Politechnika Gdańska - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Politechnika Gdańska
Oferty pracy - Politechnika Gdańska gettyimages.com/fizkes
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Politechnika Gdańska. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Politechnika Gdańska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-22

Praca związana z badaniami i dydaktyką.

Oczekiwania:

 • tytuł doktora inżyniera w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewnej (np. automatyka, robotyka, elektronika, mechatronika)
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni w zakresie co najmniej 3 z wymienionych poniżej obszarów tematycznych: mechanika (w tym - drgania), automatyka, robotyka, programowanie i metody numeryczne (w szczególności znajomość środowiska Matlab oraz co najmniej jednego z języków: C, C++, Java, Python), sztuczna Inteligencja, modelowanie i projektowanie układów mechatronicznych, przetwarzanie sygnałów i obrazów
 • przygotowanie merytoryczne umożliwiające realizację badań naukowych w przynajmniej jednym z obszarów wymienionych w pkt 2, w zastosowaniu w ramach dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Indeks H wg Scopus równy 3 lub powyżej

Obowiązki:

 • pracownik badawczo-dydaktyczny
 • prowadzenie badań naukowych (przewidywane obszary badań: modelowanie i metody redukcji drgań, metody identyfikacji i optymalizacji, robotyka, zastosowania sztucznej inteligencji, interakcja człowiek-maszyna)
 • przygotowywanie publikacji naukowych i dydaktycznych
 • poszukiwanie źródeł finansowania badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-22

Praca związana z badaniami i dydaktyką

Oczekiwania:

 • tytuł magistra inżyniera w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewnej (np. automatyka, robotyka, elektronika, mechatronika)
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni w zakresie co najmniej 2 z wymienionych poniżej obszarów tematycznych: mechanika ( w tym - drgania), automatyka, robotyka, programowanie i metody numeryczne (w szczególności znajomość środowiska Matlab oraz co najmniej jednego z języków: C, C++, Java, Python), sztuczna inteligencja, modelowanie i projektowanie układów mechatronicznych, przetwarzanie sygnałów i obrazów
 • przygotowanie merytoryczne umożliwiające realizację badań naukowych w przynajmniej jednym z obszarów wymienionych w pkt 2, w zastosowaniu w ramach dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • chęć i motywacja do realizacji pracy doktorskiej

Obowiązki:

 • pracownik badawczo-dydaktyczny
 • prowadzenie badań naukowych (przewidywane obszary badań: modelowanie i metody redukcji drgań, metody identyfikacji i optymalizacji, robotyka, zastosowania sztucznej inteligencji, interakcja człowiek-maszyna)
 • przygotowywanie publikacji naukowych i dydaktycznych
 • poszukiwanie źródeł finansowania badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG, Instytut Technologii Maszyn i Matreriałów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

Poszukujemy dwóch kandydatów do pracy na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów.

Oczekiwania:

 • dyplom dr. inż. uzyskany na kierunku inżynieria mechaniczna lub pokrewnym
 • dorobek naukowy w postaci artykułów w czasopismach z listy JCR (co najmniej 4)
 • udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w obszarze inżynierii mechanicznej lub pokrewnej dyscyplinie
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej B2)

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie inżynierii mechanicznej, technologii maszyn i inżynierii produkcji oraz udokumentowanie dotychczasowych badań w formie artykułów w czasopismach z listy JCR
 • pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i języku angielskim z zakresu technologii maszyn, obróbki skrawaniem, technik przyrostowych oraz zarządzania produkcją w j. polskim i angielskim
 • obsługa wyspecjalizowanej aparatury badawczej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Lektor

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Centrum Jezyków Obcych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

nauczyciel akademicki – lektor języka angielskiego

Oczekiwania:

 • dyplom magistra filologii angielskiej
 • prowadzenie zajęć z jezyka angielskiego specjalistycznego, technicznego i biznesowego (także na studiach niestacjonarnych w weekendy), praca na Platformie Moodle i e-Nauczaniu

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć z jezyka angielskiego dla studentó PG
 • możliwość prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych w weekendy

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-29

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie badawczej w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Zatrudnienie w ramach programu IDUB NOBELIUM na pełny etat, na okres 2 lat.

Oczekiwania:

 • wysoka pozycja naukowa kandydata w skali światowej
 • doktorat związany z tematyką nośności kotew gruntowych
 • dorobek naukowy w dziedzinie nanotechnologii
 • doświadczenie we wzmacnianiu podłoża/zabezpieczaniu powierzchni
 • umiejętność pracy w grupie, potrzeba samorozwoju
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2)

Obowiązki:

 • prowadzenie na PG badań naukowych na poziomie światowym
 • praca naukowa nastawiona na publikację wyników badań w uznanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym
 • projektowanie kotew gruntowych
 • analiza i dobór metod pokrycia zabezpieczającego powierzchnię kotwy
 • projekt powłoki z nano-materiału
 • uformowanie pokrycia powierzchni kotwy
 • udział w instalacji zabezpieczonej kotwy w gruncie
 • analiza ubytków/uszkodzeń pokrycia powierzchni kotwy po instalacji w gruncie
 • ewentualna modyfikacja pokrycia powierzchni kotwy

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-25

-prowadzeniem zajęć dydaktycznych i prac badawczych związanych z zagadnieniami współczesnej architektury i urbanistyki, ukierunkowanych na zagadnienia związane z historia urbanistyki i planowaniem rozwoju w kontekście dziedzictwa -przygotowaniem wysokiej jakości publikacji naukowych (artykułów w periodykach naukowych, monografii naukowych) w obszarze Architektury i Urbanistyki -przygotowanie wniosków grantowych w konkursach krajowych i międzynarodowych w obszarze Architektury i Urbanistyki

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz zdolność do nauczania i prowadzenia prac badawczych w tym języku
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych związanych z zagadnieniami planowania i projektowania urbanistycznego
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w kontekście / środowisku międzynarodowym

Obowiązki:

 • prowadzeniem zajęć dydaktycznych i prac badawczych związanych z zagadnieniami współczesnej architektury i urbanistyki, ukierunkowanych na zagadnienia związane z historia urbanistyki i planowaniem rozwoju w kontekście dziedzictwa
 • przygotowaniem wysokiej jakości publikacji naukowych (artykułów w periodykach naukowych, monografii naukowych) w obszarze Architektury i Urbanistyki
 • przygotowanie wniosków grantowych w konkursach krajowych i międzynarodowych w obszarze Architektury i Urbanistyki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-20

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zatrudni osobę na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Inżynierii Biomedycznej. Poszukujemy entuzjastycznej oraz zmotywowanej osoby, która posiada wiedzę z zakresu uczenia maszynowego (głębokiego), jak również interesuje się metodami przetwarzania obrazu i metodami przetwarzania sygnałów stosowanymi w dziedzinie (bio)medycznej. Zatrudnienie w ramach programu BE-LIGHT MSCA DN EU pt. “Face skin analysis using multimodal imaging and machine learning methods”. Zgodnie z zasadami programu finansowania i prawem krajowym, kandydat musi spełniać wszystkie wymagania związane z: wymaganiami projektu BE-LIGHT MSCA DN EU, wymaganiami Politechniki Gdańskiej dla asystenta badawczego oraz wymaganiami Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej. Warunkiem zatrudnienia jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej PG.

Oczekiwania:

 • Kandydat musi: • zostać przyjęty do Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej (w ramach rekrutacji przeprowadzonej po wstępnym wyborze na stanowisko) • spełniać wymagania rekrutacyjne Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej. Więcej informacji na temat Szkoły Doktorskiej można znaleźć na stronach: Admissions process, Guide for candidates • posiadać podstawy w zakresie metod przetwarzania obrazów i sygnałów stosowanych w dziedzinie (bio)medycznej • mieć dobre podstawy w uczeniu maszynowym (głębokim) • posiadać zaawansowaną wiedzę, umiejętność i doświadczenie: w programowaniu w języku Python, opracowywaniu modeli głębokiego uczenia się do klasyfikacji lub regresji obrazów przy użyciu frameworków PyTorch lub TensorFlow, ocenie modeli uczenia maszynowego i opracowywaniu metod przetwarzania obrazów • posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie (min. na poziomie B2, umiejętność ta powinna być poświadczona wcześniejszymi studiami realizowanymi w języku angielskim lub ważnym certyfikatem akceptowanym przez Szkołę Doktorską PG) • posiadać solidne podstawy matematyki • posiadać tytuł magistra (lub równoważny, uznawany przez kraj przyjmujący) z zakresu informatyki lub fizyki/inżynierii biomedycznej/inżynierii elektrycznej z udokumentowanym szkoleniem w zakresie kursów informatycznych (w ramach programów studiów magisterskich lub innych) • być autorem co najmniej jednej publikacji naukowej
 • Kandydat nie może: • mieszkać ani prowadzić głównej działalności (praca, studia itp.) w kraju beneficjenta przeprowadzającego rekrutację przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę rekrutacji. Obowiązkowa służba krajowa i/lub krótkie pobyty, takie jak wakacje, nie są brane pod uwagę • posiadać stopnia naukowego doktora w dniu rekrutacji

Obowiązki:

 • Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: • udział w pracach zespołu badawczego w zakresie rozwoju metod diagnostyki medycznej z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego • prowadzenie badań naukowych dotyczących rozwoju metod diagnostyki obrazowej z zastosowaniem uczenia maszynowego i przetwarzania obrazów, w szczególności związane z rolą w ramach projektu BE-LIGHT w tematyce R7: Analiza skóry twarzy z wykorzystaniem metod obrazowania multimodalnego i uczenia maszynowego • rozwój środowiska do realizacji badań eksperymentalnych poprzez przygotowanie i rozwój oprogramowania, fantomów, sprzętu komputerowego i innych elementów związanych ze stanowiskami do badań eksperymentalnych • tworzenie, utrzymywanie i rozwój baz danych związanych z badaniami naukowymi • przygotowywanie i udział w opracowaniu publikacji naukowych związanych z realizacją badań i rozwojem infrastruktury badawczej • udział w działaniach projektu BE-LIGHT, w szczególności w międzynarodowych szkoleniach, takich jak: szkoły, warsztaty, szkolenia praktyczne itp. Kandydat musi zadeklarować, że będzie uczestniczył we wszystkich tych działaniach • aktywny udział w zajęciach Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej oraz terminowe i rzetelne wypełnianie wszystkich obowiązków z tym związanych Wykonywanie powyższych zadań zgodnie z zasadami etycznymi, z poszanowaniem przepisów prawnych oraz z zasadami zgodnej pracy w zespole badawczym.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sanatorium Czytelnicze w bibliotece w Chrzanowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji