Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Praca - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-26

Tytuł lekarza weterynarii; wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami w uznanych czasopismach naukowych; predyspozycje i doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia i pracy klinicznej w obszarze chirurgii i anestezjologia weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt towarzyszących; dobra znajomość języka angielskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu lekarza weterynarii
 • Wykazanie się dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w zakresie: chirurgii i anestezjologii weterynaryjnej
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Ekonomiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31
 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, 2. posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno – wychowawczej i naukowo – badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego, 3. dobra znajomość języka angielskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • Znajomość zagadnień z zakresu polityki gospodarczej, ekonomiki gospodarstw domowych, zagadnień dobrobytu gospodarstw domowych oraz posiadanie udokumentowanego dorobku publikacyjnego z tego obszaru,
 • Znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Tytuł lekarza weterynarii, wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami w uznanych czasopismach naukowych (jeśli takie posiada); predyspozycje dydaktyczne w zakresie kształcenia i pracy diagnostycznej w obszarze patomorfologii; dobra znajomość języka angielskiego.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia na kierunku weterynaria i posiadanie tytułu lekarza weterynarii
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego w zakresie patomorfologii.
 • Znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-10

Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki lub w dyscyplinie zootechnika i rybactwo; wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami w czasopismach naukowych i popularno-naukowych; predyspozycje i doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia w obszarze zootechniki i rybactwa ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury, dobra znajomość języka angielskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki lub w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
 • Wykazanie się dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w zakresie: zootechniki i rybactwa, w szczególności akwakultury.
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-10

Stopień magistra inżyniera zootechniki lub ichtiologia i akwakultura; wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami w czasopismach naukowych i popularno-naukowych; predyspozycje i doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia w obszarze zootechniki i rybactwa ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury, dobra znajomość języka angielskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu magister inżynier zootechniki lub ichtiologia i akwakultura
 • Wykazanie się dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w zakresie: zootechniki i rybactwa, w szczególności akwakultury.
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-01

kandydat powinien posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych z zakresie biotechnologii, inżynierii genetycznej oraz biochemii, prowadzenia zajęć dydaktycznych również w języku angielskim.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora z zakresu biotechnologii, biologii, biologii medycznej, chemii, biochemii, mikrobiologii lub nauk pokrewnych
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Udokumentowane osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Interdyscyplinarna wiedza i znajomość technik w zakresie biotechnologii, biologii molekularnej, biochemii
 • Kierowanie/uczestnictwo w projektach naukowych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-15

stopień doktora z dyscypliny nauki o zdrowiu lub nauki medyczne • doświadczenie i dorobek naukowy z żywienia człowieka i dietetyki lub nauk pokrewnych • doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej • praca w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jako podstawowym miejscu zatrudnienia • biegła znajomość języka angielskiego

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora z dyscypliny nauki o zdrowiu lub nauki medyczne
 • Doświadczenie i dorobek naukowy w zakresie żywienia człowieka i dietetyki lub nauk pokrewnych
 • Posiadanie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik instrumentalnych stosowanych w naukach o żywieniu człowieka i dietetyce
 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • Ukończenie kursu pedagogicznego.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-12

kandydat powinien posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych z zakresu zastosowań matematyki w naukach biologicznych i prowadzenia zajęć dydaktycznych

Oczekiwania:

 • Ukończone studia na kierunku matematyka i posiadanie stopnia zawodowego magistra matematyki lub pokrewnych specjalności
 • Znajomość języka angielskiego lub innego obcego języka nowożytnego
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji