Aktualne oferty pracy - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Aktualne oferty pracy - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
Aktualne oferty pracy - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi gettyimages.com/Tero Vesalainen
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Wydział: Wydział Aktorski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

stanowisko starszego wykładowcy w dyscyplinie sztuki teatralne i filmowe w przedmiocie nauczania „Rola klasyczna” w wymiarze 1 etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Oczekiwania:

 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 r. poz. 1668/
 • stopień magistra sztuki,
 • dorobek artystyczny w reprezentowanej dziedzinie min. 5 lat,
 • doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie nauk o sztuce minimum 2 lata.

Obowiązki:

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Wydział: Wydział Aktorski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

stanowisko starszego wykładowcy w dyscyplinie sztuki muzyczne w przedmiocie nauczania „Piosenka” w wymiarze 1 etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Oczekiwania:

 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 r. poz. 1668/
 • stopień magistra z zakresu sztuk muzycznych,
 • dorobek artystyczny w reprezentowanej dziedzinie min. 5 lat,
 • doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie nauk o sztuce minimum 2 lata.

Obowiązki:

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Wydział: Wydział Aktorski
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

stanowisko starszego wykładowcy w dyscyplinie sztuki muzyczne w przedmiocie nauczania „Impostacja głosu” w wymiarze 1 etatu w grupie pracowników dydaktycznych

Oczekiwania:

 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 r. poz. 1668/
 • stopień magistra z zakresu sztuk muzycznych,
 • dorobek artystyczny w reprezentowanej dziedzinie min. 5 lat,
 • doświadczenie dydaktyczne reprezentowanej dziedzinie min. 2 lata.

Obowiązki:

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Wydział: Wydział Aktorski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

stanowisko asystenta w dyscyplinie sztuki teatralne i filmowe w przedmiocie nauczania „Proza” w wymiarze 1 etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Oczekiwania:

 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 r. poz. 1668/
 • stopień magistra sztuki
 • dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne min. 5 lat,
 • doświadczenie dydaktyczne w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne min. 2 lata.

Obowiązki:

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Wydział: Wydział Aktorski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce, w przedmiocie nauczania „Historia teatru i dramatu” w wymiarze 3/5 etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Oczekiwania:

 • spełnienie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
 • stopień doktora w dyscyplinie nauk o sztuce,
 • znaczny dorobek zawodowy w reprezentowanej dziedzinie (badania naukowe, publikacje, popularyzacja nauki) minimum 5 lat,
 • doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie nauk o sztuce minimum 2 lata.

Obowiązki:

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Wydział: Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-10

stanowisko starszego wykładowcy w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne w przedmiocie nauczania „Sztuka operatorska” w wymiarze: 2 etaty w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Oczekiwania:

 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie dydaktyczne,
 • dorobek w zakresie sztuki operatorskiej,
 • biegłość w zakresie inscenizacji na planie filmowym,
 • znajomość zasad i komunikacji w ekipie filmowej i współpracy z aktorami,
 • znajomość techniki i technologii obrazu analogowego (negatyw) i cyfrowego,
 • znajomość warsztatu sztuki operatorskiej,
 • znajomość techniki sprzętu oświetleniowego i zasad oświetlania planu filmowego,
 • biegłość w najnowszych technikach CGI i digital FX,
 • znajomość sprzętu gripowego.

Obowiązki:

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Wydział: Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-10

stanowisko starszego wykładowcy w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w przedmiocie nauczania „Fotografia użytkowa i reklamowa” oraz „Optyka i sprzęt fotograficzny” w wymiarze 1 etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne (co najmniej 3 lata) oraz zawodowe,
 • znajomość zagadnień z zakresu fotografii użytkowej i reklamowej,
 • znajomość zagadnień z zakresu optyki i sprzętu fotograficznego,
 • aktywność wystawiennicza i wydawnicza w zakresie fotografii,
 • praktyka i umiejętności kuratorskie.

Obowiązki:

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie