Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - aktualne oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II gettyimages.com/nortonrsx
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Medyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku Położnictwo
 • prawo wykonywania zawodu położnej/położnego
 • posiadanie specjalizacji z zakresu położnictwa
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
 • doświadczenie w pracy na stanowisku położnej/położnego
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi
 • dyspozycyjność

Obowiązki:

 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Filozofii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-05

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra nauk humanistycznych w zakresie filozofii lub magistra w zakresie informatyki lub pokrewne
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
 • posiadanie wiedzy pozwalającej na włączenie się w plany badawcze Katedry z zakresu sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy i ontologii stosowanej
 • doświadczenia w zakresie pracy naukowej, w szczególności w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w wydawnictwach i czasopismach ujętych w wykazach prowadzonych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej - minimalnie: artykuł w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 70 punktów lub dwa artykuły w czasopismach z wykazu z czego jeden na poziomie co najmniej 40 punktów lub autorstwo/współautorstwo monografii naukowej
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Filozofii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-05

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra nauk humanistycznych w zakresie filozofii lub magistra w zakresie antropologii i filozofii prawa
 • wiedza w zakresie historii filozofii starożytnej i średniowiecznej pozwalająca na włącze-nie się w plany badawcze Katedry w dziedzinie historii antropologii filozoficznej i historii filozofii prawa
 • doświadczenie w zakresie pracy badawczej, w szczególności w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w wydawnictwach i czasopismach ujętych w wykazach prowadzonych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej - artykuł w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 70 punktów lub dwa artykuły w czasopismach z wykazu, z czego jeden na poziomie co najmniej 40 punktów lub autorstwo/współautorstwo monografii naukowej (w dwóch latach poprzedzających ogłoszenie konkursu)
 • doświadczenie w zakresie przygotowania grantów i projektów naukowych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość języka łacińskiego i greckiego
 • doświadczenie w pracy tłumaczeniowej
 • umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii rosyjskiej i filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej (specjalność: język angielski z językiem rosyjskim)
 • zainteresowania naukowe (poświadczone publikacjami) w zakresie translatoryki audiowizualnej
 • opublikowanie w ciągu dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu: artykułu w czasopiśmie z wykazu MEiN za co najmniej 70 punktów lub dwóch artykułów w czasopismach z wykazu MEiN (w tym jeden za 40 punktów) lub monografii opublikowanej w wydawnictwie z wykazu MEiN
 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe lub realizacji grantów i projektów naukowych
 • udokumentowana współpraca międzynarodowa z zagranicznym ośrodkiem uniwersyteckim
 • biegła znajomość języka rosyjskiego i angielskiego (na poziomie co najmniej C1); doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Teologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-09

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk teologicznych
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • wysoka motywacja do pracy dydaktycznej, sumienność, dobra organizacja warsztatu
 • doświadczenia w zakresie pracy naukowej, szczególnie w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w wydawnictwach i czasopismach ujętych w wykazach prowadzonych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej – minimalnie dla stanowiska adiunkta: artykuł w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 100 punktów lub 2 artykuły w czasopismach z wykazu z czego jeden na poziomie co najmniej 70 punktów lub autorstwo monografii naukowej (w dwóch latach poprzedzających ogłoszenie konkursu)
 • zgoda Biskupa Sandomierskiego w związku z tym, że zajęcia prowadzone są w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sandomierskiej

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie, historii lub pokrewnych
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • przynajmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku dydaktycznym w szkolnictwie wyższym, posiadanie doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć w szkolnictwie wyższym – prowadzenie zajęć z zakresu nauk o polityce i administracji, bezpieczeństwa narodowego lub stosunków międzynarodowych, w tym w języku angielskim, albo potencjału w tym zakresie (preferowane obszary zainteresowań: współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, integracja europejska i podobne)
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na stanowisku pracownika uczelni wyższej (poświadczone wykazem prowadzonych zajęć)
 • wysoka motywacja do pracy dydaktycznej, sumienność, dobra organizacja pracy

Obowiązki:

 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji