Wolne stanowiska naukowe i akademickie. Sprawdź dostępne oferty pracy, które posiada Uniwersytet SWPS

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet SWPS
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet SWPS gettyimages.com/Tero Vesalainen
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet SWPS. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet SWPS - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-19

Oczekiwania:

 • Posiadanie ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dziedzinie nauk lub humanistycznych w dyscyplinie psychologii (najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz tytułu magistra psychologii lub dziedzin pokrewnych;
 • Min 3 lata doświadczenia dydaktycznego;
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Doświadczenie we współpracy z biznesem I otoczeniem społecznym;

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć w języku polskim z zakresu psychologii pracy, organizacji i zarządzania, oraz rozwoju kompetencji zawodowych;
 • Rozwijanie współpracy międzynarodowej: praca ze studentami z partnerskich uczelni, organizacja szkoły letniej;
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych;
 • Aktywność organizacyjna w obszarze dydaktycznym (udział w komisjach, opieka nad studentami, opieka nad kołem naukowym, itp.);
 • Doświadczenie we współpracy z biznesem I otoczeniem społecznym;
 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Przygotowywanie skryptów do zajęć dydaktycznych oraz publikacji popularyzujących wiedzę naukową.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-19

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.

Oczekiwania:

 • Posiadanie ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dziedzinie nauk lub humanistycznych w dyscyplinie psychologii (najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz tytułu magistra psychologii lub dziedzin pokrewnych;
 • Min. rok doświadczenia dydaktycznego;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii zdrowia;
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie badań w tym języku;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy;

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Pozyskiwanie środków krajowych i międzynarodowych na badania naukowe;
 • Publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach naukowych i monografiach;
 • Doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim z zakresu psychologii zdrowia;
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych w języku polskim;
 • Aktywność organizacyjna w obszarze dydaktycznym (udział w komisjach, opieka nad studentami, itp.), na rzecz Wydziału Psychologii w Warszawie;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Post-doc

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Instytut Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

Tytuł i opis projektu: Dążenie do auto definiujących celów a poddawanie się i uleganie pokusom. Pełen opis projektu znajduje się w załączniku.

Oczekiwania:

 • Tytuł doktora z dziedziny psychologii;
 • Min. 3 lata doświadczenia badawczego w tym jętność prowadzenia badań eksperymentalnych;
 • Publikacje w renomowanych czasopismach międzynarodowych w obszarze psychologii społecznej i motywacji;
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu badań podłużnych w terenie z wykorzystaniem akcelerometrów;
 • Biegła znajomość j. angielskiego (C1);
 • Biegła znajomość j. polskiego;
 • Zdolność i gotowość do uczenia się nowych metod analizy danych w tym modeli wielopoziomowych.

Obowiązki:

 • Przegląd literatury naukowej;
 • Udział w projektowaniu badania pilotażowego i podłużnego;
 • Przeprowadzanie rekrutacji asystentów badawczych i uczestników badania;
 • Szkolenie asystentów badawczych;
 • Nadzorowanie i/lub prowadzenie badania podłużnego oraz interwencji;
 • Analizowanie i interpretowanie zebranych danych;
 • Udział w cotygodniowych spotkaniach zespołu badawczego;
 • Współtworzenie manuskryptów naukowych opartych na wynikach badań;
 • Prezentowanie wyników badań na konferencjach międzynarodowych i/lub krajowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Stypendysta / Doktorant

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Instytut Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-26

Projekt badawczy „Specyficzny dla mężczyzn model zaburzeń odżywiania oraz jego zastosowanie w psychoedukacji: badania podłużne i eksperymentalne” Pełen opis projektu znajduje się w załączniku.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia;
 • Gotowość do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS;
 • Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego lub bycie w trakcie szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej (najlepiej ostatni rok szkoły);
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2);
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej i zainteresowanie tematyką projektu;
 • Umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym;
 • Doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i psychoedukacji (szczególnie w zaburzeniach odżywiania);
 • Doświadczenie w pracy psychologicznej lub psychoterapeutycznej z osobami z diagnozą zaburzeń odżywiania;
 • Znajomość zaawansowanej statystyki i umiejętność jej wykorzystania w pracy z danymi;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Zainteresowania badawcze z zakresu zaburzeń odżywiania, psychoedukacji, terapii poznawczo-behawioralnej.

Obowiązki:

 • Współkoordynowanie zadań badawczych w projekcie;
 • Wspomaganie tworzenia procedur badawczych;
 • Wspomaganie zbierania danych i rekrutacji uczestników badania;
 • Udział we wprowadzaniu i analizie danych;
 • Współtworzenie publikacji naukowych;
 • Uczestnictwo w konferencjach naukowych;
 • Uczestnictwo w warsztacie statystycznym;
 • Uczestnictwo w zajęciach szkoły doktorskiej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌

Oczekiwania:

 • Posiadanie ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lub w dziedzinach pokrewnych (najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.), oraz tytułu magistra psychologii;
 • Min. rok doświadczenia dydaktycznego (w prowadzeniu zajęć ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych);
 • Biegła znajomość j. angielskiego;
 • Biegła znajomość j. polskiego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć w języku polskim z zakresu psychologii różnic indywidualnych i/lub psychometrii i/lub diagnozy psychologicznej;
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych w języku polskim i angielskim;
 • Prowadzenie aktywności naukowej w zakresie szeroko rozumianej psychologii różnic indywidualnych, osobowości i psychopatologii osobowości;
 • Aktywność organizacyjna w obszarze dydaktycznym (udział w komisjach, opieka nad studentami itp.);
 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Publikowanie w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach naukowych z IF;
 • Zdobywanie i prowadzenie grantów krajowych i międzynarodowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌

Oczekiwania:

 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich z zakresu projektowania graficznego lub projektowania komunikacji wizualnej;
 • Co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • Autorstwo lub współautorstwo projektów z obszaru grafiki użytkowej;
 • Udział w wystawach, publikacjach, konkursach i innych przedsięwzięciach realizowanych przez znaczące instytucje kultury;
 • Minimum dwa lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Umiejętność realizowania projektów w wieloosobowych zespołach;
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy (zajęcia na studiach niestacjonarnych);
 • Samodzielność i zaangażowanie;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Wysoka kultura osobista, punktualność, dokładność, odpowiedzialność.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu grafiki użytkowej, w szczególności wizualizacji danych i informacji (information design);
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych;
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich;
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć;
 • Uczestniczenie w obronach prac dyplomowych, przeglądach portfolio oraz egzaminach wstępnych;
 • Koordynowanie pracy innych wykładowców w przygotowywaniu zajęć;
 • Współpraca z kierownikiem katedry i koordynatorem kierunku;
 • Pozyskiwanie i realizacja projektów dla partnerów społecznych, biznesowych lub kulturalnych lub pozyskiwanie i realizacja grantów artystyczno-badawczo-rozwojowych;
 • Uczestnictwo w wystawach, publikacjach, konkursach i innych przedsięwzięciach realizowanych przez znaczące instytucje kultury;
 • Prowadzenie działalności naukowej z zakresu projektowania i publikowanie ich efektów;
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Katedrę i Instytut;
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Katedrę i Instytut;
 • Reprezentowanie Uniwersytetu, Katedry i Instytutu w gremiach środowiskowych;
 • Współorganizacja wystaw w ramach Galerii Grafiki Uniwersytetu SWPS.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Stypendysta

 • Lokalizacja: Sopot
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Instytut Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Tytuł i opis projektu badawczego: Społeczne konsekwencje bycia ofiarą. Badania z udziałem osób dorosłych i dzieci. W projekcie przyjrzymy się szczegółowo, jak ofiary są postrzegane społecznie. W szczególności celem projektu jest odpowiedź na następujące pytania: jak bycie ofiarą wpływa na postrzeganie danej osoby przez innych w kontekście jej cech moralnych i sprawczych, takich jak kompetencje i inteligencja; jak ofiara, która później staje się sprawcą, jest moralnie oceniana przez innych; jak ofiary postrzegają siebie pod względem moralności i kompetencji. Aby odpowiedzieć na te pytania, projekt zakłada realizację 7 badań obejmujących osoby dorosłe i dzieci w wieku przedszkolnym (w sumie 13 eksperymentów).

Oczekiwania:

 • Status studenta ostatniego roku studiów magisterskich, lub studenta studiów doktoranckich w dziedzinie psychologii, socjologii lub pokrewnej;
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym lub/i doświadczenie z zakresu psychologii klinicznej osób dorosłych opisane w liście motywacyjnym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Zainteresowania badawcze obszarem psychologii rozwojowej, psychologii społecznej, psychologii klinicznej.

Obowiązki:

 • Uczestniczenie we wszystkich zadaniach badawczych, w tym w badaniach nad dorosłymi i dziećmi;
 • Współpraca z Kierownikiem projektu oraz badaczami;
 • Koordynacja projektów badawczych, w tym: opracowywanie i wdrażanie badań, zbieranie danych, analizę danych, strategie zarządzania danymi, jak również przygotowywanie raportów badawczych;
 • Udział w rekrutacji uczestników oraz prowadzenie badań z udziałem dzieci oraz dorosłych;
 • Przeprowadzenie rekrutacji osób dorosłych oraz badań podłużnych, zgodnie z założeniami projektu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Stypendysta

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Instytut Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-26

Nazwa i opis projektu badawczego: Ewaluacja wpływu społecznego i dyskurs akademicki – podejście porównawcze (Polska, Wielka Brytania, Norwegia) Jak pisanie tekstu autobiograficznego wpływa na nas jako autorów? Jak zmienia się nasze postrzeganie siebie, gdy sporządzamy życiorys, dziennik, pamiętnik czy choćby wpis na media społecznościowe o osiągnięciu, z którego jesteśmy dumni? Projekt badawczy skupia się na nowym gatunku tekstu akademickiego – opisie wpływu. Opisy wpływu to dokumenty przekazywane przez badaczy akademickich do okresowej oceny. Zmuszają naukowców do zastanowienia się nad wpływem ich pracy na rzeczywistość pozauniwersytecką (edukację, kulturę, dyskurs polityczny, gospodarkę) i do przekonującego przedstawienia tego wpływu. „Wpływ” (impact) stał się kluczowym pojęciem w ocenie nauki w ciągu ostatniej dekady. Jego ocena może stanowić nawet 25 proc. oceny końcowej ocenianej jednostki. Pełen opis projektu znajduje się w załączniku.

Oczekiwania:

 • Status uczestnika (-czki) studiów doktoranckich lub doktoranta (-tki) w szkole doktorskiej, lub studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa/filologii, psychologii, socjologii lub innych zbliżonych nauk społecznych lub humanistycznych)
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego, umożliwiająca czytanie i redagowanie tekstów w tym języku
 • Zaawansowana znajomość języka polskiego umożliwiająca swobodną konwersację w mowie i piśmie
 • Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie szkolnictwem wyższym, ewaluacją, socjologią instytucji, nauką, metodami korpusowymi

Obowiązki:

 • Badanie instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii, w tym: pomoc kierownikowi projektu w opracowaniu badania i przygotowaniu kwestionariusza; dystrybucja kwestionariusza w instytucjach i zbieranie odpowiedzi analiza danych; przygotowanie raportu z analizy danych
 • Analiza korpusu danych ze studium przypadku wpływu, w tym: pomoc kierownikowi projektu w projektowaniu badania; przygotowywanie danych do analizy; analiza danych (transkrypcja, kodowanie, przygotowanie raportu na temat wzorców narracyjnych, tematów, słów kluczowych, różnic między zestawami danych itp.); przygotowanie raportu z badania
 • Opcjonalnie: udział w opracowaniu wyników konkretnej części projektu w formie artykułu badawczego, we współautorstwie z kierownikiem projektu, w zależności od zainteresowania studenta

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sanatorium Czytelnicze w bibliotece w Chrzanowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji