Poszukujesz pracy na uczelni? Sprawdź jakie oferty pracy dla pracowników uczelni i wykładowców ma Akademia Piotrkowska

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Aktualne oferty pracy - Akademia Piotrkowska
Aktualne oferty pracy - Akademia Piotrkowska gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Akademia Piotrkowska. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Akademia Piotrkowska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Akademia Piotrkowska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
 • Uczelnia: Akademia Piotrkowska
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych, Zakład Pielęgniarstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zdrowiu; kształcenia studentów, a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz kierunku Pielęgniarstwo oraz Wydziału Nauk Społecznych Akademii Piotrkowskiej.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie Nauki medyczne i nauki o zdrowiu.
 • Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie Nauki medyczne i nauki o zdrowiu w czasopismach z wykazu czasopism naukowych (najlepiej wysoko punktowanych) i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oceny dorobku dokonana się w oparciu o obowiązujący w dniu rozstrzygania konkursu wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
 • Biegła znajomość języka obcego specjalistycznego medycznego, umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć w języku obcym.
 • Posiadanie ukończonych kursów, szkoleń i staży naukowych.
 • Warunkiem zatrudnienia jest zadeklarowanie pracy w Akademii Piotrkowskiej jako podstawowego miejsca pracy oraz 100% udziału w Naukach medycznych i naukach o zdrowiu.

Obowiązki:

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie nauk o zdrowiu: Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego zobowiązany będzie do prowadzenia badań naukowych niezbędnych do rozwoju jednostki organizacyjnej oraz upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego. Od kandydata oczekuje się opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe, zwłaszcza w języku obcym, a także organizowania konferencji naukowych z zakresu Nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wyłoniony kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Piotrkowskiej na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w wymiarze 240 godzin pensum rocznie (plus ewentualne nadgodziny wynikające z potrzeb Uczelni) w ramach kierunku Pielęgniarstwo oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydatów oczekuje się zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć oraz dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem kierunku Pielęgniarstwo oraz podnoszeniem poziomu naukowo-dydaktycznego Zakładu Pielęgniarstwa oraz Wydziału Nauk Społecznych, jak również promocji kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Piotrkowskiej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Piotrkowska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
 • Uczelnia: Akademia Piotrkowska
 • Wydział: Wydział Humanistyczno-Administracyjny, Zakład Administracyjno-Prawny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne; kształcenia studentów, a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni, w tym zwłaszcza kierunku administracja i Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne oraz nauki medyczne.
 • Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie nauki prawne w czasopismach z wykazu czasopism naukowych (najlepiej wysoko punktowanych) i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oceny dorobku dokonana się w oparciu o obowiązujący w dniu rozstrzygania konkursu wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie: Prawo administracyjne, prawo ustrojowe, prawo medyczne.
 • Warunkiem zatrudnienia jest zadeklarowanie pracy na Akademii Piotrkowskiej jako podstawowego miejsca pracy oraz 100% udziału w naukach społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.

Obowiązki:

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne: Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta zobowiązany będzie do prowadzenia badań naukowych niezbędnych do rozwoju jednostki upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego . Od kandydata oczekujemy opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wyłoniony kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Humanistyczno-Administracyjnym związane ze stanowiskiem adiunkta w wymiarze 240 godzin pensum rocznie (oraz ewentualne nadgodziny wynikające z potrzeb Uczelni) w ramach kierunku administracja oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z najnowszymi wynikami badań.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego kierunku administracja i Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Piotrkowska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
 • Uczelnia: Akademia Piotrkowska
 • Wydział: Wydział Humanistyczno-Administracyjny, Zakład Administracyjno-Prawny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne; kształcenia studentów, a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz kierunku administracja i Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne.
 • Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie nauki prawne w czasopismach z wykazu czasopism naukowych (najlepiej wysoko punktowanych) i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oceny dorobku dokonana się w oparciu o obowiązujący w dniu rozstrzygania konkursu wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie: Prawo administracyjne, prawo ustrojowe.
 • Warunkiem zatrudnienia jest zadeklarowanie pracy na Akademii Piotrkowskiej jako podstawowego miejsca pracy oraz 100% udziału w naukach społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.

Obowiązki:

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne: Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta zobowiązany będzie do prowadzenia badań naukowych niezbędnych do rozwoju jednostki, upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego . Od kandydata oczekujemy opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wyłoniony kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Humanistyczno-Administracyjnym związane ze stanowiskiem adiunkta w wymiarze 240 godzin pensum rocznie (oraz w miarę potrzeby Uczelni w godzinach ponadwymiarowych) w ramach kierunku administracja oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydata oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z najnowszymi wynikami badań.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego kierunku administracja i Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Piotrkowska: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
 • Uczelnia: Akademia Piotrkowska
 • Wydział: Wydział Humanistyczno-Administracyjny, Zakład Administracyjno-Prawny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku profesora Uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne; kształcenia studentów, a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni, w tym zwłaszcza na kierunku administracja i Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne.
 • Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie nauki prawne w czasopismach z wykazu czasopism naukowych (najlepiej wysoko punktowanych) i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oceny dorobku dokonana się w oparciu o obowiązujący w dniu rozstrzygania konkursu wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie: prawo konstytucyjne, prawo wyborcze.

Obowiązki:

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne: Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku profesora uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia badań naukowych niezbędnych do rozwoju jednostki, upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego . Od kandydata oczekujemy opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wyłoniony kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Humanistyczno-Administracyjnym związane ze stanowiskiem profesora uczelni w wymiarze 180 godzin pensum rocznie (plus ewentualne nadgodziny wynikające z potrzeb Uczelni) w ramach kierunku administracja oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydata oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z najnowszymi wynikami badań.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego kierunku administracja i Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Piotrkowska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
 • Uczelnia: Akademia Piotrkowska
 • Wydział: Wydział Humanistyczno-Administracyjny, Instytut Historii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie historia; kształcenia studentów, a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz kierunku historia i Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie historia.
 • Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie historia w czasopismach z wykazu czasopism naukowych (najlepiej wysoko punktowanych) i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oceny dorobku dokonana się w oparciu o obowiązujący w dniu rozstrzygania konkursu wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie: Historia wojskowości, historia wojskowości polskiej XIX – XX w., muzealnictwo, rekonstrukcja historyczna.
 • Warunkiem zatrudnienia jest zadeklarowanie pracy na Akademii Piotrkowskiej jako podstawowego miejsca pracy oraz 100% udziału w naukach humanistycznych, w dyscyplinie historia.

Obowiązki:

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie historia: Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta zobowiązany będzie do prowadzenia badań naukowych niezbędnych do rozwoju jednostki upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego . Od kandydata oczekujemy opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wyłoniony kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Humanistyczno-Administracyjnym związane ze stanowiskiem profesora uczelni w wymiarze 240 godzin pensum rocznie (plus ewentualne nadgodziny wynikające z potrzeb Uczelni) w ramach kierunku historia oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z najnowszymi wynikami badań.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego kierunku historia i Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Piotrkowska: Profesor

 • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
 • Uczelnia: Akademia Piotrkowska
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych, Zakład Zarządzania i Logistyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku profesora zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Ekonomia i Finanse oraz Zarządzanie; kształcenia studentów, a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz kierunków: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka i Zarządzanie oraz Wydziału Nauk Społecznych Akademii Piotrkowskiej.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Ekonomia i Finanse.
 • Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie Ekonomia i Finanse oraz Zarządzanie w czasopismach z wykazu czasopism naukowych (najlepiej wysoko punktowanych) i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oceny dorobku dokonana się w oparciu o obowiązujący w dniu rozstrzygania konkursu wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie: ekonomii, finansów oraz zarządzania.

Obowiązki:

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse oraz Zarządzanie: Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku profesora zobowiązany będzie do prowadzenia badań naukowych niezbędnych do rozwoju jednostki upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Od kandydata oczekuje się opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe, zwłaszcza w języku obcym.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wyłoniony kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Społecznych związane ze stanowiskiem profesora uczelni w wymiarze 180 godzin pensum rocznie (dodatkowo: ewentualne nadgodziny wynikające z potrzeb Uczelni) w ramach kierunku Zarządzanie oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia na Wydziale. Od kandydatów oczekuje się zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć oraz dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem kierunków: Ekonomia, Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie oraz podnoszeniem poziomu naukowo-dydaktycznego Zakładu Zarządzania i Logistyki oraz Ekonomii i Finansów oraz Wydziału Nauk Społecznych, jak również promocji kierunków kształcenia prowadzonych w Akademii Piotrkowskiej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Piotrkowska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
 • Uczelnia: Akademia Piotrkowska
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie pedagogika; kształcenia studentów, a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz kierunku Pedagogika oraz Wydziału Nauk Społecznych Akademii Piotrkowskiej.

Oczekiwania:

 • 1.Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie Pedagogika.
 • Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie Pedagogika w czasopismach z wykazu czasopism naukowych (najlepiej wysoko punktowanych) i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oceny dorobku dokonana się w oparciu o obowiązujący w dniu rozstrzygania konkursu wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie Pedagogiki oraz praca w obszarze oświaty.
 • 4.Biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć w języku obcym.
 • Warunkiem zatrudnienia jest zadeklarowanie pracy w Akademii Piotrkowskiej jako podstawowego miejsca pracy oraz 100% udziału w naukach społecznych, w dyscyplinie Pedagogika.

Obowiązki:

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie pedagogika: Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego zobowiązany będzie do prowadzenia badań naukowych niezbędnych do rozwoju jednostki organizacyjnej oraz upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego. Od kandydata oczekuje się opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe, zwłaszcza w języku obcym.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wyłoniony kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Piotrkowskiej na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w wymiarze 240 godzin pensum rocznie (plus ewentualne nadgodziny wynikające z potrzeb Uczelni) w ramach kierunku Pedagogika oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydatów oczekuje się zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć oraz dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem kierunku Pedagogika oraz podnoszeniem poziomu naukowo-dydaktycznego Instytutu Pedagogiki oraz Wydziału Nauk Społecznych, jak również promocji kierunków kształcenia prowadzonych w Akademii Piotrkowskiej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Piotrkowska: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
 • Uczelnia: Akademia Piotrkowska
 • Wydział: Wydział Humanistyczno-Administracyjny, Instytut Historii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku profesora Uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie historia; kształcenia studentów, a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz kierunku historia i Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego.

Oczekiwania:

 • 1.Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia.
 • Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie historia w czasopismach z wykazu czasopism naukowych (najlepiej wysoko punktowanych) i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oceny dorobku dokonana się w oparciu o obowiązujący w dniu rozstrzygania konkursu wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie: Historia wojskowości, historia wojskowości polskiej XIX – XX w., historia medycyny, muzealnictwo.
 • Warunkiem zatrudnienia jest zadeklarowanie pracy na Akademii Piotrkowskiej jako podstawowego miejsca pracy oraz 100% udziału w naukach humanistycznych, w dyscyplinie historia.

Obowiązki:

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie historia: Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku profesora uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia badań naukowych niezbędnych do rozwoju jednostki upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego. Od kandydata oczekujemy opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wyłoniony kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Humanistyczno-Administracyjnym związane ze stanowiskiem profesora uczelni w wymiarze 180 godzin pensum rocznie (plus ewentualne nadgodziny wynikające z potrzeb Uczelni) w ramach kierunku historia oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z najnowszymi wynikami badań.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego kierunku historia i Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego oraz promocji kierunków kształcenia.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek. Zdobywca Oscara miał 71 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji