Wolne stanowiska pracy na uczelni. Sprawdź, jakie wakaty dla nauczycieli akademickich ma do zaoferowania Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Medyczny w Łodzi gettyimages.com/nortonrsx
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Instruktor

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-25

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko instruktora 3 etaty w: Zakładzie Dydaktyki w Położnictwie II Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1. Opis zadań na stanowisku: 1) kształcenie i wychowywanie studentów poprzez prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych; 2) realizacja efektów uczenia się z zakresu przedmiotów realizowanych w ramach Zakładu; 3) opracowywanie przewodników dydaktycznych dla realizowanych przedmiotów, przygotowywanie pytań do kolokwiów i egzaminów, przeprowadzanie egzaminów teoretycznych i praktycznych; 4) uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uczelni; 5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 6) inne, wnikające z profilu i charakteru jednostki.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra położnictwa, czynne prawo wykonywania zawodu położnej
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku położnej
 • znajomość języków obcych nowożytnych –angielski na poziomie C1
 • obsługa pakietu biurowego Microsoft Office, obsługa poczty e-mail, platform do zdalnego nauczania

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów poprzez prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych
 • realizacja efektów uczenia się z zakresu przedmiotów realizowanych w ramach Zakładu
 • opracowywanie przewodników dydaktycznych dla realizowanych przedmiotów, przygotowywanie pytań do kolokwiów i egzaminów, przeprowadzanie egzaminów teoretycznych i praktycznych
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uczelni
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • inne, wnikające z profilu i charakteru jednostki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział: Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-19

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Klinice Immunologii i Alergii.

Oczekiwania:

  • posiada co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny
  • posiada aktywność naukową, potwierdzoną m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku;
  • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
  • posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami;
  • posiada umiejętność współpracy w zespole badawczym;
  • charakteryzuje się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych;
  • wspomaga pracę starszych naukowców.

Obowiązki:

  • kształcenie i wychowywanie studentów (w tym nadzorowanie opracowywanych przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, pod względem merytorycznym i metodycznym)
 • -prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Studiów Anglojęzycznych
 • -przygotowywanie testów na kolokwia i egzaminy
 • -prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • -przygotowywanie prac naukowych oryginalnych i poglądowych
  • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-09

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w gr. badawczo-dydaktycznej 1 etat w: w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Katedry Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe – absolwent kierunku Dietetyka studia II stopnia, stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
 • posiada aktywność naukową, potwierdzoną m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku
 • posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego - język angielski na poziomie C1
 • posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami
 • posiada umiejętność współpracy w zespole badawczym
 • charakteryzuje się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych
 • wspomaga pracę starszych naukowców
 • znajomość MS Office

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów realizowanych przez Zakład
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć
 • czynne angażowanie się w modyfikację programów dydaktycznych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Zakładu
 • czynne uczestniczenie w działalności naukowej Jednostki – doświadczenie w pracy naukowej z udokumentowanym dorobkiem oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Instruktor

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-05

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko instruktora 1 etat w:Zakładzie Pielęgniarstwa Zachowawczego Katedry Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1. Opis zadań: 1)terminowe opracowanie dokumentacji prowadzonych zajęć m. in. przewodników dydaktycznych w oparciu o obowiązujące efekty kształcenia, indywidualnych planów zajęć, protokołów zaliczeń i kart egzaminacyjnych; 2)realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów, przydziałem godzin i efektami kształcenia; 3)prowadzenie konsultacji i dyżurów dla studentów zgodnie z przygotowanym planem; 4)przygotowanie i organizowanie przebiegu zaliczeń i egzaminów przewidzianych w toku nauczania danego modułu; 5) współpraca z kierownikiem przedmiotu w zakresie organizacji, realizacji i zakończenia procesu dydaktycznego; 6) współpraca z Kierownikiem Zakładu przy zadaniach realizowanych w jednostce.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • doświadczenie w zawodzie pielęgniarki min. 2 lata
 • znajomość języków obcych nowożytnych –angielski na poziomie B1
 • obsługa Microsoft Office

Obowiązki:

 • terminowe opracowanie dokumentacji prowadzonych zajęć m. in. przewodników dydaktycznych w oparciu o obowiązujące efekty kształcenia, indywidualnych planów zajęć, protokołów zaliczeń i kart egzaminacyjnych
 • realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów, przydziałem godzin i efektami kształcenia
 • prowadzenie konsultacji i dyżurów dla studentów zgodnie z przygotowanym planem
 • przygotowanie i organizowanie przebiegu zaliczeń i egzaminów przewidzianych w toku nauczania danego modułu
 • współpraca z kierownikiem przedmiotu w zakresie organizacji, realizacji i zakończenia procesu dydaktycznego
 • współpraca z Kierownikiem Zakładu przy zadaniach realizowanych w jednostce

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział: Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-05

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

Oczekiwania:

 • co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny
 • umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Obowiązki:

 • Przygotowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć seminaryjnych i klinicznych
 • Prowadzenie zajęć klinicznych ze studentami z przedmiotów propedeutyka chirurgii i chirurgii ogólnej i kolorektalnej
 • Prowadzenie seminariów ze studentami i przygotowywanie materiałów do pracy koła chirurgicznego
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie