Wolne stanowiska naukowe i akademickie. Sprawdź dostępne oferty pracy, które posiada Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie gettyimages.com/Tero Vesalainen
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Lektor

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Centrum Językowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs nr 2 na dwa stanowiska lektora w zakresie języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze etatu w Centrum Językowym

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra studiów filologicznych w języku angielskim z uprawnieniami pedagogicznymi lub posługują się językiem obcym jako językiem ojczystym z uprawnieniami pedagogicznymi i spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uczelni.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są:
 • posiadanie uprawnień pedagogicznych,
 • w przypadku obcokrajowców – posiadanie uprawnień pedagogicznych dotyczących nauczania języka angielskiego jako obcego,
 • w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • co najmniej roczny staż pracy dydaktycznej,
 • dyspozycyjność, gotowości do prowadzenia zajęć także na studiach niestacjonarnych (zajęcia również w weekendy).

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym opracowanie materiałów dydaktycznych,
 • współudział w organizacji konferencji, egzaminów standaryzowanych,
 • działalność organizacyjna na rzecz Centrum Językowego i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Procesu Zarządzania, Instytut Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Procesu Zarządzania Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z wynikiem co najmniej dobrym oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są:
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe z obszaru zarządzania organizacjami,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są:
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe z zakresu zarządzania oraz znajomość zagadnień z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz znajomość przepisów prawa pracy,
 • posiadanie doświadczenia badawczego oraz publikacyjnego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym,
 • opis planów dalszego rozwoju naukowego,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi Instytutu Polityk Publicznych i Administracji Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji w Katedrze Zarządzania Organizacjami Publicznymi Instytutu Polityk Publicznych i Administracji Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia w dziedzinie nauk społecznych w tym zwłaszcza w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są:
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe z zakresu zarządzania publicznego, w tym wykorzystania nowych technologii w sektorze publicznym,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • opis koncepcji dalszego rozwoju naukowego,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Opakowalnictwa Towarów, Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Opakowalnictwa Towarów Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Planowana zmiana nazwy Katedry na: Katedra Opakowalnictwa i Procesów Logistycznych.

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z zakresu logistyki lub transportu lub zarządzania z wynikiem co najmniej dobrym oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są:
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe z zakresu logistyki lub transportu i spedycji,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej, Instytutu Ekonomii, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasie pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z zakresu ekonomii i finansów, komunikacji społecznej i mediów z oceną co najmniej dobrą i uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/kandydatki wymagane są:
 • zainteresowania naukowe oraz znajomość zagadnień z zakresu integracji europejskiej, komunikacji międzykulturowej, dyplomacji,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Analiz Strategicznych Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na dwa stanowiska profesora uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Analiz Strategicznych Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U., z 2023 r., poz. 742 z póź. zm.) i § 50 ust. 3 Statutu UEK tzn. odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego,
 • legitymują się znaczącymi osiągnięciami: naukowymi i dydaktycznymi oraz organizacyjnymi.
 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub dyscyplinie nauk o zarządzaniu,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, na poziomie dobrym w przypadku obcokrajowców także znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie na poziomie dobrym tj. w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe dotyczące subdyscyplin metodologia nauk o zarządzaniu i jakości oraz zarządzanie strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z formułowaniem i realizacją strategii, strategicznym rozwojem organizacji i metodologią badań w naukach społecznych,
 • doświadczenie i znaczące osiągnięcia dydaktyczne (w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, w szczególności metod planowania strategicznego, zarządzania strategicznego, ryzyka strategicznego i doradztwa strategicznego; staż pracy w uczelni na stanowisku nauczyciela akademickiego co najmniej 10 lat, doświadczenie w tworzeniu programów studiów, doświadczenie w zakresie kształcenia zarówno studentów, jak i doktorantów (wypromowanie co najmniej jednego doktora)),
 • doświadczenie i znaczące osiągnięcia w działalności naukowej (w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach, granty, udział z referatami w konferencjach i stażach krajowych/zagranicznych, nagrody za działalność naukową),
 • doświadczenie i znaczące osiągnięcia organizacyjne (np. działania organizacyjne na rzecz jakości dydaktyki, organizacja wydarzeń popularyzujących naukę takich jak konferencje naukowe, seminaria naukowe, nagrody za działalność organizacyjną),
 • doświadczenie w pracy projektowej w charakterze kierownika/kierowniczki projektu grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych,
 • znajomość technik bibliometrycznych oraz narzędzi analizy statystycznej (np. STATA, SPSS),
 • opis planów dalszego rozwoju naukowego,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim, udział w kształceniu doktorantów,
 • udział w rozwoju kadry naukowej,
 • realizacja badań naukowych mono- i interdyscyplinarnych w ramach grantów krajowych i zagranicznych,
 • przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • aplikowanie o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych, udział w realizacji projektów międzynarodowych,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Instytut Ekonomii, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauk ekonomicznych.
 • zainteresowania naukowe z zakresu ekonomii międzynarodowej, biznesu międzynarodowego, ekonomii i finansów, stosunków międzynarodowych,
 • posiadanie doświadczenia badawczego oraz publikacyjnego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w przypadku obcokrajowców także biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • opis planów dalszego rozwoju naukowego,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Instytut Ekonomii, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa konkurs nr 2
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs nr 2 na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (ekonomii międzynarodowej), biznesu międzynarodowego lub ekonomii i uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są:
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Oczekiwania:

 • Wymagania wobec kandydatów: O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są: zainteresowania naukowe z zakresu: zarządzania i marketingu, instytucji rynkowych i procesów transakcyjnych, w szczególności zagadnień e-commerce i zastosowania nowoczesnych technologii procesach tworzenia wartości, w tym procesów i łańcuchów logistycznych, procesów i technik sprzedażowych, zarządzania relacjami z interesariuszami, zarządzanie destynacją,
 • posiadanie doświadczenia badawczego oraz publikacyjnego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • opis planów dalszego rozwoju naukowego,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • Główne zadania: prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Zarządzania Procesowego Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania Procesowego Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, z wynikiem co najmniej dobrym oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są: dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe z zakresu zarządzania procesowego, metod i koncepcji doskonalenia organizacji
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • Główne zadania: prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Instytut Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z zakresu zarządzania, logistyki, ekonomii z wynikiem co najmniej dobrym oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są:
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe z zakresu zarządzania międzynarodowego,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Instytut Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są:
 • zainteresowania naukowe z zakresu zarządzania międzynarodowego,
 • posiadanie doświadczenia badawczego oraz publikacyjnego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Instytut Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z zakresu zarządzania lub obszarów pokrewnych, z wynikiem co najmniej dobrym oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/kandydatki wymagane są:
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe dotyczące koncepcji i metod zarządzania, współczesnych modeli biznesowych, zarządzania jakością,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Handlu Zagranicznego, Instytut Ekonomii, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Handlu Zagranicznego Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (ekonomii międzynarodowej), ekonomii, zarządzania, logistyki, marketingu, finansów i rachunkowości, stosunków międzynarodowych, pozostałych studiów ekonomicznych z wynikiem co najmniej dobrym oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są:
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe z zakresu handlu zagranicznego, biznesu międzynarodowego, przedsiębiorczości międzynarodowej, ekonomii międzynarodowej,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z wynikiem co najmniej dobrym i uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są: dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe z zakresu projektowania systemów produkcyjnych, kształtowania jakości w procesach technologicznych, podstaw mechaniki i wytrzymałości materiałowej, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, grafiki inżynierskiej,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-09

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia o profilu ekonomicznym, matematycznymi lub informatycznym z wynikiem co najmniej dobrym oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są: zainteresowania naukowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zastosowaniem metod ilościowych w naukach społecznych (w szczególności w ekonomii, finansach lub zarządzaniu),
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Instytutu Prawa Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki prawne w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Instytutu Prawa Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są: zainteresowania naukowe z obszaru prawa podatkowego,
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych lub w działalności publikacyjnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym,
 • w przypadku obcokrajowców dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Instytut Informatyki, Rachunkowości i Controllingu, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Instytutu Informatyki, Rachunkowości i Controllingu Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z zakresu zarządzania, controllingu, rachunkowości lub finansów z wynikiem co najmniej dobrym oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są:
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe z zakresu zarządzania finansami i controllingu oraz znajomość zagadnień z zakresu zarządzania finansami, controllingu i analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z zakresu towaroznawstwa i inżynierii jakości produktów przemysłowych, inżynierii produkcji lub inżynierii materiałowej i uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są:
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe z zakresu kształtowania i oceny jakości produktów przemysłowych, materiałoznawstwa i inżynierii produkcji wyrobów przemysłowych, szczególnie w chemii gospodarczej i kosmetyków,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Statystyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Statystyki Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia o profilu matematycznym lub ekonomicznym z wynikiem co najmniej dobrym oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/kandydatki wymagane są:
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe oraz znajomość zagadnień z zakresu statystyki (statystyki opisowej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej) oraz metod wielowymiarowej analizy statystycznej, a także programów komputerowych służących do obliczeń statystycznych i języków programowania Python lub R,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z zakresu ekonomii, finansów lub zarządzania i uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są:
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe z zakresu ekonomii, finansów lub zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przedsiębiorczością i innowacjami,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (ekonomii międzynarodowej), biznesu międzynarodowego lub ekonomii i uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są: biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Ekonomii Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Ekonomii Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse (preferowana) lub geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna lub nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są: zainteresowania naukowe z obszaru m.in. ekonomii międzynarodowej i/lub makroekonomii (a w szczególności migracji międzynarodowych/ bezpieczeństwa/ ubóstwa i nierówności/ wzrostu gospodarczego/ rozwoju/ handlu zagranicznego),
 • posiadanie doświadczenia badawczego oraz publikacyjnego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym, atutem będą zajęcia związane z tematyką mikroekonomii, makroekonomii lub ekonomii międzynarodowej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego Instytutu Finansów Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Finansów Rozwoju Zrównoważonego Instytutu Finansów Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse (uprzednio dyscyplina nauk ekonomicznych).
 • Od kandydata/kandydatki wymagane są: zainteresowania naukowe z obszaru m.in. ekonomii środowiska i rozwoju zrównoważonego (a w szczególności ekologicznych efektów zewnętrznych, instrumentów ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zrównoważonych finansów, ryzyka ekologicznego) i/lub finansów przedsiębiorstw,
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych oraz w działalności publikacyjnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych związanych z tematyką rozwoju zrównoważonego, ekologii i ochrony środowiska, zielonej gospodarki, finansów przedsiębiorstw,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych, w przypadku obcokrajowców – także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział: Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-12-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze etatu w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Oczekiwania:

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia o profilu ekonomicznym z wynikiem co najmniej dobrym i uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/kandydatki wymagane są: zainteresowania naukowe oraz znajomość zagadnień z zakresu ekonomiki nieruchomości i inwestycji,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, a w przypadku obcokrajowców także – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry, Instytutu i Uczelni,
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji