Czy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach gettyimages.com/fizkes
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Lektor

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział: Studium Języków Obcych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-14

Osoba zatrudniona na stanowisku lektora prowadzić będzie lektoraty z języka angielskiego dla studentów studiów I i II stopnia.

Oczekiwania:

 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • kandydat winien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub równorzędnych filologii angielskiej;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej;
 • dodatkowym atutem kandydata będzie dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia w innej dziedzinie - przydatny w prowadzeniu zajęć w zakresie języka specjalistycznego.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • aktywne uczestnictwo w działalności organizacyjnej jednostki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych lub inżynieryjno-technicznych z udokumentowanym dorobkiem naukowym w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja oraz posiadającego kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej. Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej i dydaktycznej na kierunkach studiów informatycznych. Ponadto, od wybranego kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej, jak również samodzielności i prowadzenia niezależnych badań. Kandydat winien wykazać się udokumentowaną działalnością naukową, w tym publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w szczególności w okresie po uzyskaniu stopnia doktora.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych lub inżynieryjno-technicznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja, w szczególności w okresie po uzyskaniu stopnia doktora;
 • kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej;

Obowiązki:

 • prowadzenie pracy badawczej i dydaktycznej na kierunkach studiów informatycznych;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika ze stopniem naukowym doktora w zakresie nauk ścisłych lub inżynieryjno-technicznych z udokumentowanym dorobkiem naukowym w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja oraz posiadającego kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej. Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej i dydaktycznej na kierunkach studiów informatycznych. Ponadto, od wybranego kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej, jak również samodzielności i prowadzenia niezależnych badań. Kandydat winien wykazać się udokumentowaną działalnością naukową, w tym publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

Oczekiwania:

 • stopnień naukowy doktora w zakresie nauk ścisłych lub inżynieryjno-technicznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej;

Obowiązki:

 • prowadzenie pracy badawczej i dydaktycznej na kierunkach studiów informatycznych;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika ze stopniem naukowym doktora w zakresie fizyki posiadającego udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki fizyczne oraz posiadającego kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej. Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej i dydaktycznej na kierunkach studiów fizycznych. Ponadto, od wybranego kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej, jak również samodzielności i prowadzenia niezależnych badań. Kandydat winien wykazać się udokumentowaną działalnością naukową, w tym publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Oczekiwania:

 • stopnień naukowy doktora w zakresie fizyki;
 • udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w dyscyplinie nauki fizyczne;
 • kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej;

Obowiązki:

 • prowadzenie pracy badawczej i dydaktycznej na kierunkach studiów fizycznych;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Asystent/wykładowca

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział: Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta zobowiązany będzie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu ratownictwa medycznego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Oczekiwania:

 • tytuł magistra
 • ukończone studia licencjackie w zakresie ratownictwa medycznego;
 • ratownik medyczny czynny zawodowo - SOR/izba przyjęć/Pogotowie Ratunkowe/Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • doświadczenie w kształceniu kadr medycznych na uczelniach wyższych (preferowane ratownictwo medyczne)
 • doświadczenie w pracy z symulatorami wysokiej wierności wykorzystywanymi do kształcenia kadr medycznych;
 • 5- letni staż pracy zawodowej a w przypadku asystenta dodatkowo 2- letni staż pracy polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego

Obowiązki:

 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć z zakresu ratownictwa \medycznego w wymiarze 360 godzin w roku akademickim

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Asystent

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-22

Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Psychologia oraz opcjonalnie w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem jednostki lub jego zastępcą ds. kształcenia. Asystent zobowiązany będzie również do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Psychologia.

Oczekiwania:

 • stopień magistra w dyscyplinie naukowej psychologia;
 • zainteresowania rozwojem naukowym, potwierdzone określonymi planami badawczymi;
 • posiadanie kompetencji społecznych: komunikatywności, gotowości współpracy w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • realizowanie działalności naukowej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-22

Adiunkt badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Psychologia oraz opcjonalnie w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem jednostki lub jego zastępcą ds. kształcenia. Adiunkt zobowiązany będzie również do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Psychologia. Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Psychologia oraz opcjonalnie w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem jednostki lub jego zastępcą ds. kształcenia. Asystent zobowiązany będzie również do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Psychologia. Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Psychologia ora

Oczekiwania:

 • stopień magistra /doktora w dyscyplinie naukowej psychologia;
 • zainteresowania rozwojem naukowym, potwierdzone określonymi planami badawczymi;
 • posiadanie kompetencji społecznych: komunikatywności, gotowości współpracy w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • doświadczenie praktyczne w zakresie psychologii stosowanej; psychologii rozwojowej; psychologii społecznej lub psychologii działalności społecznej i zawodowej człowieka; (stanowisko adiunkta)
 • udokumentowany dorobek naukowy/publikacyjny (monografie autorskie, artykuły opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych/ min. 80 punktów). - stanowisko adiunkta

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • realizowanie działalności naukowej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji