Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Praca - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni gettyimages.com/fizkes
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni: DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Oczekiwania:

 •  Stopień doktora/doktora habilitowanego w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse,
 •  Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • Nadzór nad Wydziałem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni: DZIEKAN

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Oczekiwania:

 •  Stopień doktora/doktora habilitowanego w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse,
 •  Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • Nadzór nad Wydziałem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni: Dziekan

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

Oczekiwania:

 •  Stopień doktora/doktora habilitowanego w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse,
 •  Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • Nadzór nad Wydziałem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Oczekiwania:

 •  Stopień doktora/doktora habilitowanego w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse,
 •  Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • Nadzór nad Wydziałem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
 •  Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • Nadzór nad Wydziałem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni: Wykładowca

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, praca dodatkowa lub tymczasowa, samozatrudnienie (B2B), umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

WSAiB poszukuje wykładowców przedmiotu ” Interfejsy graficzne aplikacji internetowych” na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych. Warunki współpracy: ➡magisterskie przygotowanie kierunkowe, ➡doświadczenie praktyczne, doświadczenie zawodowe, ➡doświadczenie dydaktyczne, mile widziany doktorat. ✔ forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna. ✔ umowa o pracę. 🔵 aplikacje proszę przesyłać na adres [email protected]

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra,

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni: Wykładowca

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, praca dodatkowa lub tymczasowa, samozatrudnienie (B2B), umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2023-12-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-10-31

Oczekiwania: • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra,
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni: Profesor

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni, nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w Dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej psychologia.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej psychologia,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
 • realizowanie działalności naukowej, skutkującej w szczególności publikowaniem artykułów naukowych i monografii oraz pracami rozwojowymi, mającymi wpływ na rozwój nauki oraz funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni: Asystent

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, praca dodatkowa lub tymczasowa, samozatrudnienie (B2B), umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni, nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w Dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej psychologia.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra,
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, praca dodatkowa lub tymczasowa, samozatrudnienie (B2B), umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni, nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w Dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej psychologia.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej psychologia
 • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
 • realizowanie działalności naukowej, skutkującej w szczególności publikowaniem artykułów naukowych i monografii oraz pracami rozwojowymi, mającymi wpływ na rozwój nauki oraz funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Nasze Miasto - Restauracja Muzealna

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji