Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wolne stanowiska pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie gettyimages.com/nortonrsx
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

Stanowisko adiunkta dydaktycznego związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne i sport.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne lub pedagogika.
 • Co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej lub pedagogiki.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej.
 • Osiągnięcia naukowe o sumarycznej wartości co najmniej 180 pkt. za publikacje autorskie i wieloautorskie w czasopismach z listy MEiN, monografie i rozdziały w monografiach oraz skrypt lub podręcznik akademicki autorski lub współautorski z ostatnich 4 lat poprzedzających złożenie wniosku.
 • Dodatkowe kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z pedagogiki, pedagogiki sportu, pedagogiki kultury fizycznej
 • prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego, na kierunkach sport, wychowanie fizyczne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na I i II stopniu studiów, w zakresie żywienia osób w różnych okresach ontogenetycznych i o zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej oraz w różnych dyscyplinach sportowych, metod wspomagania w sporcie oraz diagnostyki sportowej.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego w naukach o kulturze fizycznej (preferowany zakres: żywienie w sporcie).
 • Ukończone studia wyższe magisterskie na co najmniej jednym z kierunków (zgodnie z kolejnością): wychowanie fizyczne, nauki o zdrowiu, zdrowie publiczne.
 • Posiadanie doświadczenia dydaktycznego, naukowego, organizacyjnego i popularyzatorskiego w zakresie nauk o kulturze fizycznej, w zakresie dietetyka sportowa, fizjologia wysiłku, diagnostyka sportowa.
 • Posiadanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej, w zakresie nauk o kulturze fizycznej (w zakresie: żywienie w sporcie).
 • Deklaracja pracy w AWF w Warszawie jako podstawowym miejscu pracy.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego, na kierunkach sport, wychowanie fizyczne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na I i II stopniu studiów, w zakresie żywienia osób w różnych okresach ontogenetycznych i o zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej oraz w różnych dyscyplinach sportowych, metod wspomagania w sporcie oraz diagnostyki sportowej
 • realizacja w działaniach promujących aktywność fizyczną, zdrowy styl życia wśród przedstawicieli różnych grup wieku
 • udział w pracach organizacyjnych i administracyjnych Katedry, Wydziału i Uczelni
 • udział w badaniach naukowych realizowanych w Uczelni oraz ich inicjowanie
 • przygotowanie własnych projektów naukowych
 • udział w tworzeniu programów studiów i poszerzaniu oferty edukacyjnej uczelni
 • publikowanie prac naukowych, popularno-naukowych, metodycznych
 • udział w konferencjach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-18

Stanowisko asystenta dydaktycznego związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport oraz turystyka i rekreacja.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku zarządzanie lub pokrewny oraz kierunku z obszaru nauk o kulturze fizycznej (w przypadku braku wykształcenia kierunkowego z obszaru nauk o kulturze fizycznej konieczne udokumentowane doświadczenie, co najmniej 2-lata, w pracy w organizacjach sportowych).
 • Co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej lub zarządzania i jakości lub pokrewnych
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej.
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów.
 • Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów.
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej.
 • Doświadczenie społeczne (w organizacjach pozarządowych lub wolontariat).
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca).
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
 • Dodatkowe kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych i pracy badawczej.
 • Gotowość do pracy także w weekendy.
 • Zainteresowania badawcze z zakresu zarządzania sportem, turystyką lub rekreacją.
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych).
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu organizacji i zarządzania oraz marketingu w sporcie, turystyce i rekreacji, i /lub nauk o zarządzaniu i jakości
 • prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-18

Stanowisko asystenta dydaktycznego związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport oraz turystyka i rekreacja.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub pokrewne oraz kierunku z obszaru nauk o kulturze fizycznej (w przypadku braku wykształcenia kierunkowego z obszaru nauk o kulturze fizycznej konieczne udokumentowane doświadczenie, co najmniej 2-lata pracy w organizacjach sportowych).
 • Co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej lub nauk prawnych lub pokrewnych.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej.
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Dodatkowe kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych i pracy badawczej.
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów.
 • Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów.
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej.
 • Doświadczenie społeczne (w organizacjach pozarządowych lub wolontariat).
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca).
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
 • Gotowość do pracy także w weekendy.
 • Zainteresowania badawcze z zakresu zarządzania sportem, turystyką lub rekreacją.
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych).
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa w działalności sportowo-rekreacyjnej oraz pokrewnych
 • prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-18

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku/ach: Wychowanie Fizyczne; Sport na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: Metodyka koszykówki (I stopień), Koszykówka (II stopień).

Oczekiwania:

  1. Wykształcenie wyższe.
  1. Dyplom magistra wychowania fizycznego.
  1. Udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w charakterze trenera w klubach prowadzących sekcję koszykówki 5x5, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w charakterze trenera głównego lub asystenta trenera w koszykówce w najwyższej klasie rozgrywkowej współzawodnictwa sportowego w Polsce.
  1. Udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze trenera głównego w koszykówce 3x3.
  1. Udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w charakterze trenera głównego w koszykówce 5x5 z drużynami uczestniczącymi w młodzieżowych rozgrywkach sportowych.
  1. Osiągnięcia sportowe w skali ogólnopolskiej oraz międzynarodowej w koszykówce 5x5.
  1. Osiągnięcia sportowe w skali ogólnopolskiej w koszykówce 3x3.
  1. Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2.
  1. Kwalifikacja trenera koszykówki (licencja A PZKosz).
  1. Deklarowana AWF Warszawa jako pierwsze miejsce pracy.
  1. Udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel wychowania fizycznego.
  1. Doświadczenie w działalności organizacyjnej w kulturze fizycznej.

Obowiązki:

 • udział w pracach organizacyjnych i administracyjnych Katedry i Wydziału;
 • udział w badaniach naukowych realizowanych w Uczelni;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku/ach: Wychowanie Fizyczne; Sport na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: Metodyka koszykówki (I stopień), Koszykówka (II stopień);
 • przygotowanie własnych projektów naukowych;
 • publikowanie prac naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-18

Stanowisko asystenta dydaktycznego związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport oraz turystyka i rekreacja.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku ekonomia i finanse lub pokrewne oraz kierunku z obszaru nauk o kulturze fizycznej (w przypadku braku wykształcenia kierunkowego z obszaru nauk o kulturze fizycznej konieczne udokumentowane doświadczenie, co najmniej 2-lata pracy w organizacjach sportowych).
 • Co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej lub ekonomia i finanse lub pokrewnych.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej.
 • Dodatkowe kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych i pracy badawczej.
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych.
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów.
 • Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów.
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej.
 • Doświadczenie społeczne (w organizacjach pozarządowych lub wolontariat).
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca).
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
 • Gotowość do pracy także w weekendy.
 • Zainteresowania badawcze z zakresu zarządzania sportem, turystyką lub rekreacją.
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych).
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych.

Obowiązki:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu ekonomii i finansów w działalności sportowo-rekreacyjnej oraz pokrewnych
  1. prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-03

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku/ach: Wychowanie Fizyczne; Sport na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: Metodyka piłki siatkowej (I stopień), Piłka siatkowa (II stopień).

Oczekiwania:

  1. Wykształcenie wyższe.
  1. Udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w charakterze trenera w klubach prowadzących sekcję piłki siatkowej, w tym co najmniej 1-letnie doświadczenie w charakterze trenera głównego lub asystenta trenera w najwyższej klasie rozgrywkowej współzawodnictwa sportowego w Polsce.
  1. Osiągnięcia sportowe w skali ogólnopolskiej.
  1. Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela.
  1. Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2.
  1. Kwalifikacja trenera piłki siatkowej (PZPS).
  1. Deklarowany AWF jako pierwsze miejsce pracy.
  1. Mile widziane doświadczenie w działalności organizacyjnej w kulturze fizycznej.

Obowiązki:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku/ach: Wychowanie Fizyczne; Sport na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: Metodyka piłki siatkowej (I stopień), Piłka siatkowa (II stopień);
  1. znajomość języka angielskiego
  1. udział w pracach organizacyjnych i administracyjnych Katedry i Wydziału
  1. udział w badaniach naukowych realizowanych w Uczelni
  1. przygotowanie własnych projektów naukowych
  1. publikowanie prac naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne i sport. Zakres obowiązków obejmuje prowadzenie zajęć dydaktycznych z fizjologii, a także prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa.

Oczekiwania:

  1. Ukończone studia magisterskie na kierunku z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub pokrewnych.
  1. Publikacje naukowe o wartości min. 100 pkt. MEiN z ostatnich 4 lat lub udział w projektach badawczych.
  1. Inna aktywność badawczo - dydaktyczna.
  1. Znajomość obsługi programów Office i programów statystycznych (np. Statistica, SPSS lub równorzędny).
  1. Znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych z fizjologii
  1. prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji