Szukasz pracy jako nauczyciel akademicki? Zobacz, jakie aktualne oferty ma Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego gettyimages.com/Tero Vesalainen
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Profesor

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-08

Oczekiwania:

 • profesor doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
 • doświadczenie naukowe w zakresie: zarządzanie środowiskiem, zrównoważony rozwój miast, ekologia miasta
 • kierownictwo i udział w naukowych projektach krajowych i międzynarodowych, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • bogaty dorobek publikacyjny w języku polskim i obcym
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-28

Oczekiwania:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
 • minimum dziesięć lat pracy jako nauczyciel akademicki oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym
 • znajomość problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych, polityki bezpieczeństwa państwa oraz europejskich procesów integracyjnych
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Wydział Politechniczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-27

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora inżyniera w zakresie nauk inżynieryjno - technicznych
 • posiadanie dorobku publikacyjnego w obszarze budownictwa
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu konstrukcji betonowych i żelbetonowych
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • doktor nauk prawnych
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • międzynarodowe prawo karne
 • problematyka ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych
 • wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych z tej tematyki, również w językach obcych
 • doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej
 • praca w strukturach międzynarodowych będzie dodatkowym atutem
 • biegła znajomość języków obcych
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • doktor nauk prawnych
 • prawo cywilne, w tym w szczególności zasady odpowiedzialności cywilnej.
 • doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej (doświadczenie dydaktyczne w ramach aplikacji korporacyjnych będzie dodatkowym atutem), praktyczne doświadczenie stosowania prawa (wykonywanie zawodu prawniczego będzie dodatkowym atutem)
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Profesor

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • profesor nauk prawnych
 • doktor habilitowany nauk prawnych ( co najmniej od 30 lat)
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, w tym dyplomatycznego i konsularnego, prawa umów międzynarodowych oraz organizacji międzynarodowych, udokumentowany dorobek naukowy obejmujący wielojęzyczne monografie, artykuły w wysokopunktowanych czasopismach naukowych, studia w recenzowanych monografiach naukowych
 • redakcja naukowa monografii i czasopism naukowych
 • kierowanie zespołami naukowymi
 • kierowanie badaniami naukowymi w ramach grantów
 • znaczący dorobek w kształceniu kadry naukowej
 • członkostwo w międzynarodowych i polskich stowarzyszeniach naukowych
 • doświadczenie organizacyjne (funkcje kierownicze na uczelniach, wydziałach i jednostkach naukowych)
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie studiów prawniczych
 • staże i pobyty naukowe, w tym na wielu uczelniach zagranicznych
 • udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych
 • praktyka prawnicza i współpraca z otoczeniem oraz środowiskiem prawniczym
 • posiadanie znaczącego dorobku dydaktycznego
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • doktor nauk prawnych (preferowany stopień doktora uzyskany na prestiżowym uniwersytecie, doktorat zagraniczny uzyskany w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTA będzie dodatkowym atutem)
 • zasadniczy dorobek z zakresu arbitrażu międzynarodowego, wielojęzyczne publikacje naukowe w prestiżowych wydawnictwach naukowych
 • co najmniej jedna monografia opublikowana w języku obcym
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach badawczych
 • realizacja międzynarodowych grantów naukowych oraz realizacja grantów NCN (w tym kierowanie grantem)
 • organizacja i udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych
 • członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych
 • doświadczenie dydaktyczne zdobyte na uczelniach polskich i zagranicznych
 • sprecyzowana droga awansu naukowego
 • praktyka prawnicza i współpraca ze środowiskiem prawniczym
 • posiadanie dorobku dydaktycznego
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra prawa
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego, artykuły naukowe w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego FCE, certyfikat potwierdzający ukończenie 2 – letniej szkoły prawa niemieckiego
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej na uczelni wyższej
 • minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem prawa podatkowego
 • posiadanie dorobku dydaktycznego
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • doktor nauk prawnych
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa karnego oraz kryminologii, artykuły naukowe w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim
 • odbyte zagraniczne kursy prawnicze oraz stypendia zagraniczne
 • doświadczenie w działalności naukowej na uczelni wyższej
 • wysokie oceny działalności dydaktycznej formułowane w ankietach studentów
 • ukończona aplikacja sędziowska i radcowska
 • minimum 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem prawa podatkowego, prawa pracy, prawa karnego, karnego skarbowego oraz prawa nieletnich
 • wieloletnia działalność organizatorska na uczelni wyższej
 • posiadanie dorobku dydaktycznego, w tym wieloletnie prowadzenie seminariów licencjackich i magisterskich
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • doktor nauk prawnych (rozprawa doktorska uznana za wyróżniającą się będzie dodatkowym atutem)
 • zasadniczy dorobek z zakresu publicznego prawa administracyjnego, artykuły naukowe w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim
 • co najmniej jedna opublikowana lub w druku monografia naukowa
 • doświadczenie w działalności naukowej na uczelni wyższe
 • co najmniej 4 – letnie doświadczenie związane ze stosowaniem prawa egzekucyjnego
 • posiadanie dorobku dydaktycznego
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • doktor habilitowany nauk prawnych
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym obejmujące analizę orzecznictwa sądów krajowych i zagranicznych w obszarze praw człowieka
 • uczestniczenie w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym wygłaszanie referatów w języku angielskim
 • doświadczenie praktyczne, w tym na stanowisku kierowniczym
 • autorstwo i współautorstwo podręczników
 • doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne, udział w grancie w charakterze kierownika grantu
 • posiadanie znaczącego dorobku dydaktycznego

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa konstytucyjnego ze specjalizacją prawo wyborcze, w tym opracowania o charakterze komparatystycznym
 • uczestniczenie w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym wygłaszanie referatów w języku angielskim
 • doświadczenie w sprawowaniu funkcji recenzenta w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych
 • doświadczenie praktyczne, w tym na stanowisku kierowniczym
 • autorstwo i współautorstwo monografii
 • doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne, członkostwo w radach naukowych czasopism, członkostwo w komitetach naukowych konferencji, w tym międzynarodowych, recenzje dla czasopism naukowych, redakcja i współredakcja czasopism i monografii, staże i kwerendy w zagranicznych ośrodkach naukowych
 • praktyka prawnicza i współpraca ze środowiskiem prawniczym
 • posiadanie znaczącego dorobku dydaktycznego

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Profesor

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • profesor nauk prawnych
 • doktor habilitowany nauk prawnych (co najmniej od 10 lat)
 • zasadniczy dorobek z zakresu publicznego prawa gospodarczego, zwłaszcza w obszarze publicznego prawa konkurencji, prawa przedsiębiorców, prawa działalności gospodarczej
 • uczestniczenie w grantach naukowych ( w tym pełnienie funkcji kierownika programu badawczego)
 • uczestniczenie w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym wygłaszanie referatów w języku czeskim i angielskim
 • doświadczenie w sprawowaniu funkcji promotora i recenzenta w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora
 • staże w zagranicznych ośrodkach naukowych
 • praktyka prawnicza (adwokacka lub radcowska)
 • doświadczenie w Arbitrażu Międzynarodowym
 • aktywność organizacyjna
 • współpraca z czasopismami naukowymi
 • recenzje wydawnicze książek
 • posiadanie znaczącego dorobku dydaktycznego
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Profesor

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • profesor nauk prawnych
 • doktor habilitowany nauk prawnych (co najmniej od 25 lat)
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa administracyjnego, specjalizacja naukowa z zakresu prawa samorządu terytorialnego, prawa budowlanego, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
 • posiadanie publikacji naukowych w zagranicznych wydawnictwach naukowych z udziałem przedstawicieli obcej nauki prawa
 • uczestniczenie w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym wygłaszanie referatów w języku angielskim i niemieckim
 • prowadzenie wykładów kursowych w języku niemieckim
 • doświadczenie w sprawowaniu funkcji promotora i recenzenta w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora
 • długoletnia praktyka prawnicza w charakterze adwokata lub radcy prawnego
 • aktywność organizacyjna
 • współpraca z czasopismami naukowymi
 • recenzje wydawnicze książek
 • doświadczenie w kształceniu kadr naukowych
 • staże w zagranicznych ośrodkach naukowych
 • posiadanie znaczącego dorobku dydaktycznego

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Profesor

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
 • doktor habilitowany nauk prawnych (co najmniej od 8 lat)
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa konstytucyjnego, specjalizacja naukowa z zakresu prawa medycznego
 • posiadanie publikacji naukowych w zagranicznych wydawnictwach naukowych z udziałem przedstawicieli obcej nauki prawa
 • uczestniczenie w grantach naukowych
 • uczestniczenie w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym wygłaszanie referatów w języku angielskim i włoskim
 • prowadzenie wykładów kursowych w języku angielskim
 • doświadczenie w sprawowaniu funkcji promotora i recenzenta w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych oraz profesorskich
 • posiadanie znaczącego dorobku dydaktycznego

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • doktor habilitowany nauk prawnych
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego, specjalizacja naukowa z zakresu prawa rodzinnego
 • uczestniczenie w konferencjach krajowych i zagranicznych
 • udział w pracach legislacyjnych w tym w zakresie wspierania i resocjalizacji nieletnich
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Profesor

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • profesor nauk prawnych
 • doktor habilitowany nauk prawnych ( co najmniej od 10 lat)
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu.
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa administracyjnego
 • specjalizacja naukowa z zakresu prawa administracyjnego procesowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, w tym prowadzenie badań z zakresu prawnoporównawczego – dotyczącego obcych porządków prawnych z obszaru prawodawstwa niemieckiego, austriackiego, francuskiego, hiszpańskiego, brytyjskiego, włoskiego, amerykańskiego i szwajcarskiego, jak również prowadzenie badań naukowych obejmujących wpływ prawa Unii Europejskiej na wykładnię oraz stosowanie polskiego prawa administracyjnego w działalność sądów administracyjnych
 • posiadanie publikacji naukowych w zagranicznych wydawnictw naukowych z udziałem przedstawicieli obcej nauki prawa administracyjnego
 • uczestniczenie w grantach naukowych (w tym pełnienie funkcji kierownika programu badawczego)
 • uczestniczenie w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym wygłaszanie referatów w języku niemieckim i angielskim
 • prowadzenie wykładów kursowych w języku angielskim
 • doświadczenie w sprawowaniu funkcji promotora i recenzenta w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Profesor

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-17

Oczekiwania:

 • profesor nauk biologicznych
 • wykazanie się aktywnością badawczo – dydaktyczną w zakresie biochemii potwierdzoną dorobkiem publikacyjnym
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów badawczych, dydaktycznych i rozwojowych
 • zaangażowanie w pracę badawczą i rozwojową na rzecz Uczelni
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-17

Oczekiwania:

 • dr n. med. w zakresie biologii medycznej
 • posiadanie znaczącego dorobku publikacyjnego w obszarze biologii komórki w czasopismach punktowanych
 • wykazanie się istotnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej
 • posiadanie znaczącego dorobku zawodowego w zakresie histologii i embriologii
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów badawczych, dydaktycznych i rozwojowych
 • zaangażowanie w pracę badawczą i rozwojową na rzecz Uczelni

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Wydział: Wydział Politechniczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-13

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magister inżynier
 • posiadanie dorobku publikacyjnego w obszarze badań przepływu płynów, pomiaru ciśnienia w mechanice płynów oraz symulacji numerycznych CFD
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu meteorologii wielkości nieelektrycznych, mechaniki płynów, diagnostyki maszyn oraz technik komputerowych CAD

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
od 16 lat
Wideo

Dom drzewa w Miliczu. Nadleśnictwo Milicz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji