Wolne stanowiska pracy na uczelni. Sprawdź, jakie wakaty dla nauczycieli akademickich ma do zaoferowania Uniwersytet SWPS

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet SWPS
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet SWPS gettyimages.com/mapo
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet SWPS. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet SWPS - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Prawa w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-11

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. Uniwersytet SWPS jako uczelnia niepubliczna istnieje po to, by poprzez edukację, naukę, sztukę i działalność publiczną służyć człowiekowi, społeczeństwu i środowisku.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra prawa lub stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawa lub postępowania karnego (uzyskanego najpóźniej na dzień 30 czerwca 2024 r.)
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego
 • Minimum 3 lata doświadczenia dydaktycznego (prowadzenie zajęć ze studentami oraz przygotowywanie materiałów dydaktycznych)
 • Gotowość do pracy w dni powszednie i weekendy
 • Doświadczenie dydaktyczne oraz dorobek naukowy w co najmniej jednym z podanych obszarów: prawo karne, postępowanie karne
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych
 • Posiadanie dorobku naukowego w obszarze prawa lub postępowania karnego poświadczonego publikacjami w recenzowanych czasopismach posiadających impact factor
 • Doświadczenie w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach
 • Doskonalenie warsztatu badawczego
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć
 • Organizacja procesu dydaktycznego
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Prawa w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-11

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. Uniwersytet SWPS jako uczelnia niepubliczna istnieje po to, by poprzez edukację, naukę, sztukę i działalność publiczną służyć człowiekowi, społeczeństwu i środowisku.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra prawa oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego prawniczego (mile widziane doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawnika w języku angielskim)
 • Biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego (mile widziane uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego)
 • Minimum rok doświadczenia dydaktycznego
 • Gotowość do pracy także w weekendy

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć
 • Organizacja procesu dydaktycznego
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii w Katowicach
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-15

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌ Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Psychologii w Katowicach ‌Uniwersytetu‌ SWPS‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌Adiunkt (-tka)

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (uzyskany najpóźniej na dzień 30 września 2024 roku) oraz tytuł zawodowy magistra psychologii;
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego;
 • Minimum rok doświadczenia dydaktycznego (prowadzenie zajęć ze studentami oraz przygotowywanie materiałów dydaktycznych);
 • Gotowość do pracy w dni powszednie i weekendy;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii klinicznej dzieci i młodzieży lub psychologii osobowości lub etyki zawodowej psychologa;
 • Doświadczenie dydaktyczne oraz dorobek naukowy w jednym z podanych obszarów: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży lub psychologia osobowości i/lub psychologia różnic indywidualnych;
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności badawczej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego, w tym:
 • publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych;
 • tworzenie zespołu badawczego w celu uruchomienia centrum badawczego;
 • doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii w siedzibie Wydziału Psychologii w Katowicach, a także stałe doskonalenie warsztatu dydaktycznego;
 • Wspieranie działań marketingowych uczelni, budowanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • Angażowanie się w działalność organizacyjną wydziału i uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Profesor Uczelni/Profesor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub dyscyplinach pokrewnych
 • Zainteresowania badawcze z zakresu językoznawstwa opisowego, porównawczego, korpusowego, obliczeniowego, translatoryki, socjolingwistyki
 • Doświadczenie dydaktyczne adekwatne do posiadanego stopnia lub tytułu
 • Gotowość do prowadzenia zajęć także w weekendy
 • Biegła znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • Praca badawcza, skuteczne aplikacje o wnioski grantowe, publikowanie w wysoko punktowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym
 • Udział w życiu naukowym i pracy organizacyjnej w ramach Instytutu Nauk Humanistycznych
 • Praca dydaktyczna, prowadzenie wysokiej jakości zajęć w języku angielskim
 • Uczestnictwo w pracach Katedry dotyczących nowych projektów dydaktycznych (w tym międzynarodowych), konsultowanie programów studiów, gotowość do podejmowania zadań związanych ze sprawami studenckimi (opieka nad studentami, praca organizacyjna)
 • Dyspozycyjność i pełne nastawienie na pracę akademicką

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub dyscyplinach pokrewnych (nadanego najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.)
 • Zainteresowania badawcze z zakresu językoznawstwa opisowego, porównawczego, korpusowego, obliczeniowego, translatoryki, socjolingwistyki
 • Gotowość do prowadzenia zajęć także w weekendy
 • Biegła znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • Praca badawcza, skuteczne aplikacje o wnioski grantowe, publikowanie w wysoko punktowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym
 • Udział w życiu naukowym i pracy organizacyjnej w ramach Instytutu Nauk Humanistycznych
 • Praca dydaktyczna, prowadzenie wysokiej jakości zajęć w języku angielskim
 • Uczestnictwo w pracach Katedry dotyczących nowych projektów dydaktycznych (w tym międzynarodowych), konsultowanie programów studiów, gotowość do podejmowania zadań związanych ze sprawami studenckimi (opieka nad studentami, praca organizacyjna)
 • Dyspozycyjność i pełne nastawienie na pracę akademicką

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-09

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌ Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ 900 ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ ‌biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌‌

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca), pełnienia roli kierownika w grancie otrzymanym ze środków zewnętrznych i/lub zagranicznych);
 • Zainteresowania badawcze w obszarze nauk społecznych;
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz w tworzeniu nowych programów kształcenia;
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji wyników badań naukowych;
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (w tym wdrażania nowych programów dydaktycznych);
 • Gotowość do prowadzenia zajęć także w weekendy;
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć oraz samodzielne pisanie publikacji w tych językach;
 • Biegłość w obsłudze komputera i gotowość do uczenia się nowych aplikacji;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Obowiązki:

 • Prowadzenie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych;
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Organizacja procesu dydaktycznego;
 • Prowadzenie badań naukowych - skuteczne aplikacje o wnioski grantowe, publikowanie w wysoko punktowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym;
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe;
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach;
 • Doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych;
 • Udział w życiu naukowym i pracy organizacyjnej w ramach Wydziału Nauk Społecznych;
 • Uczestnictwo w pracach Katedry dotyczących nowych projektów dydaktycznych), konsultowanie programów studiów, gotowość do podejmowania zadań związanych ze sprawami studenckimi (opieka nad studentami, praca organizacyjna);
 • Dyspozycyjność i pełne nastawienie na pracę akademicką.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-09

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌ Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ 900 ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ ‌biznesowo-organizacyjnego.‌

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości;
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć i uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych);
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów;
 • Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów;
 • Publikacje naukowe;
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca);
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową;
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze nauk o zarządzaniu i jakość ;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Organizacja procesu dydaktycznego;
 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe;
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach;
 • Doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-09

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌ Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Psychologii w Warszawie ‌Uniwersytetu‌ SWPS‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko Adiunkt (-tka)

Oczekiwania:

 • Posiadanie ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie psychologia;
 • Posiadanie tytułu magistra psychologii;
 • Min. rok doświadczenia dydaktycznego (prowadzenie zajęć ze studentami oraz przygotowywanie materiałów dydaktycznych);
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Zainteresowania badawcze;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy naukowej;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną i oceny pracy dydaktycznej w poprzednich miejscach zatrudnienia;
 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim o tematyce psychologii klinicznej na studiach II stopnia, w szczególności z zakresu:
 • 1) psychoterapia dorosłych w ramach podejścia systemowego, psychodynamicznego lub EFT (Emotion Focused Therapy)
 • 2) diagnoza psychologiczna;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I stopnia w języku angielskim (np. Wprowadzenie do psychologii, psychologia edukacyjna, psychologii rozwojowa, umiejętności osobiste, krytyczna analiza tekstów psychologicznych,itp.);
 • Koordynowanie prowadzonych zajęć na kierunku Psychology Studies in English;
 • Realizacja zadań organizacyjnych związanych z dydaktyką (tworzenie sylabusów, archiwizacja prac studentów, wystawianie ocen, spotkania ze studentami w postaci konsultacji/dyżurów;
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne na kierunku Psychology Studies in English i Wydziale Psychologii w Warszawie;
 • Udział w spotkaniach dydaktyków kierunku Psychology in English;
 • Opieka nad praktykami (praktyki indywidualne), wspieranie studentów w rozwoju umiejętności praktycznych w ramach projektów prowadzonych na Wydziale;
 • Dbanie o rozwój kompetencji zawodowych przede wszystkim poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach i warsztatach np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych;
 • Współpraca w zespole, wspólne realizowanie zadań i projektów realizowanych przez zespół Psychology Studies in English.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌ Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Psychologii w Warszawie ‌Uniwersytetu‌ SWPS‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌Adiunkt (-tka)

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu magistra psychologii oraz stopnia doktora nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, również w języku angielskim;
 • Doświadczenie w prowadzeniu seminariów licencjackich i/lub magisterskich;
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną i oceny pracy dydaktycznej;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Doświadczenie w wykorzystywaniu wiedzy naukowej w praktyce klinicznej lub społecznej;
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy naukowej;
 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (obsada zajęć dydaktycznych dla koordynowanego przedmiotu, przygotowanie sylabusów do zajęć, wdrażanie nowych programów dydaktycznych);
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów;
 • Gotowość do prowadzenia zajęć także w weekendy;
 • Biegłość w obsłudze komputera i gotowość do uczenia się nowych aplikacji;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii rozwojowej i edukacyjnej, a także psychologii klinicznej dziecka;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim o tematyce z zakresu psychologii edukacyjnej i psychologii rozwojowej na studiach pierwszego stopnia
 • Udział w popularyzacji wiedzy z zakresu psychologii edukacyjnej i psychologii klinicznej dziecka;
 • Koordynowanie zajęć na specjalności z psychologii edukacyjnej;
 • Realizacja zadań organizacyjnych związanych z dydaktyką (tworzenie sylabusów, archiwizacja prac studentów, wystawianie ocen, spotkania ze studentami w postaci konsultacji/dyżurów;
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale Psychologii;
 • Udział w spotkaniach dydaktyków w ramach Katedry i Specjalności;
 • Opieka nad praktykami (praktyki indywidualne), wspieranie studentów w rozwoju umiejętności praktycznych w ramach projektów prowadzonych na Wydziale;
 • Dbanie o rozwój kompetencji zawodowych przede wszystkim poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach i warsztatach np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych;
 • Współpraca w zespole, wspólne realizowanie zadań i projektów realizowanych przez zespół specjalności z psychologii edukacyjnej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Prawa w Warszawie, Katedra Prawa Prywatnego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌ Dziekan‌ ‌Wydziału Prawa w Warszawie ‌Uniwersytetu‌ SWPS‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌Asystent(-tka)/Adiunkt (-tka)

Oczekiwania:

 • Tytuł magistra lub stopień doktora w dziedzinie prawa;
 • Znajomość postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego i/lub handlowego;
 • Minimum 1,5 roku doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych);
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów;
 • Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów;
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej;
 • Doświadczenie społeczne (w organizacjach pozarządowych lub wolontariat);
 • Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych;
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca);
 • Posiadane nagrody i wyróżnienia za działalność naukową;
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii społecznej;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe;
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach;
 • Doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Organizacja procesu dydaktycznego;
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Prawa w Warszawie
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌ Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Prawa w Warszawie ‌Uniwersytetu‌ SWPS‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌Asystent (-tka)

Oczekiwania:

 • Oferta skierowana do studentów ostatniego roku Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz absolwentów Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS z poprzednich lat;
 • Tytuł zawodowy magistra prawa (konieczny do uzyskania nie później niż do 31 lipca 2024 roku);
 • Zgłoszenie do konkursu wymaga dołączenia listu motywacyjnego oraz opinii kierownika pracy magisterskiej;
 • List motywacyjny powinien określać zainteresowania kandydata;
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego;
 • Gotowość do pracy także w weekendy;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe;
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach;
 • Doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Organizacja procesu dydaktycznego;
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Stypendysta / Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Instytut Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-01

Nazwa i opis projektu badawczego Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce Celem projektu, pt. „Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce” jest zbadanie transnarodowych tranzycji, które obejmują zmiany kontekstu społecznego, kulturowego i edukacyjnego w sytuacji migracji. Projekt koncentruje się na ukraińskiej młodzieży z doświadczeniem przymusowej migracji (FMA) w Polsce (w dwóch miastach: Warszawa i Lublin). Szczegółowo zbadamy przejścia szkolne (tzw. middle-to-high-school transitions) ukraińskiej młodzieży w dobie przymusowej migracji. Sprawdzimy w jaki sposób młodzi migranci (w wieku 13-17 lat), którzy opuścili Ukrainę w wyniku inwazji Rosji w 2022 r., tworzą nowe modele socjalizacji w krytycznym okresie przejścia społecznego i akademickiego ze szkoły podstawowej do szkoły średniej w Polsce.

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra (najpóźniej do dnia 30 września 2024 r.) w dziedzinie Nauk Społecznych w dyscyplinie socjologia lub pokrewne;
 • Minimum rok doświadczenia badawczego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej i zainteresowanie tematyką projektu;
 • Zainteresowania badawcze z zakresu socjologii dzieciństwa, migracji, edukacji, polityki migracyjnej i edukacyjnej, relacje rówieśnicze;
 • Umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym;
 • Znajomość lub gotowość do poznania kontekstu migracji dzieci z Ukrainy oraz polityk edukacyjnych dzieci w Polsce;
 • Zaangażowanie w życie naukowe i badawcze;
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (Min. poziom C1);
 • Zaawansowana znajomość języka Ukraińskiego w mowie i piśmie (Min. poziom C1);
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Chęć rozwijania się w zakresie badań naukowych i współpracy z centrum badawczym Młodzi w Centrum USWPS;
 • Gotowość do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS;
 • Znajomość metodologii badań jakościowych i umiejętność ich wykorzystania w pracy z danymi.

Obowiązki:

 • Ścisła współpraca z PI i współbadaczem;
 • Prowadzenie analizy danych wtórnych i polityki migracyjnej i edukacyjnej (WP1) w ścisłej współpracy z PI;
 • Przygotowanie narzędzi badawczych we współpracy z PI;
 • Przeprowadzenie wywiadów z dziećmi, rodzicami, nauczycielami, innymi interesariuszami w ramach projektu;
 • Przeprowadzenie asynchronicznych wywiadów wymiany z młodzieżą z doświadczeniem przymusowej migracji;
 • Analiza zebranych danych;
 • Przygotowanie co najmniej jednej publikacji naukowej (artykuł w wysoko punktowanym czasopiśmie);
 • Przygotowanie pracy doktorskiej na podstawie niniejszego projektu badawczego;
 • Wsparcie procesu upowszechniania wyników badania, udział w konferencjach, seminariach, wydarzeniach naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Stypendysta

 • Lokalizacja: Sopot
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Instytut Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-22

Tytuł i opis projektu badawczego: Społeczne konsekwencje bycia ofiarą. Badania z udziałem osób dorosłych i dzieci. W projekcie przyjrzymy się szczegółowo, jak ofiary są postrzegane społecznie. W szczególności celem projektu jest odpowiedź na następujące pytania: jak bycie ofiarą wpływa na postrzeganie danej osoby przez innych w kontekście jej cech moralnych i sprawczych, takich jak kompetencje i inteligencja; jak ofiara, która później staje się sprawcą, jest moralnie oceniana przez innych; jak ofiary postrzegają siebie pod względem moralności i kompetencji. Aby odpowiedzieć na te pytania, projekt zakłada realizację 7 badań obejmujących osoby dorosłe i dzieci w wieku przedszkolnym (w sumie 13 eksperymentów).

Oczekiwania:

 • Status studenta studiów magisterskich, lub studenta studiów doktoranckich w dziedzinie psychologii, socjologii lub pokrewnej;
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Zainteresowania badawcze obszarem psychologii rozwojowej, psychologii społecznej, psychologii klinicznej.

Obowiązki:

 • Uczestniczenie we wszystkich zadaniach badawczych, w tym w badaniach nad dorosłymi i dziećmi;
 • Koordynacja projektów badawczych, w tym: opracowywanie i wdrażanie badań, zbieranie danych, analizę danych, strategie zarządzania danymi, jak również przygotowywanie raportów badawczych;
 • Udział w rekrutacji uczestników oraz prowadzenie badań z udziałem dzieci oraz dorosłych
 • Współpraca z Kierownikiem projektu oraz badaczami;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt/Profesor Uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-25

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora/ doktora habilitowanego lub profesora w dziedzinie: nauk społecznych, w dyscyplinie Nauki o komunikacji społecznej i mediach lub dyscyplinach pokrewnych (najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.). Dopuszcza się kandydatów(tki) na ostatnich etapach przewodu doktorskiego (stopień do uzyskania najpóźniej na dzień 30 czerwca 2025 r.), w takim przypadku zatrudnienie będzie na stanowisku asystenckim do czasu otrzymania stopnia naukowego doktora
 • Zainteresowania dydaktyczne oraz badawcze w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Udokumentowany dorobkek naukowy
 • Doświadczenie eksperckie w zakresie komunikacji medialnej
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej powyżej 3 lat
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz w tworzeniu nowych programów kształcenia
 • Posiadanie dorobku publikacyjnego, także w obiegu międzynarodowym
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach;
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, mile widziane doświadczenie organizacji konferencji naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (w tym wdrażania nowych programów dydaktycznych)
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej
 • Doświadczenie we wspomaganiu studentek i studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości
 • Gotowość do prowadzenia zajęć także w weekendy
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego;
 • Bardzo dobra obsługa komputera i gotowość do uczenia się nowych aplikacji
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych, publikowanie ich wyników, aplikacje grantowe
 • Prowadzenie dydaktyki
 • Zaangażowanie organizacyjne w pionie dydaktycznym oraz badawczym
 • Rozwój zawodowy
 • Aktywny wkład w rozwój środowiska nauk o komunikacji społecznej i mediach w Uniwersytecie SWPS

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Projektowania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-25

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty. Wydział Projektowania w Warszawie łączy trzy interdyscyplinarne kierunki studiów: informatyka, wzornictwo (School of Form), oraz psychologię i informatykę. Obecność specjalistów różnych dziedzin i dyscyplin, znakomitych naukowców i wybitnych praktyków przekłada się na interdyscyplinarne programy studiów, nowoczesne metody nauczania oraz unikalne możliwości rozwoju naukowego.

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora w zakresie Informatyki w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (uzyskany najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) lub dziedzin pokrewnych - informatyki w dziedzinie nauk technicznych i telekomunikacji;
 • Doświadczenie dydaktyczne powyżej 3 lat;
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Posiadanie dorobku naukowego w obszarze informatyki poświadczonego publikacjami w recenzowanych czasopismach posiadających impact factor;
 • Doświadczenie w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe;
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz weekendy;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności dydaktycznej z możliwością rozwijania działalności badawczej, we współpracy z interdyscyplinarnym środowiskiem Uniwersytetu SWPS i Wydziału Projektowania na którym prowadzone są kierunki Informatyka oraz Psychologia i Informatyka;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu informatyki w jednym lub dwóch obszarach z listy: cyberbezpieczeństwo, bazy danych, chmury obliczeniowe, programowanie, algorytmy i struktury danych, sieci komputerowe, architektura komputerów, statystyka komputerowa, sztuczna inteligencja (zastosowanie sieci neuronowych w obszarze analizy danych), Big Data, Internet Rzeczy (projektowanie Raspberry Pi, Arduino), w siedzibie Wydziału Projektowania w Warszawie;
 • Angażowanie się w budowanie relacji ze studentkami i studentami; Budowanie relacji wewnątrz Uczelni oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • Angażowanie się w działalność organizacyjną Wydziału i Uczelni;
 • Publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych;
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Projektowania
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-25

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty. Wydział Projektowania w Warszawie łączy trzy interdyscyplinarne kierunki studiów: informatyka, wzornictwo (School of Form), oraz psychologię i informatykę. Obecność specjalistów różnych dziedzin i dyscyplin, znakomitych naukowców i wybitnych praktyków przekłada się na interdyscyplinarne programy studiów, nowoczesne metody nauczania oraz unikalne możliwości rozwoju naukowego.

Oczekiwania:

 • Stopień naukowego doktora w zakresie Informatyki w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzin pokrewnych (uzyskany najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.);
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej (także w języku angielskim) powyżej 3 lat;
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, lub realizacji projektów wspierania rozwoju w edukacji lub organizacjach; Posiadania dokumentów potwierdzających udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • Gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie i weekendy;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności dydaktycznej z możliwością rozwijania działalności badawczej, we współpracy z interdyscyplinarnym środowiskiem Uniwersytetu SWPS i Wydziału Projektowania na którym prowadzone są kierunki Informatyka oraz Psychologia i Informatyka.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu informatyki w jednym lub dwóch obszarach z listy: cyberbezpieczeństwo, bazy danych, chmury obliczeniowe, programowanie, algorytmy i struktury danych, sieci komputerowe, architektura komputerów, statystyka komputerowa, sztuczna inteligencja (zastosowanie sieci neuronowych w obszarze analizy danych), Big Data, Internet Rzeczy (projektowanie Raspberry Pi, Arduino), w siedzibie Wydziału Projektowania w Warszawie;
 • Angażowanie się w budowanie relacji ze studentkami i studentami;
 • Budowanie relacji wewnątrz Uczelni oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • Angażowanie się w działalność organizacyjną Wydziału i Uczelni;
 • Publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych;
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Studiów Azjatyckich
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 900 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie.

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w zakresie Nauk o kulturze i religii (Japonia lub Korea) - dopuszcza się kandydatów(tki) na ostatnich etapach przewodu doktorskiego (stopień do uzyskania najpóźniej na dzień 30 czerwca 2025 r.), w takim przypadku zatrudnienie będzie na stanowisku asystenckim do czasu otrzymania stopnia naukowego doktora;
 • Doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych powyżej 1 roku;
 • Doświadczenia w aktywnym udziale w konferencjach naukowych;
 • Posiadania dorobku naukowego w obszarze badań kultury japońskiej lub koreańskiej;
 • Biegłej znajomości języka polskiego;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego;
 • Biegłej znajomości języka japońskiego lub koreańskiego w mowie i piśmie;
 • Bardzo dobrej obsługi komputera i gotowości do uczenia się nowych aplikacji;
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z Japonią lub Koreą;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Zaangażowanie organizacyjne w pionie dydaktycznym i/lub badawczym w szczególności na rzecz Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie;
 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o kulturze i religii, publikowanie ich wyników;
 • Rozwój zawodowy w obszarze dydaktycznym i badawczym;
 • Aktywny wkład w rozwój środowiska studiów azjatyckich, popularyzacja wiedzy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 900 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie.

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w zakresie Nauk o kulturze i religii (Japonia lub Korea) - dopuszcza się kandydatów(tki) na ostatnich etapach przewodu doktorskiego (stopień do uzyskania najpóźniej na dzień 30 czerwca 2025 r.) - w takim przypadku zatrudnienie będzie na stanowisku asystenckim do czasu otrzymania stopnia naukowego doktora;
 • Doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych powyżej 1 roku;
 • Doświadczenia w aktywnym udziale w ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Posiadania dorobku naukowego w obszarze badań kultury japońskiej lub koreańskiej, poświadczonego publikacjami w recenzowanych czasopismach punktowanych;
 • Biegłej znajomości języka polskiego;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego;
 • Biegłej znajomości języka japońskiego lub koreańskiego w mowie i piśmie;
 • Bardzo dobrej obsługi komputera i gotowości do uczenia się nowych aplikacji;
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o kulturze i religii, publikowanie ich wyników, składanie aplikacji grantowych;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z Japonią lub Koreą;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Zaangażowanie organizacyjne w pionie dydaktycznym i/lub badawczym w szczególności na rzecz Wydziału Nauk Humanistycznych i Instytutu Nauk Humanistycznych w Warszawie;
 • Rozwój zawodowy w obszarze dydaktycznym i badawczym;
 • Aktywny wkład w rozwój środowiska studiów azjatyckich, popularyzacja wiedzy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Stypendysta

 • Lokalizacja: Sopot
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Instytut Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-22

Tytuł i opis projektu badawczego: Społeczne konsekwencje bycia ofiarą. Badania z udziałem osób dorosłych i dzieci. W projekcie przyjrzymy się szczegółowo, jak ofiary są postrzegane społecznie. W szczególności celem projektu jest odpowiedź na następujące pytania: jak bycie ofiarą wpływa na postrzeganie danej osoby przez innych w kontekście jej cech moralnych i sprawczych, takich jak kompetencje i inteligencja; jak ofiara, która później staje się sprawcą, jest moralnie oceniana przez innych; jak ofiary postrzegają siebie pod względem moralności i kompetencji. Aby odpowiedzieć na te pytania, projekt zakłada realizację 7 badań obejmujących osoby dorosłe i dzieci w wieku przedszkolnym (w sumie 13 eksperymentów).

Oczekiwania:

 • Status studenta studiów magisterskich, lub studenta studiów doktoranckich w dziedzinie psychologii, socjologii lub pokrewnej;
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym lub/i doświadczenie z zakresu psychologii klinicznej osób dorosłych opisane w liście motywacyjnym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Zainteresowania badawcze obszarem psychologii rozwojowej, psychologii społecznej, psychologii klinicznej.

Obowiązki:

 • Uczestniczenie we wszystkich zadaniach badawczych, w tym w badaniach nad dorosłymi i dziećmi;
 • Współpraca z Kierownikiem projektu oraz badaczami;
 • Koordynacja projektów badawczych, w tym: opracowywanie i wdrażanie badań, zbieranie danych, analizę danych, strategie zarządzania danymi, jak również przygotowywanie raportów badawczych;
 • Udział w rekrutacji uczestników oraz prowadzenie badań z udziałem dzieci oraz dorosłych
 • Przeprowadzenie rekrutacji osób dorosłych oraz badań podłużnych, zgodnie z założeniami projektu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji