Szukasz pracy jako nauczyciel akademicki? Zobacz, jakie aktualne oferty ma Uniwersytet Rzeszowski

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Rzeszowski
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Rzeszowski gettyimages.com/ijeab
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Rzeszowski. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Rzeszowski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Oczekiwania:

 • doktor nauk o zdrowiu lub doktor nauk biologicznych
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość języka angielskiego i języka polskiego
 • umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego oraz obsługi pakietu Office

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie genetyki, epigenetyki, biologii molekularnej, fizjologii człowieka, diagnostyki laboratoryjnej, w tym zajęcia w języku angielskim
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • realizacja badań naukowych
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism punktowanych
 • przygotowywanie wniosków o wydanie opinii komisji etyki badań naukowy
 • przygotowanie wniosków grantowych do odpowiednich instytucji (NCN, NCBiR, PCI, ABM, itp.)
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej w Zakładzie Genetyki Ogólnej oraz w Instytucie Nauk Medycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku lekarskim lub innym biomedycznym
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców)
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze immunologi
 • chęć pracy zespołowej

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami różnych kierunków w języku polski oraz angielskim ramach Kolegium Nauk Medycznych z przedmiotów Immunologia Podstawowa, Immunologia, Immunopatologia
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacji, materiałów dodatkowych dla studentów
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej i promocyjnej Zakładu Immunologii Człowieka oraz w Instytucie Nauk Medycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku lekarskim lub fizjoterapii lub biologii
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców)
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze nauk morfologicznych w szczególności w zakresie anatomii prawidłowej i klinicznej
 • aktualny dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej
 • znajomość metod badawczych obejmujących badania morfologiczne

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami różnych kierunków w ramach Kolegium Nauk Medycznych z anatomii prawidłowej człowieka
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacji, materiałów dodatkowych dla studentów
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej i promocyjnej Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej oraz w Instytucie Nauk Medycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-04

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub biologicznych, uzyskany w jednostce innej niż Uniwersytet Rzeszowski lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż Uniwersytet Rzeszowski i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • stopień doktora uzyskany w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024 r. (okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet zamierzających przystąpić do konkursu – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny;
 • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata/tki na stanowisko Post-doc;
 • dorobek naukowy w obszarze medycyny translacyjnej, biologii komórkowej lub molekularnej, inżynierii genetycznej i lub mikrobiologii, w tym pracy z komórkami macierzystymi i mikroskopią fluorescencyjną, znajomość podejścia lentiwirusowego;
 • biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację z partnerami projektu i korzystanie z literatury naukowej.

Obowiązki:

 • generowanie konstruktów lentiwirusowych zawierających rekombinantowe różnokolorowe pochodne białka o zielonej fluorescencji (GFP) do znakowania fluorescyjnego modeli komórkowych;
 • prowadzenie hodowli komórkowych in vitro oraz przeprowadzanie eksperymentów dot. nowych metod sortowania komórek z wykrywaniem wyników za pomocą mikroskopii fluorescyjnej oraz czytnika przepływowego;
 • izolacja kwasów nukleinowych z pierwotnych kultur komórkowych;
 • analiza ekspresji genów przy użyciu metod Real Time-PCR i Western Blotting;
 • wykonywanie wyciszania genów z użyciem metody CRISPR/Cas9 w hodowlach komórkowych;
 • analizy danych genomicznych, transkryptomicznych i metagenomicznych;
 • dokumentowanie, opracowanie i wizualizacja wyników analiz według zasad HIPAA;
 • udział w przygotowaniu publikacji naukowych;
 • wsparcie kierownika projektu w opiece nad doktorantem uczestniczącym w przeprowadzaniu eksperymentów;
 • archiwizacja dokumentacji naukowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-23

Oczekiwania:

 • stopień/tytuł naukowy lub zawodowy: lekarz medycyny
 • dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze choroby wewnętrzne
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w Kolegium Nauk Medycznych
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie chorób wewnętrznych
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki)
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów,
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-21

Oczekiwania:

 • doktor nauk medycznych
 • lekarz (ukończone studia na kierunku lekarskim)
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • ukończona specjalizacja z zakresu dermatologii i wenerologii
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość języka angielskiego i języka polskiego
 • umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie dermatologii i wenerologii, praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia w języku angielskim
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej w Zakładzie Dermatologii oraz w Instytucie Nauk Medycznych
 • udział w akcjach promujących zdrowie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych

Dni Lawinowo-Skiturowe

Dni Lawinowo-Skiturowe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji