Próbna matura 2023. Czy arkusz z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zaskoczył maturzystów? Jak uczniowie oceniają tematy?

Małgorzata Meszczyńska
Małgorzata Meszczyńska
Jak poszła Wam próbna matura z języka polskiego? Czy nowa formuła 2023 czymś Was zaskoczyła?
Jak poszła Wam próbna matura z języka polskiego? Czy nowa formuła 2023 czymś Was zaskoczyła? Fot. Tomasz Czachorowski / Polska Press
Czy próbna matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym była trudna? Jak maturzyści oceniają arkusze CKE? Próbna matura na poziomie podstawowym była dla maturzystów dopiero rozgrzewką przed obszerniejszym testem wiedzy. Sprawdzian diagnostyczny, podobnie jak właściwa matura w maju, odbywał się według nowej formuły 2023. Na tzw. rozszerzeniu z polskiego można było spodziewać się zmian. Jak komentują czwartkowy egzamin maturzyści?

Spis treści

Praca pisemna. Rozszerzenie na razie bez testu

Taki próbny egzamin CKE maturzyści pisali po raz pierwszy. Jako że matura 2023 odbędzie się w nowej formule, również sprawdzian diagnostyczny wyglądał nieco inaczej. Sporo zmian zaszło w zasadach egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Rozszerzenie też przyniosło nowości. Ku wyraźnej uldze uczniów, matura 2023 na poziomie rozszerzonym dotyczy tylko rozbudowanej pracy pisemnej.

Testów wiedzy na razie nie ma. W latach 2022/2023 oraz 2023/2024 dwa kolejne roczniki piszą tylko wypracowanie. Dopiero osoby zdające maturę w 2025 roku na tzw. rozszerzeniu z języka polskiego otrzymają dwa arkusze. Będzie to właśnie część testowa i arkusz z dłuższą wypowiedzią pisemną.

Arkusze CKE - próbna matura 2023 z języka polskiego (poziom rozszerzony)

Próbna matura z polskiego – tematy nie były łatwe

Na maturze próbnej z języka polskiego na poziomie rozszerzonym uczniowie musieli zmierzyć się z tematami dotyczącymi konwencji groteskowej, a także konstrukcji czasu w utworach literackich.

Temat 1
Rozważ, jak konwencja groteskowa wykorzystana w utworze wpływa na jego przesłanie. W pracy odwołaj się do:

 • Szewców Stanisława Ignacego Witkiewicza,
 • utworów literackich z dwóch różnych epok,
 • wybranego kontekstu.

Temat 2
Analiza czasu w utworach epickich najczęściej obejmuje napięcie między czasem narracji a czasem fabuły, rozpiętość i sposób łączenia scen w ramach czasu akcji, a także wszelkie odniesienia fabuły/akcji do kontekstu historycznego. Ale nie tylko następstwo zdarzeń mówi o przebiegu czasu – także zmiana obrazowania, perspektywy […] albo też przywołanie minionych, nieaktualnych dziś nazw czy form językowych. (Dorota Korwin-Piotrowska)

Rozważ, jaką rolę w utworze literackim pełni konstrukcja czasu. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Doroty Korwin-Piotrowskiej. W pracy odwołaj się do:

 • wybranej lektury obowiązkowej
 • utworów literackich z dwóch różnych epok
 • wybranego kontekstu.

Zabrakło mi kartek! - komentują próbną maturę z polskiego maturzyści

Maturzyści, którzy podeszli do rozszerzenia z języka polskiego na próbnej maturze 2023, wychodzili z diagnostycznego sprawdzianu raczej zadowoleni. Tematy przypadły uczniom do gustu, pozwoliły na popisanie się wiedzą i sprawnością w posługiwaniu się językiem.

- Kartek mi zabrakło dziś!
- Nie liczyłam słów, zawsze pisałam na wyczucie. Po wyjściu tego pożałowałam, bo teraz się będę stresować, czy mam te 500...
- Wyszłam po godzinie z matury, tak mnie natchnęło, że 7 kartek zapisałam w godzinkę. Cud nad cudami!
- Napisałem 2 strony o Szewcach, ale przy Tangu rozpędziłem się na 7 stron!
- Jeszcze nigdy tak nie lałam wody na żadnej pracy, jak dziś...
- Maturę z rozszerzonego polskiego oceniam na 8/10.
- Ej, ten rozszerzony polski mega prosty! Wybrałam temat drugi, a wy?
- Temat o czasie w literaturze bardzo mi siadł, a tak się bałam, że nic nie napiszę! Zobaczymy, co polonistka powie na to, co napisałam.

Wśród maturzystów pojawiły się też wątpliwości, którym dali wyraz w komentarzach w mediach społecznościowych:

- Jaki jest synonim słowa „czas” poza np. „bieg wydarzeń” lub „historia”, bo gdybym dostawał złotówkę za każde powtórzenie tego słowa, które mi zaznaczą na tej pracy, to mógłbym wybudować sobie dom.
- Mam wrażenie, że kompletnie nie zrozumiałem tematu i pewnie właśnie zmarnowałem 2 godziny życia pisząc pracę, którą mi wyzerują...
- Niby napisałam wszystko, ale mam mieszane uczucia, czy na pewno zrozumiałam temat...
- 45 minut patrzyłam w ścianę, a wyszłam po 1,5h. Nie do końca wiem, co napisałam. Trzeba było przeczytać tych "Szewców".

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła próbna matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

Próbna matura w II LO w Poznaniu.
Próbna matura w II LO w Poznaniu. Fot. Waldemar Wylegalski / Polska Press

Jak będzie wyglądała matura 2023 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

 • Na maturze 2023 uczniowie będą mieli 210 minut na napisanie wypracowania;
 • Maksymalna liczba punktów, które można będzie otrzymać za pracę pisemną na poziomie rozszerzonym to 35 punktów;
 • Bez zmian pozostaje fakt, że uczniowie będą mieli dwa tematy do wyboru;
 • Minimalna liczba słów na rozszerzeniu z polskiego od 2023 roku wynosi 500 (to o 200 więcej niż w roku 2022);
 • Dotychczas uczeń musiał opierać swoje rozważania m.in. na podanych tekstach (związanych z teorią literatury, historią literatury czy szeroko pojętą kulturą lub utworze lirycznym). Od 2023 roku zdający ma odwołać się m.in. do wybranej lub podanej lektury obowiązkowej, kontekstów, innych utworów (z co najmniej dwóch różnych epok) czy cytatu/krótkiego fragmentu tekstu podanego w arkuszu.
FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Pierwszy trening polskich piłkarzy pod okiem 2500 kibiców

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji