Szukasz pracy na uczelni? Sprawdź, czy Uniwersytet Jagielloński ma wolne stanowiska akademickie i naukowe

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Jagielloński
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Jagielloński gettyimages.com/nortonrsx
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Jagielloński. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Jagielloński - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filozoficzny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-12-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-08

stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, w dyscyplinie naukowej: psychologia, w Instytucie Psychologii UJ, w Zakładzie Psychologii Klinicznej

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
 • predyspozycje do pracy badawczej
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Obowiązki:

 • Wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-12-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-08

zgodnie z załączonym ogłoszeniem

Oczekiwania:

 • zgodnie z załączonym ogłoszeniem

Obowiązki:

 • zgodnie z załączonym ogłoszeniem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-12-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-12

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu pt. „Nowe terapie uzależnień od opioidów”, w Instytucie Psychologii Stosowanej, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej stopień doktora; • posiadają odpowiedni dorobek naukowy; • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • Doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-12-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-05

zgodnie z załączonym ogłoszeniem

Oczekiwania:

 • zgodnie z załączonym ogłoszeniem

Obowiązki:

 • zgodnie z załączonym ogłoszeniem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-12-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-18

Poszukiwany jest kandydat na stanowisko adiunkta badawczego (Post-doc) w Zespole Ewolucji Symbioz w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii UJ. Celem bieżącego projektu jest poznanie czynników i procesów kształtujących wyspecjalizowane symbiozy piewików (Hemiptera:Auchenorrhyncha). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizy bioinformatyczne danych NGS (analiza danych amplikonowych, składanie i charakterystyka genomów, analiza porównawcza genomów symbiontów, analizy filogenomiczne). Zadaniem zatrudnionej osoby będzie również przygotowanie publikacji oraz przedstawienie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnej
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym
 • udokumentowane doświadczenie z analizą danych NGS
 • biegła znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizy bioinformatyczne danych NGS (analiza danych amplikonowych, składanie i charakterystyka genomów, analiza porównawcza genomów symbiontów, analizy filogenomiczne).
 • Zadaniem zatrudnionej osoby będzie również przygotowanie publikacji oraz przedstawienie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-27

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra w zakresie języka angielskiego
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej siedmiu lat

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filozoficzny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-17

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • branie czynnego udziału w życiu naukowym

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Zakład Immunologii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-08

Asystent badawczy – post-doc w projekcie OPUS 23 „Rola serynowych proteaz neutrofilowych w chronicznych chorobach zapalnych skóry związanych z dysfunkcją Regnazy-1”

Oczekiwania:

 • zgodnie z załączonym ogłoszeniem

Obowiązki:

 • zgodnie z załączonym ogłoszeniem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Zakład Immunologii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-28

Asystent w grupie pracowników badawczych – post-doc w projekcie OPUS 18 „Rola naskórkowego białka Regnazy-1 w patogenezie przewlekle swędzących chorób zapalnych,”

Oczekiwania:

 • zgodnie z załączonym ogłoszeniem

Obowiązki:

 • zgodnie z załączonym ogłoszeniem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET), Wydział Filozoficzny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Czas trwania umowy: 24 miesiące Rozpoczęcie: luty 2024 Projekt realizowany i finansowany jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Jagielloński. Projekt badawczy: New methods in philosophical bioethics. Rozszerzenie zakresu metod empirycznych stosowanych przez filozofów eksperymentalnych w dziedzinie bioetyki poza tradycyjne ankiety oraz badania oparte na winietach. Adaptacja metod z dziedziny nauk społecznych oraz lingwistyki do zagadnień bioetyki oraz filozofii medycyny.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • stopień doktora w trakcie 8 lat przed wysłaniem zgłoszenia w ramach procedury konkursowej. W przypadku kobiet, do tego okresu należy dodać 18 miesięcy za każde urodzone dziecko. W przypadku mężczyzn, do tego okresu należy dodać liczbę miesięcy urlopu rodzicielskiego (jeśli dotyczy),
 • udokumentowana karierę w dziedzinie filozofii oraz specjalistyczną wiedzę, która odzwierciedla obecny stan rozwoju ich obszaru specjalizacji (istotne publikacje naukowe, wystąpienia konferencyjne, współpraca naukowa z innymi badaczami),
 • zainteresowania naukowe w obszarze etyki i/lub bioetyki (znajomość innych dyscyplin potwierdzona publikacjami naukowymi będzie dodatkowym atutem),
 • doświadczenie w wykorzystywaniu metod typowych dla filozofii eksperymentalnej oraz umiejętności w projektowaniu takich eksperymentów (udokumentowane publikacjami naukowymi),
 • odpowiedni dorobek naukowy;
 • czynny udział w życiu naukowym.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
 • samodzielne prowadzenie rozpoznawalnych międzynarodowo badań naukowych zgodnych z profilem naukowym Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ,
 • poszukiwanie źródeł finansowania badań naukowych (w szczególności międzynarodowych, na przykład programy Horizon Europe), czynny udział w procesie aplikowania o dodatkowe granty dla INCET (także we współpracy z innymi naukowcami), przygotowywanie wniosków grantowych i samodzielne prowadzenie projektów naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-14

naukowo – badawcze w ramach projektu NCN

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym
 • doświadczenie z przygotowywania prób pod analizę transkryptomiczną, pobieraniu tkanek podwzgórza, przysadki, jajnika i krwi od myszy,
 • analiza ekspresji genów i białek, stężenia hormonów we krwi,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za eksperymenty in vivo prowadzone na myszach, pomiarze poziomu hormonów we krwi, przygotowaniu prób do analizy transkryptomicznej, pobieraniu tkanek podwzgórza, przysadki, jajnika i krwi od myszy, wykonaniu i analizie ekspresji genów i białek w mysim podwzgórzu, przysadce i jajniku.
 • Zadaniem zatrudnionej osoby będzie również przygotowanie publikacji oraz przedstawienie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Stypendysta / Doktorant

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2023-08-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-31

The doctoral candidate will participate in research activities as part of the project: „Smart tissue engineering to change the paradigm of diabetes treatment.” The research will be conducted at the Malopolska Centre of Biotechnology, Jagiellonian University. The doctoral candidate will collaborate with the team involved in the project’s implementation.

Oczekiwania:

 • The PhD student must hold Master's degree in Life Sciences discipline.
 • The selected candidate should have practical laboratory experience, supported by references of the academic tutor and qualifications and suitability for research.
 • The PhD Students should have very good knowledge of English (written and spoken)
 • ready to learn the structure related programms and calculations,
 • attending courses and be creative with good and responsible attitude,

Obowiązki:

 • Primary Focus for PhD Candidate: Cellular Kinase Interaction Analysis
 • Core Emphasis: Biochemical examination of kinase interactions within cells.
 • Protein Characterization: Employ structural biology, biochemistry, and molecular biology to characterize proteins. Cryo-EM for understanding large complexes and downstream regulation. Serial femtosecond crystallography (SFX)- for mechanistic insight- the most challenging task of the project.
 • Functional Profiling: Conduct in vitro activity assays and cell-based inhibitory screening.
 • Specialized Cell Lines: Utilize tailored cell lines for detailed analysis.
 • Objective: Enhance understanding of cellular kinase dynamics and potential inhibition mechanisms and drug optimization using the structural information and function.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Stypendysta / Doktorant

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny, pełny etat
 • Ogłoszenie dodano: 2023-08-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-31

The doctoral candidate will participate in research activities as part of the project: „Smart tissue engineering to change the paradigm of diabetes treatment.” The research will be conducted at the Malopolska Centre of Biotechnology, Jagiellonian University. The doctoral candidate will collaborate with the team involved in the project’s implementation.

Oczekiwania:

 • The PhD student must hold Master's degree in Life Sciences discipline.
 • The selected candidate should have practical laboratory experience, supported by references of the academic tutor and qualifications and suitability for research.
 • The PhD Students should have very good knowledge of English (written and spoken)
 • Ready to learn the structure related programms and calculations,

Obowiązki:

 • Investigate kinase interactions in cellular environments to unravel signaling pathways and their impact on cellular processes.
 • Establish and oversee unique cell lines and organoids derived from individuals diagnosed with diabetes.
 • Optimize culture conditions for consistent growth.
 • Employ molecular tools to visualize interactions,
 • Quantify dynamics using imaging and analysis,
 • Cell Signaling and Perturbation.
 • Devise assays to test kinase inhibitors,
 • Assess inhibitor impact on pathways.
 • Analyze results statistically,
 • Collaborate with peers and present findings.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
od 7 lat
Wideo

Książka pod choinkę Targi Książki we Wrocławiu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji