Szukasz pracy na uczelni? Sprawdź, czy Politechnika Gdańska ma wolne stanowiska akademickie i naukowe

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Politechnika Gdańska
Dostępne oferty pracy - Politechnika Gdańska gettyimages.com/Tero Vesalainen
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Politechnika Gdańska. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Politechnika Gdańska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-22

• zainteresowania naukowe w zakresie grafiki komputerowej i rzeczywistości wirtualnej, • umiejętność programowania aplikacji graficznych wraz wykorzystaniem programów cieniujących (ang. shaders)

Oczekiwania:

 • znajomość środowisk i narzędzi takich jak OpenGL, Direct X, Vulkan, Unity, Unreal Engine, Blender itp. • tytuł zawodowy magistra inżyniera • wysokie kwalifikację i predyspozycje do pracy dydaktycznej potwierdzone wysokimi ocenami w ankietach studenckich • dobra znajomość języka angielskiego (certyfikat CAE) • co najmniej 5 lat stażu pracy dydaktycznej lub zawodowej w zakresie specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć laboratoryjnych i projektowych w języku polskim i angielskim z przedmiotów akademickich: Grafika komputerowa, Wizualizacja informacji, Animacja komputerowa, Grafika trójwymiarowa i Rzeczywistość wirtualna • udział w organizacji procesu dydaktycznego • opieka nad infrastrukturą dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Chemiczny Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-17

Adiunkt badawczy na Wydziale Chemicznym w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta (pracownika badawczego) w ramach projektu badawczego NCN pt. „Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektroutleniania amoniaku”, nr decyzji: DEC-2021/41/B/ST4/03255. Kierownik projektu: dr hab. inż. Justyna Łuczak, prof. uczelni Szczegóły w załączonej ofercie pracy.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk chemicznych lub inżynierii chemicznej
 • wiedza i doświadczenie w zakresie przygotowania i charakterystyki nanomateriałów
 • wiedza i doświadczenie w zakresie katalizy ogólnej i elektrokatalizy
 • opublikowane prace w dziedzinie elektrochemii
 • opublikowane prace w dziedzinie materiałoznawstwa
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

Obowiązki:

 • wytwarzanie materiałów katalitycznych z wykorzystaniem metod (elektro)chemicznych
 • zaawansowane badania elektrochemiczne materiałów (woltamperometria cykliczna, chronoamperometria itp.)
 • zaawansowana charakterystyka materiałów
 • spektroskopowa i mikroskopowa charakterystyka materiałów
 • przygotowanie raportów i publikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Pracownik naukowo dydaktyczny, prowadzenie badań naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych

Oczekiwania:

 • tytuł magistra inżyniera w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewnej (np. automatyka, robotyka, elektronika, mechatronika)
 • pokprzygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni w zakresie co najmniej 2 z wymienionych poniżej obszarów tematycznych: mechanika, robotyka, automatyka
 • programowanie i metody numeryczne (w szczególności znajomość środowiska Matlab oraz co najmniej jednego z języków: C, Java, Python)
 • sztuczna inteligencja
 • modelowanie i projektowanie układów mechatronicznych
 • przetwarzanie sygnałów i obrazów
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • gotowość i chęć do realizacji pracy doktorskiej z perspektywą jej zakończenia w ciągu maksymalnie 4 latach

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych (m.in. w obszarach: modelowanie i metody redukcji drgań, metody identyfikacji i optymalizacji, robotyka, zastosowania sztucznej inteligencji, interakcja człowiek-maszyna)
 • przygotowywanie publikacji naukowych i dydaktycznych
 • poszukiwanie źródeł finansowania badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-29

Adiunkt badawczy na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Organicznej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczego w Katedrze Chemii Organicznej. Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach projektu NCN OPUS 20, numer umowy UMO-2020/39/B/NZ7/02677.

Oczekiwania:

 • stopień doktora chemii (specjalność chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z włączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy
 • doświadczenie w syntezie organicznej
 • wiedza w obszarze chemii organicznej
 • znajomość metod analitycznych i technik spektroskopowych 1H 13C NMR, IR MS, pozwalająca na samodzielne analizowanie struktury uzyskanych związków
 • praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej w syntezie związków heterocyklicznych
 • umiejętność pracy ze związkami chemicznymi w warunkach beztlenowych i lub bezwodnych

Obowiązki:

 • realizacja wybranych zadań badawczych w projekcie Opus 20 Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom, nr UMO-2020/39/B/NZ7/02677, realizowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w Katedrze Chemii Organicznej
 • synteza heterocyklicznych związków organicznych będących ligandami dla białek UPF
 • planowanie syntez, opracowywanie procedur syntezy, analiza danych spektroskopowych
 • oczyszczanie uzyskanych związków za pomocą technik chromatograficznych, sprawdzanie ich czystości chemicznej
 • pisanie całości lub części manuskryptów prac naukowych na podstawie uzyskanych wyników badań w języku angielskim

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-14

Praca wymagająca doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych oraz prowadzeniu zając dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • tytuł doktora inżyniera w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewnej (np. automatyka, robotyka, elektronika, mechatronika)
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni w zakresie co najmniej 3 z wymienionych obszarów: automatyka, robotyka, programowanie i metody numeryczne (w szczególności znajomość środowiska Matlab oraz co najmniej jednego z języków: C, Java, Python), sztuczna inteligencja, modelowanie i projektowanie układów mechatronicznych, przetwarzanie sygnałów i obrazów tematycznych
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • indeks H ≥ wg Scopus

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych (m.in. w obszarach: modelowanie i metody redukcji drgań, metody identyfikacji i optymalizacji, robotyka, zastosowania sztucznej inteligencji, interakcja człowiek-maszyna)
 • przygotowywanie publikacji naukowych i dydaktycznych
 • poszukiwanie źródeł finansowania badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Architektury, Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-07

Kandydat będzie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych Wydziału Architektury PG. Praca będzie miała charakter naukowy, dydaktyczny oraz organizacyjny.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inż. architekta i stopień naukowy dr inż. architekta w zakresie architektury i urbanistyki
 • dotychczasowe prowadzenie badań w zakresie określonym przez ww. słowa kluczowe (architektura, zrównoważony rozwój miast, iluminacje zewnętrzne, wpływ światła sztucznego, miejskie masterplany świetlne, zanieczyszczenie światłem sztucznym, światło i zdrowie, światło i środowisko, projektowanie w duchu biophilic design)
 • biegła znajomość języka angielskiego (min. na poziomie C1) i polskiego (min. na poziomie C1)
 • lista publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych (min. 100 pkt MEiN)
 • doświadczenie we wnioskowaniu o krajowe i międzynarodowe granty badawcze
 • międzynarodowa współpraca badawcza z ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie

Obowiązki:

 • prowadzenie badań, w tym udział w realizowanych w katedrze grantach badawczych
 • aplikowanie o kolejne granty
 • publikowanie w wysoko punktowanych czasopismach
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Architektury, Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-03

Kandydat będzie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych Wydziału Architektury PG. Praca będzie miała charakter badawczy, dydaktyczny oraz organizacyjny. Oczekuje się od Kandydata dużego zaangażowania w prowadzenie badań, w tym udziału w realizowanych w katerze grantach badawczych, aplikowanie o kolejne granty i publikowanie w wysoko punktowanych czasopismach.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inż. architekta i stopień naukowy dr inż. architekta w zakresie architektury i urbanistyki
 • dotychczasowe prowadzenie badań w zakresie: architektury, rozwoju zrównoważonego, nadwodnych przestrzeni publicznych, historycznych układów wodnych
 • przedstawienie realnych planów publikacyjnych wraz z harmonogramem
 • biegła znajomość języka angielskiego (min. na poziomie C1) i polskiego (min. na poziomie C1)

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań, w tym udział w realizowanych w katerze grantach badawczych
 • aplikowanie o nowe granty
 • publikowanie w wysoko punktowanych czasopismach

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
od 16 lat
Wideo

Dom drzewa w Miliczu. Nadleśnictwo Milicz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji