Uniwersytet Morski w Gdyni - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni gettyimages.com/ijeab
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Morski w Gdyni. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Morski w Gdyni - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Asystent

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Nawigacyjny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-14

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO ogłasza konkurs NA STANOWISKO ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO – DYDAKTYCZNYCH W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 13.06.2024 r. DATA SKŁADANIA OFERT: 14.07.2024 r. godz. 14:00 DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 15.07.2024 r. WARUNKI ZATRUDNIENIA: Miejsce zatrudnienia (jednostka organizacyjna): Katedra Nawigacji/ Wydział Nawigacyjny. Lokalizacja: Al. Jana Pawła II 3, Gdynia. Wymiar czasu pracy: zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy. Warunki pracy i płacy: umowa o pracę, wynagrodzenie zgodne z warunkami umowy. Przewidywana data zatrudnienia: wrzesień 2024 r.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia wyższe pierwszego stopnia na kierunku Nawigacja, specjalność Transport Morski.
 • Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym aktywny udział w pracach badawczo – rozwojowych realizowanych w środowisku międzynarodowym.
 • Aktualny dyplom morski w dziale pokładowym co najmniej na poziomie operacyjnym.
 • Aktualne morskie świadectwo zdrowia.

Obowiązki:

 • Praca naukowo – badawcza.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych oraz poleceń przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Nawigacyjny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO ogłasza konkurs NA STANOWISKO STARSZEGO WYKŁADOWCY W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 04.06.2024 r. DATA SKŁADANIA OFERT: 31.08.2024 r. godz. 14:00 DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 02.09.2024 r. WARUNKI ZATRUDNIENIA: • Miejsce zatrudnienia (jednostka organizacyjna): Katedra Nawigacji/ Wydział Nawigacyjny. • Lokalizacja: Al. Jana Pawła II 3, Gdynia. • Wymiar czasu pracy: zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy. • Warunki pracy i płacy: umowa o pracę, wynagrodzenie zgodne z warunkami umowy. • Przewidywana data zatrudnienia: 01.09.2024 r.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Nawigacja specjalność Transport Morski LUB
 • Tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Nawigacja specjalność Transport Morski i tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.
 • Posiadanie ważnego dyplomu zawodowego kapitana żeglugi wielkiej i stażu pracy na stanowisku kapitana statku handlowego w żegludze międzynarodowej wykazanego w wyciągu pływania potwierdzonym przez Urząd Morski.
 • Posiadanie ważnego morskiego świadectwa zdrowia.
 • Co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych oraz poleceń przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Asystent

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Nawigacyjny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO ogłasza konkurs NA STANOWISKO ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO – DYDAKTYCZNYCH W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 27.05.2024 r. DATA SKŁADANIA OFERT: 27.06.2024 r. godz. 14:00 DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 28.06.2024 r. WARUNKI ZATRUDNIENIA: • Miejsce zatrudnienia (jednostka organizacyjna): Katedra Nawigacji/ Wydział Nawigacyjny. • Lokalizacja: Al. Jana Pawła II 3, Gdynia. • Wymiar czasu pracy: zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy. • Warunki pracy i płacy: umowa o pracę, wynagrodzenie zgodne z warunkami umowy. • Przewidywana data zatrudnienia: 01.09.2024 r.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 • Ukończone studia wyższe na kierunku związanym z transportem, logistyką, geodezją, automatyką, informatyką.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym aktywny udział w pracach badawczo – rozwojowych realizowanych w środowisku międzynarodowym.
 • Znajomość w stopniu co najmniej dobrym języka programowania Python.
 • Posiadanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Technologie informacyjne badania operacyjne oraz informatyka.

Obowiązki:

 • Praca naukowo – badawcza.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych oraz poleceń przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Marketingu i Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w pełnym wymiarze etatu na czas zastępstwa w roku akademickim 2024/2025. Uniwersytet Morski będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

Oczekiwania:

 • dyplom doktora uzyskany w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse
 • wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem dydaktyki w takich zakresach, jak np.: statystyka opisowa i matematyczna, modelowanie ekonometryczne, badania operacyjne
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych
 • wykonywanie prac organizacyjnych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Asystent

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Nawigacyjny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO ogłasza konkurs NA STANOWISKO ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO – DYDAKTYCZNYCH W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 27.05.2024 r. DATA SKŁADANIA OFERT: 27.06.2024 r. godz. 14:00 DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 28.06.2024 r. • Miejsce zatrudnienia (jednostka organizacyjna): Katedra Nawigacji/ Wydział Nawigacyjny. • Lokalizacja: Al. Jana Pawła II 3, Gdynia. • Wymiar czasu pracy: zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy. • Warunki pracy i płacy: umowa o pracę, wynagrodzenie zgodne z warunkami umowy. • Przewidywana data zatrudnienia: 01.09.2024 r.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia wyższe pierwszego stopnia na kierunku Nawigacja, specjalność Transport Morski.
 • Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym aktywny udział w pracach badawczo – rozwojowych realizowanych w środowisku międzynarodowym.
 • Aktualny dyplom morski w dziale pokładowym co najmniej na poziomie operacyjnym.
 • Aktualne morskie świadectwo zdrowia.
 • Predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.
 • Predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami.

Obowiązki:

 • Praca naukowo – badawcza.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych oraz poleceń przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Morski w Gdyni: Asystent

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

Zatrudnienie na stanowisku asystenta dla dwóch osób w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w pełnym wymiarze etatu. Uniwersytet Morski będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

Oczekiwania:

 • dyplom magistra uzyskany na kierunku informatyka lub biznes elektroniczny
 • znajomość problematyki dot. technologii mobilnych, internetowych i informacyjnych
 • umiejętność projektowania i programowania aplikacji mobilnych, znajomość języków programowania
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wykonywanie prac organizacyjnych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji