Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
Praca - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego gettyimages.com/Weedezign
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Instruktor

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-18

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 • specjalizacja z opieki długoterminowej;
 • staż pracy w zawodzie - minimum 5 lat;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-11

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
 • publikacje naukowe z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • staż pracy - minimum 5 lat;
 • znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-25

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 51 ust. 2 Statutu URad. dostępnego w BIP URad.;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z zakresu nauk prawnych, w szczególności: prawa i postępowania administracyjnego, prawa publicznego gospodarczego;
 • posiadanie ukończonej wybranej aplikacji prawniczej oraz doświadczenia praktycznego w zakresie wykonywania zawodu potwierdzone praktyką zawodową;
 • dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy;
 • zaangażowanie w prace organizacyjne Uniwersytetu;
 • udział i organizacja konferencji naukowych;
 • znać biegle w mowie i piśmie język polski.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego magistra w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym; posiadanie minimum rocznego doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii
 • doświadczenie praktyczne w zawodzie psychologa
 • doświadczenie społeczne (w organizacjach pozarządowych lub wolontariat)
 • prowadzenie zajęć w języku polskim;
 • znajomość języka obcego;
 • dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych kilka dni w tygodniu;
 • gotowość do pracy w weekendy;
 • umiejętności organizacyjne i rzetelność;
 • umiejętność współpracy w zespole.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy - par. 17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii;
 • publikacje naukowe z zakresu psychologii;
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym; preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii procesów poznawczych;
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe;
 • znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 • prowadzenie zajęć w języku polskim;
 • znajomość języka obcego;
 • gotowość do pracy w weekendy;
 • umiejętności organizacyjne i rzetelność;
 • umiejętność współpracy w zespole.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 51 ust. 2 Statutu URad. dostępnego w BIP URad.;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse;
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w szczególności związane z problematyką polityki gospodarczej i społecznej;
 • doświadczenie w pracach naukowo-badawczych;
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej;
 • zainteresowanie problematyką polityki gospodarczej i społecznej potwierdzone np. doświadczeniem praktycznym, doświadczeniem dydaktycznym, publikacjami naukowymi;
 • publikacje naukowe z zakresu polityki gospodarczej i społecznej;
 • znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 • znajomość języków obcych.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 51 ust. 2 Statutu URad. dostępnego w BIP URad.;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse;
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w szczególności związane z problematyką mikro i makroekonomii;
 • doświadczenie w pracach naukowo-badawczych;
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej;
 • zainteresowanie problematyką mikro i makroekonomii potwierdzone np. doświadczeniem praktycznym, doświadczeniem dydaktycznym, publikacjami naukowymi;
 • publikacje naukowe z zakresu mikro i makroekonomii;
 • znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 • znajomość języków obcych.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par. 17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 51 ust. 2 Statutu URad. dostępnego w BIP URad.;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse;
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w szczególności związane z problematyką finansów oraz finansów przedsiębiorstw;
 • doświadczenie w pracach naukowo-badawczych;
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej;
 • zainteresowanie problematyką finansów i finansów przedsiębiorstw potwierdzone np. doświadczeniem praktycznym, doświadczeniem dydaktycznym, publikacjami naukowymi;
 • publikacje naukowe z zakresu finansów i finansów przedsiębiorstw;
 • znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 • znajomość języków obcych.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse;
 • doświadczenie w zakresie działalności w kołach naukowych;
 • zainteresowanie problematyką rachunkowości potwierdzone np. doświadczeniem zawodowym, publikacjami naukowymi lub tematyką pracy dyplomowej;
 • znajomość języków obcych.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie naukach społecznych w dyscyplinie nauki prawne, praca doktorska z zakresu prawa konstytucyjnego;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu prawa konstytucyjnego (preferowane publikacje za m.in. 100 pkt.)
 • posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunku prawo i administracja z zakresu prawa konstytucyjnego,
 • udział w projektach badawczych;
 • aktywność naukowa krajowa jak i międzynarodowa przejawiająca się: udziałem w konferencjach naukowych z prawa konstytucyjnego, komitetach organizacyjnych konferencji naukowych, działalnością w towarzystwach/stowarzyszeniach naukowych;
 • pełna dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych kilka dni w tygodniu i niestacjonarnych;
 • zaangażowanie w prace organizacyjne Uniwersytetu;
 • biegła znajomość w mowie i piśmie języka polskiego oraz innego języka obcego nowożytnego.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji