Uniwersytet Morski w Gdyni - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Morski w Gdyni - oferty pracy
Uniwersytet Morski w Gdyni - oferty pracy gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Morski w Gdyni. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Morski w Gdyni - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Katedra Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna, nauki o Ziemi i środowisku

Oczekiwania:

 • Dyplom doktora uzyskany w dyscyplinie: nauki fizyczne lub inżynieria mechaniczna lub nauki o Ziemi i środowisku
 • Posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu Fizyka
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych
 • Dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych
 • Znajomosć programów do analizy danych badawczych np. Sigma Plot, Surfer, Grapher
 • Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
 • Biegła znajomosc języka polskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia wykładów i innych zajęć w języku polskim

Obowiązki:

 • Praca naukowo-badawcza w obszarach inżynieria mechaniczna / nauki o Ziemi i środowisku.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Fizyki
 • Przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych
 • Wykonywanie prac organizacyjnych na polecenie przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Asystent

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Elektryczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ogłasza konkurs NA ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA I TECHNOLOGIE KOSMICZNE DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 12.07.2024 r. DATA SKŁADANIA OFERT: 16.08.2024 r. DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 30.08.2024 r. WARUNKI ZATRUDNIENIA: Miejsce zatrudnienia (jednostka organizacyjna): Katedra Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni; Lokalizacja: ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia; Wymiar czasu pracy: zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy. Warunki pracy i płacy: umowa o pracę na czas określony, wynagrodzenie zgodne z warunkami umowy; Przewidywana data zatrudnienia: 01.09.2024 r. OFERUJEMY: W ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport; Wczasy pod gruszą;

Oczekiwania:

 • Dyplom magistra inżyniera uzyskany na kierunkach związanych z informatyką i internetem rzeczy
 • Artykuły naukowe współautorskie lub własne napisane w czasopismach zgodnych z wykazem MNiSW i MEiN

Obowiązki:

 • Praca ze studentami w laboratorium: Techniki cyfrowej, Techniki mikroprocesorowej oraz Systemów operacyjnych i aplikacji systemów
 • Praca naukowa z zakresu sztucznej inteligencji
 • Pisanie artykułów naukowych do czasopism zgodnych z wykazem MNiSW i MEiN

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Zarzadzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w pełnym wymiarze etatu. Uniwersytet Morski będzie podstawowym miejscem pracy.

Oczekiwania:

 • dyplom doktora uzyskany w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub w dyscyplinie pokrewnej
 • znajomość problematyki inżynierii oprogramowania
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych
 • wykonywanie prac organizacyjnych
 • praca badawcza

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Asystent

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

Zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w pełnym wymiarze etatu. Uniwersytet Morski będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

Oczekiwania:

 • dyplom magistra uzyskany na kierunku informatyka, biznes elektroniczny lub elektronika
 • znajomość problematyki dot. technologii mobilnych, internetowych i informacyjnych
 • umiejętność projektowania i programowania aplikacji mobilnych, znajomość języków programowania
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych
 • wykonywanie prac organizacyjnych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Zarządzania i Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w pełnym wymiarze etatu. Uniwersytet Morski w Gdyni będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

Oczekiwania:

 • dyplom doktora uzyskany w dyscyplinie ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości lub w ramach innej dyscypliny wraz z potwierdzeniem ewentualnego doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zakresu finansów, rachunkowości
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej
 • wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem dydaktyki w takich zakresach, jak: zarządzanie finansami, rachunkowość przedsiębiorstw
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • ewentualnie wykaz prowadzonych przedmiotów

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych
 • wykonywanie prac organizacyjnych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Zarządzania i Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w pełnym wymiarze etatu. Uniwersytet Morski w Gdyni będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

Oczekiwania:

 • dyplom doktora uzyskany w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej
 • wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem dydaktyki w takich zakresach, jak: zarządzanie MŚP, zarządzanie zmianą, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • ewentualnie wykaz prowadzonych przedmiotów

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych
 • wykonywanie prac organizacyjnych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: INSTYTUT MORSKI
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Adiunkt będzie zatrudniony w Zakładzie Oceanografii Operacyjnej i odpowiedzialny za prowadzenie zaawansowanych badań naukowych w zakresie geologii i geomorfologii Morza Bałtyckiego, inicjowanie i realizację projektów badawczych oraz publikowanie wyników w renomowanych czasopismach naukowych.

Oczekiwania:

 • dyplom doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
 • minimum 5 lat doświadczenia w badaniach naukowych związanych z geologią i geomorfologią Morza Bałtyckiego
 • publikacje w renomowanych czasopismach naukowych (H-index minimum 6)
 • udokumentowane doświadczenie w komercyjnych zastosowaniach geologii i geomorfologii
 • znajomość metod i technik badawczych stosowanych w geologii i geomorfologii morskiej, umiejętność analizy i interpretacji danych geologicznych i geomorfologicznych

Obowiązki:

 • udział w rozwoju innowacyjnych projektów badawczych
 • wsparcie młodych naukowców
 • zwiększenie możliwości pozyskiwania grantów
 • świadczenie usług konsultingowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Asystent

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Nawigacyjny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-24

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO ogłasza konkurs NA STANOWISKO ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 24.06.2024 r. DATA SKŁADANIA OFERT: 24.07.2024 r. godz. 14:00 DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 31.07.2024 r. WARUNKI ZATRUDNIENIA: • Miejsce zatrudnienia (jednostka organizacyjna): Katedra Matematyki/ Wydział Nawigacyjny. • Lokalizacja: ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia (część zajęć może być realizowana na Wydziale Nawigacyjnym przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni). • Wymiar czasu pracy: zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy. • Warunki pracy i płacy: umowa o pracę, wynagrodzenie zgodne z warunkami umowy. • Przewidywana data zatrudnienia: 01.09.2024 r.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku matematyka.
 • Dyplom magistra uzyskany na kierunku matematyka.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym aktywny udział w pracach badawczo – rozwojowych realizowanych w środowisku międzynarodowym.
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów i aplikacji komputerowych, w tym aplikacje i usługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Teams.
 • Znajomość podstaw programowania.

Obowiązki:

 • Praca naukowo – badawcza.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych oraz poleceń przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Nawigacyjny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO ogłasza konkurs NA STANOWISKO STARSZEGO WYKŁADOWCY W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 04.06.2024 r. DATA SKŁADANIA OFERT: 31.08.2024 r. godz. 14:00 DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 02.09.2024 r. WARUNKI ZATRUDNIENIA: • Miejsce zatrudnienia (jednostka organizacyjna): Katedra Nawigacji/ Wydział Nawigacyjny. • Lokalizacja: Al. Jana Pawła II 3, Gdynia. • Wymiar czasu pracy: zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy. • Warunki pracy i płacy: umowa o pracę, wynagrodzenie zgodne z warunkami umowy. • Przewidywana data zatrudnienia: 01.09.2024 r.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Nawigacja specjalność Transport Morski LUB
 • Tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Nawigacja specjalność Transport Morski i tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.
 • Posiadanie ważnego dyplomu zawodowego kapitana żeglugi wielkiej i stażu pracy na stanowisku kapitana statku handlowego w żegludze międzynarodowej wykazanego w wyciągu pływania potwierdzonym przez Urząd Morski.
 • Posiadanie ważnego morskiego świadectwa zdrowia.
 • Co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych oraz poleceń przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Marketingu i Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w pełnym wymiarze etatu na czas zastępstwa w roku akademickim 2024/2025. Uniwersytet Morski będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

Oczekiwania:

 • dyplom doktora uzyskany w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse
 • wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem dydaktyki w takich zakresach, jak np.: statystyka opisowa i matematyczna, modelowanie ekonometryczne, badania operacyjne
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych
 • wykonywanie prac organizacyjnych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Asystent

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

Zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w pełnym wymiarze etatu. Uniwersytet Morski będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

Oczekiwania:

 • dyplom magistra uzyskany na kierunku informatyka lub biznes elektroniczny
 • znajomość problematyki dot. technologii mobilnych, internetowych i informacyjnych
 • umiejętność projektowania i programowania aplikacji mobilnych
 • znajomość języków programowania
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych
 • wykonywanie prac organizacyjnych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Asystent

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

Zatrudnienie na stanowisku asystenta dla dwóch osób w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w pełnym wymiarze etatu. Uniwersytet Morski będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

Oczekiwania:

 • dyplom magistra uzyskany na kierunku informatyka lub biznes elektroniczny
 • znajomość problematyki dot. technologii mobilnych, internetowych i informacyjnych
 • umiejętność projektowania i programowania aplikacji mobilnych, znajomość języków programowania
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wykonywanie prac organizacyjnych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji