Czy Uniwersytet Szczeciński ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Uniwersytet Szczeciński
Praca - Uniwersytet Szczeciński gettyimages.com/Yumi mini
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Szczeciński. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Szczeciński - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Asystent

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Instytut Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-19

Celem konkursu jest wyłonienie dwóch kandydatów do objęcia stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego (pedagogika) w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisko nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Oczekiwania:

  1. Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika lub posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie pedagogika.
  1. Udokumentowany dorobek publikacyjny, dydaktyczny, projektowy w dyscyplinie pedagogika..
  1. Dodatkowo będzie punktowane: ukończenie przynajmniej jednej formy kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia podyplomowe) z zakresu pedagogiki specjalnej, doświadczenie w pracy z otoczeniem społecznym na rzecz osób z niepełnosprawnością.
  1. Udział w konferencjach naukowych, dydaktycznych w dyscyplinie pedagogika.
  1. Doświadczenie w zawodzie nauczyciela w placówka systemu oświaty, szczególnie w placówkach realizujących kształcenie włączające.
  1. Kursy i szkolenia w zakresie pedagogiki specjalnej.
  1. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2 potwierdzona dokumentem (wymaganym w przypadku kandydata obcokrajowca).

Obowiązki:

 • Obowiązki naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Asystent

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Instytut Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia magistra w zakresie informatyki technicznej lub ekonomicznej,
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego w piśmie i mowie w stopniu komunikatywnym,
 • Wiedza z zakresu poniższych obszarów: Technologie informacyjne, Metody wspomagania decyzji, Programowanie komputerów.
 • Chęć rozwoju naukowego i aktywności naukowej.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęc ze studentami
 • prace badawcze
 • prace organizacyjne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Wykładowca

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Instytut Literatury i Nowych Mediów
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska wykładowcy (w zakresie filologii hiszpańskiej) w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, liczba etatów: 1 dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie filologii hiszpańskiej;
 • udokumentowany staż dydaktyczny na stanowisku nauczyciela akademickiego w Polsce lub za granicą;
 • dorobek naukowy, popularyzatorski lub oświatowy w języku hiszpańskim;
 • udokumentowana aktywność konferencyjna w zakresie literaturoznawstwa hiszpańskiego;
 • gotowość do prowadzenia różnych zajęć z zakresu filologii hiszpańskiej oraz praktycznej nauki języka hiszpańskiego;
 • gotowość do odbywania zajęć w ciągu całego tygodnia oraz w weekendy zjazdowe na studiach niestacjonarnych;
 • znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie B1.

Obowiązki:

 • Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków pracowniczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych, zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków dla stanowiska pracy określonym w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego (Zarządzenie nr 190/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Wykładowca

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Instytut Literatury i Nowych Mediów
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska wykładowcy (w zakresie filologii angielskiej) w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, liczba etatów: 2 dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej;
 • udokumentowany staż dydaktyczny na stanowisku nauczyciela akademickiego w Polsce lub za granicą;
 • dorobek naukowy, popularyzatorski lub oświatowy w języku angielskim;
 • udokumentowana aktywność konferencyjna w zakresie literaturoznawstwa angielskiego;
 • gotowość do prowadzenia różnych zajęć z zakresu filologii angielskiej oraz praktycznej nauki języka angielskiego;
 • gotowość do odbywania zajęć w ciągu całego tygodnia oraz w weekendy zjazdowe na studiach niestacjonarnych;
 • znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie B1.

Obowiązki:

 • Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków pracowniczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych, zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków dla stanowiska pracy określonym w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego (Zarządzenie nr 190/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Asystent

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Instytut Literatury i Nowych Mediów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska asystenta (w zakresie filologii angielskiej) w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, liczba etatów: 2 dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej;
 • gotowość do prowadzenia różnych zajęć z zakresu filologii angielskiej oraz praktycznej nauki języka angielskiego;
 • gotowość do odbywania zajęć w ciągu całego tygodnia oraz w weekendy zjazdowe na studiach niestacjonarnych;
 • sprecyzowane plany badawcze i publikacyjne;
 • znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie B1.
 • udokumentowany staż dydaktyczny na stanowisku nauczyciela akademickiego w Polsce lub za granicą;
 • udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach naukowych.

Obowiązki:

 • Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków pracowniczych, badawczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych, zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków dla stanowiska pracy określonym w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego (Zarządzenie nr 190/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Instytut Literatury i Nowych Mediów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska adiunkta (w zakresie filologii angielskiej) w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, liczba etatów: 1 dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo;
 • udokumentowany staż dydaktyczny na stanowisku nauczyciela akademickiego w Polsce lub za granicą;
 • udokumentowany znaczący dorobek naukowy, w tym monografia lub publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 • gotowość do prowadzenia różnych zajęć z zakresu filologii angielskiej oraz praktycznej nauki języka angielskiego;
 • gotowość do odbywania zajęć w ciągu całego tygodnia oraz w weekendy zjazdowe na studiach niestacjonarnych;
 • sprecyzowane plany badawcze i publikacyjne;
 • znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie B1.

Obowiązki:

 • Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków pracowniczych, badawczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych, zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków dla stanowiska pracy określonym w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego (Zarządzenie nr 190/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Instytut Literatury i Nowych Mediów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska adiunkta (w zakresie filologii romańskiej) w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, liczba etatów: 1 dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie filologii romańskiej;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo;
 • udokumentowany staż dydaktyczny na stanowisku nauczyciela akademickiego w Polsce lub za granicą;
 • udokumentowany znaczący dorobek naukowy, w tym monografia lub publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 • gotowość do prowadzenia różnych zajęć z zakresu filologii romańskiej oraz praktycznej nauki języka francuskiego;
 • sprecyzowane plany badawcze i publikacyjne;
 • znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie B1.

Obowiązki:

 • Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków pracowniczych, badawczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych, zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków dla stanowiska pracy określonym w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego (Zarządzenie nr 190/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Instytut Literatury i Nowych Mediów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska adiunkta (w zakresie filologii hiszpańskiej) w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, liczba etatów: 1 dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie filologii hiszpańskiej;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo;
 • udokumentowany staż dydaktyczny na stanowisku nauczyciela akademickiego w Polsce lub za granicą;
 • udokumentowany znaczący dorobek naukowy, w tym monografia lub publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 • gotowość do prowadzenia różnych zajęć z zakresu filologii hiszpańskiej oraz praktycznej nauki języka hiszpańskiego;
 • gotowość do odbywania zajęć w ciągu całego tygodnia oraz w weekendy zjazdowe na studiach niestacjonarnych;
 • sprecyzowane plany badawcze i publikacyjne;
 • znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie B1.

Obowiązki:

 • Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków pracowniczych, badawczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych, zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków dla stanowiska pracy określonym w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego (Zarządzenie nr 190/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji