Wolne stanowiska pracy na uczelni. Sprawdź, jakie wakaty dla nauczycieli akademickich ma do zaoferowania Uniwersytet Szczeciński

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Szczeciński - aktualne oferty pracy
Uniwersytet Szczeciński - aktualne oferty pracy gettyimages.com/Tero Vesalainen
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Szczeciński. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Szczeciński - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Asystent

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-09

konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego liczba etatów: 1 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisko nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra z dziedziny nauk społecznych.
 • Biegła znajomość języka polskiego.
 • Znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2.
 • Wiedza lub doświadczenie zawodowe z zakresu co najmniej jednego z obszarów:
 • Bezpieczeństwo
 • Polityka i administracja
 • Komunikacja społeczna i media

Obowiązki:

 • Realizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-09

konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego liczba etatów: 2 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisko nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora z dziedziny nauk społecznych
 • Biegła znajomość języka polskiego.
 • Znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2.
 • Wiedza i dorobek naukowy z zakresu co najmniej jednej z dyscyplin:
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Obowiązki:

 • Realizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Wykładowca

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Instytut Językoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-19

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska wykładowcy (w zakresie filologii norweskiej) w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, liczba etatów: 1 dyscyplina naukowa: językoznawstwo. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie w języku norweskim na kierunku filologia norweska lub skandynawistyka lub historia,
 • doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka norweskiego,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2,
 • zgoda na zatrudnienie tylko na podstawowy etat,
 • dyspozycyjność,
 • mile widziana rekomendacja: Norwegian Directorate for Higher Education and Skills, Bergen (Norway) (HK-dir).

Obowiązki:

 • Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków pracowniczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych, zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków dla stanowiska pracy określonym w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego (Zarządzenie nr 190/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Wykładowca

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Miasto: Szczecin Stanowisko: wykładowca (2 etaty) Dziedzina nauki: nauki społeczne Dyscyplina naukowa: nauki prawne Data ogłoszenia: 12 lipca 2024 r. Termin składania ofert: 16 sierpnia 2024 r. Link do strony: https://wpia.usz.edu.pl/ Słowa kluczowe: prawo karne Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Celem konkursu jest wyłonienie dwóch kandydatów do objęcia stanowiska wykładowcy (w zakresie prawa karnego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Nauk Prawnych.

Oczekiwania:

 • uzyskany tytuł zawodowy magistra prawa z oceną co najmniej 4,0
 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca)

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Miasto: Szczecin Stanowisko: adiunkt Dziedzina nauki: nauki społeczne Dyscyplina naukowa: nauki prawne Data ogłoszenia: 12 lipca 2024 r. Termin składania ofert: 16 sierpnia 2024 r. Link do strony: https://wpia.usz.edu.pl/ Słowa kluczowe: prawo karne procesowe Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska adiunkta (w zakresie prawa karnego procesowego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Nauk Prawnych.

Oczekiwania:

 • uzyskany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych albo nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
 • uzyskany tytuł zawodowy magistra prawa z oceną co najmniej 4,0
 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca)

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-09

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Oczekiwania:

  1. stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki fizyczne
  1. znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu komunikatywnym umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i projektów naukowo-badawczych
  1. znaczne osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi w dobrych czasopismach naukowych
  1. udokumentowane doświadczenie dydaktyczne
  1. gotowość do pracy organizacyjnej na rzecz instytutu

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć ze studentami
 • Rozwój naukowy
 • Praca na rzecz instytutu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Asystent

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-09

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ( pracownik badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Oczekiwania:

  1. posiadanie minimum tytułu magistra w zakresie nauk fizycznych
  1. biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim
  1. autorstwo co najmniej jednej publikacji naukowej lub aktywny udział w konferencjach naukowych
  1. udokumentowane doświadczenie w pracy w zespołach projektowych
  1. przygotowana rozprawa doktorska w stopniu zaawansowanym
  1. wiedza z poniższych obszarów: eksperymentalna fizyka plazmy, eksperymentalna fizyka jądrowa

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć ze studentami
 • Rozwój naukowy
 • Praca na rzecz instytutu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-09

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (pracownik dydaktyczny) w Instytucie Fizyki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki fizyczne
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • autorstwo co najmniej pięciu publikacji naukowych
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne
 • gotowość do pracy organizacyjnej na rzecz instytutu

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć ze studentami
 • Udział w pracach instytutu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-09

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki fizyczne
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu komunikatywnym umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • autorstwo publikacji naukowych w dobrych czasopismach naukowych
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne
 • gotowość do pracy organizacyjnej na rzecz instytutu

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć ze studentami
 • Rozwój naukowy
 • Organizacyjne działania na rzecz instytutu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Szczeciński: Wykładowca języka angielskiego

 • Lokalizacja: Szczecin
 • Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział: Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-28

Konkursu na 1 stanowisko Wykładowcy języka angielskiego w Akademickim Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wymiar pensum rocznego 360 godzin ( dopuszczalne przydzielenie dodatkowych godzin w formie nadgodzin i zlecenie zastępstw)

Oczekiwania:

 • Ukończone studia Filologii Angielskiej z tytułem Magistra
 • co najmniej 10 letni staż pracy w placówkach oświatowych

Obowiązki:

 • prowadzenie lektoratów języka angielskiego od poziomu B1 dla studentów US
 • wypełnianianie poleceń służbowych zlecanych przez Kierownictwo Akademickiego Centrum Kształcenia Językowwego w tym: obłsuga elektronicznej platformy uczelni, wypełnianie protokołów, sylabusów
 • gotowość do odbywania zajęć w ciągu całego tygodnia oraz w weekendy zjazdowe na studiach niestacjonarnych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji