Wolne stanowiska naukowe i akademickie. Sprawdź dostępne oferty pracy, które posiada Politechnika Gdańska

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Politechnika Gdańska
Wolne stanowiska pracy - Politechnika Gdańska gettyimages.com/Weedezign
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Politechnika Gdańska. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Politechnika Gdańska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG, Instytut Budowy Okrętów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-12

Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Technicznej Instytutu Budowy Okrętów, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG.

Oczekiwania:

 • dyplom doktora inżyniera lub doktora w jednej z dyscyplin: inżynierii mechanicznej, informatyki technicznej i telekomunikacji, automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych lub pokrewnej
 • dorobek naukowy w postaci artykułów w czasopismach z listy JCR
 • udział w konferencjach
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu wystarczającym do udziału w konferencjach i przygotowywania publikacji

Obowiązki:

 • dyplom doktora inżyniera lub doktora w jednej z dyscyplin: inżynierii mechanicznej, informatyki technicznej i telekomunikacji, automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych lub pokrewnej
 • dorobek naukowy w postaci artykułów w czasopismach z listy JCR
 • udział w konferencjach
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu wystarczającym do udziału w konferencjach i przygotowywania publikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG, Instytut Energii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-11

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Ekoinżynierii i Silników Spalinowych, Instytucie Energii (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska). Kandydat powinien posiadać: -wysoki stopień komunikatywności -umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, -umiejętność pracy zespołowej, -umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna
 • profil badawczy odpowiadający badaniom prowadzonym w Zakładzie Ekoinżynierii i Silników Spalinowych, Instytutu Energii w zakresie wykorzystania alternatywnych źródeł energii (w tym LPG, CNG, wodoru i DME) w silnikach spalinowych
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w obszarze układów kogeneracyjnych, maszyn tłokowych, sprężarek i pomp wyporowych
 • opcjonalne, ale zalecane kompetencje i doświadczenie w zakresie pracy w obszarze multidyscyplinarnym (np. w dziedzinie elektronika / automatyka /robotyka) (dyplom ukończenia studiów jest mile widziany)
 • praktyczna znajomość środowiska Matlab, programów komputerowych Realis WAVE lub AVL BOOST oraz co najmniej jednego z języków: C#, Java, Python
 • gotowość do pracy w weekendy
 • dorobek naukowy udokumentowany aktualnymi publikacjami naukowymi lub wdrożeniami w zakresie wysokosprawnych systemów konwersji energii, układów kogeneracyjnych, alternatywnych źródeł energii
 • doświadczenie w zakresie nauczania akademickiego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego
 • pracowitość, sumienność, dyspozycyjność

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu sprężarek wyporowych, układów kogeneracyjnych, silników spalinowych, alternatywnych układów napędowych pojazdów, rurociągów, armatury i osprzętu instalacji energetycznych (w języku polskim i angielskim)
 • opieka nad pracami dyplomowymi inżynierskimi i magisterskimi
 • opracowywanie stanowisk badawczo-dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu układów kogeneracyjnych, wysokosprawnych systemów konwersji energii, alternatywnych źródeł energii, silników Stirlinga, hybrydowych i elektrycznych układów napędu pojazdów
 • publikowanie wyników badań w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych, prezentacje wyników badań na konferencjach tematycznych ( również w języku angielskim)
 • obsługa wyspecjalizowanej aparatury badawczej
 • opracowywanie wniosków projektów badawczych
 • zadania o charakterze organizacyjnym
 • współpraca z partnerami przemysłowymi

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Katedra Inżynierii Sanitarnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska zatrudni adiunkta badawczego w projekcie OPUS: „Badania hybrydowych zaawansowanych procesów redukcji” / „Studies on hybrid advanced reduction processes”. Zatrudnienie na pełny etat, na okres 1 roku (z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk tematyka pracy doktorskiej z zakresu badań reakcji chemicznych wodoru (H2) z nanoczątkami metali
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy JCR w zakresie: reakcji wodoru (H2) z nanocząstkami metali; reakcji aniono-rodnika węglanowego

Obowiązki:

 • praca naukowa nastawiona na publikację wyników badań w najlepszych czasopismach naukowych o zasięgu światowym
 • realizacja zadań objętych projektem badawczym https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/524107-en.pdf

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG, Instytut Technologii Maszyn i Matreriałów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-05

Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Oczekiwania:

 • dyplom dr inż. uzyskany na kierunku inżynieria mechaniczna lub pokrewnym
 • dorobek naukowy w postaci artykułów w czasopismach z listy JCR (co najmniej 4)
 • udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w obszarze inżynierii mechanicznej lub pokrewnej dyscyplinie
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie B2)

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie inżynierii mechanicznej, technologii maszyn i inżynierii produkcji oraz udokumentowanie dotychczasowych badań w formie artykułów w czasopismach z listy JCR
 • pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu technologii maszyn, obróbki skrawaniem, technik przyrostowych oraz zarządzania produkcją
 • obsługa wyspecjalizowanej aparatury badawczej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Centrum Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej poszukuje osób (2 etaty) na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie matematyka lub równorzędnego
 • co najmniej 10 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć z matematyki na uczelni lub pracy zawodowej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć na platformie e-learningowej (np. Moodle)
 • biegła znajomość języka polskiego
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć z matematyki dla studentów Politechniki Gdańskiej w języku polskim
 • tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • działalność na rzecz Centrum

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Centrum Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie matematyka lub równorzędny
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z matematyki na uczelni
 • biegła znajomość języka polskiego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć na platformie e-learningowej (np. Moodle)
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć z matematyki dla studentów Politechniki Gdańskiej w języku polskim
 • tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • działalność na rzecz Centrum

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych na Politechnice Gdańskiej, a także udział w pracach organizacyjnych Wydziału Zarządzanie i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Oczekiwania:

 • Dyplom doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości lub w dyscyplinach pokrewnych
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Dorobek naukowy z zakresu rachunkowości, finansów lub ekonomii obejmujący publikacje w czasopismach indeksowanych w WoS i/lub Scopusie
 • Znajomość problematyki finansów, rachunkowości i podstaw ekonomii
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie
 • Wysokie oceny prowadzonych zajęć dydaktycznych potwierdzone w ankietach studenckich

Obowiązki:

 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w języku polskim i angielskim z przedmiotów dotyczących: rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, rachunkowości zarządczej i/lub finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, zarządzania ryzykiem, matematyki finansowej
 • Realizowanie, wspólnie z całym zespołem, problematyki badań określonej przez Katedrę w zakresie finansów i rachunkowości
 • Organizowanie konferencji naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dni Lawinowo-Skiturowe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji