Szukasz pracy na uczelni? Sprawdź, czy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma wolne stanowiska akademickie i naukowe

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - aktualne oferty pracy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - aktualne oferty pracy gettyimages.com/fizkes
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-16

Oczekiwania:

 • (1) Ukończone 5-letnie jednolite studia magisterskie z psychologii.
 • (2) Zarys koncepcji rozprawy doktorskiej.
 • (3) Dorobek naukowy dotyczący problemów psychopatologicznych i diagnostycznych osób dorosłych (publikacje, organizacja oraz udział w konferencjach naukowych i w badaniach).
 • (4) Udokumentowane przygotowanie pedagogiczne
 • (5) Aktywność organizacyjna i na rzecz środowiska
 • (6) Udokumentowane doświadczenie praktyczne w zawodzie psychologa.

Obowiązki:

 • 1) praca badawcza w zakresie problemów psychopatologicznych i diagnostycznych osób dorosłych (publikacje, organizacja oraz udział w konferencjach naukowych i w badaniach).
 • 2) prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • 3) praca organizacyjna

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-16

Oczekiwania:

 • (1) Ukończone jednolite studia magisterskie w dyscyplinie psychologia.
 • (2) Publikacyjne i badawcze osiągnięcia w zakresie psychologii rozwoju człowieka, psychologii poznawczej, metodologii i statystyki w badaniach psychologicznych (publikacje naukowe, organizacja i udział w konferencjach naukowych).
 • (3) Publikacyjne i badawcze osiągnięcia w zakresie psychologii rozwoju człowieka, psychologii poznawczej, metodologii i statystyki w badaniach psychologicznych (publikacje naukowe, organizacja i udział w konferencjach naukowych).
 • (4) Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych.

Obowiązki:

 • (1) Praca badawcza w zakresie psychologii rozwoju człowieka, psychologii poznawczej, metodologii i statystyki w badaniach psychologicznych (publikacje naukowe, organizacja i udział w konferencjach naukowych).
 • (2)zajęcia dydaktyczne ze studentami
 • (3) praca organizacyjna

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-16

Adiunkt w Katedrze Psychologii Ogólnej i Rozwoju Człowieka

Oczekiwania:

 • (1) Ukończone jednolite studia magisterskie w dyscyplinie psychologia.
 • (2) Stopień doktora w zakresie psychologii
 • (3) Publikacyjne i badawcze osiągnięcia w zakresie psychologii rozwoju człowieka, psychologii poznawczej, metodologii i statystyki w badaniach psychologicznych (publikacje naukowe, organizacja i udział w konferencjach naukowych).
 • (4) Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w kształceniu studentów psychologii w zakresie psychologii poznawczej oraz statystyki.
 • (5) Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych.

Obowiązki:

 • (1) Praca badawcza w zakresie psychologii rozwoju człowieka, psychologii poznawczej, metodologii i statystyki w badaniach psychologicznych (publikacje naukowe, organizacja i udział w konferencjach naukowych).
 • (2) zajęcia dydaktyczne ze studentami

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Literaturoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-18

stanowisko adiunkta badawczego (anglista) w Katedrze Literatur Anglojęzycznych

Oczekiwania:

 • natywny użytkownik języka angielskiego
 • doktor w zakresie literaturoznawstwa angielskiego
 • potwierdzony publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi dorobek naukowy, wpisujący się w profil badań realizowanych w Katedrze Literatur Anglojęzycznych
 • doświadczenie w realizowaniu profesjonalnej korekty językowej tekstów specjalistycznych (literaturoznawczych)
 • doświadczenie w realizowaniu projektów naukowych finansowanych ze środków zewnętrznych (w roli kierownika oraz wykonawcy)

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo (literaturoznawstwo angielskie)
 • udział w organizacji życia naukowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Językoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-15

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Językoznawstwa MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo (językoznawstwo angielskie) DATA OGŁOSZENIA: 15 kwietnia 2024 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 maja 2024 r. LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy SŁOWA KLUCZOWE: język angielski, TEFL, językoznawstwo angielskie, translatoryka, lingwistyka stosowana, gramatyka opisowa języka angielskiego

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej / lingwistyki stosowanej z językiem angielskim.
 • Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „językoznawstwo”.

Obowiązki:

 • Aktywność naukowa.
 • Praca ze studentami.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-17

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Historii Najnowszej i Stosunków Międzynarodowych na pełen etat. Od kandydata oczekujemy odpowiednio udokumentowanego dorobku naukowego w badaniach nad historią pierwszej połowy XX w. oraz doświadczenia w pracy naukowo-badawczej w szkolnictwie wyższym lub archiwistyce, a także w zakresie dydaktyki historii wynikające z praktyki nauczania historii w szkole.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie Historia.
 • Specjalizacja w badaniach nad historią pierwszej połowy XX w.
 • Udokumentowany dorobek naukowy.
 • Poświadczenie złożenia tekstów w redakcjach czasopism i wydawnictwach naukowych tzw. punktowanych z oświadczeniem, iż ukażą się drukiem w latach 2024-2025.
 • Udokumentowanie stopnia zaawansowania prac w przygotowaniu rozprawy habilitacyjnej.
 • Interdyscyplinarne podejście do badań naukowych.
 • Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w szkolnictwie wyższym lub archiwistyce.
 • Akademickie doświadczenie związane z realizacją przedmiotów z zakresu historii XX w.
 • Doświadczenie w zakresie dydaktyki historii wynikające z praktyki nauczania historii w szkole.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie realizacji zajęć z cudzoziemcami.
 • Doświadczenie w zakresie organizacji życia wewnętrznego uczelni wyższej lub instytucji naukowej.
 • Aktywność na polu organizacji przedsięwzięć o charakterze naukowym, promującym historię, udziału w konferencjach i projektach badawczych, w tym zagranicznych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe, wyrażające się udziałem w projektach badawczych.
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego, na poziomie zaawansowanym umożliwiającym realizację zajęć w tym języku.
 • Udokumentowana znajomość języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub innego umożliwiająca prowadzenie kwerend archiwalnych związanych z realizowanymi projektami badawczymi.

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.
 • Uczestniczenie w realizacji planów strategicznych dyscyplin, które reprezentuje, oraz planów działalności jednostki, w której jest zatrudniony, jak również realizacja celów ujętych w indywidualnych i/lub zespołowych planach badawczych, jeśli takie zostaną określone.
 • Uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej.
 • Wykonywanie obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – pensum, a w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Opracowywanie i udostępnianie materiałów do zajęć oraz prowadzenie konsultacji dla studentów i doktorantów na zasadach obowiązujących na UKW.
 • Dokumentowanie treści i metodyki prowadzonych zajęć oraz aktualizacja tej dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi na UKW.
 • Uczestniczenie w procesach ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia.
 • Realizacja zadań dotyczących organizacji procesów dydaktycznych i badawczych w jednostce, w której jest zatrudniony, w zakresie wyznaczonym przez przełożonych.
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez władze wydziału lub bezpośredniego przełożonego, związanych z pracą zawodową lub dotyczących funkcjonowania wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-17

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Historii XIX wieku na pełen etat. Od kandydata oczekujemy odpowiednio udokumentowanego dorobku naukowego w badaniach nad historią XIX w. oraz doświadczenia w pracy naukowo-badawczej w szkolnictwie wyższym lub archiwistyce, a także w zakresie dydaktyki historii wynikające z praktyki nauczania historii w szkole.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie Historia.
 • Specjalizacja w badaniach nad historią XIX w.
 • Udokumentowany dorobek naukowy.
 • Poświadczenie złożenia tekstów w redakcjach czasopism i wydawnictwach naukowych tzw. punktowanych z oświadczeniem, iż ukażą się drukiem w latach 2024-2025.
 • Udokumentowanie stopnia zaawansowania prac w przygotowaniu rozprawy habilitacyjnej.
 • Interdyscyplinarne podejście do badań naukowych.
 • Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w szkolnictwie wyższym lub archiwistyce.
 • Akademickie doświadczenie związane z realizacją przedmiotów z zakresu historii XIX w.
 • Doświadczenie w zakresie dydaktyki historii wynikające z praktyki nauczania historii w szkole.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie realizacji zajęć z cudzoziemcami.
 • Doświadczenie w zakresie organizacji życia wewnętrznego uczelni wyższej lub instytucji naukowej.
 • Aktywność na polu organizacji przedsięwzięć o charakterze naukowym, promującym historię, udziału w konferencjach i projektach badawczych, w tym zagranicznych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe, wyrażające się udziałem w projektach badawczych.
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego, na poziomie zaawansowanym umożliwiającym realizację zajęć w tym języku.
 • Udokumentowana znajomość języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub innego umożliwiająca prowadzenie kwerend archiwalnych związanych z realizowanymi projektami badawczymi.

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.
 • Uczestniczenie w realizacji planów strategicznych dyscyplin, które reprezentuje, oraz planów działalności jednostki, w której jest zatrudniony, jak również realizacja celów ujętych w indywidualnych i/lub zespołowych planach badawczych, jeśli takie zostaną określone.
 • Uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej.
 • Wykonywanie obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – pensum, a w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Opracowywanie i udostępnianie materiałów do zajęć oraz prowadzenie konsultacji dla studentów i doktorantów na zasadach obowiązujących na UKW.
 • Dokumentowanie treści i metodyki prowadzonych zajęć oraz aktualizacja tej dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi na UKW.
 • Uczestniczenie w procesach ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia.
 • Realizacja zadań dotyczących organizacji procesów dydaktycznych i badawczych w jednostce, w której jest zatrudniony, w zakresie wyznaczonym przez przełożonych.
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez władze wydziału lub bezpośredniego przełożonego, związanych z pracą zawodową lub dotyczących funkcjonowania wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-17

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Historii Nowożytnej na pełen etat. Od kandydata oczekujemy odpowiednio udokumentowanego dorobku naukowego w badaniach nad historią XVIII i XIX w. oraz doświadczenia w pracy naukowo-badawczej w szkolnictwie wyższym lub archiwistyce, a także w zakresie dydaktyki historii wynikające z praktyki nauczania historii w szkole.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie Historia.
 • Udokumentowany dorobek naukowy.
 • Specjalizacja w badaniach nad historią XVIII i XIX w.
 • Poświadczenie złożenia tekstów w redakcjach czasopism i wydawnictwach naukowych tzw. punktowanych z oświadczeniem, iż ukażą się drukiem w latach 2024-2025.
 • Udokumentowanie stopnia zaawansowania prac w przygotowaniu rozprawy habilitacyjnej.
 • Interdyscyplinarne podejście do badań naukowych.
 • Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w szkolnictwie wyższym lub archiwistyce.
 • Akademickie doświadczenie związane z realizacją przedmiotów z zakresu historii XVIII i XIX w.
 • Doświadczenie w zakresie dydaktyki historii wynikające z praktyki nauczania historii w szkole.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie realizacji zajęć z cudzoziemcami.
 • Doświadczenie w zakresie organizacji życia wewnętrznego uczelni wyższej lub instytucji naukowej.
 • Aktywność na polu organizacji przedsięwzięć o charakterze naukowym, promującym historię, udziału w konferencjach i projektach badawczych, w tym zagranicznych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe, wyrażające się udziałem w projektach badawczych.
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego, na poziomie zaawansowanym umożliwiającym realizację zajęć w tym języku.
 • Udokumentowana znajomość języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub innego umożliwiająca prowadzenie kwerend archiwalnych związanych z realizowanymi projektami badawczymi.

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.
 • Uczestniczenie w realizacji planów strategicznych dyscyplin, które reprezentuje, oraz planów działalności jednostki, w której jest zatrudniony, jak również realizacja celów ujętych w indywidualnych i/lub zespołowych planach badawczych, jeśli takie zostaną określone.
 • Uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej.
 • Wykonywanie obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – pensum, a w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Opracowywanie i udostępnianie materiałów do zajęć oraz prowadzenie konsultacji dla studentów i doktorantów na zasadach obowiązujących na UKW.
 • Dokumentowanie treści i metodyki prowadzonych zajęć oraz aktualizacja tej dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi na UKW.
 • Uczestniczenie w procesach ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia.
 • Prowadzenie współpracy z otoczeniem (społecznym/gospodarczym).
 • Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym szczególnie kompetencji badawczych i dydaktycznych oraz wiedzy i umiejętności odpowiadających tematyce prowadzonych zajęć.
 • Realizacja zadań dotyczących organizacji procesów dydaktycznych i badawczych w jednostce, w której jest zatrudniony, w zakresie wyznaczonym przez przełożonych.
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez władze wydziału/jednostki lub bezpośredniego przełożonego, związanych z pracą zawodową lub dotyczących funkcjonowania wydziału/jednostki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Literaturoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-26

adiunkt badawczy na Wydziale Literaturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, nadanego nie wcześniej niż 7 lat przed datą rozpoczęcia zatrudnienia
 • złożenie oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny literaturoznawstwo bądź – jeśli kandydat do tej pory go nie składał – deklaracji o złożeniu go w razie zatrudnienia
 • udokumentowanie dorobku naukowego w zakresie literaturoznawstwa
 • wykazanie się aktywnością w życiu naukowym i działaniami organizacyjnymi
 • od kandydata-obcokrajowca wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo
 • opublikowanie w ciągu 30 miesięcy przynajmniej 3 prac (monografii, artykułów w czasopismach bądź tomach zbiorowych), które będą mogły zostać uwzględnione w ewaluacji jakości działalności naukowej
 • wystąpienie do końca 2025 roku z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych w ramach konkursów krajowych i zagranicznych
 • czynny udział w organizacji życia naukowego oraz działaniach popularyzatorskich
 • realizowanie innych zadań wynikających z obowiązków pracownika

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Nauk o Kulturze
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-26

adiunkt badawczy na Wydziale Nauk o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa lub nauk o kulturze i religii lub literaturoznawstwa lub nauk o sztuce ), nadanego nie wcześniej niż 7 lat przed datą rozpoczęcia zatrudnienia,
 • złożenie oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny nauki o kulturze i religii bądź – jeśli kandydat do tej pory go nie składał – deklaracji o złożeniu go w razie zatrudnienia
 • udokumentowanie dorobku naukowego w zakresie nauk o kulturze i religii lub dyscyplin pokrewnych (nauki o sztuce, literaturoznawstwo)
 • wykazanie się aktywnością w życiu naukowym i działaniami organizacyjnymi
 • od kandydata-obcokrajowca wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
 • opublikowanie w ciągu 30 miesięcy przynajmniej 3 prac (monografii, artykułów w czasopismach bądź tomach zbiorowych), które będą mogły zostać uwzględnione w ewaluacji jakości działalności naukowej
 • wystąpienie do końca 2025 roku z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych w ramach konkursów krajowych i zagranicznych
 • czynny udział w organizacji życia naukowego oraz działaniach popularyzatorskich
 • realizowanie innych zadań wynikających z obowiązków pracownika

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Językoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-26

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczego na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
 • Wykazanie się aktywnością w życiu naukowym i działaniami organizacyjnymi.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa, spełniający wymogi zawarte w Statucie UKW § 104, punkt 2, podpunkt 1.

Obowiązki:

 • Realizowanie innych zadań wynikających z obowiązków pracownika.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Instytut Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo -dydaktycznego. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w USTAWIE z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dyscyplinie matematyka,
 • dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej spełniający wymagania zawarte w statucie UKW (par. 104 ust.2 pkt 1), w szczególności w ostatnich 3 latach dorobek publikacyjny w wysoko punktowanych czasopismach zaliczanych do dyscypliny matematyka,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami, w tym z wykorzystaniem technik zdalnych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i pracę naukową,
 • Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka,
 • publikowania wyników badań w renomowanych wysoko punktowanych czasopismach naukowych zaliczanych do dyscypliny matematyka,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Instytut Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko profesora lub profesora uczelni badawczo-dydaktycznego. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w USTAWIE z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

 • tytuł profesora w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora) lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora uczelni),
 • dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej spełniający wymagania zawarte w statucie UKW (par. 104 ust.1 pkt 1), w szczególności w ostatnich 3 latach dorobek publikacyjny w wysoko punktowanych czasopismach zaliczanych do dyscypliny matematyka,
 • • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami, w tym z wykorzystaniem technik zdalnych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i pracę naukową,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej,
 • udokumentowana aktywność naukowa realizowana we współpracy z innymi uczelniami lub instytucjami naukowymi, w szczególności zagranicznymi.
 • Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • budowy zespołu badawczego,
 • prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka,
 • publikowania wyników badań w renomowanych wysoko punktowanych czasopismach naukowych zaliczanych do dyscypliny matematyka,
 • aktywnego ubiegania się o granty badawcze,
 • rozwijania współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji