Wolne stanowiska pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wolne stanowiska pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II gettyimages.com/Tero Vesalainen
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej w zakresie językoznawstwa stosowanego
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci wystąpień na konferencjach i publikacji naukowych z zakresu problematyki językoznawstwa stosowanego, szczególnie metodyki nauczania języka angielskiego w wydawnictwach i czasopismach, a w szczególności jeden artykuł co najmniej 70-punktowy lub dwa artykuły, z których co najmniej jeden jest opublikowany w czasopiśmie 40-punktowym , ujętych w wykazach prowadzonych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej
 • odbyte i/lub zaplanowane staże naukowe
 • udział w projektach badawczych lub przynajmniej złożenie wniosku o grant badawczy
 • zainteresowania badawcze zgodne z planem badawczym Katedry Językoznawstwa Stosowanego, tj. koncentrujące się wokół badań nad innowacyjnymi metodami nauczania języków obcych na różnych etapach procesu edukacyjnego oraz ich wpływu na proces nabywania języka oraz kształcenia nauczycieli języka angielskiego. Szczególnie cenne będą zainteresowania związane z psychologią pozytywną w nauczaniu języka angielskiego w grupie seniorów oraz problemami uczniów neuroatypowych
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C2
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na najwyższych poziomach zaawansowania

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii włoskiej, italianistyki lub filologii romańskiej ze specjalizacją włoską
 • biegła znajomość języka włoskiego (poziom co najmniej C1)
 • doświadczenie w pracy nauczycielskiej: umiejętność prowadzenia zajęć z szeroko pojętej praktycznej nauki języka włoskiego jako obcego (gramatyka, konwersacja, redakcja tekstu, sprawności zintegrowane) na wszystkich poziomach nauczania

Obowiązki:

 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Medyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku Położnictwo
 • prawo wykonywania zawodu położnej/położnego
 • posiadanie specjalizacji z zakresu położnictwa
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
 • doświadczenie w pracy na stanowisku położnej/położnego
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi
 • dyspozycyjność

Obowiązki:

 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Filozofii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-05

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra nauk humanistycznych w zakresie filozofii lub magistra w zakresie informatyki lub pokrewne
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
 • posiadanie wiedzy pozwalającej na włączenie się w plany badawcze Katedry z zakresu sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy i ontologii stosowanej
 • doświadczenia w zakresie pracy naukowej, w szczególności w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w wydawnictwach i czasopismach ujętych w wykazach prowadzonych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej - minimalnie: artykuł w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 70 punktów lub dwa artykuły w czasopismach z wykazu z czego jeden na poziomie co najmniej 40 punktów lub autorstwo/współautorstwo monografii naukowej
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Filozofii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-05

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra nauk humanistycznych w zakresie filozofii lub magistra w zakresie antropologii i filozofii prawa
 • wiedza w zakresie historii filozofii starożytnej i średniowiecznej pozwalająca na włącze-nie się w plany badawcze Katedry w dziedzinie historii antropologii filozoficznej i historii filozofii prawa
 • doświadczenie w zakresie pracy badawczej, w szczególności w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w wydawnictwach i czasopismach ujętych w wykazach prowadzonych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej - artykuł w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 70 punktów lub dwa artykuły w czasopismach z wykazu, z czego jeden na poziomie co najmniej 40 punktów lub autorstwo/współautorstwo monografii naukowej (w dwóch latach poprzedzających ogłoszenie konkursu)
 • doświadczenie w zakresie przygotowania grantów i projektów naukowych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość języka łacińskiego i greckiego
 • doświadczenie w pracy tłumaczeniowej
 • umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii rosyjskiej i filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej (specjalność: język angielski z językiem rosyjskim)
 • zainteresowania naukowe (poświadczone publikacjami) w zakresie translatoryki audiowizualnej
 • opublikowanie w ciągu dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu: artykułu w czasopiśmie z wykazu MEiN za co najmniej 70 punktów lub dwóch artykułów w czasopismach z wykazu MEiN (w tym jeden za 40 punktów) lub monografii opublikowanej w wydawnictwie z wykazu MEiN
 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe lub realizacji grantów i projektów naukowych
 • udokumentowana współpraca międzynarodowa z zagranicznym ośrodkiem uniwersyteckim
 • biegła znajomość języka rosyjskiego i angielskiego (na poziomie co najmniej C1); doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Teologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-09

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk teologicznych
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • wysoka motywacja do pracy dydaktycznej, sumienność, dobra organizacja warsztatu
 • doświadczenia w zakresie pracy naukowej, szczególnie w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w wydawnictwach i czasopismach ujętych w wykazach prowadzonych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej – minimalnie dla stanowiska adiunkta: artykuł w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 100 punktów lub 2 artykuły w czasopismach z wykazu z czego jeden na poziomie co najmniej 70 punktów lub autorstwo monografii naukowej (w dwóch latach poprzedzających ogłoszenie konkursu)
 • zgoda Biskupa Sandomierskiego w związku z tym, że zajęcia prowadzone są w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sandomierskiej

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie, historii lub pokrewnych
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • przynajmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku dydaktycznym w szkolnictwie wyższym, posiadanie doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć w szkolnictwie wyższym – prowadzenie zajęć z zakresu nauk o polityce i administracji, bezpieczeństwa narodowego lub stosunków międzynarodowych, w tym w języku angielskim, albo potencjału w tym zakresie (preferowane obszary zainteresowań: współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, integracja europejska i podobne)
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na stanowisku pracownika uczelni wyższej (poświadczone wykazem prowadzonych zajęć)
 • wysoka motywacja do pracy dydaktycznej, sumienność, dobra organizacja pracy

Obowiązki:

 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji