Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie gettyimages.com/Weedezign
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

KONKURS OTWARTY Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Psychologii

Oczekiwania:

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy

Obowiązki:

 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej
 • pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Psychologii.

Oczekiwania:

 • znajomość języka angielskiego poświadczona stosownymi dokumentami
 • posiadanie co najmniej tytułu magistra psychologii

Obowiązki:

 • posiadanie artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim o znaczeniu krajowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-07

profesora uczelni w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Collegium Medicum w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Oczekiwania:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych;
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy (autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych w czasopismach z listy MEiN; udział w konferencjach; współpracę naukową, itp.) na poziomie 50 impact factor i wyżej
 • posiadać kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej;
 • ukończona specjalizacja lekarska w zakresie onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, radioterapii nowotworów;
 • posiadać czynną praktykę lekarską w zakresie onkologii klinicznej
 • posiadać kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • publikacja artykułów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-01

KONKURS OTWARTY Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ½ etatu w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.) Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika, czyli:

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk społecznych
 • dorobek naukowy w zakresie dyscyplin nauki o bezpieczeństwie lub nauki o obronności w postaci oryginalnych prac

Obowiązki:

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Sztuki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-05

stanowisko asystenta w grupie badawczo – dydaktycznej (etat umowa o pracę)

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra
 • dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym w zakresie fotografii artystycznej
 • wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie realizacji fotografii użytkowej i artystycznej z użyciem techniki tradycyjnej (czarno-biała) i cyfrowej
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność, kreatywność i motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji artystyczno-naukowych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Obowiązki:

 • działalność naukowa/artystyczna w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym w zakresie fotografii artystycznej
 • realizacja zajęć dydaktycznych
 • działalność organizacyjna w UJD

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-01

DZIEKAN COLLEGIUM MEDICUM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza KONKURS na stanowisko asystenta – diagnosta laboratoryjny w grupie stanowisk dydaktycznych w Katedrze Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii w ramach umowy o pracę, w wymiarze 1/6 etatu. Stanowisko do objęcia od marca 2024 r.

Oczekiwania:

 • posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej;
 • posiadanie uprawnień do pobierania materiału biologicznego u ludzi;
 • posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie oznaczeń biologicznych
 • posiadanie praktyki w zakresie pracy w laboratorium analityki medycznej;

Obowiązki:

 • pobieranie materiału biologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • dokonywanie oznaczeń biochemicznych w pobranym materiale biologicznym
 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • omawianie i interpretacja badań związanych z pobranym materiałem biologicznym
 • ocena wiedzy i umiejętności studentów w zakresie oznaczeń laboratoryjnych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

KONKURS OTWARTY Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Pedagogiki Zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk społecznych
 • kompetencje naukowe i dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny lub kierunku zajęć

Obowiązki:

 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja lub współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne (umowa o pracę od dnia 01.10.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra biotechnologii lub mikrobiologii lub chemii,
 • udokumentowany dorobek naukowy (autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych w czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; udział w konferencjach, współpraca naukowa itp.)
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej z prawem wykonywania zawodu,
 • szkolenia z zakresu mikrobiologii,
 • umiejętność obsługi aparatury wykorzystywanej w laboratoriach mikrobiologicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej,
 • doświadczenie w badaniach naukowych związanych z mikrobiologią,
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Obowiązki:

 • Obowiązki zgodne z regulaminem pracy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sanatorium Czytelnicze w bibliotece w Chrzanowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji