Przecieki na maturze 2024. Pytania niejawne zostaną ujawnione? CKE nie zapobiegnie temu zjawisku

Magdalena Ignaciuk
Magdalena Ignaciuk
Wideo
emisja bez ograniczeń wiekowych
Do egzaminów maturalnych 2024 pozostało coraz mniej czasu. Zdający próbują jak najlepiej przygotować się do egzaminów i szukają informacji o tym, co może pojawić się w arkuszu CKE i na egzaminach ustnych. Jak dobrze zdać maturę? Czy wiadomo coś o pytaniach niejawnych na maturę ustną 2024 z polskiego? Oto najświeższe informacje na ten temat.

Spis treści

Jak wyglądają matury ustne 2024?

Część ustna matury z języka polskiego składa się z dwóch elementów:

 • odpowiedzi na pytanie jawne - opublikowane od dawna, do których zdający mogą przygotować się wcześniej
 • odpowiedzi na pytania niejawne - powstała również pula pytań niejawnych, nieudostępnianych wcześniej maturzystom, które będą zaskoczeniem w czasie matury ustne.
Czy wyciekły pytania niejawne na maturę 2024? Przykładowe pytania dostępne są na stronie CKE. A co z pytaniami, które faktycznie będą w puli pytań do
Czy wyciekły pytania niejawne na maturę 2024? Przykładowe pytania dostępne są na stronie CKE. A co z pytaniami, które faktycznie będą w puli pytań do matury ustnej 2024? Fot. Łukasz Kaczanowski/Polska Press

Maturzyści, którzy jak najlepiej chcą zdać egzamin maturalny 2024 przekopują internet i wyszukują zadania maturalne, które mogą pojawić się na tegorocznej maturze. Nowa formuła matury 2024 wiąże się ze stresem dla licealistów, dlatego sprawdzane są również zasady matury.

Przecieki na maturze 2024?

Wszystko skupia się na pytaniach niejawnych, do których uczniowie nie mają dostępu przed maturą. Czy jest tak na pewno? Wyjaśnił to Nataniel z serwisu maturalni.com.

W obliczu nowoczesnych technologii, proces zdawania egzaminów maturalnych ulega znaczącym zmianom. W szczególności, zasady przeprowadzania egzaminów ustnych stają przed nowymi wyzwaniami. Co dwie godziny zmieniają się pytania egzaminacyjne, jednak to nie stanowi przeszkody dla zdających, którzy już opuścili sale egzaminacyjne. Dzięki platformom społecznościowym takim jak Discord, informacje o pytaniach i odpowiedziach rozprzestrzeniają się z prędkością światła.

Uczniowie, którzy zdali maturę ustną, nie wahają się dzielić zdobytymi informacjami na wspomnianych platformach. W rezultacie, maturzyści, którzy przystępują do egzaminu później, mają nieoficjalny dostęp do treści pytań, a nawet gotowych odpowiedzi.

Kiedy będą dostępne arkusze maturalne 2024?

Arkusz CKE 2024 jest udostępniany po skończeniu danego egzaminu maturalnego:

 • o godzinie 14, jeśli egzamin maturalny rozpoczął się o 9;
 • o godzinie 19, jeśli egzamin maturalny zaczynał się o 14.

Arkusze maturalne 2024 będą publikowane również w naszym serwisie wraz z odpowiedziami do zadań. Przykładowe pytania niejawne znajdują się na stronie CKE.

Sprawdź opracowania lektur na maturę:

Sprawdź, jakie lektury obowiązują na maturze (poziom podstawowy i rozszerzony).

Lektury obowiązkowe na maturze 2024 – poziom podstawowy i ro...

Czym są przecieki maturalne?

Przecieki maturalne to temat, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Są to zadania egzaminacyjne, które wyciekają do publicznej wiadomości przed oficjalnym rozpoczęciem egzaminu maturalnego. Te przecieki mogą zawierać szczegółowe informacje na temat numerów zadań, ich treści, a nawet gotowych rozwiązań lub odpowiedzi w przypadku zadań zamkniętych. Należy pamiętać, że rozpowszechnianie takich informacji jest nielegalne i podlega sankcjom. Nie tylko samo ujawnianie zadań z arkuszy maturalnych, ale także korzystanie z przecieków jest wyraźnie zabronione i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Jednym z najgłośniejszych przypadków przecieków w ostatnich latach był przeciek z egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Zdarzenie to miało miejsce dwa lata temu, kiedy to około 30 minut przed oficjalnym rozpoczęciem egzaminu, na platformie społecznościowej Twitter, jedna z użytkowniczek opublikowała zdjęcie fragmentu arkusza maturalnego. Chociaż post szybko zniknął z sieci, potwierdzenie autentyczności przecieku nastąpiło po oficjalnym opublikowaniu arkuszy przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Kiedy odbędą się matury ustne 2024? Terminy

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Wyniki matur 2024 poznamy 9 lipca 2024 roku. Tego samego dnia zdającym zostaną wydane świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Przecieki na maturze 2024. Pytania niejawne zostaną ujawnione? CKE nie zapobiegnie temu zjawisku - Strefa Edukacji

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji