Wolne stanowiska naukowe i akademickie. Sprawdź dostępne oferty pracy, które posiada Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego gettyimages.com/mapo
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-25

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 51 ust. 2 Statutu URad. dostępnego w BIP URad.;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z zakresu nauk prawnych, w szczególności: prawa i postępowania administracyjnego, prawa publicznego gospodarczego;
 • posiadanie ukończonej wybranej aplikacji prawniczej oraz doświadczenia praktycznego w zakresie wykonywania zawodu potwierdzone praktyką zawodową;
 • dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy;
 • zaangażowanie w prace organizacyjne Uniwersytetu;
 • udział i organizacja konferencji naukowych;
 • znać biegle w mowie i piśmie język polski.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego magistra w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym; posiadanie minimum rocznego doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii
 • doświadczenie praktyczne w zawodzie psychologa
 • doświadczenie społeczne (w organizacjach pozarządowych lub wolontariat)
 • prowadzenie zajęć w języku polskim;
 • znajomość języka obcego;
 • dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych kilka dni w tygodniu;
 • gotowość do pracy w weekendy;
 • umiejętności organizacyjne i rzetelność;
 • umiejętność współpracy w zespole.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy - par. 17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii;
 • publikacje naukowe z zakresu psychologii;
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym; preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii procesów poznawczych;
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe;
 • znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 • prowadzenie zajęć w języku polskim;
 • znajomość języka obcego;
 • gotowość do pracy w weekendy;
 • umiejętności organizacyjne i rzetelność;
 • umiejętność współpracy w zespole.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 51 ust. 2 Statutu URad. dostępnego w BIP URad.;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse;
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w szczególności związane z problematyką polityki gospodarczej i społecznej;
 • doświadczenie w pracach naukowo-badawczych;
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej;
 • zainteresowanie problematyką polityki gospodarczej i społecznej potwierdzone np. doświadczeniem praktycznym, doświadczeniem dydaktycznym, publikacjami naukowymi;
 • publikacje naukowe z zakresu polityki gospodarczej i społecznej;
 • znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 • znajomość języków obcych.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 51 ust. 2 Statutu URad. dostępnego w BIP URad.;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse;
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w szczególności związane z problematyką mikro i makroekonomii;
 • doświadczenie w pracach naukowo-badawczych;
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej;
 • zainteresowanie problematyką mikro i makroekonomii potwierdzone np. doświadczeniem praktycznym, doświadczeniem dydaktycznym, publikacjami naukowymi;
 • publikacje naukowe z zakresu mikro i makroekonomii;
 • znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 • znajomość języków obcych.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par. 17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 51 ust. 2 Statutu URad. dostępnego w BIP URad.;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse;
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w szczególności związane z problematyką finansów oraz finansów przedsiębiorstw;
 • doświadczenie w pracach naukowo-badawczych;
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej;
 • zainteresowanie problematyką finansów i finansów przedsiębiorstw potwierdzone np. doświadczeniem praktycznym, doświadczeniem dydaktycznym, publikacjami naukowymi;
 • publikacje naukowe z zakresu finansów i finansów przedsiębiorstw;
 • znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 • znajomość języków obcych.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse;
 • doświadczenie w zakresie działalności w kołach naukowych;
 • zainteresowanie problematyką rachunkowości potwierdzone np. doświadczeniem zawodowym, publikacjami naukowymi lub tematyką pracy dyplomowej;
 • znajomość języków obcych.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie naukach społecznych w dyscyplinie nauki prawne, praca doktorska z zakresu prawa konstytucyjnego;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu prawa konstytucyjnego (preferowane publikacje za m.in. 100 pkt.)
 • posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunku prawo i administracja z zakresu prawa konstytucyjnego,
 • udział w projektach badawczych;
 • aktywność naukowa krajowa jak i międzynarodowa przejawiająca się: udziałem w konferencjach naukowych z prawa konstytucyjnego, komitetach organizacyjnych konferencji naukowych, działalnością w towarzystwach/stowarzyszeniach naukowych;
 • pełna dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych kilka dni w tygodniu i niestacjonarnych;
 • zaangażowanie w prace organizacyjne Uniwersytetu;
 • biegła znajomość w mowie i piśmie języka polskiego oraz innego języka obcego nowożytnego.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu naukowego doktora w zakresie językoznawstwa angielskiego.
 • Doświadczenie na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • Publikacje naukowe z zakresu językoznawstwa.
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów.
 • Umiejętności organizacyjne.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par 17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie naukach społecznych
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności: bezpieczeństwa w transporcie powszechnym, przestępczości zorganizowanej
 • posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, a także jako promotora prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w formacjach mundurowych potwierdzonych między innymi praktyką zawodową oraz doświadczeniem praktycznym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego (preferowane zwalczanie przestępczości, korupcji)
 • udział w projektach badawczych
 • udział w dodatkowych szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
 • pełna dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych kilka dni w tygodniu i niestacjonarnych
 • zaangażowanie w prace organizacyjne Uniwersytetu
 • udział i organizacja konferencji naukowych
 • biegła znajomość w mowie i piśmie języka polskiego oraz innego języka obcego nowożytnego

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk przyrodniczych;
 • posiadanie tytułu specjalisty w zakresie genetyki;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunkach medycznych z przedmiotu genetyka;
 • publikacje naukowe z zakresu genetyki;
 • znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. par.17

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 12 lat
Wideo

echodnia.eu Dom rodzinny Ponurego czeka na gości

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji