Szukasz pracy jako nauczyciel akademicki? Zobacz, jakie aktualne oferty ma Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - sprawdź oferty pracy
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/Weedezign
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział: Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej (załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., § 58) na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. 3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy 4) okres zatrudnienia: czas określony od 01.10.2024 r. do 30.09.2026 r. (z możliwością przedłużenia) 5) reprezentowana dyscyplina naukowa: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.

Oczekiwania:

 • Ukończenie studiów stacjonarnych: II st. magisterskich na kierunku Elektrotechnika (lub na kierunkach pokrewnych tj.: Automatyka, Mechatronika, Infotronika, Elektronika, Informatyka) oraz I st. inżynierskich na kierunkach: Elektrotechnika, Automatyka, Elektronika
 • Uzyskanie bardzo dobrych wyników w czasie studiów, w tym dodatkowym atutem będą publikacje naukowe, patenty, udział w projektach, opracowanie pomocy dydaktycznych itp.
 • Silna motywacja do pracy badawczo-dydaktycznej i organizacyjnej w dyscyplinie wydziałowej Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 • Biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego (poziom min. B2)
 • Przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia

Obowiązki:

 • Realizacja pensum dydaktycznego w języku polskim i angielskim z przedmiotów na kierunkach: Elektrotechnika i Automatyka (studia I i II stopnia) i/lub Infotronika (studia II stopnia) na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 240 godzin w roku akademickim.
 • Praca badawcza, samodzielna lub w zespole, udokumentowana publikacjami naukowymi przypisanymi głównie do dyscypliny wydziałowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
 • Opieka nad laboratoriami dydaktycznymi, opracowywanie instrukcji i materiałów dydaktycznych do przedmiotów; przeprowadzanie zaliczeń itp.
 • Prace organizacyjne w katedrze, na wydziale i w uczelni, w tym udział w organach kolegialnych, komisjach itp.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział: Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej (załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., § 58) na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. 3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy 4) okres zatrudnienia: czas określony od 01.10.2024 r. do 30.09.2026 r. (z możliwością przedłużenia) 5) reprezentowana dyscyplina naukowa: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.

Oczekiwania:

 • Ukończenie studiów stacjonarnych: II st. magisterskich na kierunku Infotronika (lub na kierunkach pokrewnych tj.: Elektrotechnika, Automatyka, Mechatronika, Elektronika, Informatyka)
 • Uzyskanie bardzo dobrych wyników w czasie studiów, w tym dodatkowym atutem będą publikacje naukowe, patenty, udział w projektach, opracowanie pomocy dydaktycznych itp.
 • Silna motywacja do pracy badawczo-dydaktycznej i organizacyjnej w Dyscyplinie wydziałowa Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 • Biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego (poziom min. B2)
 • Przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia

Obowiązki:

 • Realizacja pensum dydaktycznego w języku polskim i angielskim z przedmiotów na kierunkach: Elektrotechnika i Automatyka (studia I i II stopnia) i/lub Infotronika (studia II stopnia) na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 240 godzin w roku akademickim.
 • Praca badawcza, samodzielna lub w zespole, udokumentowana publikacjami naukowymi przypisanymi głównie do dyscypliny wydziałowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
 • Opieka nad laboratoriami dydaktycznymi, opracowywanie instrukcji i materiałów dydaktycznych do przedmiotów; przeprowadzanie zaliczeń itp.
 • Prace organizacyjne w katedrze, na wydziale i w uczelni, w tym udział w organach kolegialnych, komisjach itp.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział: Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-21

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej na Wydziale Mechanicznym Wymiar etatu: pełny 1/1 Liczba dostępnych stanowisk: 1 Rodzaj umowy o pracę: na czas określony minimum 1 rok z możliwością przedłużenia Reprezentowana dyscyplina naukowa inżynieria mechaniczna (dotyczy stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych)

Oczekiwania:

 • • tytuł zawodowy magister inżynier lub magister w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub fizyka, lub innej pokrewnej,
 • • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej,
 • • udokumentowane co najmniej 0,5-roczne doświadczenie w zakresie metrologii współrzędnościowej,
 • • płynna znajomość języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownymi certyfikatami),
 • • udokumentowana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • • znajomość oprogramowań metrologicznych: Calypso, PolyWorks, PC-Dmis,
 • • znajomość bieżących trendów w zakresie metrologii współrzędnościowej udokumentowana udziałem w zespołach badawczych w co najmniej 2ch projektach oraz autorstwem/współautorstwem co najmniej jednej publikacji naukowej,
 • • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • • cechy osobiste: komunikatywność, samodzielność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista.

Obowiązki:

 • • realizacja zajęć ze studentami w zakresie określonym w Regulaminie Pracy PK,
 • • przygotowanie materiałów dydaktycznych,
 • • prowadzenie konsultacji ze studentami.
 • • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych,
 • • aktywny udział w pracach organizacyjnych Laboratorium i Wydziału,
 • • organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych uczelni,
 • • wykonywanie prac zleconych przez przełożonego zgodnie z potrzebami laboratorium.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział: Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-21

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej na Wydziale Mechanicznym Wymiar etatu: pełny 1/1 Liczba dostępnych stanowisk: 1 Rodzaj umowy o pracę: na czas określony minimum 1 rok z możliwością przedłużenia Reprezentowana dyscyplina naukowa inżynieria mechaniczna (dotyczy stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych)

Oczekiwania:

 • • tytuł zawodowy magister inżynier lub magister w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub fizyka, lub innej pokrewnej,
 • • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej
 • • udokumentowane co najmniej 7-letnie doświadczenie w zakresie metrologii współrzędnościowej,
 • • płynna znajomość języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownymi certyfikatami),
 • • udokumentowana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • • znajomość oprogramowań metrologicznych: Quindos, PolyWorks, PC-Dmis, GOM Inspect, VX Elements,
 • • znajomość bieżących trendów w zakresie metrologii współrzędnościowej udokumentowana udziałem w zespołach badawczych w co najmniej 3 projektach oraz autorstwem/współautorstwem co najmniej trzech publikacji naukowych,
 • • odbycie przynajmniej jednego stażu zagranicznego o długości co najmniej 1 miesiąca,
 • • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • • cechy osobiste: komunikatywność, samodzielność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista.

Obowiązki:

 • • realizacja zajęć ze studentami w zakresie określonym w Regulaminie Pracy PK,
 • • przygotowanie materiałów dydaktycznych,
 • • prowadzenie konsultacji ze studentami.
 • • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych,
 • • aktywny udział w pracach organizacyjnych Laboratorium i Wydziału,
 • • organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych uczelni,
 • • wykonywanie prac zleconych przez przełożonego zgodnie z potrzebami laboratorium.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Oczekiwania:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera;
 • ukończenie wyższych studiów technicznych w dyscyplinie „inżynieria lądowa, geodezja i transport”
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 • znajomość języka angielskiego, zwłaszcza technicznego;
 • udokumentowana działalność publikacyjna, co najmniej dwie publikacje naukowe;
 • doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej;
 • wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Obowiązki:

 • praca naukowa w zakresie inżynierii lądowej, geodezji i transportu kolejowego (z obowiązkiem publikowania uzyskiwanych wyników);
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w szczególności laboratoriów, ćwiczeń audytoryjnych i zajęć projektowych w zakresie przedmiotów zlecanych do Katedry L5;
 • udział w pracach naukowych i organizacyjnych prowadzonych w Katedrze L5;
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora
 • doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej
 • udokumentowana działalność badawcza, co najmniej 3 publikacje naukowe (min. 100 punktów wg wykazu czasopism i materiałów konferencyjnych)
 • ukończenie wyższych studiów technicznych w dyscyplinie „inżynieria lądowa, geodezja i transport”
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego
 • znajomość języka angielskiego, zwłaszcza technicznego
 • wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w szczególności laboratoriów, ćwiczeń audytoryjnych i zajęć projektowych w zakresie przedmiotów zlecanych do Katedry L5;
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych;
 • udział w pracach naukowych i organizacyjnych prowadzonych w uczelni;
 • praca naukowa w zakresie inżynierii lądowej, geodezji i transportu kolejowego (z obowiązkiem publikowania i rozpowszechniania uzyskiwanych wyników, aplikowania o granty badawcze);

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo–dydaktycznych w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej Wymiar etatu: pełny Liczba dostępnych stanowisk: 1 Rodzaj umowy o pracę: czas nieokreślony Reprezentowana dyscyplina naukowa: Inżynieria chemiczna

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej lub technologii chemicznej
 • stopień naukowy doktora z zakresu inżynierii chemicznej
 • uzyskanie znaczących osiągnieć i posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych oraz dorobku publikacyjnego
 • predyspozycje do pracy naukowej i do pracy ze studentami
 • dobry dorobek naukowy z zakresu inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej, w szczególności z zakresu syntezy substancji bioaktywnych na drodze reakcji bezrozpuszczalnikowych prowadzonych w polu mikrofalowym lub innych metod z obszaru zielonej chemii, metod oczyszczania substancji organicznych, stosowania technik spektroskopowych w analizie strukturalnej związków organicznych, metod modelowania molekularnego związków organicznych oraz w projektowaniu związków bioaktywnych, potwierdzony publikacjami w czasopismach zagranicznych
 • umiejętność pracy badawczej w zakresie inżynierii chemicznej
 • znajomość technik badawczych z zakresu: chromatografii cieczowej, spektroskopia UV-Vis, spektroskopia mas, IR, NMR
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim, potwierdzona znajomość języka polskiego w przypadku gdy nie jest to ojczysty język kandydata
 • posiada przygotowanie pedagogiczne lub gotowość do ich uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia
 • udokumentowany staż przemysłowy lub badawczy

Obowiązki:

 • Badania naukowe w zakresie głównej dyscypliny reprezentowanej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, tj. Inżynieria Chemiczna
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych dla kierunków kształcenia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji