczenie w syntezie materiałów hybrydowych na potrzeby projektowania generatorów tryboelektrycznych,
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej związanej z procesami wtłaczania-wyciskania (intruzji-ekstruzji),
 • doświadczenie w pomiarach kąta zwilżania,
 • doświadczenie w badaniach zjawisk w nanoskali, w szczególności zjawisk zwilżania,
 • samodzielność, umiejętności organizacyjne,
 • gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne,
 • udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach,
 • aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • kształcenie kadry naukowej oraz wspieranie w badaniach naukowych młodych naukowców, doktorantów/magistrantów,
 • publikowanie wyników badań w czasopismach posiadających współczynnik wpływu (IF) oraz z liczbą punktów ministerialnych powyżej punktu odcięcia dla dyscypliny nauki chemiczne,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Post-doc

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-29

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcie pt. TERMODYNAMICS [www.thermodynamics.us.edu.pl] Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 47/2023/NA/WNST/ICh/p-d/1 Słowa kluczowe: Energia cieplna, synteza nanopłynów, materiały kompozytowe, charakterystyka materiałów Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora nauk chemicznych/inżynierii materiałowej/inżynierii chemicznej lub nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą planowanego zatrudnienia w projekcie,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom minimum B2),
 • udokumentowane badania naukowe indeksowane w bazie Scopus lub Web of Science w dyscyplinie nauki chemiczne/inżynieria materiałowa/inżynieria chemiczna lub fizyka – opublikowane w czasopismach o wysokim IF,
 • doświadczenie w badaniach eksperymentalnych, w szczególności w analizie właściwości termiczno-fizycznych materiałów,
 • zrozumienie znaczących technik charakteryzacji oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy w badaniach,
 • umiejętność zarówno pracy indywidualnej, jak również w zespole, wysokie umiejętności organizacyjne i wielozadaniowość.
 • doświadczenie w przeprowadzaniu charakterystyki chemicznej, termicznej i mikrostrukturalnej,
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • doświadczenie w realizowaniu/aplikowaniu o projekty badawcze,
 • doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowej działalności badawczej (pobyty w zagranicznych centrach naukowych).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektu badawczego NCN SONATA 18, pt.: „Next-generation scalable nano-enhanced thermal Energy storage composities of unprecedented performance”. Do głównych zadań należeć będzie, między innymi: zaangażowanie w przełomowe badania nad tworzeniem i charakteryzowaniem nowych nanomateriałów, tworzenie nowych materiałów kompozytowych i ich charakteryzacja z uwzględnieniem ich właściwości chemicznych, termicznych i fizycznych,
 • pełnienie ról administracyjnych zgodnie z wymaganiami projektu oraz instytucji
 • publikowanie wyników badań w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF) oraz liczbę punktów ministerialnych powyżej wartości granicznej dla dyscypliny nauki chemiczne,
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych oraz udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych,
 • uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych ze środków krajowych lub/i zagranicznych lub/i podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania projektów,
 • prace organizacyjne na rzecz wydziału lub uczelni wynikające z regulaminów UŚ,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dni Lawinowo-Skiturowe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji