Szukasz pracy jako nauczyciel akademicki? Zobacz, jakie aktualne oferty ma Politechnika Koszalińska

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Politechnika Koszalińska
Oferty pracy - Politechnika Koszalińska gettyimages.com/fizkes
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Politechnika Koszalińska. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Politechnika Koszalińska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Koszalińska: Asystent

 • Lokalizacja: Koszalin
 • Uczelnia: Politechnika Koszalińska
 • Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

Oczekiwania:

  1. tytuł zawodowy magistra ekonomii, finansów, rachunkowości,
  1. predyspozycje do pracy badawczej,
  1. przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej, potwierdzone opinią promotora pracy magisterskiej lub doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej na uczelni wyższej na stanowisku asystenta w dyscyplinie naukowej Ekonomia i finanse, potwierdzone opinią przełożonego,
  1. znajomość co najmniej jednego z języków obcych nowożytnych (preferowany język angielski lub niemiecki).

Obowiązki:

  1. realizacja zadań związanych z: kształceniem studentów
  1. rozwój naukowy
  1. działalność naukowo-badawcza
  1. działalność organizacyjna na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Koszalińska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Koszalin
 • Uczelnia: Politechnika Koszalińska
 • Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Zarządzania i Marketingu

Oczekiwania:

  1. co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie Nauk o zarządzaniu i jakości
  1. dorobek badawczy z dyscypliny Nauk o zarządzaniu i jakości, udokumentowany publikacjami naukowymi w okresie ostatnich pięciu lat
  1. znajomość co najmniej jednego z języków obcych nowożytnych (preferowany język angielski lub niemiecki)
  1. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej z problematyki: zarządzanie, marketing
  1. doświadczenie w realizacji projektów badawczych
  1. zainteresowania naukowe i plany rozwoju naukowego zgodne z profilem Katedry
  1. gotowość do przyjęcia funkcji związanych z potrzebami Katedry (np. opiekun koła naukowego, kierownik praktyk, koordynator PRK, opiekun roku i in.),
  1. gotowość do zaangażowania w prace organizacyjne Katedry (aktywny udział w budowaniu jakości kształcenia i doskonalenia programów nauczania, promocja kierunków, współpraca naukowa i organizacyjna ze studentami i in.)

Obowiązki:

  1. realizacja zadań związanych z: kształceniem studentów
  1. rozwój naukowy
  1. działalność naukowo-badawcza
  1. działalność organizacyjna na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Koszalińska: Asystent

 • Lokalizacja: Koszalin
 • Uczelnia: Politechnika Koszalińska
 • Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Asystent na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Zarządzania i Marketingu.

Oczekiwania:

  1. predyspozycje do pracy badawczej
  1. wykształcenie wyższe magisterskie w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości
  1. przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej, potwierdzone opinią promotora pracy magisterskiej lub doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej na uczelni wyższej na stanowisku asystenta w dyscyplinie naukowej Nauki o zarządzaniu i jakości, potwierdzone opinią przełożonego
  1. zainteresowania naukowe i plany rozwoju naukowego zgodne z profilem Katedry
  1. gotowość do zaangażowania w pracę organizacyjną Katedry (aktywny udział w budowaniu jakości kształcenia i doskonalenia programów nauczania, promocja kierunków, współpraca naukowa i organizacyjna ze studentami i in.).
  1. znajomość co najmniej jednego z języków obcych nowożytnych (preferowany język angielski lub niemiecki)

Obowiązki:

  1. realizacja zadań związanych z: kształceniem studentów WNE
  1. rozwój naukowy
  1. działalność naukowo-badawcza
  1. działalność organizacyjna na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Koszalińska: Asystent

 • Lokalizacja: Koszalin
 • Uczelnia: Politechnika Koszalińska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Infromatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-10

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra inżyniera,
 • podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na Wydziale i zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • umiejętności programowania (preferowane języki C/C++);
 • umiejętności i doświadczenie w programowaniu rożnych platform sprzętowych, w tym urządzeń IoT i układów FPGA;
 • znajomość rożnych sprzętowych interfejsów do komunikacji/wymiany danych;
 • znajomość budowy i obsługi urządzeń pomiarowych;
 • umiejętność tworzenia systemów pomiarowych w oparciu o systemy komputerowe;
 • aktywność w tworzeniu publikacji naukowych;
 • mile widziane doświadczenie w realizowaniu projektów naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Koszalińska: Asystent

 • Lokalizacja: Koszalin
 • Uczelnia: Politechnika Koszalińska
 • Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Wzornictwa Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej w dziedzinie SZTUKI w dyscyplinie: SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej tytuł magistra (lub równorzędny) w dyscyplinie sztuk plastycznych (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) w zakresie wzornictwa
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego
 • umiejętność kreowania zadań projektowych będących odpowiedzią na problemy społeczne, klimatyczne, gospodarcze, etc
 • umiejętność prowadzenia tematów projektowych w oparciu o metodę „Design Thinking”
 • umiejętność pracy w programach komputerowych w zakresie projektowania produktu
 • doświadczenie w pracy projektowej z zakresu projektowania produktu
 • znajomość trendów i bieżących technologii
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (terminologia fachowa)
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i chęć rozwoju

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Koszalińska: Asystent

 • Lokalizacja: Koszalin
 • Uczelnia: Politechnika Koszalińska
 • Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Grafiki Projektowej Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej w dziedzinie SZTUKI w dyscyplinie: SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej tytuł magistra (lub równorzędny) w dyscyplinie sztuk plastycznych (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) specjalność komunikacja wizualna
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego
 • umiejętność kreowania zadań projektowych, doświadczenie w zakresie tradycyjnych technik graficznych
 • umiejętność prowadzenia tematów projektowych w oparciu o retorykę wizualną
 • umiejętność pracy w programach komputerowych w zakresie projektowania graficznego
 • doświadczenie w pracy projektowej z zakresu projektowania grafiki, ilustracji, publikacji
 • znajomość trendów i bieżących technologii
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (terminologia fachowa)
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i chęć rozwoju

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji