Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - aktualne oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Praca - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki gettyimages.com/fizkes
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział: Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej (załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., § 57) na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, 2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 1.10.2024 r. 3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Automatyki i Informatyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy, 4) okres zatrudnienia: czas określony od 1.10.2024 r. do 30.09.2026 r. 5) reprezentowana dyscyplina naukowa: Automatyka, elektronika i elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Oczekiwania:

 • Ukończenie studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich lub drugiego stopnia w zakresie informatyki (lub pokrewnych)
 • Uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów i/lub dotychczasowej pracy zawodowej, w tym publikacji naukowych, patentów, osiągnięć w ramach działalności kół naukowych lub konkursów, odbycie staży polskich i zagranicznych itp.
 • Mocne zaangażowanie w pracę badawczą, dydaktyczną i organizacyjną
 • Znajomość języka polskiego i języka angielskiego (poziom min. B2)
 • Przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia

Obowiązki:

 • Realizacja pensum dydaktycznego w języku polskim na kierunkach Informatyka w Inżynierii Komputerowej, Elektrotechnika i Automatyka na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 240 godzin w roku akademickim oraz konsultacje dla studentów
 • Praca badawcza w zespole lub samodzielna o charakterze interdyscyplinarnym z szerokim wykorzystaniem wiedzy i technologii informatycznych, udokumentowana osiągnięciami i publikacjami naukowymi, deklarowanymi głównie w dyscyplinie wydziałowej Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Dyscyplina wydziałowa Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne posiada kategorię A i oczekiwany jest istotny wkład kandydata w ewaluację dyscypliny do końca 2025 r
 • Opieka nad stanowiskami laboratoryjnymi, ich rozbudowa, opracowywanie instrukcji i materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie zaliczeń itp.
 • Praca w zespołach badawczych na wydziale, udział we współpracy z przemysłem itp.
 • Prace organizacyjne w katedrze, na wydziale i/lub uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział: Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej (załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., § 58) na stanowisku adiunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, 2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. 3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Automatyki i Informatyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy, 4) okres zatrudnienia: czas określony od 01.10.2024 r. do 30.09.2026 r. (z możliwością przedłużenia) 5) reprezentowana dyscyplina naukowa: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne (udział co najmniej 75%).

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub Informatyka techniczna i telekomunikacja lub w dyscyplinach pokrewnych
 • Uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów, studiów doktoranckich lub w dotychczasowej pracy zawodowej, np. publikacji naukowych z listy MNiSW, monografii, patentów, osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych itp.
 • Silna motywacja do pracy badawczo-dydaktycznej i organizacyjnej
 • Znajomość języka angielskiego (poziom minimum B2) oraz - w przypadku cudzoziemców - języka polskiego (udokumentowana)
 • Przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia

Obowiązki:

 • Realizacja pensum dydaktycznego (w tym w języku polskim i/lub angielskim na studiach I stopnia na kierunku Informatyka w Inżynierii Komputerowej i/lub na studiach I i II stopnia na kierunku Elektrotechnika i Automatyka) w zakresie posiadanych kompetencji, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze 240 godzin w roku akademickim (np. przedmioty: w programie Erasmus+ oraz na studiach I stopnia w j. angielskim na kierunku Informatyka).
 • Praca badawcza głównie w dyscyplinie Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (dyscyplina wydziałowa) udokumentowana publikacjami naukowymi w czasopismach i na konferencjach z listy MNiSW, monografiami, patentami, udziałami w projektach badawczych, recenzjami itp. Dyscyplina wydziałowa Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne posiada kategorię A i oczekiwany jest istotny wkład kandydata w ewaluację dyscypliny.
 • Współpraca w ramach zespołów badawczych, organizacja badań naukowych, udział w konkursach o granty;
 • Prowadzenie wykładów, promotorstwo i recenzowanie prac dyplomowych, konsultacje dla studentów, przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń itp.
 • Opieka nad laboratoriami dydaktycznymi, opracowywanie instrukcji i materiałów dydaktycznych do przedmiotów;
 • Udział w seminariach naukowych
 • Prace organizacyjne w katedrze, na wydziale i w uczelni, w tym udział w organach kolegialnych, komisjach itp.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział: Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej (załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., § 58) na stanowisku adiunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, 2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. 3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Automatyki i Informatyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy, 4) okres zatrudnienia: czas określony od 01.10.2024 r. do 30.09.2026 r. (z możliwością przedłużenia) 5) reprezentowana dyscyplina naukowa: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne (udział co najmniej 75%).

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja (ITC). Alternatywnie – stopień doktora w dyscyplinie Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (lub w dyscyplinach pokrewnych) pod warunkiem ukończenia informatycznych studiów II stopnia.
 • Uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów, studiów doktoranckich lub w dotychczasowej pracy zawodowej, np. publikacji naukowych z listy MNiSW, monografii, patentów, osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych itp.
 • Udział w projektach badawczych lub B+R; pożądane jest doświadczenie w pozyskiwaniu grantów na badania;
 • Silna motywacja do pracy badawczo-dydaktycznej i organizacyjnej
 • Znajomość języka angielskiego (poziom minimum B2) oraz - w przypadku cudzoziemców - języka polskiego (udokumentowana)
 • Przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia

Obowiązki:

 • Realizacja pensum dydaktycznego (w tym w języku polskim i/lub angielskim na studiach I stopnia na kierunku Informatyka w Inżynierii Komputerowej i/lub na studiach I i II stopnia na kierunku Elektrotechnika i Automatyka) w zakresie posiadanych kompetencji, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze 240 godzin w roku akademickim, (np. przedmioty: w programie Erasmus+, na studiach I stopnia w j. angielskim na kierunku Informatyka).
 • Praca badawcza głównie w dyscyplinie Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (dyscyplina wydziałowa) udokumentowana publikacjami naukowymi w czasopismach i na konferencjach z listy MNiSW, monografiami, patentami, udziałami w projektach badawczych, recenzjami itp. Dyscyplina wydziałowa Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne posiada kategorię A i oczekiwany jest istotny wkład kandydata w ewaluację dyscypliny.
 • Współpraca w ramach zespołów badawczych, organizacja badań naukowych, udział w konkursach o granty;
 • Prowadzenie wykładów, promotorstwo i recenzowanie prac dyplomowych, konsultacje dla studentów, przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń itp.
 • Opieka nad laboratoriami dydaktycznymi, opracowywanie instrukcji i materiałów dydaktycznych do przedmiotów
 • Udział w seminariach naukowych
 • Prace organizacyjne w katedrze, na wydziale i w uczelni, w tym udział w organach kolegialnych, komisjach itp.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji