Politechnika Warszawska - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Politechnika Warszawska
Wolne stanowiska pracy - Politechnika Warszawska gettyimages.com/Weedezign
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Politechnika Warszawska. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Politechnika Warszawska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego z zakresu geodezji i kartografii
 • dobra znajomość języka angielskiego (poziom minimum B2)
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, w tym:
 • wiedza z zakresu fotogrametrii, widzenia maszynowego, przetwarzania obrazów, geoinformatyki, modelowania przestrzennego i analizy danych
 • znajomość zagadnień związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej, baz danych przestrzennych i systemów zarządzania danymi
 • dobre posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem fotogrametrycznym
 • dobre posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem przetwarzania danych z lotniczego i naziemnego skanowania laserowego
 • dobra umiejętność posługiwania się oprogramowaniem GIS (komercyjnym i otwartym);
 • znajomość języka programowania oraz umiejętność posługiwania się bibliotekami programistycznymi potwierdzona szkoleniami

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz działalność naukową, w tym będzie brała udział w projektach naukowych.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego z zakresu geodezji i kartografii
 • dobra znajomość języka angielskiego (poziom minimum B2)
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, w tym:
  • wiedza z zakresu fotogrametrii, w tym znajomość zagadnień i algorytmów w zakresie przetwarzania obrazów i ich zastosowań
  • znajomość zagadnień związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej, baz danych przestrzennych i systemów zarządzania danymi
  • dobre posługiwanie się oprogramowaniem fotogrametrycznym wykorzystywanym na fotogrametrycznych stacjach cyfrowych
  • dobra umiejętność posługiwania się oprogramowaniem GIS (komercyjnym i otwartym)
  • znajomość języka programowania Python oraz popularnych bibliotek do manipulacji danymi geoprzestrzennymi oraz danymi 3D
  • znajomość języka programowania C++ i popularnych bibliotek do manipulacji danymi geoprzestrzennymi oraz danymi 3D
  • znajomość języka programowania JavaScript oraz rozwiązań do tworzenia aplikacji webowych korzystających z danych przestrzennych w postaci 2D oraz 3D

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-11

Stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. W ramach obowiązków pracy prowadzenie zajęć dla studentów z zakresu geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, mechaniki płynów dla inżynierii lądowej i inżynierii środowiska, prowadzenie badań w zakresie reologii.

Oczekiwania:

 • doświadczenie dydaktyczne (min 1 rok) w zakresie geometrii wykreślnej
 • publikacje z zakresu reologii (min 2)

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-09

Kandydat musi posiadać tytuł zawodowy mgr lub równorzędny. Ze względu na profil zajęć dydaktycznych, kandydat musi odznaczać się b. dobrą znajomością j. polskiego, gdyż zajęcia prowadzone będą w tym języku. Przedmiotem do prowadzenie będzie grafika inżynierska. Kandydat musi posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć. Kandydat będzie również prowadził pracę badawczą, związaną z tematyką podejmowaną w ZIPP. Kandydat powinien posiadać wiedzę oraz doświadczenie w modelowaniu przepływów wielofazowych z wykorzystaniem technik CFD, zastosowania bilansu populacji, określania właściwości cząstek w zawiesinach, w szczególności rozmiarów cząstek i określania oddziaływań między nimi. Znajomość ta powinna być potwierdzona artykułami naukowymi oraz referatami wygłoszonymi na międzynarodowych konferencjach. Kandydat powinien wykazać się doświadczeniem we współpracy z przemysłem, w szczególności posiadać doświadczenie w realizowaniu projektów przemysłowych.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • wykazanie się bardzo dobrą znajomością języka polskiego i angielskiego
 • wykazanie się profilem naukowym wiążącym się ze specjalnością naukową Zakładu Intensyfikacji Procesów Przemysłowych
 • wykazanie się udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie badania procesów mieszania układów wielofazowych, w szczególności zawiesin
 • wykazanie się udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie modelowania CFD i wykorzystania bilansu populacji
 • posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych lub współfinansowanych przez partnerów przemysłowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-07

Nauczyciel akademicki prowadzący badania naukowe zajęcia dydaktyczne.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • zainteresowania naukowe wiążące się ze sztuczną inteligencją, inteligencją obliczeniową oraz uczeniem maszynowym
 • znajomość co najmniej jednej popularnej biblioteki uczenia maszynowego
 • znajomość zagadnień z obszaru sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
 • umiejętność programowania, w tym w obszarze metod uczenia głębokiego / uczenia maszynowego
 • umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-07

Nauczyciel akademicki prowadzący badania naukowe zajęcia dydaktyczne.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • zainteresowania naukowe wiążące się z implementacją kompilatorów dla języków programowania w tym optymalizacji i transformacji kodu, technikami metaprogramowania oraz reprezentacji programów, kombinatoryką, teorią grafów i matematyką dyskretną
 • znajomość zagadnień algorytmów i struktur danych oraz systemów operacyjnych
 • duże doświadczenie w programowaniu w językach: C, C++, C#
 • umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej
 • doświadczenie i gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów informatyki w języku polskim i angielskim
 • przygotowanie i gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych skoncentrowanych na zagadnieniach algorytmów i struktur danych, systemów operacyjnych oraz potencjalnie innych realizowanych w ramach studiów inżynierskich na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne oraz Inżynieria i Analiza Danych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-07

Nauczyciel akademicki prowadzący badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • profil naukowy wiążący się z metodami uczenia maszynowego
 • znajomość przynajmniej jednego języka programowania z grupy Python, R, Julia, Java, C++
 • znajomość zagadnień związanych z uczeniem głębokim
 • umiejętność aktywnej pracy w dynamicznym zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Płock
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-04

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka technika i telekomunikacja lub matematyka lub w naukach pokrewnych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego
 • wykłady prowadzone w języku polskim
 • posiadanie kompetencji do prowadzenia przedmiotów na studiach I stopnia na kierunku Przemysłowe Zastosowania Informatyki: nierelacyjne bazy danych, big data, sztuczna inteligencja, usługi chmurowe, IoT
 • posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie rozwoju oprogramowania
 • dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej w dyscyplinie informatyka techniczna
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-03

Oczekiwania:

 • posiadania stopnia naukowego doktora filozofii lub stopnia równoważnego ze stopniem doktora filozofii nadawanym w Polsce;
 • możliwość pełnienia funkcji promotora lub recenzenta w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie filozofia będzie dodatkowym atutem;
 • prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie filozofia;
 • posiadania dorobku naukowego i zainteresowań badawczych wpisujących się w profil badań prowadzonych w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji, w szczególności badań zakresu etyki lub argumentacji i komunikacji, ontologii formalnej, fenomenologii, filozofii matematycznej, filozofii sztucznej inteligencji, logiki, filozofii nauki (w tym fizyki, matematyki, informatyki), metodologii nauki; pożądane jest prowadzenie badań z pogranicza filozofii i nauk ścisłych lub technicznych;
 • wykazania co najmniej dwóch artykułów naukowych (mogą to być także artykuły współautorskie) opublikowanych lub przyjętych do druku w latach 2018-2024 w czasopismach, które mają aktualnie przypisane co najmniej 140 pkt w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych), lub w czasopismach, które przynależą do TOP25 w dyscyplinie naukowej filozofia w bazie Scopus (subject: History and Philosophy of Science lub Philosophy);
 • posiadanie międzynarodowego dorobku dydaktycznego (w tym uczestnictwo w programie ERASMUS+ dla nauczycieli akademickich) będzie dodatkowym atutem;
 • znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodną wymianę naukową i prowadzenie zajęć dydaktycznych, potwierdzonej udziałem w konferencjach lub publikacjami;
 • udokumentowanej współpracy badawczej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
 • udokumentowanego doświadczenia w kierowaniu lub realizacji projektów badawczych w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN, NCBiR, ERC lub w ramach innych krajowych bądź zagranicznych konkursów ogłaszanych przez instytucje finansujące naukę;
 • posiadanie doświadczenia w organizowaniu międzynarodowych konferencji, warsztatów lub innych wydarzeń naukowych będzie dodatkowym atutem.
 • W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie się wymagać m.in.:
  • prowadzenia badań naukowych mieszczących się w zakresie badań Zakładu Filozofii i Etyki w Administracji;
  • złożenia do publikacji, w każdym roku zatrudnienia, artykułu w czasopiśmie naukowym, które według aktualnego ministerialnego wykazu punktowanych czasopism naukowych jest przypisane do dyscypliny filozofia i ma przypisaną wartość punktową co najmniej 140 pkt, lub w czasopiśmie, które przynależy do TOP25 w dyscyplinie naukowej filozofia w bazie Scopus (subject: History and Philosophy of Science lub Philosophy;
  • do momentu otrzymania projektu badawczego w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź międzynarodowych konkursów – złożenia w każdym roku zatrudnienia co najmniej jednego wniosku o finansowanie projektu badawczego;
  • pisemnego oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie filozofia;
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych na rzecz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na kierunkach Administracja i Administracja zarządcza oraz na rzecz Politechniki Warszawskiej, a także gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim lub innym języku obcym;
  • aktywnego włączenia się w życie naukowe Wydziału i Zakładu.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Zatrudnienie w Zakładzie Samolotów i Śmigłowców, Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Samolotów i Śmigłowców;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania CAD: Simens NX i/lub Catia;
 • znajomość oprogramowania do obsługi drukarek 3D;
 • znajomość oprogramowania oraz umiejętność obsługi frezarek CNC oraz ploterów wycinających;
 • doświadczenie i praktyka w projektowaniu konstrukcji bezzałogowych statków powietrznych;
 • doświadczenie i praktyka w projektowaniu kompozytowych i metalowych struktur lotniczych;
 • umiejętność wykonywania struktur kompozytowych;
 • doświadczenie w międzynarodowych projektach badawczych;
 • dorobek publikacyjny w czasopismach indeksowanych w Web of Science i Scopus.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Zatrudnienie w Zakładzie Teorii Maszyn i Robotów, Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego z zakresu automatyki i robotyki lub inżynierii mechanicznej lub dziedziny pokrewnej
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz udział w konferencjach naukowych
 • dorobek publikacyjny, w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, lub dziedziny pokrewnej, w tym autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednego artykułu za min. 140 pkt w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki, opublikowanego w ciągu ostatnich 4 lat
 • udokumentowane uczestnictwo w krajowych projektach badawczych
 • staż naukowy w ośrodku badawczym
 • znajomość zagadnień związanych z modelowaniem i identyfikacją układów wieloczłonowych, mechanicznymi aspektami robotyki, takimi jak kinematyka i dynamika oraz z metodami sterowania optymalnego układami dynamicznymi
 • umiejętność programowania w Matlab/C/C++/Python
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania ADAMS

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Zatrudnienie w Zakładzie Racjonalnego Użytkowania Energii, Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • znajomość zagadnień z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej, metody analizy, modelowania i symulacji układów elektrycznych i elektronicznych w zastosowaniach elektromechanicznych i elektroenergetycznych;
 • znajomość języków programowania Python i C++ w kontekście układów mikroprocesorowych;
 • znajomość zagadnień związanych z sieciami neuronowymi i edge computing;
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z wykorzystaniem technik Project Based Learning i elementów grywalizacji;
 • umiejętność prowadzenia prac związanych z rozbudową i użytkowaniem laboratoriów elektronicznych i techniki mikroprocesporowej (m.in. projektowanie płytek PCB w oprogramowaniu dostępnym na licencji GNU, umiejętność pisania skryptów i instrukcji, umiejętność tworzenia prototypów i wdrożenia produkcji małoseryjnej).

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-28

Asystent odpowiedzialny będzie za przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, prowadzenie prac przejściowych dyplomowych oraz konsultowanie jako promotor pomocniczy prac dyplomowych. Asystent będzie uczestniczyć w pracach zespołów badawczych IOSP WMT PW, w szczególności ACCELERACE oraz SUSTAIN 4.0, w tym m.in. w zakresie analiz bibliometrycznych. Będzie brać udział w pracach zakładu oraz Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych PW, w tym współorganizować seminaria, warsztaty. Prowadzić własne badania z zakresu przedsiębiorczości, ekosystemu start-upów, w tym akceleracji start-upów. Aktywnie uczestniczyć w spotkaniach z przedsiębiorstwami, organizacjami zainteresowanymi współpracą gospodarczą z Instytutem/Wydziałem.

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu magistra inżyniera lub równorzędnego nostryfikowanego w Polsce
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • profil naukowy lub zawodowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu
 • znajomość zagadnień z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości
 • znajomość zagadnień związanych z ekosystemem start-up’ów, akceleracją start-up’ów
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych z programów UE
 • umiejętność prowadzenia analizy literatury, analiz bibliometrycznych
 • udział w różnych formach współpracy międzynarodowej
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków grantowych
 • motywacja do pracy naukowej, samodzielności, komunikatywności

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Transportu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-25

Asystent badawczo-dydaktyczny będzie prowadził zajęcia dydaktyczne takie jak ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe z zakresu m.in. badań operacyjnych, inżynierii ruchu lotniczego, budowy i eksploatacji lotnisk, jak również będzie prowadził badania naukowe w dyscyplinie naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, projektowania, funkcjonowania i eksploatacji systemów zarządzania ruchem lotniczym.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego w zakresie kierunku Transport;
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (wraz z terminologią lotniczą) na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z literatury fachowej oraz redagowanie tekstów do publikacji;
 • zainteresowania naukowe wiążące się ze specjalnością Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki;
 • rozpoczęta praca nad rozprawą doktorską lub posiadanie ogólnej koncepcji jej zakresu;
 • znajomość zagadnień modelowania/projektowania/eksploatacji systemów transportu lotniczego;
 • biegłość w posługiwaniu się oprogramowaniem Microsoft Office, doświadczenie w posługiwaniu się pakietami inżynierskimi/naukowymi;
 • dobra komunikatywność, pozwalająca na prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim;
 • posiadanie zdolności organizacyjnych oraz dyspozycyjność.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Transportu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-25

Asystent badawczo-dydaktyczny będzie prowadził zajęcia dydaktyczne takie jak ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe z zakresu m.in. metod matematycznych w transporcie, systemów teleinformatycznych w transporcie, systemów łączności w transporcie, jak również będzie prowadził badania naukowe w dyscyplinie naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, projektowania, funkcjonowania i eksploatacji systemów IT.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego w zakresie kierunku Transport lub Informatyka
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (wraz z terminologią informatyczną) na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z literatury fachowej oraz redagowanie tekstów do publikacji
 • zainteresowania naukowe wiążące się ze specjalnością Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki
 • rozpoczęta praca nad rozprawą doktorską lub posiadanie ogólnej koncepcji jej zakresu
 • znajomość zagadnień modelowania/projektowania/eksploatacji systemów IT
 • biegłość w posługiwaniu się oprogramowaniem Microsoft Office, doświadczenie w posługiwaniu się pakietami inżynierskimi/naukowymi
 • dobra komunikatywność, pozwalająca na prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim
 • posiadanie zdolności organizacyjnych oraz dyspozycyjność

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Transportu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-25

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych będzie odpowiedzialny za realizację badań w zakresie budowy modeli symulacyjnych oraz prowadzenia eksperymentów, analizy danych i wyników badań. Przedmiotem badań będą systemy transportu kolejowego i sterowania ruchem kolejowym, techniczna specyfikacja interoperacyjności systemu ETCS. Ponadto odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia z zakresu sterowania ruchem kolejowym. Do głównych obowiązków należeć będzie: – zbieranie i analiza danych, budowanie modeli symulacyjnych, projektowanie i prowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem środowiska ERSA Traffic Simulator, Open Track, MATLAB lub STATISTICA, – regularne raportowanie z realizowanych prac, – opracowywanie publikacji naukowych, prezentacja wyników badań: konferencje naukowe, seminaria, warsztaty, – pozyskiwanie środków w drodze konkursów krajowych i zagranicznych na finansowanie badań naukowych, – prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego w zakresie kierunku Transport;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (wraz z terminologią kolejową) na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z fachowej literatury oraz redagowanie tekstów do publikacji;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Sterowania Ruchem i infrastruktury Transportu w zakresie sterowania ruchem kolejowym;
 • znajomość technicznych specyfikacji interoperacyjności i towarzyszących im dokumentów technicznych;
 • znajomość zagadnień związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym;
 • biegłość w posługiwaniu się oprogramowaniem Microsoft Office oraz znajomość oprogramowania specjalistycznego ERSA Traffic Simulator, Open Track, MATLAB lub STATISTICA;
 • praktyczne doświadczenie w testowaniu laboratoryjnym systemu ETCS;
 • dobra komunikatywność, pozwalająca na prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim;
 • umiejętność pracy w zespole, posiadanie zdolności organizacyjnych oraz dyspozycyjność.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji