Warszawski Uniwersytet Medyczny - aktualne oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Aktualne oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Aktualne oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny gettyimages.com/fizkes
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Warszawski Uniwersytet Medyczny. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Warszawski Uniwersytet Medyczny - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: I Klinika Położnictwa i Ginekologii Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-30

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • stopień doktora nauk medycznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • specjalizacja w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • aktywna działalność naukowa, udokumentowana publikacją co najmniej 5 artykułów w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z których w co najmniej dwóch kandydat występował jako pierwszy autor,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Katedra i Klinika Neurologii Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-30

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • stopień doktora nauk medycznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • specjalizacja w dziedzinie neurologii
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • aktywna działalność naukowa, udokumentowana publikacją co najmniej 5 artykułów w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z których w co najmniej dwóch kandydat występował jako pierwszy autor,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Katedra Protetyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-30

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza dentysty,
 • stopień doktora nauk medycznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • specjalizacja w dziedzinie protetyki stomatologicznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • aktywna działalność naukowa, udokumentowana publikacją co najmniej 5 artykułów w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z których w co najmniej dwóch kandydat występował jako pierwszy autor,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Bioanalizy Wydział Farmaceutyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-30

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra analityki medycznej, biologii lub farmacji,
 • doświadczenie w obszarze mikrobiologii: dobra znajomość metod hodowli i diagnostyki drobnoustrojów (bakterii, grzybów, wirusów),
 • umiejętność pracy z materiałem zakaźnym oraz z hodowlami komórkowymi,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Zakład Immunologii Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-27

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • aktywna działalność naukowa udokumentowana publikacjami w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-20

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny nr ref. AO/1220 – 94/2023

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza dentysty
 • specjalizacja w dziedzinie chirurgii stomatologicznej – ukończona lub w trakcie
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim, w tym w języku angielskim
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Klinika Chirurgii Dziecięcej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-16

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (3 etaty) w Klinice Chirurgii Dziecięcej Wydział Lekarski nr ref. AO/1220 – 93/2023

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza
 • specjalizacja w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik – nauczyciel akademicki

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-16

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych Wydział Lekarski nr ref. AO/1220-88/2023

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
 • tytuł zawodowy lekarza, magistra lub równorzędny,
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Wydział Lekarski nr ref. AO/1220 – 91/2023

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra logopedii ogólnej i klinicznej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Wydział Lekarski nr ref. AO/1220 – 89/2023

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza
 • stopień doktora nauk medycznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • specjalizacja w dziedzinie urologii
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • aktywna działalność naukowa, udokumentowana publikacją co najmniej 5 artykułów w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z których w co najmniej dwóch kandydat występował jako pierwszy autor
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Klinika Pediatrii i Endokrynologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Pediatrii i Endokrynologii Wydział Lekarski nr ref. AO/1220 – 79/2023

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza lub magistra biologii
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów rozwoju fizycznego dzieci
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-09

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Wydział Lekarski nr ref. AO/1220 – 92/2023

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra elektroradiologii,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik – nauczyciel akademicki

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Środowiskowe Laboratorium Microbiota Lab
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-09

Kierownik – nauczyciel akademicki w Środowiskowym Laboratorium Microbiota Lab Wydział Farmaceutyczny nr ref. AO/1220 – 90/2023

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki
 • tytuł magistra farmacji lub równorzędny
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie