Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - aktualne oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Praca - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie gettyimages.com/mapo
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Wydział: Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-04

Profesor uczelni w Pracowni Plastyki na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Oczekiwania:

 • stopień doktora habilitowanego sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych w szczególności na działalność badawczą i artystyczną;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami;
 • dorobek artystyczny poparty wystawami w Polsce i za granicą;

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w Pracowni Plastycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Wydział: Wydział Rzeźby
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-25

Konkurs na stanowisko Asystenta w Pracowni Rzeźby dla I roku w Katedrze Rzeźby na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Oczekiwania:

 • ukończone studia jednolite magisterskie lub studia II stopnia na kierunku Rzeźba
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni artystycznej
 • dorobek artystyczny

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami I roku w Pracowni Rzeźby

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: Wykładowca

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wzornictwa
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Konkurs na stanowisko wykładowczy w Pracowni krawieckiej w Katedrze Mody na Wydziale Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Oczekiwania:

 • Wyższe wykształcenie (minimum magisterskie)
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie kroju, szycia, technologii krawieckiej. (minimum 5 lat)
 • Doświadczenie dydaktyczne na wyższej uczelni artystycznej (minimum 5 lat)
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku i pracy w międzynarodowym zespole projektantów.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w Pracowni Krawieckiej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wzornictwa
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Pracowni Projektowania Produktu Przemysłowego w Katedrze Podstaw Projektowania na Wydziale Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Oczekiwania:

 • Co najmniej tytuł zawodowy magistra (Absolwentka / absolwent wydziału projektowego (wzornictwa) uczelni artystycznej lub inżynier z doświadczeniem w zakresie projektowania i wdrożenia produktów przemysłowych)
 • Umiejętność modelowania powierzchni klasy A przy użyciu programów 3D (Rhino / Fusion 360)
 • Doświadczenie zawodowe związane z projektowanie produktów takich jak np. obudowy, sprzęt AGD, RTV, opakowań z tworzyw sztucznych, butelek.
 • Znajomość programu do renderowania modeli 3D.
 • Podstawowa wiedza na temat konstruowania produktów przemysłowych.
 • Podstawowa wiedza na temat technologii przemysłowych.
 • Podstawowa wiedza na temat materiałów wykorzystywanych w produktach przemysłowych.
 • Podstawowa znajomość programów 2D (Ilustrator, Photoshop).
 • Świadomość związana z prowadzeniem procesu projektowego oraz cyklu życia produktu.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w Pracowni Projektowania Produktu Przemysłowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Wydział: Wydział Architektury Wnętrz
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-09

Konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Wystawiennictwa i Komunikacji Wizualnej oraz w Katedrze Podstaw Projektowania na Wydziale Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Oczekiwania:

 • posiadanie minimum stopnia naukowego doktora sztuki
 • minimum 3 lata doświadczenia dydaktycznego na wydziale projektowym wyższej uczelni artystycznej/projektowej
 • znajomość specyfiki i programu studiów Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie
 • znajomość programów komputerowych, takich jak: Photoshop, Ilustrator, Indesign, AutoCAD, SketchUp, Artlanis,
 • dorobek twórczy/artystyczny np. wystawy

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wzornictwa
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Pracowni Projektowania Ubioru 1 w Katedrze Mody na Wydziale Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Oczekiwania:

 • Wyższe wykształcenie na poziomie M.A. w obszarze fashion design, zdobyte na wyższej uczelni o profilu artystycznym.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu fashion design na wyższej uczelni artystycznej.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych po angielsku i pracy w międzynarodowym zespole projektantów.
 • Portfolio wskazujące na umiejętność podejmowania i realizowania eksperymentów formalnych w dziedzinie projektowania mody.
 • Zarys idei programowej zajęć dydaktycznych zgodnej z założeniami i programem kierunku Projektowanie ubioru i jego konteksty.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w Pracowni Projektowania Ubioru

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: Wykładowca

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Wydział: Wydział Malarstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-18

Stanowisko Wykładowcy na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w Katedrze Problemów Plastycznych w Laboratorium Obrazu Cyfrowego

Oczekiwania:

 • posiadanie kwalifikacji określonych w Ustawie i Statucie ASP w Warszawie
 • posiadanie minimum tytułu zawodowego magistra sztuki lub równorzędny
 • umiejętność wykonywania cyfrowej dokumentacji fotograficznej i filmowej
 • doświadczenie w realizacji filmów promocyjnych
 • znajomość programów graficznych Adobe Premiere, Light Room, Photoshop

Obowiązki:

 • praca Laboratorium Obrazu Cyfrowgo

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: Wykładowca

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Wydział: Wydział Malarstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-18

Stanowisko Wykładowcy na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w Katedrze Problemów Plastycznych w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego.

Oczekiwania:

 • posiadanie kwalifikacji określonych w Ustawie i Statucie ASP w Warszawie
 • posiadanie minimum tytułu zawodowego magistra sztuki lub równorzędnego
 • preferowany dyplom z malarstwa ściennego
 • znajomość technologii i technik malarstwa ściennego
 • umiejętność wykonywania mozaiki

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Pierwszy trening polskich piłkarzy pod okiem 2500 kibiców

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji