Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gniezno
 • Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra psychologii.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub doktora nauk społecznych.
 • Dorobek naukowy i publicystyczny w dziedzinie nauk społecznych.
 • Praktyka zawodowa związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych.
 • Umiejętność pracy w zespołach zadaniowych.
 • Ukończone dodatkowe kursy i szkolenia.
 • Doświadczenie praktyczne uzyskane poza szkolnictwem wyższym.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa: Asystent

 • Lokalizacja: Gniezno
 • Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.
 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego i zachowawczego.
 • Kompetencje z zakresu: opieki długoterminowej, obsługi portu donaczyniowego, leczenia ran
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki.
 • Doświadczenie praktyczne uzyskane poza szkolnictwem wyższym.
 • Możliwość zatrudnienie w ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP na podstawowym miejscu pracy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa: Asystent

 • Lokalizacja: Gniezno
 • Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.
 • Uprawnienia pedagogiczne w zakresie dydaktyki medycznej.
 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego.
 • Tytuł instruktora symulacji medycznej poziom I
 • Kompetencje z zakresu: opieki długoterminowej, organizacji i zarządzania, prowadzenia zajęć w ramach symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, przygotowania i prowadzenia egzaminu OSCE.
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki.
 • Doświadczenie praktyczne uzyskane poza szkolnictwem wyższym.
 • Możliwość zatrudnienie w ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP na podstawowym miejscu pracy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa: Instruktor

 • Lokalizacja: Gniezno
 • Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.
 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
 • Kompetencje z zakresu: badań fizykalnych,resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pielęgniarstwa geriatrycznego,wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego.
 • Doświadczenie praktyczne uzyskane poza szkolnictwem wyższym.
 • Możliwość zatrudnienie w ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP na podstawowym miejscu pracy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa: Asystent

 • Lokalizacja: Gniezno
 • Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Instytut Nauk Technicznych
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera informatyki.
 • Dodatkowym atutem będą studia doktoranckie z informatyki.
 • Doświadczenie praktyczne w zawodzie informatyka zdobyte poza szkolnictwem wyższym.
 • Co najmniej 3 letni staż pracy w uczelni wyższej jako nauczyciel akademicki.
 • Możliwość zatrudnienia w ANS im. H. Cegielskiego UP na podstawowym miejscu pracy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa: Instruktor

 • Lokalizacja: Gniezno
 • Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.
 • Uprawnienia pedagogiczne.
 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Kompetencje z zakresu: ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa pediatrycznego, interpretacji zapisu EKG, leczenia ran, szczepień ochronnych.
 • Doświadczenie praktyczne uzyskane poza szkolnictwem wyższym.
 • Możliwość zatrudnienie w ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP na podstawowym miejscu pracy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa: Asystent

 • Lokalizacja: Gniezno
 • Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra fizjoterapii.
 • Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 • Kompetencje z zakresu: terapia manualnej tkanek miękkich, taping w urazach sportowych, masaż tkanek głębokich, terapia punktów spustowych, integracja strukturalna w koncepcji Rollfingu, anatomia palpacyjna, BLT-balansowanie napięć więzadłowych.
 • Doświadczenie praktyczne uzyskane poza szkolnictwem wyższym związane z rehabilitacją pacjentów paliatywnych, neurologicznych.
 • Możliwość zatrudnienie w ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP na podstawowym miejscu pracy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa: Asystent

 • Lokalizacja: Gniezno
 • Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra fizjoterapii.
 • Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 • Kompetencje z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami: neurologicznymi, rozwojowymi, wad genetycznych, zespołem Downa, Autyzmem, wadami postawy
 • Doświadczenie praktyczne uzyskane poza szkolnictwem wyższym
 • Możliwość zatrudnienie w ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP na podstawowym miejscu pracy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gniezno
 • Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu naukowego doktora.
 • Dorobek publikacyjny lub zawodowe doświadczenie praktyczne w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego; bezpieczeństwa informacyjnego w systemie ochrony zdrowia; analiza dużych zbiorów danych Big Data; monitorowanie, obrazowanie i modelowanie środowiska bezpieczeństwa; mapowanie procesów BPMN 2.0.
 • Motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej.
 • Możliwość zatrudnienia w ANS im. H. Cegielskiego UP na podstawowym miejscu pracy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gniezno
 • Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu naukowego doktora nauk medycznych, nauk o zdrowiu
 • Posiadanie uprawnień pedagogicznych
 • Posiadanie doświadczenia w realizacji wymagań krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach ochrony zdrowia
 • Posiadanie doświadczenia w zarzadzaniu informacją w podmiotach leczniczych
 • Posiadanie doświadczenia w zabezpieczeniu danych szczególnej kategorii
 • Posiadanie umiejętności stosowania technologii informatycznych w analizie danych
 • Dorobek publikacyjny, zawodowy, doświadczenie praktyczne w obszarze zdrowia publicznego, zarządzania w ochronie zdrowia, bezpieczeństwa danych osobowych szczególnej kategorii.
 • Motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Gniezno
 • Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Wydział: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego: doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 • Udokumentowany udział w projektach naukowo-badawczych
 • Doświadczenie z pracy w służbach mundurowych
 • Doświadczenie z prowadzenia w roli promotora(i) prac: dyplomowych, magisterskich i licencjackich dotyczących problematyki bezpieczeństwa
 • Posiadanie istotnego dorobku publikacyjnego (recenzowane monografie, artykuły naukowe) w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 • Dorobek publikacyjny ze szczególnym uwzględnieniem tematyki: kształcenia współczesnych menedżerów bezpieczeństwa, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, cyberbezpieczeństwa, nowoczesnych technologii
 • Nie krótsze niż 5-letnie doświadczenie w nauczaniu na poziomie uniwersyteckim
 • Aktywne uczestnictwo w dyskursach naukowych na temat problematyki bezpieczeństwa poprzez udział w konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
od 16 lat
Wideo

Dom drzewa w Miliczu. Nadleśnictwo Milicz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji