Wolne stanowiska naukowe i akademickie. Sprawdź dostępne oferty pracy, które posiada Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - oferty pracy
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - oferty pracy gettyimages.com/nortonrsx
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział: Wydział Technologii Żywności
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: inny, pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku Dietetyka
 • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych wymaganych do pracy dydaktycznej na uczelni
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • udokumentowany, co najmniej 3-miesięczny staż lub doświadczenie w jednostce badawczej lub naukowo-badawczej
 • udokumentowane, przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym
 • udokumentowane doświadczenie w organizacji pracy zespołu (dla grupy osób)
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu ewidencji stanu odczynników chemicznych, trucizn, metali szlachetnych, alkoholi
 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji, konstruowaniu wniosków i podstawowa znajomość zagadnień zamówień publicznych
 • udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu badań oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka oraz analiz składu żywności oraz aktywności antyoksydacyjnej
 • umiejętność planowania i wykonywania analiz chemicznych
 • aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
 • doświadczenie w pracy naukowej (udokumentowane autorstwo/współautorstwo publikacji, monografii, wystąpienia naukowe, konferencje itp.)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1

Obowiązki:

 • Regulamin Pracy URK - zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1676968,zarzadzenie-nr-1752019-rektora-ur-w-krakowie.html

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: KRAKÓW
 • Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział: Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-15

Stanowisko / grupa pracowników – asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Jednostka (miejsce wykonywania pracy) – Wydział Leśny, Katedra Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków Dziedzina – Nauki rolnicze Dyscyplina – Nauki leśne Planowany okres zatrudnienia – umowa na okres próbny 2 letni z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 1 października 2024 r. Wynagrodzenie – Regulaminu wynagradzania URK zał.1, https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_8_1_1_2020.pdf; Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2023000001601.pdf

Oczekiwania:

 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - oświadczenie https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc oraz zgodnie ze Statutem UR odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2218877,statut-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-obowiazujacy-od-1-stycznia-2023-r-teks.html
 • . wykształcenie wyższe z zakresu leśnictwa lub geodezji oraz ewentualnie kierunków pokrewnych
 • doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych oraz doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim;
 • dorobek naukowy z zakresu geoinformatyki;
 • gotowość lub chęć rozwoju zawodowego w celu przygotowania i prowadzenia zajęć z geodezji leśnej, AutoCAD, budownictwa drogowego i przedmiotów pokrewnych. https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2227492,zarzadzenie-nr-92023-rektora-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-z-dnia-25-styczn.html
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, punktualność i obowiązkowość, chęć samodoskonalenia i rozwijania swoich kompetencji;
 • język angielski na poziomie B2 z chęcią rozwoju i samodoskonalenia językowego;

Obowiązki:

 • Regulaminu Pracy URK - zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1676968,zarzadzenie-nr-1752019-rektora-ur-w-krakowie.html

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-08

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w naukach biologicznych lub biotechnologii lub stopnia magistra w naukach biologicznych lub medycznych
 • umiejętność prowadzenia prac badawczych potwierdzona publikacjami naukowymi lub czynnym udziałem w konferencjach naukowych
 • ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich
 • biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej B2;
 • w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej A2;

Obowiązki:

 • praca badawcza
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-23

Nauki inżynieryjno-techniczne Inżynieria mechaniczna asystent naukowo-badawczy do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc oraz zgodnie ze Statutem UR odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2218877,statut-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-obowiazujacy-od-1-stycznia-2023-r-teks.html

Oczekiwania:

  1. ukończone studia wyższe na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
  1. udokumentowany wielomiesięczny staż zawodowy w przedsiębiorstwie zajmującym się gospodarką odpadami,
  1. umiejętność obsługi programu AutoCad potwierdzona stosowanym certyfikatem,
  1. umiejętność obsługi urządzeń elektrycznych potwierdzona certyfikatem SEP,
  1. potwierdzony długoterminowy staż w zagranicznym ośrodku naukowym,
  1. potwierdzony udział w konferencjach naukowych, sesjach studenckich (referaty, doniesienia), aktywna praca w kole naukowym. 2024 | BIP Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Obowiązki:

 • Regulaminu Pracy URK - zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1676968,zarzadzenie-nr-1752019-rektora-ur-w-krakowie.html

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-23

Regulaminu Pracy URK – zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1676968,zarzadzenie-nr-1752019-rektora-ur-w-krakowie.html do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc oraz zgodnie ze Statutem UR odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2218877,statut-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-obowiazujacy-od-1-stycznia-2023-r-teks.html

Oczekiwania:

  1. ukończone studia wyższe na kierunku inżynieria mechatroniczna, zarządzanie i inżynieria produkcji,
  1. udokumentowany staż zawodowy w laboratorium badawczym o profilu: elektrycznym, elektronicznym, automatyka lub robotyka,
  1. umiejętność programowania i obsługi sterowników PLC, systemów wizyjnych, systemów RFID,
  1. umiejętność projektowania obwodów drukowanych (PCB) i tworzenia schematów elektronicznych,
  1. potwierdzony udział w konferencjach naukowych, sesjach studenckich (referaty, doniesienia), aktywna praca w kole naukowym. 2024 | BIP Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Obowiązki:

 • Regulaminu Pracy URK - zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1676968,zarzadzenie-nr-1752019-rektora-ur-w-krakowie.html

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji