Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Uniwersytet Młodzieżowy

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Młodzieżowy - oferty pracy
Uniwersytet Młodzieżowy - oferty pracy gettyimages.com/mapo
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Młodzieżowy. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Młodzieżowy - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Młodzieżowy: DZIEKAN WYDZIAŁU

 • Lokalizacja: WARSZAWA
 • Uczelnia: Uniwersytet Młodzieżowy
 • Wydział: WYDZIAŁ MEDIÓW KREATYWNYCH
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, praca dodatkowa lub tymczasowa, samozatrudnienie (B2B), umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza konkurs na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU MEDIÓW KREATYWNYCH

Oczekiwania:

 • Stopień doktora/doktora habilitowanego
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi

Obowiązki:

 • Opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
 • Kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
 • Organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej
 • Koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
 • Koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
 • Wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Młodzieżowy: DZIEKAN WYDZIAŁU

 • Lokalizacja: WARSZAWA
 • Uczelnia: Uniwersytet Młodzieżowy
 • Wydział: WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, praca dodatkowa lub tymczasowa, samozatrudnienie (B2B), umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza konkurs na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII

Oczekiwania:

 • Stopień doktora/doktora habilitowanego
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi

Obowiązki:

 • Opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
 • Kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
 • Organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej
 • Koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
 • Koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
 • Wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Młodzieżowy: DZIEKAN WYDZIAŁU

 • Lokalizacja: WARSZAWA
 • Uczelnia: Uniwersytet Młodzieżowy
 • Wydział: WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, praca dodatkowa lub tymczasowa, samozatrudnienie (B2B), umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza konkurs na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH i ZARZĄDZANIA

Oczekiwania:

 • Stopień doktora/doktora habilitowanego
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi

Obowiązki:

 • Opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
 • Kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowe
 • Organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej
 • Koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
 • Koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
 • Wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Młodzieżowy: DZIEKAN WYDZIAŁU

 • Lokalizacja: WARSZAWA
 • Uczelnia: Uniwersytet Młodzieżowy
 • Wydział: WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, praca dodatkowa lub tymczasowa, samozatrudnienie (B2B), umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza konkurs na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII

Oczekiwania:

 • Stopień doktora/doktora habilitowanego

Obowiązki:

 • Opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
 • Kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowe
 • Organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej
 • Koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
 • Koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
 • Wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Młodzieżowy: DZIEKAN WYDZIAŁU

 • Lokalizacja: WARSZAWA
 • Uczelnia: Uniwersytet Młodzieżowy
 • Wydział: WYDZIAŁ KRYMINOLOGII I KRYMINALISTYKI
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, praca dodatkowa lub tymczasowa, samozatrudnienie (B2B), umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza konkurs na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU KRYMINOLOGII I KRYMINALISTYKI

Oczekiwania:

 • Stopień doktora/doktora habilitowanego lub ponad 10 letnie doświadczenie pracy w wymiarze sprawiedliwości

Obowiązki:

 • Opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
 • Kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
 • Organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej
 • Koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
 • Koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
 • Wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Młodzieżowy: DZIEKAN stanowisko dydaktyczne

 • Lokalizacja: WARSZAWA
 • Uczelnia: Uniwersytet Młodzieżowy
 • Wydział: WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, praca dodatkowa lub tymczasowa, samozatrudnienie (B2B), umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza konkurs na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Oczekiwania:

 • Stopień doktora/doktora habilitowanego lub ponad 10 letnie doświadczenie pracy w wymiarze sprawiedliwości
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi.

Obowiązki:

 • Opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
 • Kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
 • Organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej
 • Koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
 • Koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
 • Wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Młodzieżowy: DZIEKAN WYDZIAŁU

 • Lokalizacja: WARSZAWA
 • Uczelnia: Uniwersytet Młodzieżowy
 • Wydział: WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, praca dodatkowa lub tymczasowa, samozatrudnienie (B2B), umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza konkurs na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Oczekiwania:

 • Stopień doktora/doktora habilitowanego
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi.

Obowiązki:

 • Opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości
 • Kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
 • Organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej
 • Koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
 • Wspieranie działalności studenckich kół naukowych
 • Koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 12 lat
Wideo

echodnia.eu Dom rodzinny Ponurego czeka na gości

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji