Praca - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Praca - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie gettyimages.com/Tero Vesalainen
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Ciechanów
 • Uczelnia: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział: Zakładzie Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora
 • specjalistyczne umiejętności: doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki z przedmiotów: Grafika komputerowa, multimedia i komunikacja człowiek-komputer, Przetwarzanie sygnałów, Wstęp do informatyki
 • złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy
 • doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów badawczych
 • publikacje naukowe dotyczące technologii informacyjnych i multimedialny
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów studenckich i prac dyplomowych
 • dobra znajomość języka angielsk

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Ciechanów
 • Uczelnia: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział: Zakładzie Inżynierii Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy doktor inżynier (dziedzina nauk inżynieryjno – technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
 • specjalistyczne umiejętności: wiedza z zakresu fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektroniki, miernictwa i systemów pomiarowych, automatyki i robotyki, oraz instalacji elektrycznych gwarantująca prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów
 • złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy
 • doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Ciechanów
 • Uczelnia: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział: Zakładzie Inżynierii Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy doktor inżynier (dziedzina nauk inżynieryjno – technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
 • specjalistyczne umiejętności: wiedza z zakresu fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektroniki, miernictwa i systemów pomiarowych, automatyki i robotyki, oraz instalacji elektrycznych gwarantująca prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów
 • złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy
 • doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Ciechanów
 • Uczelnia: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział: Zakładzie Ekonomii i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości
 • złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy
 • doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów
 • wiedzę z zakresu: ekonomii menedżerskiej, przedsiębiorczości, procesów, metod i narzędzi naboru pracowników, wynagradzania i motywowania pracowników, controllingu, przywództwa i zarządzania zespołami zadaniowymi, projektowymi i wirtualnymi, komunikacji interpersonalnej i gier kierowniczych, podstaw makroekonomii, polityki gospodarczej

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Ciechanów
 • Uczelnia: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział: Zakładzie Ekonomii i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości
 • złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,
 • doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów
 • wiedzę z zakresu: negocjacji, zarządzania wiedzą, zarządzania kapitałem ludzkim, projektowania organizacji firmy i zarządzania

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Ciechanów
 • Uczelnia: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział: Zakładzie Ekonomii i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: ekonomia i finanse,
 • złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,
 • doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów
 • wiedzę z zakresu: metodologii badań i pisania pracy licencjackiej, podstaw działalności gospodarczej, wielokulturowego zarządzania, ekonomii, podstaw działalności gospodarczej, zarządzania produkcją i jakością

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie: Profesor

 • Lokalizacja: Ciechanów
 • Uczelnia: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział: Zakładzie Ekonomii i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: ekonomia i finanse
 • wiedzę z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, dokumentacji kadrowo płacowej i ochrony danych osobowych, podstaw makroekonomii, rachunkowości małych firm, ubezpieczeń społecznych w praktyce, rozliczeń podatkowych w praktyce, wybranych aspektów rachunkowości finansowej w praktyce, dokumentacji kadrowo – płacowej w praktyce.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentamizenie
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością dydaktyczną.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Pierwszy trening polskich piłkarzy pod okiem 2500 kibiców

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji