Dostępne oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Dostępne oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego gettyimages.com/mapo
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Instytut Optoelektroniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-04

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) Powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o profilu technicznym. Do obowiązków aplikanta będzie należało: prowadzenie zajęć z przedmiotów: „Technika podczerwieni i termowizji”, „Wstęp do informatyki” oraz „Podstawy programowania”

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668); wykształcenie wyższe techniczne, minimum mgr inż.; bardzo dobra znajomość technicznego języka angielskiego; doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym; umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim; doświadczenie w obsłudze sprzętu metrologicznego oraz aparatury i urządzeń z zakresu techniki podczerwieni; przygotowanie merytoryczne pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: „Technika podczerwieni i termowizji” i „Podstawy programowania”; umiejętność posługiwania się oprogramowaniem takim jak Zemax, MS Visual Studio, Microsoft Office; Programowanie w języku Matlab, C++, Python; Znajomość oprogramowania do składania tekstu (Latex); Znajomość oprogramowania do analizy zdjęć satelitarnych (QGIS, SNAP); gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych;

Obowiązki:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668); wykształcenie wyższe techniczne, minimum mgr inż.; bardzo dobra znajomość technicznego języka angielskiego; doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym; umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim; doświadczenie w obsłudze sprzętu metrologicznego oraz aparatury i urządzeń z zakresu techniki podczerwieni; przygotowanie merytoryczne pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: „Technika podczerwieni i termowizji” i „Podstawy programowania”; umiejętność posługiwania się oprogramowaniem takim jak Zemax, MS Visual Studio, Microsoft Office; Programowanie w języku Matlab, C++, Python; Znajomość oprogramowania do składania tekstu (Latex); Znajomość oprogramowania do analizy zdjęć satelitarnych (QGIS, SNAP); gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Instytut Optoelektroniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-04

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o profilu technicznym. Do obowiązków aplikanta będzie należało: prowadzenie zajęć z przedmiotów: „Technika podczerwieni w medycynie” w języku polskim oraz „Multispektralne i hiperspektralne systemy obserwacji” w języku polskim oraz angielskim.

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668); wykształcenie wyższe techniczne, minimum dr inż.; doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym; dobra znajomość technicznego j. angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć; doświadczenie w obsłudze sprzętu metrologicznego oraz aparatury i urządzeń z zakresu elektroniki i techniki podczerwieni; doświadczenie w zakresie fourierowskiego obrazowania hiperspektralnego; doświadczenie w obsłudze kamer termowizyjnych (m. in. FLIR, Telops); doświadczenie w prowadzeniu pomiarów termowizyjnych i badań w zakresie techniki podczerwieni przygotowanie merytoryczne pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Technika podczerwieni w medycynie, Multispektralne i hiperspektralne systemy obserwacji; posiada wiedzę z zakresu przetwarzania obrazu z detektorów podczerwieni; potwierdzone uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych; potwierdzone doświadczenie dydaktyczne

Obowiązki:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT; kwestionariusz osobowy; życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych; odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Instytut Optoelektroniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-04

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW NUMER REFERENCYJNY: 1-IOE-ZPiTO-ADD-2024 INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki MIASTO: Warszawa STANOWISKO: adiunkt dydaktyczny, pełny etat DATA OGŁOSZENIA: 31.01.2024 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.03.2024 r. LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl SŁOWA KLUCZOWE: detekcja sygnałów optycznych, przetwarzanie sygnałów optycznych, wojskowe systemy i urządzenia optoelektroniczne, kamery termowizyjne. OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) Kandydat powinien posiadać wiedzę i długoletnie doświadczenie praktyczne związane z budową oraz konstrukcją optoelektronicznych układów i systemów wojskowych. Powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o profilu technicznym. Do obowiązków aplikanta będzie należało: prowadzenie zajęć z przedmiotów: „Rozpoznanie optoelektroniczne” oraz „Optoelektroniczne urządzenia rozpoznania pola walki” I. Wymagania od kandydata: • spełnienie wymaga

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wykształcenie wyższe techniczne, minimum dr inż.; doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym; doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim; doświadczenie w obsłudze sprzętu metrologicznego oraz aparatury i urządzeń z zakresu techniki podczerwieni; doświadczenie w obsłudze kamer termowizyjnych (m.in. FLIR, Telops); doświadczenie w prowadzeniu pomiarów termowizyjnych i badań w zakresie techniki podczerwieni; przygotowanie merytoryczne pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: „Rozpoznanie optoelektroniczne” oraz „Optoelektroniczne urządzenia rozpoznania pola walki”; umiejętność posługiwania się oprogramowaniem takim jak MS Visual Studio, Microsoft Office; Programowanie w języku Matlab, C++; Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Obowiązki:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT; kwestionariusz osobowy; życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych; odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji