Szukasz pracy na uczelni? Sprawdź, czy Politechnika Gdańska ma wolne stanowiska akademickie i naukowe

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Politechnika Gdańska - oferty pracy
Politechnika Gdańska - oferty pracy gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Politechnika Gdańska. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Politechnika Gdańska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Chemiczny PG
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-16

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko profesora uczelni w projekcie Nobelium Joining Gdańsk Tech Research Community (51/2023/IDUB/l.1)

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk chemicznych
 • udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu wysokiej jakości, spójnych procedur analitycznych
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań z zastosowaniem technik mikroekstrakcji oraz w zakresie adsorpcji i usuwania mikrozanieczyszczeń
 • praktyczna znajomość przyrządów chromatograficznych
 • index Hirscha>10
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w tym technicznego)
 • umiejętność obsługi urządzeń analitycznych typu GC, spektrofotometrów UV-VIS oraz FT-IR

Obowiązki:

 • przygotowanie powłok do włókien SPME na bazie cieczy jonowych unieruchomionych w porach materiału na bazie krzmionki metodą zol-żel
 • badanie możliwości ekstrakcyjnych oraz opracowanie modeli predykcyjnych w oparciu o deskryptory i odciski molekularne
 • krytyczna analiza literatury oraz przygotowanie maszynopisów publikacji naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-16

Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego (specjalność: geotechnika)

Oczekiwania:

 • tytuł magistra inżyniera budownictwa, specjalność geotechnika
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (min. B2)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • publikacje naukowe w czasopismach z listy JCR
 • bardzo dobra znajomość programów Plaxis 2D, Plaxis 3D, Zsoil, Wolfram Mathematica
 • programowanie w języku Fortran 90, w środowisku Intel Visual Fortran

Obowiązki:

 • asystentura dydaktyczna na kursach Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • udział w badaniach naukowych związanych z modelowaniem konstytutywnym, implementacją modeli materiałowych oraz analizą numeryczną problemów geotechnicznych
 • publikowanie wyników badań w czołowych czasopismach z listy JCR
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • nawiązywanie współpracy międzynarodowej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Mechatroniki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Oczekiwania:

 • tytuł doktora inżyniera w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewnej (np. automatyka, robotyka, elektronika, mechatronika)
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni w zakresie co najmniej 3 z wymienionych poniżej obszarów tematycznych: mechanika (w tym drgania), automatyka, robotyka, programowanie i metody numeryczne (w szczególności znajomość środowiska Matlab oraz co najmniej jednego z języków: C, C++, Java, Python), sztuczna inteligencja, modelowanie i projektowanie układów mechatronicznych, przetwarzanie sygnałów i obrazów
 • przygotowanie merytoryczne umożliwiające realizację badań naukowych w przynajmniej jednym z obszarów wymienionych w pkt 2, w zastosowaniu w ramach dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Indeks H wg Scopus równy 3 lub powyżej

Obowiązki:

 • pracownik badawczo-dydaktyczny
 • prowadzenie badań naukowych (przewidywane obszary badań: modelowanie i metody redukcji drgań, metody identyfikacji i optymalizacji, robotyka, zastosowania sztucznej inteligencji, interakcja człowiek-maszyna)
 • przygotowywanie publikacji naukowych i dydaktycznych
 • poszukiwanie źródeł finansowania badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Oczekiwania:

 • doktor nauk w zakresie nauk chemicznych lub nauk pokrewnych, preferowany ze stażem naukowym lub zawodowym po uzyskaniu stopnia doktora
 • profil badawczy odpowiadający badaniom prowadzonym w zakresie elektrochemii, fizykochemii powierzchni, inżynierii materiałowej i technologii druku 3D
 • wyróżniające osiągnięcia naukowe potwierdzone publikacjami w czołowych czasopismach z listy JCR
 • doświadczenie w zarządzaniu i udziale w projektach badawczych, samodzielne i w interdyscyplinarnej grupie
 • doświadczenie w skalowaniu i wdrażaniu technologii i rozwiązań dla środowiska gospodarczego
 • doskonałe umiejętności interpersonalne
 • płynna komunikacja w języku angielskim
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne

Obowiązki:

 • prowadzenie badań z zakresu inżynierii materiałowej, technologii addytywnych, w szczególności w obszarze projektowania i zastosowań dla nowych materiałów kompozytów przewodzących dla elektrochemii i rozwoju nowych materiałów elektrodowych na bazie węgla
 • rozwój narzędzi analitycznych i programistycznych w projektowaniu rozwiązań diagnostyki molekularnej
 • wdrażanie i rozwój technologii druku 3D
 • publikowanie wyników badań w wiodących czasopismach z listy JCR
 • aktywny udział w aplikacjach o środki grantowe, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim
 • budowanie silnej sieci naukowej, nawiązywanie współpracy
 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu projektowania 3D i wykorzystania technologii addytywnych, programowania (Phyton, LabView etc.), podstaw elektroniki, elektrochemii
 • mentoring dla dyplomantów i doktorantów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-12

Konkurs na stanowisko asystenta badawczego w Katedrze Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Zatrudnienie na 1/2 etatu, na 28 miesięcy w ramach projektu: Droga ku zaadresowaniu negatywnego wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i ekosystemy. Nr umowy: 101135308 – PLAN-B – HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie (tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera) na kierunkach związanych z geomatyką, geoinformatyką, teledetekcją, ochroną środowiska, lub pokrewnych
 • doświadczenie w pracy z oprogramowaniem GIS (Geographic Information System) niezbędnym do analizy danych przestrzennych, mapowania i modelowania środowiska
 • doświadczenie w prowadzeniu badań i pomiarów w terenie
 • dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie średniozaawansowanym
 • wysokie umiejętności komunikacyjne w mowie i w piśmie

Obowiązki:

 • uczestnictwo w identyfikacji i ocenie obecnych metod zapobiegania i łagodzenia negatywnych wpływów zanieczyszczenia światłem i hałasem na TBES (przegląd literatury, analiza przepisów, gromadzenie opinii od społeczności praktyków (CoPs)
 • opracowywanie nowatorskich rozwiązań regulacyjnych, społecznych, środowiskowych, planistycznych i technologicznych mających na celu łagodzenie negatywnych skutków LP i NP
 • zaangażowanie w aplikowanie i monitorowanie efektywności wybranych strategii i rozwiązań w lokalizacjach pilotażowych, udział w ocenie wpływu na TBES
 • pomoc w opracowaniu praktycznych wytycznych dla różnych obszarów (miejskich, podmiejskich, wiejskich i naturalnych) dotyczących zapobiegania i łagodzenia zanieczyszczenia światłem i hałasem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-09

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych dla osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinach tj. Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika, Technologie Kosmiczne oraz pokrewne.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe - tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinach tj. Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika, Technologie Kosmiczne oraz pokrewne
 • umiejętność pracy zespołowej w zakresie badań naukowych
 • dobra znajomość języka angielskiego – w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację ustną, czytanie literatury naukowo-technicznej i redakcję własnych tekstów naukowo-technicznych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • opracowanie i prowadzenie na studiach I i II stopnia przedmiotów dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • współudział w prowadzeniu badań naukowych
 • publikowanie rezultatów badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji