Wolne stanowiska pracy na uczelni. Sprawdź, jakie wakaty dla nauczycieli akademickich ma do zaoferowania Politechnika Wrocławska

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Politechnika Wrocławska
Wolne stanowiska akademickie - Politechnika Wrocławska gettyimages.com/nortonrsx
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Politechnika Wrocławska. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Politechnika Wrocławska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-02

Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za tworzenie wkładu w rozwój nauki w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości w obszarze finansów przedsiębiorstw i rachunkowości, prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie oraz wykonywanie zadań organizacyjnych związanych z tymi aktywnościami.

Oczekiwania:

 • Posiadany stopień naukowy doktora.
 • Znajomość metod ilościowych i jakościowych na potrzeby prowadzenia badań naukowych i obsługi projektów.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, w tym prowadzenia zajęć w języku angielskim, w obszarze rachunkowości i finansów lub pokrewnych.
 • Znaczący dorobek publikacyjny w obszarze rachunkowości i finansów lub pokrewnym, indeksowany w bazie Scopus oraz Web of Science, w czasopismach posiadających Impact Factor lub z CiteScore > 1).
 • Przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów w przedsiębiorstwach lub instytucjach finansowych.
 • Aktywny udział w konferencjach naukowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w obszarze dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości (indywidualne, jak i zespołowe prowadzenie prac naukowo-badawczych w charakterze członka zespołu, jak i koordynatora tych prac). Tworzenie i współtworzenie publikacji naukowych.
 • Aktywny udział w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach.
 • Inicjowanie, pozyskiwanie i koordynowanie projektów badawczych.
 • Współpraca w zakresie prac naukowo-badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na studiach pierwszego i drugiego stopnia PWr zwłaszcza w obszarze rachunkowości i zarządzania finansami na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania, a także w zakresie kursów ogólnouczelnianych oraz prowadzenie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 • Prowadzenie prac dyplomowych w języku angielskim na pierwszym i drugim stopniu kształcenia na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Zespołu, Katedry, Wydziału i Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-02

Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, w szczególności prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim i angielskim (zwłaszcza w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania zmianą, przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami oraz start-upami z uwzględnieniem zagadnień związanych z celami zrównoważonego rozwoju), prowadzenie zajęć z ww. tematyki na innych wydziałach PWr, na których oferowane są przez Wydział przedmioty menedżerskie, prowadzenie prac dyplomowych na pierwszym i drugim stopniu kształcenia w języku polskim i angielskim na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania oraz wykonywanie zadań organizacyjnych związanych z tą aktywnością. Ponadto, zatru

Oczekiwania:

 • posiadany stopień naukowy doktora: w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (lub według klasyfikacji sprzed 2018 r. w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) lub stopień doktora w naukach technicznych oraz przynajmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania procesami biznesowymi, zarządzaniu zmianą,
 • dorobek publikacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości indeksowany w bazie WoS oraz Scopus, w czasopismach posiadających Impact Factor lub z CiteScore > 1, zwłaszcza w obszarze zarządzania procesami biznesowymi i metod zarządzania
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim lub szkoleń w języku polskim i angielskim w obszarze zarządzania, w tym w zakresie koncepcji i metod zarządzania oraz zarządzania procesami przedsiębiorstwa,
 • przynajmniej 10-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe w organizacjach różnego typu, w różnych rolach organizacyjnych. W szczególności preferowane doświadczenie menedżerskie, w zarządzaniu procesami biznesowymi i konsultingu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • biegła znajomość języka polskiego.

Obowiązki:

 • prowadzenie zleconych zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia PWr z zarządzania (zwłaszcza w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania zmianą, przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami i start-upami z uwzględnieniem zagadnień związanych z celami zrównoważonego rozwoju) na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania w języku polskim i angielskim, a także w zakresie kursów menedżerskich ogólnouczelnianych,
 • prowadzenie prac dyplomowych na pierwszym i drugim stopniu kształcenia w języku polskim i angielskim na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania,
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym na rzecz podnoszenia jakości kształcenia,
 • indywidualne, jak i zespołowe prowadzenie prac o charakterze naukowo-badawczym w charakterze członka zespołu, jak i koordynatora tych prac,
 • aktywny udział w aplikowaniu o granty badawcze indywidualnie oraz zespołowo,
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Zespołu, Katedry i Wydziału oraz Uczelni,
 • aktywny udział w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Elektroniki , Fotoniki i Mikrosystemów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, oraz brał czynny udział w pracach organizacyjnych w Katedrze Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Elektroniki,
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej,
 • bardzo dobra (biegła) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie umożlwiającym zrozumienie i redagowanie publikacji naukowych,
 • posiadanie umiejętności generowania i przygotowywania danych pod opieką promotora
 • prowadzenie badań pod opieką promotora,
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej,
 • znajomość modelowania fizycznego i matematycznego zagadnień transportu ciepła w układach elektronicznych,
 • umiejętność analizy numerycznej danych eksperymentalnych,
 • znajomość tematyki z zakresu systemów pomiarowych, aparatury wirtualnej, zastosowania środowiska LabVIEW w akwizycji i przetwarzaniu danych,
 • znajomość czujników i przetworników wielkości nieelektrycznych,
 • biegłość w użytkowaniu oprogramowania: MS Windows, Matlab, LabVIEW, C/C++, Java, Linux, MS Office,
 • umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń pomiarowych (oscyloskop cyfrowy, analizator widma, multimetr cyfrowy).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji z zagadnień związanych z pomiarami i modelowaniem fizyko-matematycznym w procesie poznawczym, uwarunkowań numerycznych problemu odwrotnego w zagadnieniach medycznych, aplikacji techniki mikroprocesorowej i informatycznej do rozwiązywania. A także analizy i przetwarzanie obrazów oraz ich zastosowania we współczesnej metrologii optycznej, szczególnie w badaniu przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem anemometrii obrazowe oraz opracowania przemysłowych metod nieinwazyjnej charakterystyki światłowodów i włókien kompozytowych z wykorzystaniem niskospójnego światła rozproszonego, ze szczególnym uwzględnieniemi sztucznej inteligencji.
 • przygotowywanie wniosków o granty badawcze,
 • kształcenie studentów,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Katedra Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej. Okres zatrudnienia: 1.10.2024 – 30.09.2025.

Oczekiwania:

 • stopień doktora z dyscypliny matematyki
 • dorobek naukowy w zakresie matematyki potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki oraz informatyki (lub z zakresu nauki o danych)
 • biegła znajomość języka polskiego lub angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim lub angielskim, w tym zajęcia z przedmiotów informatycznych (lub z zakresu nauki o danych)
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Katedra Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej. Okres zatrudnienia: 1.10.2024-30.09.2025.

Oczekiwania:

 • złożona rozprawa doktorska z matematyki
 • dorobek naukowy w zakresie matematyki potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki
 • biegła znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim, w tym zajęcia z zakresu nauki o danych: statystyki matematycznej, analizy danych, uczenia maszynowego, sieci neuronowych
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Elektryczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-30

Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej ogłasza konkurs nr AS/W5/2/06/2024 na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w Katedrze Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych, prowadzenie badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem: – automatyki napędu elektrycznego; – aktywnych metod tłumienia drgań skrętnych w układach napędowych; – zaawansowanych algorytmów sterownia; – implementacji algorytmów sterownia w układach mikroprocesorowych; – diagnostyki układów napędowych. oraz podstawową działalność organizacyjną na rzecz Katedry, Wydziału oraz Uczelni.

Oczekiwania:

 • posiadany tytuł zawodowy magistra inżyniera po ukończonym kierunku studiów automatyka przemysłowa lub pokrewnym i zaawansowany stopień rozprawy doktorskiej lub stopień naukowy doktora uzyskany w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne (warunek konieczny),
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • wymagane kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni technicznej (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z automatyką przemysłową),
 • znajomość nowoczesnych układów sterowania silnikami prądu stałego i przemiennego,
 • znajomość aktywnych metod tłumienia drgań skrętnych,
 • znajomość metod diagnostycznych silników indukcyjnych i silników synchronicznych z magnesami trwałymi,
 • zaawansowana znajomość specjalistycznego oprogramowaniu Matlaba i dSpace ControlDesk,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne,
 • znajomość podstawowych narzędzi informatycznych (biurowych i inżynierskich),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 • biegła znajomość języka polskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (warunek konieczny)

Obowiązki:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: - automatyki napędu elektrycznego; - metod sztucznej inteligencji; - techniki mikroprocesorowej; - energoelektroniki; - metrologii elektrycznej; - prowadzenie badań naukowych w zakresie: - automatyki napędu elektrycznego, - aktywnych metod tłumienia drgań skrętnych w układach napędowych, - zaawansowanych algorytmów sterownia, - implementacji algorytmów sterownia w układach mikroprocesorowych, - diagnostyki układów napędowych,
 • praca indywidualna i zespołowa, publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach naukowych,
 • aktywny udział w warsztatach, stażach, szkoleniach i konferencjach naukowych,
 • aplikowanie o granty na finansowanie projektów naukowych, praca na rzecz już prowadzonych projektów badawczych
 • udział w podstawowej działalności organizacyjnej Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną
 • Do obowiązków asystenta należy m.in.: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji naukowych, udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe, udział w zleceniach i ekspertyzach wykonywanych dla przemysłu i administracji, kształcenie i wychowywanie studentów, podnoszenie kwalifikacji, wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry, przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Katedra Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej. Okres zatrudnienia: 1.10.2024-30.09.2025.

Oczekiwania:

 • złożona rozprawa doktorska z matematyki
 • dorobek naukowy w zakresie matematyki potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki
 • biegła znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim, w tym zajęcia z zakresu nauki o danych: statystyki matematycznej, analizy danych, uczenia maszynowego, sieci neuronowych
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Elektryczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-30

Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej ogłasza konkurs nr AS/W5/1/06/2024 na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w Katedrze Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych, prowadzenie badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem: – automatyki napędu elektrycznego; – aktywnych metod tłumienia drgań skrętnych w układach napędowych; – zaawansowanych algorytmów sterownia; – implementacji algorytmów sterownia w układach mikroprocesorowych; – diagnostyki układów napędowych. oraz podstawową działalność organizacyjną na rzecz Katedry, Wydziału oraz Uczelni.

Oczekiwania:

 • posiadany tytuł zawodowy magistra inżyniera po ukończonym kierunku studiów automatyka przemysłowa lub pokrewnym i zaawansowany stopień rozprawy doktorskiej lub stopień naukowy doktora uzyskany w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne (warunek konieczny),
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • wymagane kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni technicznej (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z automatyką przemysłową),
 • znajomość nowoczesnych układów sterowania silnikami prądu stałego i przemiennego
 • znajomość aktywnych metod tłumienia drgań skrętnych,
 • znajomość metod diagnostycznych silników indukcyjnych i silników synchronicznych z magnesami trwałymi,
 • zaawansowana znajomość specjalistycznego oprogramowaniu Matlaba i dSpace ControlDesk,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne,
 • znajomość podstawowych narzędzi informatycznych (biurowych i inżynierskich),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 • biegła znajomość języka polskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (warunek konieczny),.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: - automatyki napędu elektrycznego; - metod sztucznej inteligencji; - techniki mikroprocesorowej; - energoelektroniki;- metrologii elektrycznej; - prowadzenie badań naukowych w zakresie: - automatyki napędu elektrycznego, - aktywnych metod tłumienia drgań skrętnych w układach napędowych, - zaawansowanych algorytmów sterownia, - implementacji algorytmów sterownia w układach mikroprocesorowych, - diagnostyki układów napędowych,
 • praca indywidualna i zespołowa, publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach naukowych,
 • aktywny udział w warsztatach, stażach, szkoleniach i konferencjach naukowych,
  • aplikowanie o granty na finansowanie projektów naukowych, praca na rzecz już prowadzonych projektów badawczych,
  • udział w podstawowej działalności organizacyjnej Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.
 • Do obowiązków asystenta należy m.in.: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji naukowych, udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe, udział w zleceniach i ekspertyzach wykonywanych dla przemysłu i administracji, kształcenie i wychowywanie studentów, podnoszenie kwalifikacji, wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry, przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-23

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów tego kierunku, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry oraz Wydziału. Zakres tematyki naukowej obejmuje bioinformatykę, informatykę biomedyczną lub technologie informacyjne dla medycyny.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk fizycznych
 • istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat, w zakresie inżynierii biomedycznej lub zagadnień pokrewnych dyscyplinie,
 • kompetencje dydaktyczne w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej, w tym przedmiotów informatycznych,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym kursów prowadzonych w języku angielskim
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi, w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • przygotowywanie wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-23

Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie z zaangażowaniem prowadził(a) zajęcia dydaktyczne dla studentów inżynierii biomedycznej, a także angażował(a) się w prace organizacyjne Katedry oraz Wydziału. Zakres tematyki zajęć dydaktycznych obejmuje kursy związane z szeroko rozumianą informatyką, a w szczególności zastosowaniami metod informatycznych w medycynie.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk fizycznych
 • kompetencje dydaktyczne w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej, w tym przedmiotów informatycznych,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie metod informatycznych w inżynierii biomedycznej na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym kursów prowadzonych w języku angielskim,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym w szczególności zagranicznymi
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością dydaktyczną.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji