Politechnika Warszawska - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Politechnika Warszawska
Praca - Politechnika Warszawska gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Politechnika Warszawska. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Politechnika Warszawska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Mechatroniki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-16

Od kandydatów wymagane jest: posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego, dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, profil naukowy wiążący się z kierunkiem Automatyka i Robotyka, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Ponadto oczekuje się, że kandydat: posiada umiejętności w zakresie projektowania, sterowania i programowania układów automatyki i robotyki; będzie publikował artykuły w czasopismach z zakresu automatyki i robotyki; będzie prowadzić wybrane zajęcia dydaktyczne w obszarze: inżynierii procesów przemysłowych, elementów wykonawczych i urządzeń pomiarowych automatyki i robotyki, podstaw programowania, podstaw automatyki, teorii sterowania, modelowania procesów, przetwarzania sygnałów; będzie prowadzić prace magisterskie i inżynierskie w zakresie automatyki i robotyki.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika lub pokrewnej
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem, sterowaniem i programowaniem układów automatyki i robotyki
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-08

Zatrudnienie do projektu pt. „Opracowanie i analiza osnowy na bazie Al2O3 dla węglanowych ogniw paliwowych w celu poprawy wydajności i optymalizacji kosztów” POSTDOC V (finansowanych w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła nie podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub dyscyplinach pokrewnych (uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed zatrudnieniem);
 • doświadczenie w badaniu materiałów o złożonej mikrostrukturze za pomocą SEM i analizy tomograficznej;
 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, w tym co najmniej jeden opublikowany artykuł naukowy;
 • doświadczenie w przemyśle energetycznym;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-05

Oczekiwania:

 • Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego na kierunku automatyka i robotyka
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Dobra znajomość algorytmów nawigacji autonomicznej robotów usługowych i społecznych
 • Znajomość metod i algorytmów uczenia ze wzmocnieniem i ich zastosowania w zadaniach autonomicznej nawigacji robotów
 • Znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem robotów usługowych i społecznych
 • Umiejętność implementacji programowej zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, w szczególności uczenia ze wzmocnieniem w systemach sterowania robotów usługowych i społecznych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-05

Zatrudnienie jest planowane w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, specjalisty w zakresie mikrosystemów i systemów pomiarowych. W zakres obowiązków będzie wchodziła realizacja zadań dydaktycznych i badawczych prowadzonych przez Zakład.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku elektronika lub mechatronika
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami;
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • zainteresowania naukowe wiążące się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych;
 • znajomość elektroniki, metrologii, technologii mikrosystemów;
 • predyspozycje do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych;
 • chęć rozwijania się w zakresie mikroczujników i mikrosystemów (w tym mikrosystemów do pomiarów wilgotności gazów), technologii wytwarzania mikrosystemów (w tym technologii druku strumieniowego), w zakresie sieci czujnikowych (przewodowych i bezprzewodowych IoT), oraz umiejętności projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych i pomiarowych;
 • gotowość do uczestnictwa w międzynarodowych/krajowych projektach badawczych z zakresu wyżej wymienionych obszarów;
 • mile widziana umiejętność pracy w laboratorium clean-room oraz zdolności manualne pozwalające na prowadzenia prac warsztatowych (montaż elementów elektronicznych, obsługa urządzeń technologicznych – drukarki strumieniowej, drukarki 3D, wycinarki laserowej, frezarki numerycznej, instalacji ze sprężonymi gazami itp.).

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Studium języków Obcych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-05

Nauczanie języka ogólnego, specjalistycznego (dla różnych kierunków studiów), na studiach stacjonarnych na różnych wydziałach PW.

Oczekiwania:

 • znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • zaangażowanie w prace związane z przygotowaniem programów, testów, egzaminów, materiałów dydaktycznych itp.
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji językowych i metodycznych
 • zaangażowanie w prace organizacyjne w Studium
 • znajomość i przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w Studium i na PW

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-05

Zatrudnienie jest planowane w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, specjalisty w zakresie mikrosystemów i systemów pomiarowych. W zakres obowiązków będzie wchodziła realizacja zadań dydaktycznych i badawczych prowadzonych przez Zakład.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku elektronika lub mechatronika;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami;
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych;
 • znajomość elektroniki, metrologii, technologii mikrosystemów;
 • szeroka wiedza w zakresie mikroczujników i mikrosystemów (w tym mikrosystemów do pomiarów wilgotności gazów), technologii wytwarzania mikrosystemów (w tym technologii druku strumieniowego), wiedza w zakresie sieci czujnikowych (przewodowych i bezprzewodowych IoT), oraz umiejętność projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych i pomiarowych;
 • uczestnictwo w międzynarodowych/krajowych projektach badawczych z zakresu wyżej wymienionych obszarów;
 • umiejętność pracy w laboratorium clean-room oraz zdolności manualne pozwalające na prowadzenia prac warsztatowych (montaż elementów elektronicznych, obsługa urządzeń technologicznych – drukarki strumieniowej, drukarki 3D, wycinarki laserowej, frezarki numerycznej, instalacji ze sprężonymi gazami itp.);
 • predyspozycje do prowadzenia badań potwierdzone publikacjami;
 • predyspozycje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Lektor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Studium języków Obcych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-05

Nauczanie języka ogólnego, specjalistycznego (dla różnych kierunków studiów), na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na różnych wydziałach PW.

Oczekiwania:

 • znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • zaangażowanie w prace związane z przygotowaniem materiałów dydaktycznych itp.
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji językowych i metodycznych
 • zaangażowanie w prace organizacyjne w Studium
 • znajomość i przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w Studium i na PW

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Studium języków Obcych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-05

Nauczanie języka ogólnego, specjalistycznego (dla różnych kierunków studiów), na studiach stacjonarnych na różnych wydziałach PW.

Oczekiwania:

 • znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • zaangażowanie w prace związane z przygotowaniem programów, testów, egzaminów, materiałów dydaktycznych itp.
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji językowych i metodycznych,
 • zaangażowanie w prace organizacyjne w Studium,
 • znajomość i przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w Studium i na PW.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Lektor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Studium języków Obcych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-05

Nauczanie języka ogólnego, specjalistycznego (dla różnych kierunków studiów), na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na różnych wydziałach PW.

Oczekiwania:

 • znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • zaangażowanie w prace związane z przygotowaniem materiałów dydaktycznych itp.
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji językowych i metodycznych
 • zaangażowanie w prace organizacyjne w Studium
 • znajomość i przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w Studium i na PW

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-21

Tematyka badawcza związana będzie z realizacją projektu: Fluorescencja multispektralna wspomagana uczeniem maszynowym do analizy kokultur komórkowych. Prace obejmować będą: – opracowanie procedur tworzenia widm EEM – opracowanie procedur tworzenia wybranych kokultur komórkowych – charakteryzację kokultur komórkowych – eksplorację danych zawartych w widmach EEM. Kandydat powinien posiadać wartościowy dorobek publikacyjny (publikacje naukowe, zgłoszenia patentowe/patenty), a także doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.

Oczekiwania:

 • znajomość badań prowadzonych na hodowlach komórkowych
 • fluorescencja multispektralna
 • uczenie maszynowe /chemometria (w tym znajomość Matlab/Solo/Python)
 • charakteryzacja i modyfikacja nanomateriałów
 • dobrze widziane (nie wymagane) doświadczenie w wykorzystywaniu metod sztucznej inteligencji
 • dobrze widziane (nie wymagane) doświadczenie z tworzeniem i badaniem kokultur komórkowych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny, pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-21

Leki przeciwnowotworowe wprowadzone kilkadziesiąt lat temu są nadal w powszechnym użyciu pomimo skutków ubocznych terapii z ich udziałem. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie systemów dostarczania leków (DDS) opartych na nanonośnikach, które sprzyjają akumulacji leków jedynie w komórkach nowotworowych. Pomimo zainteresowania badaczy stworzeniem układów nanomateriał−lek, jedynie niewielki ich odsetek przeszedł pomyślnie badania kliniczne. Celem projektu jest opracowanie platformy innowacyjnych metodyk analitycznych do charakterystyki DDS opartych o nanocząstki złota i cisplatynę, ich tworzenia, zmian w surowicy krwi, pobierania i rozmieszczenia w trójwymiarowym modelu komórkowym (3D), aż po zbadanie zmian komórkowych. Do osiągnięcia tego celu podstawą będzie wykorzystanie spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie. Zadania PostDoca: opracowanie metod badania DDS; analiza otrzymanych wyników; przygotowanie trzech publikacji naukowych w czasopismach JCR.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych, biologicznych lub pokrewnych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej
 • doświadczenie w przynajmniej jednym spośród wymienionych poniżej kierunków badań:
 • • badania nanomateriałów i/lub leków
 • • badania z wykorzystaniem technik spektrometrii mas lub technik rozdzielania (mile widziane doświadczenie w wykorzystaniu technik łączonych)

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-20

Celem pracownika jest zbadanie możliwości syntezy, metodą sonochemiczną, nanostruktur zawierających jednocześnie SnS oraz SnS2. Dotychczasowe prace pozwoliły określić wpływ warunków syntezy sonochemicznej na właściwości otrzymywanych proszków siarczków cyny, SnS bądź SnS2 o krystalitach 2-5 nm. Celem obecnego projektu jest otrzymanie nanostruktur zawierających oba te związki jednocześnie. W tym celu planuje się wykonać syntezy z użyciem mieszaniny chlorków cyny(II) i cyny(IV), jak również z wykorzystaniem jednego z nich oraz wcześniej przygotowanych struktur odpowiedniego siarczku. Mieszane struktury mogą wykazywać unikalne właściwości morfologiczne i optyczne. Wszystkie próbki zostaną scharakteryzowane zaawansowanymi metodami badawczymi: XRD, XPS, FT-IR, spektroskopią Ramana, STEM i HRTEM, UV-Vis (metoda Tauca). Otrzymane związki zostaną użyte jako foto- i sonokatalizatory w procesie degradacji wybranych związków organicznych oraz porównane z pojedynczymi nanostrukturami.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora inżynierii chemicznej, nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego;
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja;
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej;
 • doświadczenie w przynajmniej jednym spośród wymienionych poniżej kierunków badań:
  • badania fizykochemiczne półprzewodników nieorganicznych
  • modelowanie matematyczne z udziałem obliczeń komputerowych
  • synteza materiałów nieorganicznych
  • przeprowadzanie eksperymentów katalitycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-20

Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta w ramach projektu obejmą: 1. Określenie ekspresji GluRs na poziomie transkryptu w badanych liniach nowotworowych oraz prawidłowych. 2. Określenie ekspresji GluRs wytypowanych w pkt.1 na poziomie białka w lizatach badanych komórek. 3. Określenie ekspresji powierzchniowej wytypowanych GluRs w badanych komórkach nowotworowych. 4. Wyciszanie genów kinaz białkowych CK2, PKA i PKC.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora biologicznych lub pokrewnych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego;
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja;
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej;
 • doświadczenie w obszarze inżynierii genetycznej w szczególności w stosowaniu następujących metod:
  • PCR (projektowanie starterów, optymalizacja warunków reakcji),
  • qPCR (izolacja RNA, odwrotna transkrypcja, projektowanie starterów, optymalizacja warunków reakcji qPCR, opracowanie wyników),
  • wyciszanie genów w komórkach ssaczych z wykorzystaniem siRNA.
  • mile widziane doświadczenie w pracy z przeciwciałami (ELISA, immunobloting) oraz w stosowaniu techniki CRISPR/Cas9 do wyciszania genów w komórkach ssaczych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Płock
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-20

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany w dyscyplinie ekonomia i finanse. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i dobra znajomość języka angielskiego (lub innego języka obcego). Kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy badawczej (publikacje naukowe) oraz dydaktycznej. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu grantami naukowymi. Przyszłe wymagania na stanowisku adiunkta to: prowadzenie wykładów i ćwiczeń ze studentami kierunku ekonomia (innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, biznes plan, metody oceny projektów gospodarczych, internacjonalizacja przedsiębiorstw), prowadzenie badań w obszarze ekonomii i finansów, publikowanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych, udział w projektach naukowych, wspieranie działalności organizacyjnej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Dorobek publikacyjny w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • Umiejętność aplikowania o granty badawcze ze źródeł zewnętrznych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć zdalnych
 • Znajomość zagadnień z obszaru finansów i przedsiębiorczości

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Płock
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-20

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy badawczej (publikacje naukowe z obszaru zarządzania w ochronie zdrowia, projekty) oraz dydaktycznej. Przyszłe wymagania na stanowisku adiunkta to: prowadzenie wykładów i ćwiczeń ze studentami kierunku ekonomia (finanse przedsiębiorstw, zaawansowane finanse przedsiębiorstw, rachunkowość), prowadzenie badań w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia, publikowanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych, udział w projektach naukowych, wspieranie działalności organizacyjnej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Dorobek publikacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (specjalność: zarządzanie w ochronie zdrowia)
 • Udokumentowany udział w projekcie naukowym
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć zdalnych
 • Znajomość zagadnień z obszaru rachunkowości i finansów

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dni Lawinowo-Skiturowe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji