Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
Praca - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu gettyimages.com/nortonrsx
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Dietetyka. Miejsce pracy: Opole

Oczekiwania:

 • dietetyk i/lub technolog żywności i żywienia,
 • stopień naukowy doktora (dyscyplina nauki medyczne i/ lub nauki o zdrowiu i/lub technologia żywności i żywienia),
 • osiągniecia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Obowiązki:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • czynny udział w bieżących zadaniach realizowanych na kierunku Dietetyka.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB Merito w Opolu na kierunkach: Inżynieria Zarządzania oraz Logistyka inżynierska. Miejsce pracy: Opole

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości lub dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: informatyka lub dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria materiałowa,
 • tytuł zawodowy inżyniera,
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej w zakresie: inżynierii produkcji, procesów produkcyjnych, zarządzania jakością, inżynierii procesów transportowych, inżynierii systemów logistycznych, towaroznawstwa, stosowania oprogramowania klasy ERP.

Obowiązki:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • czynny udział w bieżących zadaniach realizowanych na kierunkach: Inżynieria Zarządzania oraz Logistyka inżynierska.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Profesor

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu na kierunku Media i komunikacja w biznesie. Miejsce pracy: Opole

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach,
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Obowiązki:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami
 • czynny udział w bieżących zadaniach realizowanych na kierunku Media i komunikacja w biznesie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Profesor

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Psychologia. Miejsce pracy: Opole

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego (dziedzina nauki społeczne, dyscyplina psychologia),
 • osiągniecia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Obowiązki:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • czynny udział w bieżących zadaniach realizowanych na kierunku Psychologia.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Wydział Finansów i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Psychologia.

Oczekiwania:

 • psycholog/psychiatra;
 • stopień naukowy doktora (dziedzina nauki społeczne, dyscyplina psychologia lub dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: nauki medyczne - psychiatria);
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim (mile widziane także w j. angielskim i j. niemieckim);
 • udokumentowana aktywność naukowa;
 • posiadanie dorobku naukowego z nauk społecznych, dyscyplina psychologia lub z nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne - psychiatria udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach;

Obowiązki:

 • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, zarówno zdalnych jak i stacjonarnych, z zakresu psychologii
 • prowadzenie seminariów magisterskich;
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnych;
 • promowanie prac magisterskich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Profesor

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Wydział Finansów i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Oczekiwania:

 • stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwa;
 • filolog języka angielskiego;
 • kształcenie studentów w tym nadzorowanie i ocenianie prac studentów;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych uczelni;
 • udokumentowana aktywność naukowa;
 • doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych.

Obowiązki:

 • przeprowadzanie zajęć dydaktycznych, zarówno zdalnych jak i stacjonarnych, z zakresu językoznawstwa;
 • prowadzenie seminariów magisterskich;
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnych;
 • promowanie prac magisterskich i doktorskich;
 • prowadzenie działalności naukowej, obejmującej: badania naukowe, upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci artykułów i monografii naukowych;
 • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Wydział Finansów i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse);
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej w zakresie rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz wyceny przedsiębiorstw;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim (mile widziane także w j. angielskim lub niemieckim) z rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz wyceny przedsiębiorstw;
 • doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych;
 • doświadczenie praktyczne z zakresu ekonomii i finansów zdobyte poza uczelnią.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu rachunkowości zarówno w formule tradycyjnej jak i on-line dla studentów studiów I i II stopnia;
 • zakres szczegółowy prowadzonych zajęć to rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów, wycena przedsiębiorstw, rachunkowość i prognozowanie biznesowe w praktyce.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Wydział Finansów i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego (nauki o bezpieczeństwie, dziedzina nauki społeczne);
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć;
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego w pracy na uczelni;
 • wykazanie się aktywną działalnością naukową;
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego zakresu bezpieczeństwa;
 • posiadanie doświadczenia praktycznego zdobytego poza uczelnią w szczególności w służbach mundurowych.

Obowiązki:

 • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, zarówno zdalnych jak i stacjonarnych, z zakresu bezpieczeństwa;
 • prowadzenie działalności naukowej, obejmującej: badania naukowe, upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci artykułów i monografii naukowych;
 • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych;
 • prowadzenie seminariów magisterskich;
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnych;
 • promowanie prac magisterskich i doktorskich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Wydział Finansów i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora (nauki o zarządzaniu i jakości, dziedzina nauki społeczne);
 • osiągnięcia w pracy dydaktycznej;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć;
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego w pracy na uczelni;
 • wykazanie aktywnej działalności naukowej;
 • posiadanie doświadczenia praktycznego zdobytego poza uczelnią.

Obowiązki:

 • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, zarówno zdalnych jak i stacjonarnych, z zakresu marketingu w szczególności marketingu cyfrowego;
 • prowadzenie seminariów magisterskich;
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnych;
 • promowanie prac magisterskich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB Merito w Opolu, na kierunkach: Inżynieria Zarządzania oraz Logistyka inżynierska. Miejsce pracy: Opole

Oczekiwania:

 • stopień doktora: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości lub dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: informatyka lub dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria materiałowa,
 • tytuł zawodowy inżyniera,
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej w zakresie: inżynierii produkcji, procesów produkcyjnych, zarządzania jakością, inżynierii procesów transportowych, inżynierii systemów logistycznych, towaroznawstwa, stosowania oprogramowania klasy ERP.

Obowiązki:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami w trybie niestacjonarnym.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Psychologia. Miejsce pracy: Opole

Oczekiwania:

 • psycholog,
 • stopień naukowy doktora (dziedzina nauki społeczne, dyscyplina psychologia lub dziedzina nauk medycznych i nauki o zdrowiu, dyscyplina: nauki medyczne - psychiatria),
 • osiągniecia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Obowiązki:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu na kierunku Media i komunikacja w biznesie. Miejsce pracy: Opole

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach,
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Obowiązki:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Kosmetologia. Miejsce pracy: Opole

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego / tytuł profesora (dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne lub nauki o zdrowiu),
 • osiągniecia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Obowiązki:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • czynny udział w bieżących zadaniach realizowanych na kierunku Kosmetologia.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Dietetyka. Miejsce pracy: Opole

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego / tytuł profesora (dyscyplina nauki medyczne lub nauki o zdrowiu i/lub technologia żywności i żywienia),
 • osiągniecia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Obowiązki:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • czynny udział w bieżących zadaniach realizowanych na kierunku Dietetyka.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Kosmetologia. Miejsce pracy: Opole

Oczekiwania:

 • kosmetolog,
 • stopień naukowy doktora (dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne lub nauki o zdrowiu),
 • osiągniecia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Obowiązki:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • czynny udział w bieżących zadaniach realizowanych na kierunku Kosmetologia.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział: Wydział Finansów i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego (nauki o zarządzaniu i jakości, dziedzina nauki społeczne);
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć;
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy na uczelni;
 • wykazanie się aktywną działalnością naukową;
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego z marketingu;
 • posiadanie doświadczenia praktycznego zdobytego poza uczelnią.

Obowiązki:

 • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, zarówno zdalnych jak i stacjonarnych, z zakresu marketingu;
 • prowadzenie działalności naukowej, obejmującej: badania naukowe, upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci artykułów i monografii naukowych;
 • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych;
 • prowadzenie seminariów magisterskich;
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnych;
 • promowanie prac magisterskich i doktorskich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Polacy badają kosmos

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji