Collegium Witelona Uczelnia Państwowa - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa - wolne stanowiska pracy
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa - wolne stanowiska pracy gettyimages.com/Weedezign
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa: Wykładowca

 • Lokalizacja: Legnica
 • Uczelnia: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-14

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych – prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii na kierunku Psychologia i na innych kierunkach studiów

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologii lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk zdrowiu
 • doświadczenie w szkolnictwie wyższym w pracy dydaktycznej w zakresie psychologii
 • doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym w zawodzie psychologa

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii na kierunku Psychologia i na innych kierunkach studiów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa: Asystent

 • Lokalizacja: Legnica
 • Uczelnia: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-14

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych – prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii na kierunku Psychologia i na innych kierunkach studiów

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistera
 • doświadczenie w szkolnictwie wyższym w pracy dydaktycznej w zakresie psychologii
 • doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym w zawodzie psychologa

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii na kierunku Psychologia i na innych kierunkach studiów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa: Wykładowca

 • Lokalizacja: Legnica
 • Uczelnia: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-14

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych – prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii na kierunku Psychologia i innych kierunkach studiów

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
 • doświadczenie w szkolnictwie wyższym w pracy dydaktycznej w zakresie psychologii
 • doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym w zawodzie psychologa

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii na kierunku Psychologia oraz na innych kierunkach studiów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa: Asystent

 • Lokalizacja: Legnica
 • Uczelnia: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) – m.in. radiologia, diagnostyka obrazowa. W przypadku posiadania tytułu naukowego co najmniej doktora w dziedzinie nauk medycznych istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko.

Oczekiwania:

 • tytuł lekarza
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) – m.in. radiologia, diagnostyka obrazowa.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa: Asystent

 • Lokalizacja: Legnica
 • Uczelnia: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) na kierunkach: Położnictwo, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne. W przypadku posiadania tytułu naukowego co najmniej doktora w dziedzinie nauk medycznych istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko.

Oczekiwania:

 • tytuł lekarza ze specjalizacją ginekologia i położnictwo
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) na kierunkach: Położnictwo, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa: Instruktor

 • Lokalizacja: Legnica
 • Uczelnia: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki medyczne). W przypadku posiadania tytułu naukowego co najmniej doktora w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra
 • tytuł zawodowy licencjata w zakresie ratownictwa medycznego
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w strukturach Państwowego Ratownictwa Medycznego

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki medyczne).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa: Instruktor

 • Lokalizacja: Legnica
 • Uczelnia: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) na kierunkach: Położnictwo, Pielęgniarstwo.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra położnictwa
 • specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
 • aktualne prawo wykonywania zawodu położnej
 • doświadczenie zawodowe na oddziale położniczo-ginekologicznym
 • doświadczenie zawodowe na bloku porodowym

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) na kierunkach: Położnictwo, Pielęgniarstwo.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa: Asystent

 • Lokalizacja: Legnica
 • Uczelnia: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) z neurologii, oraz innych w zakresie medycyny m.in. patologia, badanie fizykalne.

Oczekiwania:

 • tytuł lekarza ze specjalizacją z zakresu neurologii
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) z neurologii, oraz innych w zakresie medycyny m.in. patologia, badanie fizykalne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa: Asystent

 • Lokalizacja: Legnica
 • Uczelnia: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych – m.in. medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe, procedury ratunkowe. W przypadku posiadania tytułu naukowego co najmniej doktora w dziedzinie nauk medycznych istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko.

Oczekiwania:

 • tytuł lekarza ze specjalizacją z zakresu medycyny ratunkowej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych – m.in. medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe, procedury ratunkowe.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa: Instruktor

 • Lokalizacja: Legnica
 • Uczelnia: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) na kierunku Fizjoterapia m. in. z modułów: terapia manualna, fizjoterapia w chorobach wewnętrznych, metody specjalne w fizjoterapii, fizjoterapia w reumatologii. W przypadku posiadania tytułu naukowego co najmniej doktora (w dziedzinie nauk medycznych, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej) istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra w zakresie fizjoterapii
 • aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • szkolenia w zakresie metod specjalnych w fizjoterapii

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) na kierunku Fizjoterapia m. in. z modułów: terapia manualna, fizjoterapia w chorobach wewnętrznych, metody specjalne w fizjoterapii, fizjoterapia w reumatologii.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa: Asystent

 • Lokalizacja: Legnica
 • Uczelnia: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) – ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz innych w zakresie medycyny. * w przypadku posiadania tytułu naukowego co najmniej doktora w dziedzinie nauk medycznych istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko

Oczekiwania:

 • tytuł lekarza ze specjalizacją ortopedia lub chirurgia (narządu ruchu)
 • aktualne prawo wykonywania zawodu

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) – ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz innych w zakresie medycyny.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji