Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - sprawdź oferty pracy
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/ijeab
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-17

DZIEKAN COLLEGIUM MEDICUM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza KONKURS na stanowisko asystenta w grupie stanowisk dydaktycznych w Collegium Medicum w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668). Na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz kompetencje naukowe lub artystyczne lub dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny naukowej lub artystycznej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • kursy i/lub szkolenia i/lub studia podyplomowe z zakresu kosmetologii: stylizacja paznokci, podologia
 • doświadczenie zawodowe w zakresie stylizacji paznokci min. 5- letnie
 • doświadczenie w dydaktyce szkoły wyższej publicznej min. 5 –letnie
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • publikacja artykułów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-17

DZIEKAN COLLEGIUM MEDICUM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza KONKURS na stanowisko asystenta w grupie stanowisk dydaktycznych w Collegium Medicum w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668). Na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz kompetencje naukowe lub artystyczne lub dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny naukowej lub artystycznej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra,
 • kursy i/lub szkolenia i/lub studia podyplomowe z zakresu kosmetologii w szczególności makijażu/wizażu
 • doświadczenie zawodowe w zakresie makijażu/wizażu min. 5- letnie
 • doświadczenie w dydaktyce szkoły wyższej publicznej min. 5 –letnie
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • publikacja artykułów
 • publikacja artykułów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Profesor

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-08

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Instytucie Literaturoznawstwa w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Oczekiwania:

 • Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).
 • Na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz wybitne osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, w istotny sposób wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub na rozwój dydaktyczny szkoły wyższej.

Obowiązki:

 • zgodnie z treścią ogłoszenia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

w załączniku

Oczekiwania:

 • w załączniku

Obowiązki:

 • w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

w załączniku

Oczekiwania:

 • w załączniku

Obowiązki:

 • w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

w załączniku

Oczekiwania:

 • w załączniku

Obowiązki:

 • w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

w załączniku

Oczekiwania:

 • w załączniku

Obowiązki:

 • w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

w załączniku

Oczekiwania:

 • w załączniku

Obowiązki:

 • w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Sztuki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

stanowisko asystenta w grupie badawczo – dydaktycznej (sztuki muzyczne)

Oczekiwania:

 • posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra
 • posiada kompetencje artystyczne w zakresie dyscypliny sztuki muzyczne, obejmujące działalność w zakresie wykonawstwa muzyki w charakterze organisty
 • posiada kompetencje dydaktyczne i doświadczenie zawodowe wynikające z pracy w szkolnictwie wyższym
 • dla cudzoziemców – wymagany poziom znajomości języka polskiego C2

Obowiązki:

 • realizacja zajęć dydaktycznych
 • działalność naukowa/artystyczna w dyscyplinie sztuki muzyczne (specjalność gra na organach)
 • działalność organizacyjna w UJD

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

KONKURS OTWARTY Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Psychologii

Oczekiwania:

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy

Obowiązki:

 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej
 • pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Psychologii.

Oczekiwania:

 • znajomość języka angielskiego poświadczona stosownymi dokumentami
 • posiadanie co najmniej tytułu magistra psychologii

Obowiązki:

 • posiadanie artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim o znaczeniu krajowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne (umowa o pracę od dnia 01.10.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra biotechnologii lub mikrobiologii lub chemii,
 • udokumentowany dorobek naukowy (autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych w czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; udział w konferencjach, współpraca naukowa itp.)
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej z prawem wykonywania zawodu,
 • szkolenia z zakresu mikrobiologii,
 • umiejętność obsługi aparatury wykorzystywanej w laboratoriach mikrobiologicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej,
 • doświadczenie w badaniach naukowych związanych z mikrobiologią,
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Obowiązki:

 • Obowiązki zgodne z regulaminem pracy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji