Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - aktualne oferty pracy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - aktualne oferty pracy gettyimages.com/Weedezign
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-11

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra sinologii
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim obejmujące prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu praktycznej nauki języka chińskiego

Obowiązki:

 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Teologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

Oczekiwania:

 • posiadanie licencjatu kanonicznego z teologii (według wymagań Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium);
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2;
 • reprezentowanie dziedziny i dyscypliny naukowej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem;
 • przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • doświadczenie w zakresie pracy naukowej, w szczególności w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w wydawnictwach i czasopismach ujętych w wy-kazach prowadzonych na potrzeby waluacji jakości działalności naukowej – minimalnie: artykuły w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 70 punktów lub 2 artykuły w czasopismach z wykazu z czego 1 na poziomie co najmniej 40 punktów lub autor-stwo/współautorstwo monografii naukowej ( w dwóch latach poprzedzających ogłosze-nie konkursu);
 • wysoka motywacja do pracy dydaktycznej, sumienność, dobra organizacja warsztatu

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Teologii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

Oczekiwania:

 • posiadanie licencjatu kanonicznego z teologii (według wymagań Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium);
 • zgoda Biskupa Radomskiego w związku z tym, że zajęcia prowadzone są w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Radomskiej;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2;
 • przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • wysoka motywacja do pracy dydaktycznej, sumienność, dobra organizacja warsztatu

Obowiązki:

 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Teologii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk teologicznych, w dyscyplinie nauki biblijne;
 • posiadanie licencjatu kanonicznego z teologii (według wymagań Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium);
 • zgoda Biskupa Radomskiego w związku z tym, że zajęcia prowadzone są w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Radomskiej;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • wysoka motywacja do pracy dydaktycznej, sumienność, dobra organizacja warsztatu;
 • doświadczenia w zakresie pracy naukowej, szczególnie w zakresie publikowania wyni-ków badań w postaci publikacji w wydawnictwach i czasopismach ujętych w wykazach prowadzonych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej – minimalnie dla stanowiska adiunkta: artykuł w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 100 punktów lub 2 artykuły w czasopismach z wykazu z czego jeden na poziomie co naj-mniej 70 punktów lub autorstwo monografii naukowej (w dwóch latach poprzedzają-cych ogłoszenie konkursu)

Obowiązki:

 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Medyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-26

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego
 • autorstwo co najmniej jednego artykułu w czasopismach ujętych w wykazie prowadzonym na potrzeby ewaluacji działalności naukowej na poziomie co najmniej 140 punktów lub autorstwo/współautorstwo monografii naukowej (w dwóch latach poprzedzających ogłoszenie konkursu)
 • minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku lekarskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Profesor

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Medyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinie nauk medycznych
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • doświadczenie w pracy naukowej w obszarze kardiochirurgii, w szczególności doświadczenie w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w czasopismach ujętych w wykazie prowadzonym na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej (autorstwo co najmniej jednego artykułu na poziomie co najmniej 300 punktów lub autorstwo/współautorstwo monografii naukowej w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu)
 • dobra znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Pierwszy trening polskich piłkarzy pod okiem 2500 kibiców

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji