Matura próbna z angielskiego 2024. Odpowiedzi i arkusz CKE. To warto powtórzyć przed maturą 9 maja

Barbara Wesoła
Barbara Wesoła
W grudniu uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych pisali próbne matury. Są już klucze odpowiedzi od CKE
W grudniu uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych pisali próbne matury. Są już klucze odpowiedzi od CKE Dariusz Bloch/Polska Press
Matura próbna 2024 z języka angielskiego, która odbyła się w grudniu 2023 roku, to doskonały materiał na powtórkę przed właściwym egzaminem maturalnym z języka angielskiego, która będzie 9 maja o godzinie 9:00. Przypomnij sobie, jak wyglądały próbne materiały. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do zadań, aby przygotować się do matury 9 maja. W tym materiale znajdziesz też najważniejsze informacje o maturach próbnych i zasady oceniania CKE.

Spis treści

Matura próbna z angielskiego 2024: arkusz CKE i odpowiedzi

W tym materiale 8 grudnia po godz. 9:00 opublikowaliśmy arkusz matury próbnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz odpowiedzi do zadań.

Odpowiedzi są zweryfikowane i zgodne z zasadami oceniania oraz kluczem odpowiedzi, które udostępniło CKE.

Próbna matura na poziomie podstawowym – najważniejsze informacje

Matura próbna dla zdających egzamin dojrzałości w maju 2024 odbyła się w grudniu z inicjatywy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Oto dokładny harmonogram:

 • 6 grudnia 2023 (środa), godz. 9:00 – język polski na poziomie podstawowym;
 • 7 grudnia 2023 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka na poziomie podstawowym;
 • 8 grudnia 2023 (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, tj. język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski.

Czy próbna matura była trudna?

Według uczniów egzamin z języka angielskiego jest jednym z łatwiejszych. O komentarz poprosiliśmy głównego metodyka Tutlo, lektorkę i wieloletnią egzaminatorkę OKE Panią Elżbietę Deję.

– Arkusz maturalny z języka angielskiego, z którym zmierzyli się maturzyści, w mojej opinii był trudniejszy niż majowy. O ile zadania na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych zapewne nie przysporzyły uczniom problemów, o tyle sformułowanie wypowiedzi pisemnej i wykonanie zadań na znajomość środków językowych dla niejednego z nich mogły stanowić spore wyzwanie. Według mnie średni wynik z dzisiejszej matury próbnej będzie o kilka procent niższy niż uzyskany przez maturzystów w maju 2023 r. – zauważa ekspertka.

W części sprawdzającej znajomość środków językowych, jak podkreśla Elżbieta Deja, należało zwrócić szczególną uwagę na kilka zadań.

– (...) jeśli uczniowie nie poświęcili im wystarczająco dużo czasu – zapewne wypadną najgorzej. Na przykład zadanie nr 8 zdaje się być stosunkowo łatwe, ale wielu uczniów prawdopodobnie nie wykona go dobrze, ponieważ zgubi ich pośpiech i nie doczytają jego treści do końca. A tu bardzo ważna jest precyzyjna odpowiedź – wyjaśnia.

Kłopotliwe mogły okazać się zadania, w których istotne jest cierpliwe i uważne przeczytanie tekstu do końca.

– Z kolei, o ile w zadaniu nr 9 (wielokrotny wybór) maturzyści mogą „strzelić”, to zadanie nr 10 może już nastręczyć trudności. Dla wielu z nich problematyczne będzie bowiem napisanie wyrazów w pełni poprawnych pod względem gramatycznym i ortograficznym, ponieważ uczniowie mają tendencję do „gubienia liter”, nawet jeśli nie mają dysfunkcji. Nie lada wyzwaniem będzie natomiast zadanie nr 11 na gramatykalizację – za nie uczniowie zazwyczaj otrzymują najmniejszą liczbę punktów. Trudność w tym przypadku polega na dobraniu właściwej struktury gramatycznej i w 100% poprawnego zapisu – tłumaczy Elżbieta Deja.

Co jeszcze mogło stanowić wyzwanie? Ekspertka dodaje, że „problematyczne może również być właściwe nawiązanie do słów podanych w wypowiedzi pisemnej (zadanie nr 12) z uwagi na dość trudne słownictwo użyte w formatce (currently, participate) – słabsi uczniowie mogą go nie zrozumieć. Zakładam, że podobnie jak na maturze z maja 2023 r. to zadanie sprawi maturzystom najwięcej trudności. Dodatkowym wyzwaniem może być także sama treść polecenia – sytuacja dość nowa dla uczniów, ponieważ musieli wyobrazić sobie okoliczności, w których przyuczają się do zawodu”.

Trwa głosowanie...

Jak poszła Ci matura z języka angielskiego z CKE?

– Patrząc na arkusz matury próbnej, zakładam, że matura właściwa będzie trudniejsza niż tegoroczna. Spodziewam się bardziej problematycznych zadań na znajomość struktur językowych i już nie tak szablonowych poleceń w zadaniu nr 12, jak miało to miejsce do tej pory. Z pewnością w zadaniach na gramatykalizację pojawią się trudniejsze zwroty, struktury do użycia – nie będzie to już tylko poprawne użycie czasu, ale także właściwe zrozumienie zdania zawierającego idiom czy czasownik frazalny np. typu „run out” – zauważa.

Matura próbna z języka angielskiego. Czy jest obowiązkowa?

To szkoły decydują o tym, czy organizują próbne matury. Nie są obowiązkowe, ale zdecydowana większość szkół obierze udział w testach diagnostycznych.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponujemy, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi) – czytamy w informacji opublikowanej przez CKE.

Niektórzy dodatkowo przeprowadzają próbne matury z różnymi wydawnictwami.

Jak się przygotować do matury z angielskiego? To warto powtórzyć

Na egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym należy opanować umiejętności wymienione w wymaganiach egzaminacyjnych odpowiadające poziomowi B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi). Arkusz maturalny z języka obcego na poziomie podstawowym zawiera zadanie sprawdzające wiedzę i umiejętności ujęte w wymaganiach egzaminacyjnych.

Ogólne wymagania dotyczą:

 • znajomości środków językowych,
 • rozumienia wypowiedzi,
 • tworzenia wypowiedzi,
 • reagowania na wypowiedzi,
 • przetwarzania wypowiedzi.

Szczegółowe wymagania dla poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz maturzystów kończących klasy dwujęzyczne są opublikowane w materiałach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

– Aby odpowiednio przygotować się do przyszłorocznej matury, uczniowie powinni przede wszystkim skupić się na powtarzaniu struktur leksykalno-gramatycznych, idiomów i czasowników frazalnych. Ponadto powinni jak najwięcej pisać. Zwróćmy uwagę, że znajomość poprawnego zapisu słów i struktur językowych umożliwia zdobycie łącznie aż 11 punktów (zadania nr 10, 11 i 12). Warto pamiętać, że każdy uczeń ma inne obszary do poprawy. Wynik z próbnej matury powinien być wytyczną, pokazującą, na których z nich należy się skupić. Podczas powtarzania ważny jest dobór odpowiednich materiałów - bazę powinny stanowić arkusze maturalne (te z matur próbnych i właściwych) oraz Informatory. Pamiętajmy, by wykorzystywać materiały, które biorą pod uwagę wymogi egzaminacyjne i strukturę arkusza maturalnego. Nie zapominajmy też o tym, by język angielski towarzyszył nam tak często, jak to możliwe – czytajmy po angielsku, słuchajmy podcastów, oglądajmy filmy w wersji anglojęzycznej – radzi Elżbieta Deja, Tutlo.

Czy trzeba się uczyć do próbnej matury w grudniu?

Matura próbna jest formą testu diagnostycznego, które mają przybliżyć młodzieży egzamin i dotyczące go zasady, a także ocenić, na jakim etapie są już teraz z danego przedmiotu, które zagadnienia muszą dopracować, lepiej zrozumieć itd.

Co ważne, a przypomina o tym CKE, zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań egzaminacyjnych, dlatego niektórych zadań uczniowie mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze przerabiany w szkole.

Czy wyniki z matury próbnej są oceniane?

Matury próbne, według stanowiska CKE, nie powinny być oceniane. Nie ma jednak przepisu, który by to regulował. Decyzja pozostaje więc w rękach nauczycieli.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia) – czytamy w informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 października 2023 r.

Ponadto szef CKE zauważa, że „niezbędne jest przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy”. Wyniki matury próbnej – jak podkreśla CKE – mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi.

Ile trwa matura próbna z języka angielskiego 2023/2024 i co można wnieść na egzamin?

Matura próbna z języka obcego na poziomie podstawowym będzie trwała 120 minut. Na egzamin z języka angielskiego nie można wnieść dodatkowych pomocy. Pamiętajmy jednak o dowodzie osobistym i długopisie z czarnym tuszem.

Jak będzie wyglądał arkusz próbnej matury 2023/2024 z języka angielskiego?

Arkusz składa się z części zadaniowej oraz karty odpowiedzi. Na początku znajduje sie dokładna instrukcja, a następnie zadania. Arkusz maturalny jest podzielony na sekcje dotyczące:

 • Rozumienia ze słuchu,
 • Rozumienia tekstów pisanych,
 • Znajomości środków językowych,
 • Wypowiedzi pisemnej.

Zobacz, jak wyglądały arkusze matur próbnych w ubiegłym roku:

 • Testy diagnostyczne z języka angielskiego w formule 2023 (wrzesień 2022) - arkusz;
 • Matura próbna z języka angielskiego w formule 2023 (grudzień 2022) - arkusz i odpowiedzi.

Oto jak wyglądał arkusz w maju. Poniżej zobaczysz arkusz i także odpowiedzi do zadań:

Matura z angielskiego. Arkusz i odpowiedzi znajdziesz tutaj. Sprawdź, kiedy je opublikujemy.

Matura 2023: Język angielski poziom podstawowy zakończony. T...

Kto będzie zdawał maturę w 2024 roku?

Do matury w Formule 2023 w maju 2024 będą przystępować uczniowie klasy IV liceum ogólnokształcącego, klasy V technikum oraz klasy II branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

FAQ – próbna matura z CKE 2023/2024

Najważniejsze informacje na temat próbnej matury organizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Sprawdź, kiedy są egzaminy, ile trwają i czy próbna matura jest obowiązkowa.

Kiedy jest próbna matura z CKE?

Próbna matura odbędzie się w następujących dniach:

 • 6 grudnia 2023 (środa), godz. 9:00 – język polski na poziomie podstawowym;
 • 7 grudnia 2023 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka na poziomie podstawowym;
 • 8 grudnia 2023 (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, a więc język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski.

Ile trwa próbna matura?

Matura próbna w roku szkolnym 2023/2024 trwa w zależności od przedmiotu:

 • 240 minut – w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym;
 • 180 minut – jeżeli chodzi o egzamin z matematyki na poziomie podstawowym;
 • 120 minut – w przypadku egzaminu z języka angielskiego (lub innego języka obcego nowożytnego) na poziomie podstawowym.

Kiedy pojawią się arkusze CKE testów diagnostycznych?

Arkusze CKE matury próbnej pojawią się w momencie, gdy uczniowie zaczną pisać egzamin. CKE podjęło taką decyzję, by umożliwić wszystkim maturzystom (także tym, którzy z różnych powodów nie przystępują do testów diagnostycznych w szkole) sprawdzenie się na egzaminie.

Arkusze egzaminacyjne będą więc dostępne w zależności od egzaminu:

 • w środę (6 grudnia ok. godz. 9.00) – arkusz z języka polskiego;
 • we czwartek (7 grudnia ok. godz. 9.00) – arkusz z matematyki;
 • w piątek (8 grudnia ok. godz. 9.00) – arkusz z języka angielskiego.

Czy można wystawiać oceny z egzaminu próbnego?

Jak przekazało CKE w komunikacie: Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia.

Kto sprawdza matury próbne?

Arkusze egzaminacyjne z próbnej matury sprawdzają nauczyciele ze szkoły, w której odbywa się egzamin. Prace są sprawdzane według klucza opracowanego przez CKE. Na maturze właściwej arkusze oceniać będą nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora, a dane uczniów będą zakodowane.

Kiedy pojawią się zasady oceniania zadań na maturze próbnej?

Jak przekazano zasady oceniania rozwiązań zadań w pierwszej wersji zostaną opublikowane na stronach CKE i poszczególnych OKE odpowiednio:

 • 11 grudnia 2023 ok. godz. 12.00 – w przypadku matury próbnej z języka polskiego;
 • 12 grudnia 2023 ok. godz. 12.00 – w przypadku matury próbnej z matematyki;
 • 13 grudnia 2023 ok. godz. 12.00  – w przypadku matury próbnej z języka obcego.

Czy próbna matura jest obowiązkowa?

Do próbnej matury przystępują chętne szkoły. Testowy egzamin, na podstawie materiałów CKE (arkusze egzaminacyjne) organizuje dyrekcja placówki. Uczestnictwo w próbnej maturze nie jest obowiązkowe, ale pozwala sprawdzić poziom wiedzy przed właściwym egzaminem dojrzałości.

od 7 lat
Wideo

Polacy badają kosmos

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Kasia
odpowiedzi do wielu zadań są niezgodne z poleceniem lub niepoprawne ;// w zadaniu 5 przekroczono limit słów, chodziło tam też o 12 a nie 6h, w listeningu prawda fałsz się nie zgadza… masakra!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji