Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - sprawdź oferty pracy
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/Yumi mini
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne i sport.

Oczekiwania:

  1. Ukończone studia magisterskie.
  1. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z anatomii człowieka w uczelni wyższej.
  1. Dorobek publikacyjny w obszarze nauk o kulturze kultury fizycznej, w tym osiągnięcia naukowe o sumarycznej wartości co najmniej 500 pkt. MEiN z ostatnich 4 lat za publikacje w czasopismach z listy MEiN autorskie lub współautorskie.
  1. Dodatkowe kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
  1. Doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym.
  1. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych.
  1. Znajomość obsługi programów Office i programów statystycznych (np. Statistica, SPSS lub równorzędny).

Obowiązki:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych z anatomii
  1. prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport oraz turystyka i rekreacja.

Oczekiwania:

  1. Ukończone studia magisterskie na kierunku zarządzanie lub pokrewny oraz kierunku z obszaru nauk o kulturze fizycznej (w przypadku braku wykształcenia kierunkowego z obszaru nauk o kulturze fizycznej konieczne udokumentowane doświadczenie, co najmniej 2-lata, w pracy w organizacjach sportowych).
  1. Co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej lub zarządzania i jakości lub pokrewnych.
  1. Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej.
  1. Dorobek publikacyjny w obszarze nauk o kulturze fizycznej lub nauk o zarządzaniu i jakości, w tym osiągnięcia naukowe o sumarycznej wartości co najmniej 350 pkt. za publikacje w czasopismach z listy MEiN autorskie lub współautorskie (z ostatnich czterech lat).
  1. Wypełnienie 3 slotów publikacyjnych, których średnia wartość punktowa w przeliczeniu na 1 slot wynosi minimum 75 pkt (z ostatnich czterech lat).
  1. Dodatkowe kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
  1. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych i pracy badawczej.
  1. Gotowość do pracy także w weekendy.
  1. Zainteresowania badawcze z zakresu zarządzania sportem, turystyką lub rekreacją.
  1. Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych).

Obowiązki:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu organizacji i zarządzania oraz marketingu w sporcie, turystyce i rekreacji, i /lub nauk o zarządzaniu i jakości
  1. prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Stanowisko adiunkta dydaktycznego związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport oraz turystyka i rekreacja.

Oczekiwania:

  1. Ukończone studia magisterskie na kierunku ekonomia i finanse lub pokrewne oraz kierunku z obszaru nauk o kulturze fizycznej (w przypadku braku wykształcenia kierunkowego z obszaru nauk o kulturze fizycznej konieczne udokumentowane doświadczenie, co najmniej 2-lata pracy w organizacjach sportowych).
  1. Co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej lub ekonomia i finanse lub pokrewnych.
  1. Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej.
  1. Dorobek publikacyjny w obszarze nauk o kulturze fizycznej lub nauk o zarządzaniu i jakości, w tym osiągnięcia naukowe o sumarycznej wartości co najmniej 180 pkt. za publikacje w czasopismach z listy MEiN autorskie lub współautorskie (w ostatnich czterech latach).
  1. Autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopismach z listy MEiN lub monografii lub rozdziału w monografii, lub skryptu lub podręcznika akademickiego.
  1. Dodatkowe kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
  1. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych i pracy badawczej.
  1. Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych.
  1. Gotowość do pracy także w weekendy.
  1. Zainteresowania badawcze z zakresu zarządzania sportem, turystyką lub rekreacją.
  1. Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych).

Obowiązki:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu ekonomii i finansów w działalności sportowo-rekreacyjnej oraz pokrewnych
  1. prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Stanowisko asystenta dydaktycznego związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport oraz turystyka i rekreacja.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub pokrewne oraz kierunku z obszaru nauk o kulturze fizycznej (w przypadku braku wykształcenia kierunkowego z obszaru nauk o kulturze fizycznej konieczne udokumentowane doświadczenie, co najmniej 2-lata pracy w organizacjach sportowych).
 • Co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej lub nauk prawnych lub pokrewnych.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej.
 • Dorobek publikacyjny w obszarze nauk o kulturze fizycznej lub nauk o zarządzaniu i jakości, w tym osiągnięcia naukowe o sumarycznej wartości co najmniej 40 pkt. za publikacje w czasopismach z listy MEiN autorskie lub współautorskie (z ostatnich dwóch lat).
 • Autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopismach z listy MEiN lub monografii lub rozdziału w monografii (z ostatnich dwóch lat).
 • Dodatkowe kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych i pracy badawczej.
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych.
 • Gotowość do pracy także w weekendy.
 • Zainteresowania badawcze z zakresu zarządzania sportem, turystyką lub rekreacją.
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych).

Obowiązki:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa w działalności sportowo-rekreacyjnej oraz pokrewnych
  1. prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji