Uniwersytet SWPS - aktualne oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet SWPS
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet SWPS gettyimages.com/mapo
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet SWPS. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet SWPS - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii we Wrocławiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. Uniwersytet SWPS jako uczelnia niepubliczna istnieje po to, by poprzez edukację, naukę, sztukę i działalność publiczną służyć człowiekowi, społeczeństwu i środowisku.

Oczekiwania:

 • Tytuł magistra psychologii
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Gotowość do pracy również w weekendy
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii poznawczej, różnic indywidualnych oraz metodologii badań psychologicznych i statystyki
 • Publikacje naukowe (w czasopismach z listy JCR)

Obowiązki:

 • Obszar dydaktyczny:
 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach psychologicznych (głównie Psychology in English)
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć
 • Współpraca z koordynatorem kierunku
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych
 • Prowadzenie badań:
 • Prowadzenie działalności naukowej i publikowanie jej efektów
 • Praca organizacyjna:
 • Udział w spotkaniach Wydziału
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Reprezentowanie Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu w gremiach środowiskowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu Zakład Metodologii i Diagnozy Psychologicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-13

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. Uniwersytet SWPS jako uczelnia niepubliczna istnieje po to, by poprzez edukację, naukę, sztukę i działalność publiczną służyć człowiekowi, społeczeństwu i środowisku.

Oczekiwania:

 • Stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii (uzyskanego najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii lub dziedzin pokrewnych LUB stopnia naukowego doktora w zakresie dziedzin pokrewnych psychologii (uzyskanego najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii
 • Doświadczenia dydaktycznego oraz dorobku naukowego w jednym z podanych obszarów: statystyka lub metodologia badań psychologicznych lub diagnoza psychologiczna lub psychometria
 • Doświadczenia w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych
 • Posiadania dorobku naukowego w obszarze psychologii poświadczonego publikacjami w recenzowanych czasopismach posiadających impact factor
 • Doświadczenia w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe
 • Biegłej znajomości języka polskiego
 • Gotowości do prowadzenia zajęć w dni powszednie i/lub weekendy
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach
 • Doskonalenie warsztatu badawczego
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć
 • Organizacja procesu dydaktycznego
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu Zakład Psychologii Ogólnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-13

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. Uniwersytet SWPS jako uczelnia niepubliczna istnieje po to, by poprzez edukację, naukę, sztukę i działalność publiczną służyć człowiekowi, społeczeństwu i środowisku.

Oczekiwania:

 • Stopnień naukowy doktora w zakresie psychologii (uzyskanego najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii lub dziedzin pokrewnych LUB stopnia naukowego doktora w zakresie dziedzin pokrewnych psychologii (uzyskanego najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii
 • Doświadczenie dydaktyczne oraz dorobek naukowy w jednym z podanych obszarów: psychologia poznawcza lub psychologia emocji i motywacji
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych
 • Posiadania dorobku naukowego w obszarze psychologii poświadczonego publikacjami w recenzowanych czasopismach posiadających impact factor
 • Doświadczenie w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe
 • Biegłej znajomości języka polskiego
 • Gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie i weekendy
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach
 • Doskonalenie warsztatu badawczego
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć
 • Organizacja procesu dydaktycznego
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Stypendysta

 • Lokalizacja: Sopot
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Instytut Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Tytuł i opis projektu badawczego: Społeczne konsekwencje bycia ofiarą. Badania z udziałem osób dorosłych i dzieci. W projekcie przyjrzymy się szczegółowo, jak ofiary są postrzegane społecznie. W szczególności celem projektu jest odpowiedź na następujące pytania: jak bycie ofiarą wpływa na postrzeganie danej osoby przez innych w kontekście jej cech moralnych i sprawczych, takich jak kompetencje i inteligencja; jak ofiara, która później staje się sprawcą, jest moralnie oceniana przez innych; jak ofiary postrzegają siebie pod względem moralności i kompetencji. Aby odpowiedzieć na te pytania, projekt zakłada realizację 7 badań obejmujących osoby dorosłe i dzieci w wieku przedszkolnym (w sumie 13 eksperymentów).

Oczekiwania:

 • Status studenta studiów magisterskich, lub studenta studiów doktoranckich w dziedzinie psychologii, socjologii lub pokrewnej
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Biegła znajomość języka polskiego
 • Gotowość do pracy w weekendy
 • Zainteresowania badawcze obszarem psychologii rozwojowej, psychologii społecznej

Obowiązki:

 • Uczestniczenie we wszystkich zadaniach badawczych, w tym w badaniach nad dorosłymi i dziećmi
 • Współpraca z Kierownikiem projektu oraz badaczami
 • Koordynacja projektów badawczych, w tym: opracowywanie i wdrażanie badań, zbieranie danych, analizę danych, strategie zarządzania danymi, jak również przygotowywanie raportów badawczych
 • Udział w rekrutacji uczestników oraz prowadzenie badań z udziałem dzieci oraz dorosłych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Asystent

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii w Katowicach
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. Uniwersytet SWPS jako uczelnia niepubliczna istnieje po to, by poprzez edukację, naukę, sztukę i działalność publiczną służyć człowiekowi, społeczeństwu i środowisku.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra z zakresu psychologii w dziedzinie nauk społecznych - psychologia. Preferowane będą aplikacje osób odbywających studia doktoranckie - wówczas zgłoszenie do konkursu wymaga dołączenia opinii promotora/rki pracy doktorskiej
 • Minimum rok doświadczenia dydaktycznego
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego
 • Gotowość do pracy także w weekendy
 • Zainteresowania badawcze z obszaru psychologii klinicznej dzieci i młodzieży lub psychologii osobowości lub psychologii poznawczej
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności badawczej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego, w tym:
 • publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych
 • doskonalenie warsztatu badawczego
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii w siedzibie Wydziału Psychologii w Katowicach, a także stałe doskonalenie warsztatu dydaktycznego
 • Wspieranie działań marketingowych uczelni, budowanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Angażowanie się w działalność organizacyjną wydziału i uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Instytut Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-01

Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce Celem projektu jest zbadanie transnarodowych tranzycji, które obejmują zmiany kontekstu społecznego, kulturowego i edukacyjnego w sytuacji migracji. Projekt koncentruje się na ukraińskiej młodzieży z doświadczeniem przymusowej migracji (FMA) w Polsce (w dwóch miastach: Warszawa i Lublin). Szczegółowo zbadamy przejścia szkolne (tzw. middle-to-high-school transitions) ukraińskiej młodzieży w dobie przymusowej migracji. Sprawdzimy w jaki sposób młodzi migranci (w wieku 13-17 lat), którzy opuścili Ukrainę w wyniku inwazji Rosji w 2022 r., tworzą nowe modele socjalizacji w krytycznym okresie przejścia społecznego i akademickiego ze szkoły podstawowej do szkoły średniej w Polsce.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk społecznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie socjologii lub pokrewnych (uzyskanego najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.)
 • Powyżej 5 lat doświadczenia badawczego
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Znajomość kontekstu migracji dzieci z Ukrainy
 • Znajomość polityk edukacyjnych dzieci w Polsce
 • Chęć zaangażowania się w życie naukowe i badawcze
 • Zainteresowania badawcze z zakresu socjologii dzieciństwa, migracji, edukacji, polityki migracyjnej i edukacyjnej, relacji rówieśniczych
 • Chęć rozwijania się w zakresie badań naukowych i współpracy z centrum badawczym Młodzi w Centrum USWPS
 • Znajomość metodologii badań społecznych

Obowiązki:

 • Wspieranie przygotowania badań w drugiej lokalizacji, Lublinie
 • Rekrutacja uczestników badania i przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami instytucji kształtujących politykę migracyjną i edukacyjną
 • Wsparcie w procesie rekrutacji dzieci i rodziców mieszkających w Lublinie
 • Przeprowadzanie wywiadów z dziećmi i rodzicami
 • Wspieranie PI i doktoranta/ki w realizacji WP 2, 3 i 5 (realizacja badania metodą jakościową)
 • Przygotowanie co najmniej jednej publikacji z projektu lub dwóch publikacji we współautorstwie (gdzie autorem jest PI lub doktorant/ka)
 • Upowszechnianie wyników badania
 • Uczestniczenie w spotkaniach zespołowych
 • Udział w życiu naukowym Centrum badawczego Młodzi w Centrum USWPS

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Interdyscyplinarny w Krakowie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. W związku z rozwojem uczelni poszukujemy osób na stanowisko: Adiunkt/ Adiunktka

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie Nauk Humanistycznych w dyscyplinie nauk o kulturze i religii lub nauk o sztuce lub pokrewne (najpóźniej na dzień podjęcia pracy, tj. 30.09.2024 r.)
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów
 • Publikacje naukowe w punktowanych czasopismach z listy MNiSW, preferowane czasopisma z listy JCR
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca)
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną oraz działalność naukową
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Zainteresowania badawcze w obszarze badania gier i społeczności graczy ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego
 • Gotowość do pracy w weekendy
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Obowiązki:

 • Dydaktyka:
 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim oraz w razie potrzeby angielskim z zakresu groznawstwa, analizy społeczności graczy, analizy gier i innych tekstów kultury, roli gier w procesie zmian kulturowych
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji
 • Archiwizowania prac studenckich
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć
 • Współpraca z koordynatorem kierunku
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych
 • Projektowanie i realizacja badań:
 • Pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych
 • Prowadzenie działalności naukowej i publikowanie jej efektów
 • Praca organizacyjna:
 • Udział w spotkaniach Wydziału
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Reprezentowanie Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu w gremiach środowiskowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Interdyscyplinarny w Krakowie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. W związku z rozwojem uczelni poszukujemy osób na stanowisko: Adiunkt / Adiunktka

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu i jakości
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów
 • Publikacje naukowe w punktowanych czasopismach z listy MNiSW, preferowane czasopisma z listy JCR
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca)
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną oraz działalność naukową
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Zainteresowania badawcze w obszarze nauk o zarządzaniu
 • Gotowość do pracy w weekendy
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Obowiązki:

 • Dydaktyka:
 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim oraz angielskim z zakresu zarządzania zgodnie z harmonogramem
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć
 • Współpraca z koordynatorem kierunku
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez Wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych
 • Projektowanie badań:
 • Pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych
 • Prowadzenie działalności naukowej i publikowanie jej efektów
 • Praca organizacyjna:
 • Udział w spotkaniach Wydziału
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Reprezentowanie Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu w gremiach środowiskowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii we Wrocławiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. W związku z rozwojem uczelni poszukujemy osób na stanowisko: Asystent/Asystentka

Oczekiwania:

 • Tytuł magistra psychologii
 • Minimum dwa lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • Doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi i rodzicami w zakresie oddziaływań psychologicznych, np. terapii, doradztwa
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz polskiego
 • Gotowość do pracy również w weekendy
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii poznawczej, psychologii podejmowania decyzji

Obowiązki:

 • Obszar dydaktyczny:
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku w szczególności z obszaru psychologii poznawczej, psychometrii, psychologii podejmowania decyzji, stosowanej analizy zachowania
 • Opracowywanie treści kształcenia, metod weryfikacji efektów uczenia się, scenariuszy zajęć
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć, m.in. sylabusów, protokołów, archiwizowania prac studenckich
 • Współpraca z koordynatorem kierunku i koordynatorami specjalności
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych m.in. poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez Wydział jak i Uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych
 • Obszar organizacyjny:
 • Udział w spotkaniach Wydziału i Katedry Psychologii Ekonomicznej
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale i w Katedrze Psychologii Ekonomicznej
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet i Wydział
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet i Wydział
 • Reprezentowanie Uniwersytetu i Wydziału w gremiach środowiskowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii we Wrocławiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. W związku z rozwojem uczelni poszukujemy osób na stanowisko: Asystent/Asystentka

Oczekiwania:

 • Tytuł magistra psychologii
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Gotowość do pracy również w weekendy
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii poznawczej, różnic indywidualnych oraz metodologii badań psychologicznych i statystyki
 • Publikacje naukowe (w czasopismach z listy JCR)

Obowiązki:

 • Obszar dydaktyczny:
 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach psychologicznych (głównie Psychology in English)
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć
 • Współpraca z koordynatorem kierunku
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych
 • Prowadzenie badań:
 • Prowadzenie działalności naukowej i publikowanie jej efektów
 • Praca organizacyjna:
 • Udział w spotkaniach Wydziału
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Reprezentowanie Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu w gremiach środowiskowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Sopot
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii w Sopocie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. W związku z rozwojem uczelni poszukujemy osób na stanowisko: Adiunkt (-tka)

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia lub w dziedzinach pokrewnych, oraz tytuł magistra psychologii
 • Minimum 4-letnie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów
 • Publikacje naukowe w punktowanych czasopismach z listy MNiSW, preferowane czasopisma z listy JCR
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca)
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną oraz działalność naukową
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii ogólnej, psychologii poznawczej, psychologii emocji i motywacji, psychologii osobowości i różnic indywidualnych, neuropsychologii
 • Gotowość do pracy w weekendy
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Obowiązki:

 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu tzw. trzonowych przedmiotów w programie studiów zgodnie z harmonogramem
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć
 • Uczestniczenie w obronach prac dyplomowych
 • Koordynowanie pracy innych wykładowców w przygotowywaniu zajęć
 • Współpraca z kierownikiem Zakładu
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych
 • Pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych
 • Prowadzenie działalności naukowej i publikowanie jej efektów
 • Udział w spotkaniach Zakładu oraz Wydziału
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet i Wydział
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Reprezentowanie Uniwersytetu i Wydziału w gremiach środowiskowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii w Krakowie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-19

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. W związku z rozwojem uczelni poszukujemy osób na stanowisko: Adiunkt (-tka)

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie psychologii, oraz tytuł magistra psychologii
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Gotowość do pracy także w weekendy
 • Zainteresowania badawcze z zakresu psychologii edukacji i rozwoju
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych)
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów
 • Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej
 • Doświadczenie społeczne (w organizacjach pozarządowych lub wolontariat)
 • Publikacje naukowe
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca)
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Obowiązki:

 • Obszar dydaktyki:
 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu psychologii edukacji i rozwoju zarówno w języku polskim jak i angielskim zgodnie z harmonogramem
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć
 • Uczestniczenie w obronach prac dyplomowych
 • Koordynowanie pracy innych wykładowców w przygotowywaniu zajęć
 • Współpraca z koordynatorem kierunku
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych
 • Projektowanie badań:
 • Pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych
 • Prowadzenie działalności naukowej i publikowanie jej efektów
 • Praca organizacyjna:
 • Udział w spotkaniach Wydziału
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Reprezentowanie Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu w gremiach środowiskowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii w Krakowie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-19

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. W związku z rozwojem uczelni poszukujemy osób na stanowisko: Adiunkt (-tka)

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, w dyscyplinie psychologii, oraz tytuł magistra psychologii
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych)
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów
 • Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej
 • Doświadczenie społeczne (w organizacjach pozarządowych lub wolontariat)
 • Publikacje naukowe
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca)
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii emocji i motywacji
 • Gotowość do pracy w weekendy
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Obowiązki:

 • Obszar dydaktyczny:
 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu psychologii emocji i motywacji zarówno w języku polskim jak i angielskim zgodnie z harmonogramem
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć
 • Uczestniczenie w obronach prac dyplomowych
 • Koordynowanie pracy innych wykładowców w przygotowywaniu zajęć
 • Współpraca z koordynatorem kierunku
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych
 • Projektowanie badań:
 • Pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych
 • Prowadzenie działalności naukowej i publikowanie jej efektów
 • Praca organizacyjna:
 • Udział w spotkaniach Wydziału
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Reprezentowanie Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu w gremiach środowiskowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii w Krakowie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-19

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. W związku z rozwojem uczelni poszukujemy osób na stanowisko: Adiunkt (-tka)

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, w dyscyplinie psychologii, oraz tytuł magistra psychologii
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych)
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów
 • Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej
 • Doświadczenie społeczne (w organizacjach pozarządowych lub wolontariat)
 • Publikacje naukowe
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca)
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii społecznej
 • Gotowość do pracy w weekendy
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Obowiązki:

 • Obszar dydaktyczny:
 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu psychologii społecznej zarówno w języku polskim jak i angielskim zgodnie z harmonogramem
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć
 • Uczestniczenie w obronach prac dyplomowych
 • Koordynowanie pracy innych wykładowców w przygotowywaniu zajęć
 • Współpraca z koordynatorem kierunku
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych
 • Projektowanie badań:
 • Pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych
 • Prowadzenie działalności naukowej i publikowanie jej efektów
 • Praca organizacyjna:
 • Udział w spotkaniach Wydziału
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Reprezentowanie Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu w gremiach środowiskowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Polacy badają kosmos

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji