Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Praca - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie gettyimages.com/fizkes
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wydział: Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-20

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Matematyki, w Instytucie Ekonomii Matematycznej, w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra nauk matematycznych lub równorzędny,
 • znajomość algebry, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i równań różniczkowych,
 • wiedza w dyscyplinie matematyka, w tym znajomość zagadnień topologii,
 • płynna znajomość języka polskiego i języka angielskiego, w tym możliwość prowadzenia zajęć w tych językach,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia od początku semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • prace organizacyjne na rzecz Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wydział: Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-20

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Matematyki, w Instytucie Ekonomii Matematycznej, w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra nauk matematycznych lub równorzędny,
 • znajomość algebry, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i równań różniczkowych,
 • wiedza w dyscyplinie matematyka, w tym znajomość zagadnień teorii mnogości,
 • płynna znajomość języka polskiego i języka angielskiego, w tym możliwość prowadzenia zajęć w tych językach,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia od początku semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • prace organizacyjne na rzecz Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wydział: Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-20

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Demografii, w Instytucie Statystyki i Demografii, w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Oczekiwania:

 • tytuł magistra nauk ekonomicznych lub równorzędny,
 • biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego, w tym możliwość prowadzenia zajęć w tych językach,
 • zainteresowania naukowe w zakresie ekonomii, demografii i statystyki,
 • znajomość co najmniej jednego z pakietów lub języków programowania służących do analiz statystycznych R, SAS, STATA, SPSS, SQL na poziomie zaawansowanym i jednego na poziomie średnio zaawansowanym,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia od początku semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025.

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • prace organizacyjne na rzecz Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wydział: Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-20

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Metod Probabilistycznych, w Instytucie Ekonometrii, w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • znajomość zagadnień ekonomii oraz ekonometrii, ze szczególnym uwzględnieniem mikroekonometrii,
 • umiejętność programowania z wykorzystaniem pakietów R i Stata,
 • wiedza w dyscyplinie ekonomia i finanse, w tym znajomość zagadnień związanych z modelowaniem makro i mikroekonomicznym,
 • autorstwo publikacji naukowej (monografii lub artykułu naukowego), poza tą, która wymagana była do uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • udział z referatem w dwóch konferencjach naukowych, w tym co najmniej jednej konferencji międzynarodowej,
 • płynna znajomość języka polskiego i języka angielskiego, w tym możliwość prowadzenia zajęć w tych językach,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia od początku semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025.

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • prace organizacyjne na rzecz Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wydział: Jolanta Nikścin
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-26

Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych/społecznych w dyscyplinach ekonomia/ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu/nauki o zarządzaniu i jakości;
 • autorstwo publikacji naukowej, w tym monografii lub artykułu (poza tą, która wymagana była do uzyskania stopnia naukowego doktora);
 • udział z referatem w dwóch konferencjach naukowych, w tym co najmniej jednej międzynarodowej
 • wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju w tym: ESG, społeczna odpowiedzialność organizacji, społeczna odpowiedzialność uczelni, innowacje społecznie odpowiedzialne
 • znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego oraz angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych;
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych
 • możliwość podjęcia zatrudnienia z początkiem semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Przedsiębiorstwa oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wydział: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej Katedra Zarządzania Międzynarodowego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-22

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego

Oczekiwania:

 • . Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości albo - wg starej klasyfikacji dyscyplin - doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, finanse albo nauki o zarządzaniu.
 • Osiągnięcia w pracy naukowej określone w § 90 Statutu SGH
 • Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Doświadczenie w zakresie stosowania metod ilościowych w badaniach naukowych potwierdzone publikacjami.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami kierunków ekonomicznych.
 • Znajomość języka polskiego i języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych w tych językach.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Prowadzenie badań naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji