Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - oferty pracy
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - oferty pracy gettyimages.com/fizkes
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-12-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-12

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne (umowa o pracę od dnia 01.03.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Oczekiwania:

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny,
 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,
 • pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne;
 • udokumentowany dorobek naukowy (autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych w czasopismach z listy MEiN; udział w konferencjach, współpraca naukowa, itp.) w obszarze nauk chemicznych lub nauk chemicznych;
 • kompetencje dydaktyczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w zakresie nauk chemicznych;
 • udokumentowany udział w realizacji projektów/zadań badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych;
 • umiejętności z zakresu laboratoryjnych technik badawczych stosowanych w laboratoriach chemicznych, w tym umiejętność obsługi aparatury badawczej, w szczególności analizatora termicznego DSC/TGA, spektrometrów emisyjnych MP-AES i ICP-MS, spektrometru w podczerwieni FT-IR oraz mikroskopu SEM;
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-12-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-12

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne (umowa o pracę od dnia 01.03.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Oczekiwania:

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny,
 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,
 • pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowie w dyscyplinie nauki farmaceutyczne;
 • udokumentowany dorobek naukowy (autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych w czasopismach z listy MEiN; udział w konferencjach, współpraca naukowa, itp.) w obszarze nauk chemicznych lub nauk farmaceutycznych;
 • kompetencje dydaktyczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej na kierunku lekarskim lub na kierunku farmacja w zakresie cytofizjologii, biologii molekularnej i toksykologii;
 • mimum 10-cio letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu laboratoryjnych hodowli linii komórkowych;
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-12-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-08

Na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz kompetencje dydaktyczne lub zawodowe mające znaczenie w dydaktyce szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia. Ponadto kandydaci muszą spełniać poniższe warunki: • posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa; • posiadać czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki; • posiadać ukończone szkolenie specjalistyczne dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa; • posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym; • posiadać doświadczenie zawodowe w lecznictwie stacjonarnym; • znajomość języka angielskiego.

Oczekiwania:

 • posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa;
 • posiadać czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniark
 • posiadać ukończone szkolenie specjalistyczne dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa
 • posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym
 • posiadać doświadczenie zawodowe w lecznictwie stacjonarnym
 • znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • publikowania prac naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-05

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Psychologii

Oczekiwania:

 • Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika
 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

Obowiązki:

 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja lub współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny,
 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-05

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Psychologii

Oczekiwania:

 • Kompetencje naukowe i dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny lub kierunku zajęć;
 • Posiadanie co najmniej tytułu magistra psychologii;

Obowiązki:

 • posiadanie artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim o znaczeniu krajowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki;
 • znajomość języka angielskiego poświadczona stosownymi dokumentami;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-19

Dziekan Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie stanowisk badawczo -dydaktycznych w Katerze Nauk Medycznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Stanowisko do objęcia od 1 stycznia 2024r.

Oczekiwania:

 • posiada stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o zdrowiu lub nauk biologicznych
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkolnictwie wyższym z przedmiotu "Histologia i embriologia"
 • posiada udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu lub nauk biologicznych.

Obowiązki:

 • Działalnoćś badawczo-dydaktyczna w Katedrze Nauk Medycznych Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-31

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne (umowa o pracę od dnia 01.03.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Oczekiwania:

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny,
 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,
 • pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
 • posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk chemicznych lub w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub pokrewnej;
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy (autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych w czasopismach z listy MEiN; udział w konferencjach, współpraca naukowa, itp.);
 • posiadać kompetencje dydaktyczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w zakresie technologii żywności, mikrobiologii;
 • udokumentowany udział w realizacji projektów/zadań badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych;
 • posiadać umiejętności z zakresu laboratoryjnych technik badawczych stosowanych w laboratoriach mikrobiologicznych lub biotechnologicznych lub chemicznych lub analizy żywności;
 • posiadać kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
od 7 lat
Wideo

Książka pod choinkę Targi Książki we Wrocławiu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji