Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu gettyimages.com/mapo
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

  • pracownicy dydaktyczni
  • pracownicy badawczy
  • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

  • profesora
  • profesora uczelni
  • adiunkta
  • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

  • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
  • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Asystent

  • Lokalizacja: Toruń
  • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
  • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
  • Ogłoszenie dodano: 2023-11-14
  • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-15

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: – wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędne, uzyskane na kierunku logistyka, zarządzanie, ekonomia lub pokrewnym; – wiedza z zakresu zarządzania logistyką oraz wykorzystania systemów IT w logistyce; – predyspozycje i gotowość do prowadzenia pracy naukowej; – biegła znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie co najmniej B2 umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych i pracę badawczą; – gotowość do prowadzenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zajęć z przedmiotów: narzędzia modelowania procesów logistycznych, rachunek decyzyjny w logistyce, systemy informatyczne w logistyce, infrastruktura logistyczna, system wsparcia logistycznego, elektroniczne giełdy usług logistycznych, transport w logistyce, infrastruktura transportu,

Oczekiwania:

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Adiunkt

  • Lokalizacja: Toruń
  • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Rodzaj stanowiska: badawcza
  • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
  • Ogłoszenie dodano: 2023-11-13
  • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-14

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: – stopień naukowy doktora, preferowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości; – doświadczenie w realizacji badań w zakresie zachowań organizacyjnych, w tym uwzględniających zrównoważony rozwój i zielone zachowania w pracy; – predyspozycje i gotowość do prowadzenia pracy naukowej, w tym umiejętność pracy w zespole; – biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; – publikacje w renomowanych czasopismach i doświadczenie w aktywnym uczestnictwie w konferencjach naukowych.

Oczekiwania:

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Adiunkt

  • Lokalizacja: TORUŃ
  • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
  • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
  • Ogłoszenie dodano: 2023-11-03
  • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-03

Stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej w Instytucie Nauk Technicznych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu

Oczekiwania:

  • posiadać stopień naukowy doktora informatyki (lub nauk pokrewnych np. matematyki)
  • być przygotowanym do prowadzenia zajęć w języku angielskim i swobodnego prowadzenia zajęć w języku polskim;
  • wykazać się doświadczeniem we współpracy międzynarodowej, lub udziałem w konferencjach i szkołach, lub doświadczeniem w IT w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego
  • być zainteresowanym w prowadzeniu badań naukowych w jednym z następujących obszarów: - inteligencji obliczeniowej, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego - metod analizy , obrazów, analizy danych (data mining); - bioinformatyki, neuroinformatyki, biomedycznych zastosowań informatyki.

Obowiązki:

  • Obowiązki badawcze, dydaktyczne, organizacyjne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Adiunkt

  • Lokalizacja: Toruń
  • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
  • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
  • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
  • Ogłoszenie dodano: 2023-11-01
  • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Praca na stanowisku adiunkta w Uczelni badawczej.

Oczekiwania:

  • stopień naukowy doktora dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku (geologia)
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauk o Ziemi, w tym geologii
  • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu geologii, w tym publikacje w czasopismach z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki (wskazane artykuły z IF) oraz wygłoszone referaty na konferencjach międzynarodowych
  • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych; współpraca międzynarodowa
  • Praktyczna znajomość specjalistycznych programów komputerowych, w tym zastosowanie GIS w geologii
  • znajomość języka angielskiego (w tym specjalistycznego z zakresu geologii) w mowie i piśmie
  • znajomość języka polskiego

Obowiązki:

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
  • dalszy rozwój naukowy
  • udział w projektach i badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Adiunkt

  • Lokalizacja: Toruń
  • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
  • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
  • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
  • Ogłoszenie dodano: 2023-10-31
  • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Oczekiwania:

  • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
  • wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów związanych ze sportem, rekreacją, turystyką i wychowaniem fizycznym
  • wiedza i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia badań naukowych dotyczących sportu i rekreacji

Obowiązki:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych ustalonych w rocznym wymiarze na kierunkach związanych ze sportem, rekreacją, turystyką i wychowaniem fizycznym
  • dalszy rozwój naukowy
  • udział w projektach i badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze Kultury Fizycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Adiunkt

  • Lokalizacja: Toruń
  • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • Rodzaj stanowiska: badawcza
  • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
  • Ogłoszenie dodano: 2023-10-25
  • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki na WFAiIS w wymiarze jednego etatu na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na 36 miesięcy w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki Sonata Bis 11 pt. „Precyzyjna i dokładna spektroskopia słabych molekularnych linii widmowych wspomagana obliczeniami ab initio”.

Oczekiwania:

  • Wymagane: doktorat z fizyki, chemii lub dziedziny pokrewnej
  • Wymagane: istotny dorobek publikacyjny z zakresu spektroskopii molekularnej lub technik eksperymentalnych wykorzystujących wnęki optyczne
  • Wymagane: doświadczenie w spektroskopii laserowej
  • Wymagane: umiejętność i doświadczenie w zakresie programowania i metod numerycznych
  • Preferowane: doświadczenie w zakresie technik eksperymentalnych wykorzystujących wnęki optyczne i badaniach kształtu linii widmowych, znajomość teorii zderzeń molekularnych
  • Wymagane: dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
  • Umiejętność pracy w zespole i wysoka motywacja do pracy naukowej
  • Kandydat musi spełniać wymagania stawiane postdocom przez NCN, w szczególności posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może zostać wydłużony w przypadku występowania przerw w karierze naukowej określonych przez NCN). Osoba zatrudniona na stanowisku postdoca nie może być jednocześnie zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę.

Obowiązki:

  • Głównym zadaniem osoby zatrudnionej w projekcie będzie budowa spektrometru wykorzystującego wnęki optyczne. Zatrudniona osoba będzie zaangażowana w pomiary widm tlenku węgla przy użyciu bardzo czułych technik spektroskopowych: spektroskopii strat we wnęce (CRDS), spektroskopii szerokości modów wnęki (CMWS) i spektroskopii dyspersyjnej we wnęce rezonansowej (CMDS). Zatrudniona osoba będzie również analizowała uzyskane dane z wykorzystaniem zaawansowanych profili linii widmowych oraz współpracowała z naszym partnerem z University College London.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
od 16 lat
Wideo

Dom drzewa w Miliczu. Nadleśnictwo Milicz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji