Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - wolne stanowiska pracy

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - wolne stanowiska pracy
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - wolne stanowiska pracy gettyimages.com/Tero Vesalainen
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

Oczekiwania:

 • opis w załączniku

Obowiązki:

 • opis w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Cybernetyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

stanowisko adiunkt w grupie dydaktycznej Wydziału Cybernetyki WAT

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie informatyki;
 • wiedza i umiejętności w zakresie: • teorii informacji i kodowania, przetwarzania języka naturalnego, • projektowania naturalnych interfejsów użytkownika, • implementacji inteligentnych systemów komputerowych
 • dodatkowo będą brane pod uwagę: • znajomość języka angielskiego, • dorobek publikacyjny oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia, • doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych, a także kursów dokształcających prowadzonych przez Akademię, w tym: prowadzenie wykładów (za zgodą Wydziałowej Rady ds.. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra), ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji, oraz kierowanie pracami końcowymi i recenzowanie prac końcowych (za zgodą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra);
 • udział w realizacji prac dla potrzeb dydaktyki,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego,
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w ich pracach,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych i pomocy szkoleniowych oraz planowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu doskonalenie metodyki kształcenia,
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej jednostki organizacyjnej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Cybernetyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

stanowisko asystent w grupie badawczo-dydaktycznej Wydziału Cybernetyki WAT

Oczekiwania:

 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych, a także kursów dokształcających prowadzonych przez Akademię, w tym: prowadzenie wykładów (za zgodą Wydziałowej Rady ds.. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra), ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji, oraz kierowanie pracami końcowymi i recenzowanie prac końcowych (za zgodą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra);
 • udział w realizacji prac dla potrzeb dydaktyki,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego,
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w ich pracach,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych i pomocy szkoleniowych oraz planowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu doskonalenie metodyki kształcenia,
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej jednostki organizacyjnej

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych, a także kursów dokształcających prowadzonych przez Akademię, w tym: prowadzenie wykładów (za zgodą Wydziałowej Rady ds.. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra), ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji, oraz kierowanie pracami końcowymi i recenzowanie prac końcowych (za zgodą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra);
 • udział w realizacji prac dla potrzeb dydaktyki,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego,
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w ich pracach,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych i pomocy szkoleniowych oraz planowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu doskonalenie metodyki kształcenia,
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej jednostki organizacyjnej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Cybernetyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

stanowisko adiunkt w grupie dydaktycznej Wydziału Cybernetyki WAT

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);
 • stopień naukowy doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych;
 • dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;
 • doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych;
 • gotowość do prowadzenia w języku polskim i angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;
 • znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych, a także kursów dokształcających prowadzonych przez Akademię, w tym: prowadzenie wykładów (za zgodą Wydziałowej Rady ds.. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra), ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji, oraz kierowanie pracami końcowymi i recenzowanie prac końcowych (za zgodą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra);
 • udział w realizacji prac dla potrzeb dydaktyki,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego,
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w ich pracach,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych i pomocy szkoleniowych oraz planowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu doskonalenie metodyki kształcenia,
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej jednostki organizacyjnej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Cybernetyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

stanowisko adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej Wydziału Cybernetyki WAT

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);
 • stopień naukowy doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych;
 • dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;
 • gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;
 • doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych;
 • gotowość do prowadzenia w języku polskim i angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;
 • znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych, a także kursów dokształcających prowadzonych przez Akademię, w tym: prowadzenie wykładów (za zgodą Wydziałowej Rady ds.. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra), ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji, oraz kierowanie pracami końcowymi i recenzowanie prac końcowych (za zgodą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra)
 • udział w realizacji prac dla potrzeb dydaktyki
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w ich pracach
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych i pomocy szkoleniowych oraz planowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu doskonalenie metodyki kształcenia
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej jednostki organizacyjnej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Profesor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna.

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 r., pozycja 1668, z późniejszymi zmianami)
 • tytuł profesora nauk społecznych
 • wykształcenie w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (albo dyscyplinie nauki o polityce) lub dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 • wybitny dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (albo dyscyplinie nauki o polityce) oraz dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 • co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy badawczej i dydaktycznej na uczelniach wyższych
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej albo pracy lub działalności w organach nadzoru nad administracją publiczną albo organach doradczych w sprawach administracji publicznej
 • publikacje naukowe w językach polskim i angielskim na temat administracji publicznej w Polsce i Europie
 • umiejętność prowadzenia międzynarodowej współpracy badawczej
 • umiejętność przygotowywania materiałów do nauczania zdalnego (e-learning)
 • biegła znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • realizacja badań naukowych i aplikacja o zewnętrzne środki finansowe przeznaczone na badania naukowe
 • publikowanie wyników badań naukowych w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych z aktualnych wykazów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych
 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych, w tym prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz konsultacji w języku polskim i języku angielskim
 • prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz konsultacji w języku polskim i języku angielskim na studiach podyplomowych i szkoleniach
 • uczestniczenie w pracach organizowanych na rzecz procesu badawczo-dydaktycznego
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy naukowo-dydaktycznej WAT
 • uczestniczenie w seminariach dyplomowych i w procedurach dyplomowania studentów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: WARSZAWA
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA WAT
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

stanowisko profesora uczelni (badawczo-dydaktycznego) usytuowane jest w strukturach Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Do podstawowych zadań, w ramach wskazanego stanowiska, należy: – prowadzenie zajęć ze studentami z kierunku studiów Zarządzanie oraz studentami z innych kierunków studiów WAT w przedmiotach zgodnych z wymienionymi w ogłoszeniu (Zarządzania innowacjami i jakością, Zarządzania projektami, Zarządzania startupami, Podstaw zarządzania i przedsiębiorczości oraz Ochrony własności intelektualnej); – uczestniczenie w procesie dyplomowania studentów oraz innych procesach dydaktycznych i administracyjnych związanych z kształceniem studentów; – prowadzenie prac badawczych w zakresie dyscypliny: nauka o zarządzaniu i jakości oraz publikowanie ich efektów w wysokopunktowanych czasopismach z listy MNiSW.

Oczekiwania:

 • spełnianie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości
 • zaawansowana wiedza z zakresu teorii i praktyki współczesnego zarządzania
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
 • doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej w uczelni wojskowej lub cywilnej w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości, a zwłaszcza: zarządzania innowacjami i jakością, zarządzania projektami oraz zarządzania startupami, przedsiębiorczości i zarządzania
 • doświadczenie w kierowaniu i realizowaniu prac naukowo-badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w środowisku krajowym i międzynarodowym
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich
 • dobra znajomość przynajmniej jednego języka konferencyjnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami na kierunku Zarządzanie, zwłaszcza w zakresie: zarządzania innowacjami i jakością, zarządzania projektami oraz zarządzania startupami
 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń na różnych kierunkach studiów we wskazanym zakresie, w szczególności z zakresu Podstaw zarządzania i przedsiębiorczości oraz Ochrony własności intelektualnej
 • prowadzenie seminariów dyplomowych i uczestniczenie w procedurach dyplomowania studentów na kierunku Zarządzanie
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesów badawczo - dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny: nauka o zarządzaniu i jakości
 • publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

prowadzenie zajęć ze studentami z przedmiotów: systemy informacji przestrzennej, geoprzestrzenne zabezpieczenie wojsk, rozpoznanie wojskowe.

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)
 • stopień naukowy magistra inżyniera w dziedzinie geodezji i kartografii
 • specjalność: geodezja wojskowa
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej i badawczej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: wojskowe analizy terenu; wojskowe analizy GIS
 • doświadczenie zawodowe w pracy jednostkach zabezpieczenia geoprzestrzennego SZ RP oraz w jednostkach (instytucjach) SZ RP, zajmujących się rozpoznaniem wojskowym
 • doświadczenie w pracy w zagranicznych instytucjach zajmujących się rozpoznaniem wojskowym i geoprzestrzennym
 • doświadczenie zawodowe we wdrażaniu systemów GIS
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego dla stanowiska starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych
 • prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających
 • prowadzenie dokumentacji zaliczeń i egzaminów
 • opracowanie kart informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji
 • opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych realizowanych przedmiotów
 • opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników, skryptów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów oraz udostępnianie do wglądu (kontroli) ww. opracowań Kierownikowi Zakładu
 • podnoszenie jakości kształcenia zgodnie z systemem zapewnienia jakości kształcenia w WAT
 • przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego
 • prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych
 • udział w przygotowaniu sprawozdań z realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych
 • udział w publikowaniu zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych z tematyki GIS
 • rozwijanie twórczości naukowej, umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie własnych kwalifikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

prowadzenie zajęć ze studentami z przedmiotów: systemy informacji przestrzennej, geoprzestrzenne zabezpieczenie wojsk, rozpoznanie wojskowe.

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)
 • stopień naukowy magistra inżyniera w dziedzinie geodezji i kartografii
 • specjalność: geodezja wojskowa
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej i badawczej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: wojskowe analizy terenu; wojskowe analizy GIS
 • doświadczenie zawodowe w pracy jednostkach zabezpieczenia geoprzestrzennego SZ RP oraz w jednostkach (instytucjach) SZ RP, zajmujących się rozpoznaniem wojskowym
 • doświadczenie w pracy w zagranicznych instytucjach zajmujących się rozpoznaniem wojskowym i geoprzestrzennym
 • doświadczenie zawodowe we wdrażaniu systemów GIS
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego dla stanowiska starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych
 • prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających
 • prowadzenie dokumentacji zaliczeń i egzaminów
 • opracowanie kart informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji
 • opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych realizowanych przedmiotów
 • opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników, skryptów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów oraz udostępnianie do wglądu (kontroli) ww. opracowań Kierownikowi Zakładu
 • podnoszenie jakości kształcenia zgodnie z systemem zapewnienia jakości kształcenia w WAT
 • przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego
 • prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych
 • udział w przygotowaniu sprawozdań z realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych
 • udział w publikowaniu zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych z tematyki GIS
 • rozwijanie twórczości naukowej, umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie własnych kwalifikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

złożone konstrukcje betonowe, mechanika teoretyczna, mechanika budowli, konstrukcje prefabrykowane, bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 2 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018r., pozycja 1668.)
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • udział w projektach naukowo-badawczych oraz popularyzacji wyników badań naukowych
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu finansowania projektów naukowo-badawczych
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych we współpracy między instytucjonalnej i interdyscyplinarnej
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów: złożone konstrukcje betonowe, mechanika teoretyczna, mechanika budowli, konstrukcje prefabrykowane, bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych
 • doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych metod dydaktycznych
 • znajomość programów służących do zastosowania BIM w budownictwie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych i działalności naukowej
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich w ilości min. 100
 • uzyskane prawo własności przemysłowej dla min 1 zgłoszenia patentowego
 • rozpoznawalny dorobek naukowy, co najmniej 50 publikacji naukowych zgodnie z aktualnym i/lub poprzednim wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego dla stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • prowadzenie prac badawczych w zakresie dyscypliny inżynieria lądowa i transport, ze szczególnym uwzględnieniem złożonych konstrukcji żelbetowych oraz elementów prefabrykowanych, budownictwa
 • aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
 • kierowanie inżynierskimi i magisterskimi pracami dyplomowymi
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i działalności naukowej
 • realizacja zadań bieżących zleconych przez przełożonych, związanych z posiadanymi kompetencjami i zajmowanym stanowiskiem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

awarie i naprawy obiektów budowalnych, budownictwo specjalne, technologia betonów, elementy teorii konstrukcji

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)
 • stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w zakresie budownictwa w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej i badawczej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: technologia betonów, technologii i organizacji inwestycji budowlanych, awarie i naprawy obiektów budowlanych i/lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe w budownictwie – dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanym zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., pozycja 1333)
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 • doświadczenie w pracach badawczych realizowane w co najmniej dwóch niezależnych jednostkach
 • autorstwo lub współautorstwo min. 4 artykułów z listy czasopism punktowanych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego dla stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
 • prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających
 • prowadzenie dokumentacji zaliczeń i egzaminów
 • opracowanie kart informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacj
 • opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych realizowanych przedmiotów
 • opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników, skryptów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów oraz udostępnianie do wglądu (kontroli) ww. opracowań Kierownikowi Zakładu
 • podnoszenie jakości kształcenia zgodnie z systemem zapewnienia jakości kształcenia w WAT
 • przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego
 • prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych
 • udział w przygotowaniu sprawozdań z realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych
 • udział w publikowaniu zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych z tematyki budownictwa, w szczególności technologii betonu, budownictwa specjalnego oraz konstrukcji żelbetowych
 • rozwijanie twórczości naukowej, umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie własnych kwalifikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce",
 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnych
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wskazane doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę)
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim
 • umiejętność pisania artykułów naukowych w języku polskim i angielskim
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu systemów telekomunikacyjnych, technologii przewodowych i bezprzewodowych, systemów teleinformatycznych
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu walki radioelektronicznej (COMINT/ELINT) w obszarze Pattern Recognition oraz Pattern Classification
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu nowoczesnego projektowania baz danych dla systemów łączności oraz rozpoznania i walki radioelektronicznej
 • znajomość języków programowania Java, SQL, Python, projektowania serwisów i aplikacji internetowych
 • umiejętność projektowania i programowania kontrolerów na potrzeby wojskowego Internetu Rzeczy
 • znajomość zagadnień z zakresu cyfrowego przetwarzania obrazu i wyodrębniania funkcji wizualnych z obrazów
 • znajomość zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji w systemach rozpoznania i walki radioelektronicznej
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych, prowadzenia warsztatów naukowych i szkoleń dla inżynierów z branży IT
 • doświadczenie w roli administratora systemów teleinformatycznych
 • doświadczenie w roli analityka systemów i aplikacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • kilkuletnie doświadczenie w zakresie kierowania zespołem naukowo-dydaktycznym

Obowiązki:

 • adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz.1668),
 • stopień naukowy – magister inżynier,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wskazane doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim,
 • umiejętność pisania artykułów naukowych w języku polskim i angielskim,
 • umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę),
 • znajomość zagadnień z zakresu radiokomunikacji i teorii anten,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu analizy i przetwarzania sygnałów akustycznych oraz technik lokalizacyjnych,
 • bardzo dobra znajomość technik uczenia maszynowego opartego na głębokich sieciach neuronowych,
 • praktyczna umiejętność wykonywania analiz symulacyjnych w środowisku MATLAB & Simulink (lub pokrewnym),
 • praktyczna znajomość języków programowania Java, SQL, Python, Kotlin oraz projektowania serwisów i aplikacji internetowych,
 • znajomość oprogramowania Docker, VirtualBox, AudaCity, Wireshark, Visual Studio Code,
 • zaawansowana znajomość obsługi systemów operacyjnych Windows, Linux oraz Android, a także pakietu Office 365,
 • przynajmniej jedna publikacja o zasięgu międzynarodowym z wykazu punktowanych czasopism i konferencji MNiSW,
 • doświadczenie w roli administratora systemów teleinformatycznych.

Obowiązki:

 • Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału Elektroniki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji