Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gettyimages.com/mapo
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Centrum Zaawansowanych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-29

Stanowisko badawcze Post-doc w Centrum Zaawansowanych Technologii w projekcie OPUS 23 nr UMO-2022/45/B/NZ2/02183 „Mechanistic Understanding of picd-1 in Transposon Silencing and Genome Maintenance”. Celem projektu jest dogłębne zrozumienie roli picd-1 w wyciszaniu powtarzających się elementów, takich jak transpozony. Nasze wstępne wyniki sugerują, że utrata picd-1 prowadzi do wyczerpania specyficznych siRNA z towarzyszącym wzrostem różnych klas transpozonów DNA i RNA, masowymi uszkodzeniami DNA i śmiercią komórek, co skutkuje w pełni penetrującą sterylnością, gdy robaki są hodowane w pół- dopuszczalna temperatura. Naszym celem jest scharakteryzowanie picd-1 i rozszyfrowanie mechanizmu jego działania.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w: - art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) - Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 27/2022 z dnia 2 marca 2022 r. oraz spełniające następujące wymagania: 1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych (doktorat uzyskany nie później niż 7 lat przed ogłoszeniem konkursu) 2. udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie biologii molekularnej 3. udokumentowane informacje o patentach i zgłoszeniach patentowych 4. doświadczenie w przygotowywaniu wniosków grantowych 5. doświadczenie w realizacji grantów finansowanych przez NCN i/lub NCBiR 6. doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych 7. udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie biotechnologii 8. doświadczenie w zakresie metod biologii molekularnej 9. doświadczenie i ogólna wiedza z zakresu rozrodu i spermatogenezy 10. biegła znajomość środowiska Microsoft Office 11. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • Aktywny udział i dostarczanie informacji w fazie projektowania eksperymentów. Prezentowaniewyników badań na spotkaniach/konferencjach laboratoryjnych i przygotowania manuskryptów do publikacji wyników.
 • Zadania wyznaczone przez kierownika projektu na potrzeby realizacji zadań w prowadzonym projekcie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-15

Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk chemicznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Chemii. Oczekujemy, że kandydat będzie aktywnie prowadził samodzielnie oryginalne projekty naukowe, także pozyskując na ich finansowanie środki z agencji grantowych. Po dwóch latach przewiduje się weryfikację osiągnięć dydaktycznych i badawczych. Istotną składową będzie też ocena złożonych aplikacji o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych. Pozytywna ocena komisji spowoduje przedłużenie zatrudnienia o dalsze dwa lata. Po ponownej ocenie możliwie będzie zatrudnienie na czas nieokreślony. Bezwzględną przesłanką możliwości przedłużenia zatrudnienia będzie stosowanie się do zaleceń Dziekana w zakresie wykonywanej dydaktyki (pozytywna opinia odpowiedniego kierownika Laboratorium dydaktycznego)

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 tekst jednolity ze zmianami) oraz spełniające następujące wymagania: stopień doktora nauk chemicznych lub pokrewnych (fizycznych, biologicznych) znaczący dorobek naukowy w dziedzinie nauki chemiczne plany naukowe – w szczególności rozwinięcie nowej tematyki badawczej, stworzenie zespołu
 • język polski – biegła w mowie i piśmie znajomość języka polskiego język angielski – bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej B2 (egzamin doktorski uważny jest za równoważny); nie dotyczy kandydatów, dla których angielski jest językiem rodzimym;
 • Dorobek publikacyjny w zakresie nauk chemicznych, w tym zwłaszcza w wysoko punktowanych czasopismach. dodatkowe kryteria (niespełnienie nie wyklucza) - długotrwałe, zakończone publikacjami, staże naukowe, - wystąpienia na konferencjach i sympozjach, - udokumentowane patenty i zgłoszenia patentowe, - uzyskane granty, - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów chemicznych,

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk chemicznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Chemii. Oczekujemy, że kandydat będzie aktywnie prowadził samodzielnie oryginalne projekty naukowe, także pozyskując na ich finansowanie środki z agencji grantowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-15

Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk chemicznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Chemii – w szczególności na kierunku chemia, specjalność chemia kosmetyczna. Oczekujemy, że kandydat będzie aktywnie prowadził samodzielnie oryginalne projekty naukowe, także pozyskując na ich finansowanie środki z agencji grantowych. Po 18 miesiącach przewiduje się weryfikację osiągnięć dydaktycznych i badawczych. Istotną składową będzie też ocena złożonych aplikacji o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych. Pozytywna ocena komisji spowoduje przedłużenie zatrudnienia o dalsze dwa lata. Po ponownej ocenie możliwie będzie zatrudnienie na czas nieokreślony. Bezwzględną przesłanką możliwości przedłużenia zatrudnienia będzie stosowanie się do zaleceń Dziekana w zakresie wykonywanej dydaktyki (pozytywna opinia odpowiedniego kierownika Laboratorium dydaktycznego).

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 tekst jednolity ze zmianami) oraz spełniające następujące wymagania: stopień doktora nauk chemicznych lub pokrewnych (fizycznych, biologicznych) znaczący dorobek naukowy w dziedzinie nauki chemiczne plany naukowe – w szczególności rozwinięcie nowej tematyki badawczej, stworzenie zespołu
 • język polski – biegła w mowie i piśmie znajomość języka polskiego język angielski – bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej B2 (egzamin doktorski uważny jest za równoważny); nie dotyczy kandydatów, dla których angielski jest językiem rodzimym;
 • Dorobek publikacyjny w zakresie nauk chemicznych, w tym zwłaszcza w zakresie chemii kosmetycznej.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk chemicznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Chemii – w szczególności na kierunku chemia, specjalność chemia kosmetyczna. Oczekujemy, że kandydat będzie aktywnie prowadził samodzielnie oryginalne projekty naukowe, także pozyskując na ich finansowanie środki z agencji grantowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Post-doc

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Centrum Zaawansowanych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

Celem naukowym projektu SONATA „Dwuwymiarowe kowalencyjne szkielety organiczne jako wysokowydajne elektrody w bateriach cynkowych i glinowych” UMO-2022/47/D/ST5/00261 jest opracowanie nowych dwuwymiarowych sprzężonych kowalencyjnych szkieletów organicznych (COF) oraz zbadanie ich wydajności elektrochemicznej jako akumulatorów cynkowych oraz glinowych W ramach realizacji projektu osoba zatrudniona na stanowisku Post-doc będzie prowadziła badania naukowe obejmujące zagadnienia wymienione powyżej. Dodatkowo, będzie również zobowiązany do przygotowywania na podstawie uzyskanych wyników raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania:
 • Stopień doktora nauk chemicznych lub w dziedzinie pokrewnej, uzyskany w podmiocie innym niż UAM, nie wcześniej niż 2 lata przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
 • Wiedza z zakresu syntezy organicznej i elektrochemii
 • Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowch z chemii
 • Wystąpienia na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • język angielski, poziom płynny w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • W ramach realizacji projektu osoba zatrudniona na stanowisku Post-doc będzie prowadziła badania naukowe obejmujące zagadnienia wymienione powyżej. Dodatkowo, będzie również zobowiązany do przygotowywania na podstawie uzyskanych wyników raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

Stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Klasycznej UAM jest związane z prowadzeniem zajęć na kierunku studia śródziemnomorskie (stopień pierwszy i drugi) w języku polskim i angielskim. W pensum dydaktycznym znajdować się będą zajęcia związane z nauczaniem kultury i języka Hiszpanii oraz na specjalności turystyka kulturowa Śródziemnomorza (pierwszy stopień). Osoba zatrudniona będzie prowadzić prace licencjackie, a także zajęcia fakultatywne związane z ww. specjalnością w języku polskim i angielskim. Ponadto będzie opiekunem praktyk specjalnościowych.

Oczekiwania:

 • Tytuł magistra filologii klasycznej lub studiów śródziemnomorskich
 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • Udokumentowany dorobek naukowy
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej (inne niż praktyki zawodowe na studiach doktorskich)
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z turystyką lub instytucjami kultury nie krótsze niż pięć lata
 • Udokumentowane przygotowanie (kursy, szkolenia, certyfikaty) do nauczania wybranych przedmiotów na specjalności turystyka kulturowa Śródziemnomorza
 • Certyfikat z języka hiszpańskiego na poziomie nie niższym niż C1 wraz z przygotowaniem do nauczania języka obcego

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań w zakresie nauk humanistycznych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w IFK w języku polskim i angielskim, opieka nad praktykami
 • zadania organizacyjne w IFK

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wykładowca

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Etnolingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-05

Oferta jest skierowana do kandydata/tki, który/a spełnia następujące wymogi: – posiada tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie hebraistyki (w dyscyplinie językoznawstwo); – jest rodzimym użytkownikiem języka hebrajskiego izraelskiego; – ma kompetencje do nauczania języka hebrajskiego izraelskiego na poziomie akademickim; – ma doświadczenie dydaktyczne w zakresie praktycznego nauczania języka hebrajskiego izraelskiego.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania: - tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie hebraistyki (w dyscyplinach językoznawstwo, literaturoznawstwo lub pokrewnych); - potwierdzone doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka hebrajskiego izraelskiego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć z języka hebrajskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji